Oplysninger til politimyndighederne

Disse retningslinjer gives til politi og offentlige myndigheder, der anmoder om oplysninger om en brugerkonto hos Snap Inc.

Mange spørgsmål, der vedrører anmodninger fra politimyndighederne, er besvaret i vores Vejledning om retshåndhævelse. Der finder du nærmere oplysninger om mulig tilgængelighed af Snapchat brugerregistre, oplysninger eller indhold samt hvilken type juridiske processer, der er påkrævede for at fremtvinge videregivelse af sådanne data.

Amerikansk retsproces

Som en amerikansk virksomhed kræver Snap, at amerikanske politimyndigheder og statslige agenturer følger amerikansk lovgivning, for at Snap kan videregive alle Snapchat.

Vores evne til at videregive Snapchat-kontooplysninger er generelt underlagt loven om lagring af oplysninger (Stored Communications Act), 18 U.S.C. § 2701, et ff. SCA kræver, at vi videregiver visse Snapchat-kontooplysninger som svar på bestemte typer af juridiske processer, herunder stævninger, retskendelser og ransagningskendelser.

Internationale juridiske processer

Ikke-amerikanske politimyndigheder og statslige agenturer skal generelt forlade sig på mekanismerne i traktaten om gensidig retshjælp (Mutual Legal Assistance Treaty) eller retsanmodninger for at anmode Snapchat om kontooplysninger fra Snap. Som en gestus over for ikke-amerikanske politimyndigher vil vi gennemgå og reagere på behørigt indsendte anmodninger om bevarelse, mens MLAT eller retsanmodninger gennemføres.

Anmodninger om nødbehandlinger

I overensstemmelse med 18 U.S.C. §§ 2702(b)8) og 2702(c)(4), kan vi frivilligt videregive Snapchat-kontooplysninger når vi i god tro mener, at en nødsituation, der udgør en trussel for overhængende død eller alvorlig personskade, kræver øjeblikkelig videregivelse af sådanne oplysninger.

Oplysninger om retshåndhævelse om indgivelse af anmodninger om nødbehandling til Snap findes i vores vejledning om retshåndhævelse. Anmodninger om nødbehandlinger til Snap skal indgives af en edsvorent embedsmand med politimyndighed, og skal komme fra et e-maildomæne fra en officiel politimyndighed (eller regering).

Dataopbevaringsperioder

Generelt bliver indholdet af en Snap, når den er blevet åbnet af alle modtagere, permanent slettet og gjort utilgængelig. Hvis en Snap er uåbnet af en eller flere modtagere, kan den ligge på vores servere i op til 30 dage. En Snap, der er blevet slået op på en brugers Historie, kan ses i op til 24 timer. Normalt bliver den opslåede Snap permanent slettet og gjort utilgængelig 24 timer efter, at den er blevet slået op på Historien. Chatindhold vil typisk kun være tilgængeligt, hvis afsenderen eller modtageren har valgt at gemme chatten. Indhold fra Minder kan være tilgængeligt, indtil det bliver slettet af en bruger.

Anmodninger om opbevaring

Vi respekterer formelle anmodninger fra politimyndigheder om at opbevare oplysninger i overensstemmelse med lov 18 U.S.C. § 2703(f). Når vi modtager en underskrevet og dateret anmodning om opbevaring på brevpapir fra en politimyndighed, forsøger vi at bevare kontooplysninger, der er sat i forbindelse med en korrekt verificeret Snapchat-bruger(e) (se bemærkningen nedenfor for at få mere at vide om brugernavne) i en offlinefil i op til 90 dage, og vi kan forlænge opbevaringen i yderligere 90 dage med en formel anmodning om forlængelse. Se Sektion IV i vores Vejledning om retshåndhævelse for mere information om at finde en Snapchat-konto.

Overvejelser om børns sikkerhed

I tilfælde hvor vi bliver gjort opmærksom på indhold på vores platform, der potentielt udnytter børn, gennemgår vores Tillids- og sikkerhedsteam påstandene og, hvis de er relevante, rapporterer vi sådanne situationer til det nationale center for savnede og udnyttede børn (National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC)). NCMEC vil derefter gennemgå rapporterne og koordinere med både nationale og international retshåndhævelsesinstanser.

Brugersamtykke

Snap videregiver ikke brugeroplysninger på baggrund af brugerens samtykke.

Politik om meddelelser til brugerne

Snaps politik er at underrette vores brugere, når vi modtager en retlig proces, der anmoder om at få oplysninger om deres oplysninger. Vi har to undtagelser til denne politik. For det første underetter vi ikke brugere om juridiske anmodninger, når det er forbudt ved en retskendelse, der er udstedt under 18 U.S.C. § 2705(b), eller af en anden juridisk myndighed. For det andet, hvor vi, efter eget skøn, mener, at ekstraordinære omstændigheder gør sig gældende – såsom tilfælde med udnyttelse af børn eller trusler på livet eller fysiske skader –forbeholder vi os retten til at undlade at underrette brugeren.

Ekspertudsagn

Oplysninger, der er videregivet til U.S. retshåndhævelse, vil blive ledsaget af et underskrevet ægthedscertifikat, som burde eliminere behovet for at vidneudsagn fra en registerbestyrer.

Snap giver ikke ekspertvidneudsagn.

Sådan indsender du en anmodning

Medarbejdere fra politimyndighederne skal rette deres anmodning til Snap Inc. Sørg for at identificere brugernavnet for den anmodede konto. Hvis du ikke kan finde brugernavnet, kan vi give det et forsøg –med forskellige grader af succes – for at finde kontoen med et telefonnummer eller e-mailadresse. Se Sektion IV i vores Vejledning om retshåndhævelse for mere information om at finde en Snapchat-konto.

Amerikanske politimyndigheder bør indsende en retslig proces (herunder anmodninger om opbevaring) til Snap via Snaps side for service til politimyndigheder: less.snapchat.com.

  • Derfra kan amerikanske politimyndigheder og statslige agenturer oprette en konto for at indgive anmodninger og kontrollere, om de indsendte anmodninger er relevante.

Vi accepterer også forkyndelse af juridiske processer og generelle spørgsmål fra politimyndigheder via e-mail eller post, selvom vores responstid vil være væsentligt langsommere.

E-mail:

lawenforcement@snapchat.com

Mail:

Registerbestyrer Snap Inc. 2772 Donald Douglas Loop North Santa Monica, CA 90405

Modtagelse af anmodninger ved retshåndhævelse på disse måder er kun for nemheds skyld og giver ikke afkald på indsigelser eller juridiske rettigheder for Snap eller dennes brugere. Vi besvarer ikke korrespondancer, der indsendes via de ovenfor beskrevne kanaler, fra embedsmænd, der ikke enten er del af politimyndigheden eller staten.

Politimyndigheder og Snap-fællesskabet

Vejledning til brugere, forældre og undervisere

Hos Snap tager vi vores løfte om at beskytte Snapchattere mod misbrug på vores platform meget alvorligt. Som en del af det samarbejder vi med politimyndigheder og statslige agenturer om at fremme sikkerheden på vores platform.

Vejledning om brugernes bekymringer for privatlivets fred

Hos Snap bestræber vi os på at bistå politimyndighederne, samtidig med at vi respekterer vores brugeres privatliv og rettigheder. Når vi har modtaget og fastslået gyldigheden af en juridisk anmodning om Snapchat-kontooplysninger, svarer vi i overensstemmelse med gældende lovgivning og krav om privatliv.

Sådan fremmer vi sikkerheden

Vi sætter pris på flygtighed, men nogle kontooplysninger kan dog indhentes af ordensmagten gennem korrekte juridiske processer. Det kan til tider betyde, at vi hjælper ordensmagten med at forhindre ulovlige aktiviteter og med søgsmål mod kontoer for overtrædelse af servicevilkårene. Vi hjælper også i kritiske situationer og i situationer med overhængende fare for liv såsom skoleskyderier, bombetrusler og sager med forsvundne personer.

Fortæl dine venner, hvordan de kan rapportere indhold til Snap!

  • Rapportering i appen: Du kan let rapportere upassende indhold til os direkte i appen. Du skal bare trykke og holde på Snappen, og derefter trykke på knappen 'Rapportér Snap'. Fortæl os, hvad der er galt – vi vil gøre vores bedste for at hjælpe!

  • Send os en e-mail: Du kan også sende os en e-mail for at rapportere noget til os igennem vores supportside.

Anmodning om hjælp

Hvis du eller nogen, du kender, er i overhængende fare, skal du kontakte politiet hurtigst muligt.

Gennemsigtighedsrapport

Snapchats gennemsigtighedsrapporter udgives to gange om året. Disse rapporter giver et vigtigt indblik i mængden af og årsagen til de anmodninger, vi modtager fra regeringer vedrørende Snapchatteres kontooplysninger og andre juridiske meddelelser. Disse rapporter indeholder et vigtigt indblik i mængden af og årsagen til de anmodninger, vi modtager fra regeringer vedrørende Snapchatteres kontooplysninger og andre juridiske meddelelser.