logo

Advertentiebeleid Snap

Inleiding

Snapchat is een app die mensen in staat stelt zich te uiten, in het moment te leven, over de wereld te leren en samen plezier te maken. Het is de makkelijkste en snelste manier om alle menselijke emoties met je vrienden te communiceren zonder druk om populair, mooi of perfect te zijn.

In die geest van authenticiteit verwachten we van adverteerders dat ze eerlijk zijn over hun producten, diensten en inhoud, dat ze vriendelijk zijn voor onze diverse community, en dat ze nooit de privacy van Snapchatters in gevaar brengen. 

Dit Advertentiebeleid is van toepassing op alle aspecten van reclame ("advertenties") die door Snap worden aangeboden. Dit omvat alle creatieve elementen, landingspagina's of andere relevante onderdelen van de advertenties zelf. Ook moet je er voor zorgen dat alle advertenties hieraan voldoen.

Adverteerders zijn ook verplicht om zich te houden aan de Servicevoorwaarden en Community-richtlijnen van Snap en al het andere beleid van Snap over het gebruik van onze diensten. We kunnen onze voorwaarden, ons beleid en onze richtlijnen van tijd tot tijd bijwerken, dus lees ze regelmatig opnieuw door.

Alle advertenties moeten door ons worden beoordeeld en goedgekeurd. We behouden ons het recht voor advertenties naar ons goeddunken om welke reden dan ook te weigeren of te verwijderen, onder andere als reactie op feedback van gebruikers, welke wij serieus nemen. We behouden ons ook het recht voor aanpassingen van advertenties te verlangen, te vragen om feitelijke onderbouwing van claims in een advertentie of te vragen om documenten waaruit blijkt dat je een licentie of autorisatie hebt die vereist is in verband met de advertentie.

Snap kan account(s) schorsen of sluiten als ze zijn gekoppeld aan bedrijven of personen die ons Advertentiebeleid overtreden.

Snapchatters kunnen advertenties met anderen delen of advertenties op hun apparaten bewaren. Ze kunnen alle tools en functies die we binnen Snapchat beschikbaar stellen, gebruiken om bijschriften, tekeningen, filters of andere creatieve elementen aan de advertentie toe te voegen, of, bij publicatie van advertenties in het Audience Network, alle tools en functies gebruiken die beschikbaar zijn op de locatie waar de advertentie wordt gepubliceerd. Leeftijdsgerichte advertenties kunnen binnen Snapchat worden gedeeld met Snapchatters van elke leeftijd. Om na te gaan of je het delen en opslaan van je advertenties binnen Snapchat kunt beperken, kun je contact opnemen met je accountmanager of naar het Business Help Center gaan.

We kunnen informatie met betrekking tot advertenties (waaronder de creatieve informatie, informatie over de doelgroep, informatie over de betalende entiteit, contactgegevens en de voor de betreffende advertenties betaalde bedragen) publiceren of deze informatie delen met derden, waaronder: (a) onze mediapartners als jouw advertenties worden geplaatst in content gerelateerd aan de betreffende mediapartner; en (b) derden van wie jij de producten of diensten hebt gekozen om te gebruiken in verband met de advertenties.

Zoals we in onze Servicevoorwaarden aangeven, zijn de voorwaarden van elke partij van toepassing op je relatie met de betreffende partij wanneer je een dienst, voorziening of functionaliteit gebruikt die wordt verzorgd door een derde partij en toegankelijk wordt gemaakt door middel van onze diensten (met inbegrip van diensten die we aanbieden in samenwerking met de betreffende derde partij). Snap en zijn gelieerde ondernemingen zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de voorwaarden van een derde partij of stappen die door de derde partij worden genomen.

Algemene vereisten

Targeting en naleving

Alle advertenties moeten geschikt zijn voor hun geselecteerde publiek in elk geografische gebied waar de advertenties worden gebruikt. Snapchat is een 13+ app en we zullen advertenties die gericht zijn op of bedoeld zijn voor kinderen onder de 13 afwijzen.

Advertenties moeten voldoen aan alle toepasselijke wetten, statuten, verorderingen, regels, voorschriften met betrekking tot de openbare orde, industrie-specifieke codes, regelgeving en culturele gevoeligheden in elk geografisch gebied waar de advertenties worden gebruikt. Let op:

 • Advertenties voor bepaalde producten of diensten mogen niet gericht zijn op een bepaald geslacht, een bepaalde leeftijdsgroep of een bepaalde locatie.

 • Voor bepaalde locaties gelden een taalvereisten.

 • Als bedrijf gevestigd in de VS, accepteert Snap geen advertenties die gericht zijn op of betaald worden door landen die onderhevig zijn aan Amerikaanse handelssancties of onder bepaalde Amerikaanse exportwetten vallen.

Openbaarmakingen

Alle vereiste openbaarmakingen, disclaimers en waarschuwingen in advertenties moeten duidelijk en opvallend zijn (zie Ad Specificaties en richtlijnen voor meer details), en adverteerders moeten nauwkeurig en duidelijk in de advertentie worden geïdentificeerd.

Privacy: gegevensverzameling en gebruik

Advertenties mogen geen gevoelige informatie of gegevens van een bijzondere categorie bevatten, inclusief informatie die gebaseerd is op of betrekking heeft op: (i) het vermeende of feitelijke plegen van een misdaad; (ii) gezondheidsinformatie; (iii) informatie over de financiële status van gebruikers, hun raciale of etnische afkomst, religieuze overtuigingen of voorkeuren, seksleven of seksuele voorkeuren, politieke opvattingen of lidmaatschap van een vakbond. We staan alleen gezondheidsgerelateerde onderzoeken toe van erkende onderzoeksinstellingen of publieke gezondheidsorganisaties.

Het privacybeleid van de adverteerder moet gemakkelijk toegankelijk zijn als persoonlijke gegevens worden verzameld.

Persoonlijke gegevens moeten veilig worden verzameld en verwerkt. Advertenties die gebruikers misleiden om persoonlijke gegevens onder valse voorwendselen te verstrekken, zijn verboden.

In advertenties mag geen kennis over persoonlijke gegevens, gevoelige informatie, online activiteit of de exacte locatie van een gebruiker worden vermeld of geïmpliceerd.

Intellectueel eigendom

Inbreukmakende inhoud

Advertenties mogen geen inbreuk maken op intellectueel eigendom, privacy, publiciteit of andere wettelijke rechten van personen of entiteiten. Adverteerders moeten beschikken over alle benodigde rechten en toestemmingen voor alle elementen van hun advertenties. De naam, beeltenis (waaronder lookalikes), stem (waaronder soundalikes) of andere identificerende eigenschappen van een persoon mogen niet zonder toestemming van de betreffende persoon in een advertentie voorkomen.

Het volgende is verboden:

 • Advertenties voor producten of diensten die worden gebruikt om inbreuk te maken op intellectuele-eigendomsrechten van anderen, waaronder producten en diensten die zijn bedoeld om de auteursrechtelijke beschermingsmechanismen te omzeilen (bijvoorbeeld software of kabelsignaaldecoders).

 • Advertenties voor producten of diensten die voornamelijk gericht zijn op het verkopen van namaakproducten, zoals imitaties van designerproducten of producten waarvoor een officiële licentie nodig is.

 • Advertenties voor producten of diensten met valse getuigenissen of bedrieglijk gebruik van beroemdheden.

Als jij vindt dat er door een advertentie op Snapchat inbreuk is gemaakt op jouw auteursrecht, handelsmerk of publiciteitsrechten, vragen we je rechtstreeks met de adverteerder contact op te nemen en het geschil rechtstreeks met de adverteerder op te lossen. Rechthebbenden en hun vertegenwoordigers kunnen vermeende inbreuk op intellectueel eigendom ook hier melden bij Snap. We nemen al deze meldingen serieus.

Verwijzingen naar Snap

Advertenties mogen niet de indruk wekken dat er sprake is van samenwerking met of goedkeuring door Snap of zijn producten. Dit betekent dat er geen handelsmerken die eigendom zijn van Snap, Bitmoji-afbeeldingen of weergaven van de gebruikersinterface van Snapchat in advertenties mogen worden gebruikt, behalve voor zover toegestaan op grond van de Snapchat Merkrichtlijnen of de Bitmoji Merkrichtlijnen. Advertenties mogen ook geen aangepaste of verwarrend gelijkende variaties van handelsmerken van Snap bevatten.

Creatieve kwaliteit en landingspagina

Alle advertenties moeten aan strenge kwaliteitseisen en redactionele eisen voldoen. Ga naar het gedeelte Specificaties en Creatieve Richtlijnen van ons Business Help Center voor de technische en creatieve specificaties voor elk van onze advertentieproducten. Advertenties die niet aan deze richtlijnen voldoen worden afgewezen.

Bij het beoordelen van advertenties, passen we ons beleid niet alleen toe op de creatieve elementen (zoals de 'top Snap' of 'Filter' of 'Sponsored Lens), maar ook op de landingspagina en andere geassocieerde elementen. We weigeren advertenties met landingspagina's met de volgende karakteristieken:

 • Lage kwaliteit (bijv. links die niet werken, pagina's die niet functioneel zijn of niet voor mobiele telefoons zijn geformatteerd)

 • Storend (bijv. onverwachte gebruikerservaring, plotselinge luide geluiden, agressieve flitsen)

 • Irrelevant (bijv. pagina's die niet overeenkomen met product of de dienst die wordt geadverteerd, of die het aankoopproces onnodig verlengen om de gebruiker bloot te stellen aan meer advertenties)

 • Onveilig (bijv. pogingen om automatisch bestanden te downloaden of phishen naar gebruikersgegevens)

Promotie-acties

Op promotie-acties op Snapchat zijn de Promotieregels van Snap van toepassing.

Vereisten voor een specifieke categorie

Inhoud voor volwassenen

Alle advertenties moeten de wetten en culturele normen van de beoogde locatie respecteren, zelfs als deze strenger zijn dan de richtlijnen die op deze pagina worden genoemd.

Inhoud voor volwassenen omvat afbeeldingen van, of verwijzingen naar:

 • Geslachtsorganen 

 • Andere vaak geseksualiseerde lichaamsdelen (bijvoorbeeld: billen, borsten, benen, blote buik) 

 • Seksuele activiteiten

In de volgende contexten staan wij onder voorwaarden inhoud voor volwassenen toe die niet bedoeld is om seksuele opwinding teweeg te brengen:

 • Verwijzingen naar menselijke genitaliën, seksuele anatomie in de context van gezondheid, persoonlijke verzorging of onderwijs.

 • Voorbeelden: menstruatieproducten, soa-tests, voorlichting over veiliger seks uit gerenommeerde bronnen, of een trailer voor een documentaire over de menselijke seksuele anatomie.

 • Verwijzingen naar en afbeeldingen van inwendige geslachtsorganen in een gezondheidscontext.

 • Voorbeelden: zwangerschapstesten, ovulatiesets, bekkenbodemtherapie. 

 • Incidentele afbeeldingen van het bekken, indien gekleed.

 • Voorbeelden: riemen, korte broeken, bikini-broekjes.

 • Nadruk op vaak geseksualiseerde lichaamsdelen die relevant zijn voor een niet-seksueel of erotisch product of dienst.

 • Voorbeelden: advertenties voor badmode, ontblote buikspieren in advertenties voor trainingsprogramma's, of verwijzingen naar billen in een advertentie voor een comfortabele stoel.

 • Verwijzingen naar seksuele activiteit in een context van gezondheid of openbare veiligheid.

 • Voorbeelden: een educatieve voorlichting over seksuele instemming, of positieve verwijzingen naar seksuele geaardheid of genderidentiteit. 

 • Datingadvertenties (zolang er geen verwijzingen zijn naar seksuele activiteit).

Wij beperken inhoud die seksueel suggestief is (d.w.z. bedoeld om seksuele opwinding uit te lokken, zonder expliciet te zijn). Voor suggestieve inhoud moet een leeftijdsgrens van 18+ gelden (of de meerderjarigheidsleeftijd in de beoogde locatie). We staan geen seksueel suggestieve gesponsorde Lenzen toe. Beperkte seksueel suggestieve inhoud omvat:

 • Verwijzingen naar seksuele anatomie, menselijke genitaliën of niet-specifieke seksuele activiteit buiten een gezondheids-, verzorgings- of opvoedingscontext.

 • Voorbeelden: een filmtrailer met seksuele toespelingen, advertenties voor vibrators die geen grafische taal of beeldspraak gebruiken om hun doel te beschrijven, verwijzen naar masturbatie (zonder grafische taal), condoomreclames die niet-specifieke zinnen gebruiken zoals 'getting it on'.    

 • Nadruk op vaak geseksualiseerde lichaamsdelen die niet relevant zijn voor het product of de dienst.

Wij verbieden inhoud die seksueel expliciet is. Dit omvat het volgende:

 • Seksuele toespelingen van welke aard dan ook.

 • Afbeeldingen of grafische beschrijvingen van genitaliën in welke context dan ook, ontblote tepels of billen, of gedeeltelijk verhulde naaktheid. 

 • Voorbeelden: een persoon die naakt is, met uitzondering van bodypaint of emoji's.

 • Afbeeldingen van, of verwijzingen naar specifieke seksuele handelingen, in welke context dan ook. Dit omvat gebaren die een specifieke seksuele handeling nabootsen, met of zonder rekwisieten. 

 • Dating advertenties die de nadruk leggen op toevallige seksuele ontmoetingen.

 • Seksuele toespelingen van welke aard dan ook.

 • Vermaak voor volwassenen

 • Voorbeelden: pornografie, seksuele live streams, stripclubs, burlesque. 

 • Niet-vrijwillig seksueel materiaal.

 • Voorbeelden: roddelbladen die uitgelekte, privé, suggestieve foto's publiceren.

 • Afbeeldingen van, of zinloze verwijzingen naar seksueel geweld.

 • Voorbeelden: grafische filmtrailers waarin aanranding wordt afgebeeld, zelfverdedigingsproducten waarin een poging tot aanranding wordt beschreven.

Gereglementeerde goederen

Alcohol

Advertenties waarin reclame wordt gemaakt voor alcohol of waarin wordt verwezen naar alcohol mogen niet:

 • Specifiek gericht zijn op of aantrekkelijk zijn voor personen die de minimumleeftijd voor alcoholconsumptie nog niet hebben bereikt in het gebied waar de advertentie te zien zal zijn.

 • Aanzetten tot overmatige consumptie van alcohol of dit afbeelden.

 • Misbruik maken van een persoon die dronken of op een andere manier onder invloed is.

 • Het verheerlijken van alcohol, of anderszins de effecten van alcoholgebruik verkeerd voorstellen, of impliceren dat alcohol nodig is voor succes of sociale vooruitgang.

 • Alcohol niet associëren met het besturen van een voertuig of andere activiteiten waarbij een bepaald vaardigheidsniveau of bepaalde fysieke coördinatie vereist zijn of met onrechtmatig gedrag.

Verplichte waarschuwingsetiketten, zoals 'Geniet, maar drink met mate' of een lokale variant hierop (indien van toepassing) moeten prominent in de advertentie te zien zijn.

Snap staat voor de volgende landen geen advertenties toe gericht op de promotie van alcohol of waarin alcohol wordt genoemd:

 • Algerije, Bahrein, Egypte, Indonesië, Jordanië, Kazachstan, Koeweit, Litouwen, Marokko, Nigeria, Noorwegen, Oman, Pakistan, Qatar, Saudi-Arabië, Tunesië, Turkije en de Verenigde Arabische Emiraten.

Advertenties voor alcoholproducten moeten gericht zijn op een publiek van 18 jaar en ouder of de geldende minimumleeftijd voor alcoholconsumptie in het land waarvoor je adverteert:

 • Canada: 19+.

 • Japan, Thailand: 20+.

 • Verenigde Staten: 21+.

 • Zweden: 25+.

 • India: 18+, 21+ of 25+ afhankelijk van de staat of de gebieden waarop de advertentie zich richt.

Drugs en tabak

Wij verbieden het afbeelden van illegaal drugsgebruik of het recreatief gebruik van farmaceutica.

We staan beperkte advertenties toe voor cannabis, CBD en gerelateerde producten, waar dit legaal is, met de juiste targeting. 

Wij staan niet toe dat roken of vaping wordt afgebeeld, behalve in de context van berichten over de volksgezondheid of stoppen met roken. 

Wapens en explosieven

Wij verbieden advertenties voor de verkoop van wapens en explosieven en verwante accessoires. Dit omvat vuurwapens, munitie, vuurwerk, gevechtsmessen en pepperspray.

Entertainment

Advertenties voor films, videogames en televisieprogramma's moeten gericht zijn op de leeftijd van de beoogde doelgroep van de inhoud waarvoor reclame wordt gemaakt.

Wanneer illegale, gereglementeerde, gevaarlijke, gewelddadige of anderszins schadelijke elementen worden gepresenteerd in een fictieve, nieuwswaardige of documentaire context, zullen wij deze beoordelen op basis van geschiktheid voor het beoogde publiek, en of de fictieve aard duidelijk genoeg is voor de gebruiker.

Gezondheid

Advertenties voor gezondheidsproducten en -diensten mogen alleen producten of diensten promoten die zijn goedgekeurd door de regelgever in elk van de betrokken landen.

Online apotheken

Advertenties voor online apotheken moeten worden geregistreerd bij de relevante instanties in het land waarin je adverteert. In de Verenigde Staten en Canada bijvoorbeeld moeten online apotheken geverifieerd worden door de National Association of Board of Pharmacies (NABP).

Geneesmiddelen op doktersvoorschrift

Alle adverteerders van geneesmiddelen op doktersvoorschrift moeten van tevoren door Snap worden goedgekeurd en kunnen worden gevraagd om een vergunning voor te leggen om reclame te maken voor het geneesmiddel in het betreffende rechtsgebied. Vul om te beginnen dit formulier in voor een adverteerder van gezondheidsproducten- en diensten.

Snap staat alleen voor de volgende landen advertenties voor geneesmiddelen op doktersvoorschrift toe:

 • Algerije, Bahrein, Canada, Costa Rica, Egypte, Hongkong, Japan, Koeweit, Nieuw-Zeeland, Oman, Qatar, Saudi-Arabië, Singapore, Tunesië, de Verenigde Arabische Emiraten en de Verenigde Staten.

Zelfzorgmedicijnen

Alle adverteerders van zelfzorgmedicijnen moeten vooraf worden goedgekeurd door Snap en kunnen worden verplicht een vergunning voor te leggen voor het maken van reclame voor het geneesmiddel in het desbetreffende rechtsgebied. Vul om te beginnen dit formulier in voor een gezondheidsproducten- en diensten adverteerder.

Snap staat voor de volgende landen geen gerichte advertenties voor zelfzorgmedicijnen toe:

 • Colombia, Irak, Libanon, Roemenië, Spanje en Turkije.

In de volgende landen moeten de advertenties op een bepaalde leeftijdsgroep gericht zijn:

 • Tsjechië: 15+

 • Israël en het Verenigd Koninkrijk: 16+.

 • Argentinië, Egypte, Finland, Italië, Koeweit, Litouwen, Oman, Polen, Portugal, Rusland en Zweden: 18+.

Gezondheids- en dieetsupplementen

Adverteerders van gezondheids- en voedingssupplementen moeten vooraf door Snap worden goedgekeurd en kunnen worden verzocht een vergunning voor te leggen om in het desbetreffende rechtsgebied reclame te maken voor het product. Vul om te beginnen dit formulier in voor een gezondheidsproducten- en diensten adverteerder.

Adverteerders mogen het volgende niet:

 • Geen producten promoten die een risico kunnen vormen voor consumenten (zoals geadviseerd door plaastelijke regelgevers).

 • Geen supplementen voor gewichtsverlies promoten.

 • Geen overdreven of onrealistische claims bevatten.

 • Geen 'voor en na'-foto's met betrekking tot gewichtsverlies bevatten.

In de volgende landen moeten de advertenties op een bepaalde leeftijdsgroep gericht zijn:

 • Colombia, Griekenland, Koeweit en de Verenigde Staten: 18+.

Dieet en gezondheid

Advertenties voor dieet- en fitnessproducten of -diensten mogen het volgende niet:

 • Overdreven beweringen of 'voor en na'-beelden bevatten.

 • De gebruiker vernederen of kleineren op basis van lichaamsbouw of -grootte

 • Misleiden of onnauwkeurig beschrijven van de kwaliteiten en kenmerken van een voedingsproduct, met inbegrip van alle daarmee verband houdende gezondheids- en voedingsclaims.

Advertenties die gaan over gewichtsverlies moeten gericht zijn op personen van 18+. 

Condooms

Wanneer reclame voor condooms is toegestaan, mag de content geen seksuele handelingen of al te provocerende beelden laten zien. Zie het onderdeel 'Content voor volwassenen' voor meer details.

Snap staat voor de volgende landen geen gerichte advertenties voor condooms toe:

 • Bahrein, Ierland, Koeweit, Libanon, Monaco, Oman, Polen en Qatar.

In de volgende landen moeten de advertenties op een bepaalde leeftijdsgroep gericht zijn:

 • Noorwegen: 16+

 • Australië, Chili, Egypte, Litouwen, Peru, Filipijnen, Portugal, Rusland, Slowakije en Turkije: 18+

Hormonale anticonceptiemiddelen

Op hormonale anticonceptiemiddelen die als geneesmiddel zijn geclassificeerd is het beleid voor geneesmiddelen op doktersvoorschrift of zelfzorgmedicijnen van toepassing, al naar gelang van toepassing op grond van landspecifieke eisen.

Snap staat voor de volgende landen geen gerichte advertenties voor hormonale anticonceptiemiddelen toe:

 • Bahrein, Colombia, Tsjechië, Denemarken, Duitsland, Irak, Ierland, Italië, Koeweit, Libanon, Monaco, Oman, Polen, Qatar, Roemenië, Saudi-Arabië, Spanje, Zwitserland, Thailand, Turkije, de Verenigde Arabische Emiraten, en Uruguay.

In de volgende landen moeten de advertenties op een bepaalde leeftijdsgroep gericht zijn:

 • Australië, Egypte, Litouwen, Portugal en Slowakije: 18+

Cosmetische producten en procedures

Snap staat voor de volgende landen geen gerichte advertenties voor plastische chirurgie toe:

 • Griekenland, Hongkong, India, Indonesië, Italië, Jordanië, Libanon, Monaco, Oman, Filipijnen, Polen, Servië, Tunesië en Turkije.

Advertenties voor plastische chirurgie moeten gericht zijn op een publiek van 18 jaar en ouder, behalve in Bahrein; hier geldt een leeftijd van 21 jaar en ouder.

Advertenties voor niet-chirurgische cosmetische ingrepen (bijv. lipfiller, botox) moeten op personen met een leeftijd van 18 jaar of ouder zijn gericht.

Wij verbieden advertenties voor producten of procedures die de huid lichter maken.


Kansspelen, gokken en loterijen

Ons advertentiebeleid met betrekking tot de promotie van kansspelen en gokdiensten is van toepassing op de promotie van online casino's, fysieke casino's, loterijen, dagelijkse fantasiesporten en elk product of dienst (inclusief online of mobiele spellen) waarbij Snapchatters worden gevraagd te betalen om kansspelen te spelen om prijzen met een reële waarde te winnen ("kansspelen en gokdiensten").

Adverteerders voor kansspelen en gokdiensten moeten voldoen aan alle toepasselijke vergunnings- of registratievereisten en moeten Snap een bewijs van hun huidige vergunning of registratie verstrekken. Alle adverteerders voor kansspelen en gokdiensten moeten van tevoren door Snap worden goedgekeurd. Vul om goedkeuring aan te vragen de Goedkeuringsaanvraag adverteren van Gokdiensten in en stem in met de Snap Gokvoorwaarden.

Advertenties voor kansspelen en gokdiensten mogen het volgende niet:

 • Niet gericht zijn op gebieden waar de adverteerder niet actief mag zijn.

 • Niet specifiek gericht zijn op of aantrekkelijk zijn voor personen die de minimumleeftijd voor gokken nog niet hebben bereikt in het gebied waar de advertentie te zien zal zijn.

 • Gokken niet verheerlijken of een verkeerde voorstelling geven van de voordelen van deelname.

 • Personen niet aanzetten om meer in te zetten dan ze hebben.

Advertenties mogen geen reclame maken voor tipdiensten voor gokken (informatie over kansen of aanbiedingen van gokbedrijven).

Financiële producten en diensten

Voor advertenties voor financiële producten en diensten moeten alle geldende belangrijke voorwaarden voor consumenten duidelijk en prominent worden vermeld voordat plaatsing van een dergelijke advertentie wordt aangevraagd.

In advertenties voor leningen moeten onder andere het jaarlijkse kostenpercentage (JKP), de terugbetalingstermijn, provisies en kosten, boetes en de contactinformatie van de leningverstrekker worden vermeld.

Advertenties voor producten bestemd voor een beperkt publiek mogen alleen gericht zijn op dat publiek. Als een aanbieding voor een creditcard bijvoorbeeld beperkt is tot personen ouder dan 18 jaar, moet de advertentiecampagne van het aanbod ook gericht zijn op personen van 18 jaar en ouder.

Advertenties voor bepaalde complexe financiële producten, die cryptocurrency-portefeuilles en handelsplatforms kunnen omvatten, vereisen voorafgaande goedkeuring van Snap.

We verbieden het volgende:

 • Aanbiedingen om snel rijk te worden, piramidespelen, of andere misleidende financiële aanbiedingen die te mooi zijn om waar te zijn (zie Algemene vereisten: Fraude voor meer details).

 • Het beloven van gegarandeerde financiële voordelen op speculatieve investeringen.

 • Advertenties waarin reclame wordt gemaakt voor bepaalde aandelen of waarin insidertips worden gegeven of worden gesuggereerd.

 • Flitskredieten of woekerleningen.

Daten

Advertenties voor datingservices moeten gericht zijn op personen van 18+, of de wettelijke meerderjarigheidsleeftijd in de locatie waarop de advertenties gericht zijn.

Advertenties voor datingdiensten mogen het volgende niet:

 • Openlijk seksueel of provocerend zijn (zie Inhoud voor volwassenen)

 • Verwijzen naar transactioneel gezelschap

 • Personen afbeelden die te jong zijn, of lijken te zijn, om van de dienst gebruik te maken

 • Ontrouw promoten of verheerlijken

 • Gericht zijn op de volgende landen:

 • Algerije, Bahrein, Egypte, Gaza en de westelijke Jordaanoever, Irak, Jordanië, Koeweit, Libanon, Marokko, Oman, Pakistan, Qatar, Saudi-Arabië, Tunesië en de Verenigde Arabische Emiraten.

Diensten voor telecommunicatie

Advertenties voor bel-, sms- en VPN-diensten moeten duidelijke prijzen en voorwaarden bevatten, en mogen niet verwijzen naar het gebruik van hun diensten op illegale wijze of in een klaslokaal. 

Verkoop aan overheidsdiensten

Overheidsinstanties moeten samenwerken met een verkoopvertegenwoordiger van Snap en toestemming van Snap krijgen voordat ze advertenties op ons platform kunnen plaatsen. 

Snap accepteert geen advertenties die zijn ingediend door, betaald zijn door, of reclame maken voor Russische staatsbedrijven.

Reclamebeleid voor politiek en belangenbehartiging

Snapchat maakt zelfexpressie mogelijk, ook over politiek. Politieke advertenties die op Snapchat verschijnen moeten echter transparant, rechtmatig en juist zijn voor onze gebruikers.

Vereisten

Dit beleid inzake politieke advertenties is van toepassing op alle politieke advertenties die Snap aanbiedt, met inbegrip van verkiezingsgerelateerde advertenties, advertenties voor belangenbehartiging en issue-advertenties.

 • Verkiezingsgerelateerde advertenties omvatten advertenties over kandidaten of partijen voor openbare ambten, stembiljetten of referenda, politieke actiecomités en advertenties waarin mensen worden aangespoord om te gaan stemmen of zich te laten registreren om te gaan stemmen.

 • Promotie-advertenties en advertenties over politieke kwesties zijn advertenties die betrekking hebben op onderwerpen of organisaties die onderwerp van debat zijn op lokaal, nationaal of mondiaal niveau, of die van algemeen belang zijn. Voorbeelden hiervan zijn: advertenties over abortus, immigratie, het milieu, onderwijs, discriminatie en wapens.

Politieke advertenties moeten voldoen aan alle toepasselijke wetten en voorschriften, met inbegrip van alle nationale verkiezingswetten, auteursrechtwetgeving, lasterwetgeving en (indien van toepassing) voorschriften van de Federal Election Commission en wetten en voorschriften van staten of gemeenten. Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de adverteerder om aan deze wetten en voorschriften te voldoen.

Alle politieke advertenties moet een 'betaald door'-boodschap in de advertentie bevatten, gevolgd door de naam van de betalende persoon of entiteit. Snap kan ook een 'betaald door'-vermelding eisen bij advertentie-inhoud die links bevat naar politieke inhoud, advertentie-inhoud voor politieke koopwaar, of in andere gevallen naar eigen goeddunken van Snap. In de Verenigde Staten moet bij verkiezingsadvertenties worden vermeld of de advertentie al dan niet door een kandidaat of organisatie is goedgekeurd, en bij verkiezingsadvertenties die niet door de kandidaat zijn goedgekeurd, moet de contactinformatie van de sponsorende organisatie worden vermeld.

Net als alle advertenties op Snapchat moeten politieke advertenties voldoen aan de Servicevoorwaarden, de Community-richtlijnen en het Advertentiebeleid van Snapchat. Dat betekent, onder andere:

 • geen inhoud die intimideert, lastigvalt of bedreigt.

 • geen inhoud die bedrieglijk of misleidend is, waarin jij je voordoet als een andere persoon of entiteit of die op andere wijze een valse indruk wekt van je verbondenheid met een persoon of entiteit;

 • Geen inhoud die inbreuk maakt op de publiciteit, privacy, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van een derde partij.

 • Geen inhoud met grafisch geweld of oproepen tot geweld.

Wij moedigen politieke adverteerders aan om positief te zijn. We verbieden 'aanvallende' advertenties echter niet categorisch. Het uiten van onenigheid met of campagne voeren tegen een kandidaat of partij is over het algemeen toegestaan als het voldoet aan onze andere richtlijnen. Politieke advertenties mogen echter geen aanvallen bevatten die betrekking hebben op het persoonlijke leven van een kandidaat.

In Canada staat Snap niet toe dat "partijdige reclame" of "verkiezingsreclame" (zoals gedefinieerd in de Canada Elections Act, zoals van tijd tot tijd gewijzigd (de "Act")) direct of indirect wordt aangekocht namens een in aanmerking komende partij, een geregistreerde vereniging, een kandidaat bij een kandidaatstelling, een potentiële of werkelijke kandidaat, of een derde partij die zich moet laten registreren krachtens subsectie 349.6(1) of 353(1) van de Act. Hieronder kan (zonder beperking) onder andere ook content vallen die reclame maakt voor of gericht is tegen een van deze personen/groepen of een onderwerp waarmee een van deze personen/groepen wordt geassocieerd.

In de VS laat Snap momenteel geen advertenties toe voor staats- of gemeenteraadsverkiezingen of stemmingsinitiatieven in de staat Washington.

De rechten van Snap

Snap beoordeelt politieke advertenties per geval. Om aan de slag te gaan vul je dit formulier met betrekking tot advertenties voor de politiek in.

Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, advertenties te weigeren of om wijzigingen te verzoeken, waarvan wij menen dat ze de hierboven vermelde normen schenden of anderszins ongepast zijn. Onze discretie zal nooit worden uitgeoefend met de bedoeling een kandidaat, politieke opvatting of politieke partij te bevoordelen of te benadelen.

We behouden ons ook het recht voor van een adverteerder te verlangen dat hij zijn beweringen onderbouwt.

Snap kan informatie met betrekking tot politieke advertenties, waaronder de inhoud van advertenties, informatie over de doelgroep, aanlevering, kosten en andere campagne-informatie, openbaar weergeven of op een andere manier openbaar maken.

Politieke advertenties door niet in het betreffende land gevestigde buitenlanders of entiteiten

Politieke advertenties die door Snap worden getoond, mogen niet direct of indirect worden betaald door niet in het betreffende land gevestigde buitenlanders of entiteiten. Met andere woorden: door personen of entiteiten die niet woonachtig of gevestigd zijn in het land waarin de advertentie te zien zal zijn.

Transparantie

Wij zijn trots op de transparantie van onze politieke advertentiebibliotheek.

Verboden inhoud

Intimidatie

Advertenties mogen geen intimidatie, pesten of vernedering promoten. Bijvoorbeeld: fitnessadvertenties mogen niemand kleineren op basis van lichaamsvorm of -grootte.

Wij verbieden godslastering, obsceniteit en obscene gebaren. 

Gewelddadig of hinderlijk

Wij verbieden de weergave van grafisch geweld uit het echte leven in creatives (bijv. top Snaps, Filters, Gesponsorde Lenzen). Landingspagina's met echte gewelddadige of verontrustende beelden mogen dit alleen doen in een legitieme nieuwswaardige of documentaire context, alleen als de top Snap de kijker op de een of andere manier voorbereidt, en alleen als ze op de juiste leeftijd zijn afgestemd.

Voor fictief geweld in filmtrailers, videospelletjes, enz., zie de rubriek Entertainment.

Wij verbieden de verheerlijking van geweld, met inbegrip van de verheerlijking van zelfverminking, oorlog, moord, mishandeling of dierenmishandeling. 

Wij verbieden storende inhoud die verontrustend kan zijn, zoals grafische voorstellingen van gore, lichamelijke aandoeningen, lichaamsvloeistoffen en bepaalde medische of cosmetische ingrepen.

Wij staan griezelige en enge advertenties toe, maar vermijd alsjeblieft intense schrikreacties en audio van langdurig schreeuwen of huilen. 

Misleidende inhoud

Wij zijn waakzaam in onze strijd tegen frauduleuze advertenties. Fraude omvat een reeks oplichtingspraktijken en misleidende marketingpraktijken waarbij misbruik wordt gemaakt van het vertrouwen van de community of waarbij gebruikers op een andere manier worden verleid om onder misleidende voorwendselen aankopen te doen of aan activiteiten deel te nemen.

We verbieden het volgende:

 • Advertenties die onjuiste of misleidende informatie bevatten, waaronder bedrieglijke claims, aanbiedingen, functies of handelspraktijken.

 • Ongeautoriseerde of niet openbaar gemaakte gesponsorde inhoud.

 • Aanbieden van frauduleuze goederen of diensten, met inbegrip van nagemaakte documenten of certificaten, of nagemaakte producten.

 • Het maken of delen van inhoud die het uiterlijk of de functie van Snapchat-functies of -formaten nabootst.

 • Advertenties met misleidende oproepen tot actie of die leiden naar landingspagina's die niet gerelateerd zijn aan het merk of de inhoud waarvoor reclame wordt gemaakt.

 • Cloaking, het op een andere manier beperken van de toegang tot landingspagina's of wijzigingen aan URL-inhoud na het indienen in een poging om beoordeling te voorkomen.

 • Advertenties die oneerlijk gedrag stimuleren (bijv. advertenties voor valse ID's, plagiaat, essayschrijfdiensten).

 • Het niet leveren van goederen, verkeerd voorgestelde vertragingen bij verzending of voorraadbeperkingen.

 • Bekijk ook de specifieke informatie over de industrie: Financiële producten en diensten.

Haatzaaiende uitlatingen, haatgroepen, terrorisme en gewelddadig extremisme

De Snapchat-community omvat diverse gebruikers van over de hele wereld. Om een gastvrij platform te kunnen zijn, verbieden wij haatdragende, discriminerende of extremistische inhoud die ons streven naar veiligheid en inclusie ondermijnt.

Haatzaainde uitlatingen verwijzen naar inhoud die kleineert, lastert of die discriminatie of geweld aanmoedigt op grond van ras, huidskleur, kaste, etniciteit, nationale afkomst, religie, seksuele geaardheid, genderidentiteit, handicap, veteranenstatus, immigratiestatus, sociaal-economische status, leeftijd, gewicht of zwangerschapsstatus.

Vermijd het in stand houden van stereotypen op basis van een van de hierboven genoemde categorieën.

We streven naar een inclusieve community voor alle Snapchatters. Vermijd het ongepaste gebruik van cultureel gevoelige beeldspraak.

Illegale activiteiten

Wij verbieden advertenties die illegale activiteiten (gedragingen, producten of ondernemingen) mogelijk maken of aanmoedigen. Advertenties mogen bijvoorbeeld het volgende niet:

 • Afbeelden van illegaal drugsgebruik

 • Promoten van de illegale handel in wilde dieren, of producten en diensten die afkomstig zijn van bedreigde diersoorten (bijvoorbeeld: ivoorproducten van olifanten, traditionele medicijnen of supplementen afkomstig van tijgers, neushoorns, haaien, enz.)

Gevaarlijke activiteiten

Advertenties mogen niet aanzetten tot of vragen om deelname aan gevaarlijke of schadelijke activiteiten. Advertenties mogen bijvoorbeeld niet aanmoedigen tot Snappen tijdens het rijden. 

Conclusie

Ga voor meer informatie over het starten en beheren van een advertentiecampagne op Snapchat, of over het oplossen van problemen met het advertentiebeoordelingsproces naar ons Business Help Center