Snap Advertising Policies

General Information

We want Snapchatters to have fun and to be safe, and those goals drive our Advertising Policies. Advertisers must be honest about the products, services, and content their ads promote; they must avoid content that misleads, deceives, or offends; and they must never compromise our users' privacy. These Advertising Policies apply to all ads served by Snap. The paid promotion of products or services on the Snap platform other than through ads served by Snap must also comply with these Advertising Policies.

Advertisers must comply with Snap’s Terms of Service and Community Guidelines, and all other Snap policies governing the use of our Services. We may update our terms, policies, and guidelines from time to time, so please check in and review them regularly.

Advertisers are responsible for ensuring that their ads are suitable for Snapchatters ages 13+ (or their selected audience) in each geographic area where the ads will run. They're also responsible for ensuring that their ads comply with all applicable laws, statutes, ordinances, rules, public order rules, industry codes, and regulations in each geographic area where the ads will run. Ads for certain products or services may not be targeted on the basis of gender, age, or location.

All ads must meet high quality and editorial standards. Please visit the Specs and Creative Guidelines section of our Business Help Center for the technical and creative specifications for each of our ad products.

Our users may share ads with others or save ads to their devices. They may use any of the tools and features we make available in Snapchat to apply captions, drawings, filters, or other creative elements to the ad or, if you run ads in the Audience Network, they may use any tools and features made available where the ad is run. Age-targeted ads can be shared within Snapchat with Snapchatters of any age. To find out if you can restrict ad sharing and ad saving for your ads within Snapchat, please contact your account representative or visit our Business Help Center.

We may publish information related to ads (including the creative, targeting, paying entity, contact information, and the price paid for those ads), or share that information with third parties, including: (a) our media partners when your ads run in content related to that media partner; and (b) third parties whose products or services you’ve elected to use in connection with the ads.

As we say in our Terms of Service, if you use a service, feature, or functionality that is operated by a third party and made available through our Services (including Services we jointly offer with the third party), each party’s terms will govern the respective party’s relationship with you. Snap and its affiliates are not responsible or liable for a third party’s terms or actions.

All ads are subject to our review and approval. We reserve the right to reject or remove any ad in our sole discretion for any reason, including in response to user feedback. We also reserve the right to request modifications to any ad, to require factual substantiation for any claim made in an ad, or to require documents evidencing that you hold any license or authorization which may be required in connection with your ad.

Snap may suspend or terminate accounts tied to businesses or individuals who violate our Advertising Policies.

General Requirements

Openbaarmakingen

Alle vereiste vermeldingen, disclaimers en waarschuwingen in advertenties moeten helder en duidelijk zijn.

Adverteerders moeten correct en duidelijk in de advertentie worden vermeld.

Verzameling en gebruik van gegevens

Advertenties mogen geen informatie verzamelen over raciale of etnische afkomst, politieke overtuiging, religieuze of filosofische overtuiging, lidmaatschap van vakbonden, gezondheid, seksleven of medische geschiedenis.

Het privacybeleid van de adverteerder moet gemakkelijk beschikbaar zijn als persoonlijke gegevens worden verzameld.

Persoonlijke gegevens moeten veilig worden verzameld en verwerkt. Advertenties die gebruikers misleiden om persoonlijke gegevens onder valse voorwendselen te verstrekken, zijn verboden.

In advertenties mag geen kennis over persoonlijke gegevens, gevoelige informatie, online activiteit of de exacte locatie van een gebruiker worden vermeld of geïmpliceerd.

Inbreukmakende inhoud

Advertenties mogen geen inbreuk maken op intellectueel eigendom, privacy, publiciteit of andere wettelijke rechten van personen of entiteiten. Adverteerders moeten beschikken over alle benodigde rechten en toestemmingen voor alle elementen van hun advertenties. De naam, beeltenis (waaronder lookalikes), stem (waaronder soundalikes) of andere identificerende eigenschappen van een persoon mogen niet zonder toestemming van de betreffende persoon in een advertentie voorkomen.

Het volgende is verboden:

 • Advertenties voor producten of diensten die worden gebruikt om inbreuk te maken op intellectuele-eigendomsrechten van anderen, waaronder producten en diensten die zijn bedoeld om de auteursrechtelijke beschermingsmechanismen te omzeilen (bijvoorbeeld software of kabelsignaaldecoders).

 • Advertenties voor producten of diensten die voornamelijk gericht zijn op het verkopen van namaakproducten, zoals imitaties van designerproducten of producten waarvoor een officiële licentie nodig is.

 • Advertenties voor producten of diensten met valse getuigenissen of bedrieglijk gebruik van beroemdheden.

Als jij vindt dat er door een advertentie op Snapchat inbreuk is gemaakt op jouw auteursrecht, handelsmerk of publiciteitsrechten, vragen we je rechtstreeks met de adverteerder contact op te nemen en het geschil rechtstreeks met de adverteerder op te lossen. Rechthebbenden en hun vertegenwoordigers kunnen vermeende inbreuk op intellectueel eigendom ook hier melden bij Snap. We nemen al deze meldingen serieus.

Verwijzingen naar Snap

Advertenties mogen niet de indruk wekken dat er sprake is van samenwerking met of goedkeuring door Snap of zijn producten. Dit betekent dat er geen handelsmerken die eigendom zijn van Snap, Bitmoji-afbeeldingen of weergaven van de gebruikersinterface van Snapchat in advertenties mogen worden gebruikt, behalve voor zover toegestaan op grond van de Snapchat Merkrichtlijnen of de Bitmoji Merkrichtlijnen. Advertenties mogen ook geen aangepaste of verwarrend gelijkende variaties van handelsmerken van Snap bevatten.

Promotie-acties

Op promotie-acties op Snapchat zijn de Promotieregels van Snap van toepassing.

Prohibited Content

Ongepaste inhoud

 • Advertenties die oneerlijk gedrag stimuleren (bijv. advertenties voor valse ID's, plagiaat, essayschrijfdiensten).

 • Advertenties die gericht zijn op kinderen jonger dan 13 of bedoeld zijn om hen in het bijzonder aan te spreken.

 • Advertenties die in de betreffende regio als cultureel ongepast kunnen worden beschouwd.

 • Advertenties die godslastering of obscene gebaren bevatten.

 • Advertenties waarin naakt (met uitzondering van borstvoeding in bepaalde omstandigheden), seksuele inhoud, objectivering van geslacht of seksueel suggestieve afbeeldingen voorkomt/voorkomen.

 • Advertenties voor producten en diensten voor 18+, waaronder stripclubs, escortservices en speciale winkels voor erotische producten.

 • Advertenties waarin reclame wordt gemaakt voor sigaretten (inclusief elektronische sigaretten), sigaren, dampproducten, tabak, nicotine of hieraan gerelateerde producten.

 • Advertenties die zich richten op landen waarvoor Amerikaanse handelssancties en andere Amerikaanse exportwetten gelden.

 • Advertenties die onrechtmatige activiteiten, onrechtmatig gedrag, onrechtmatige producten of onrechtmatige ondernemingen stimuleren.

 • Advertenties waarin drugs of overmatig of onverantwoord drinken worden afgebeeld.

 • Advertenties waarin reclame wordt gemaakt voor illegale handel in wilde dieren en producten en diensten op basis van beschermde en bedreigde soorten.

 • Advertenties die bedoeld zijn om de gebruiker te choqueren.

 • Advertenties die geweld aanmoedigen of hyperrealistisch geweld afbeelden.

 • Advertenties die Snappen tijdens het rijden of ander gevaarlijk gedrag aanmoedigen.

 • Advertenties waarin reclame wordt gemaakt voor vuurwapens, wapens, munitie of hierbij behorende accessoires.

 • Advertenties waarin de gebruiker wordt gevraagd deel te nemen aan rechtszaken.

Misleidende inhoud

 • Advertenties die onjuiste of misleidende informatie bevatten, waaronder bedrieglijke claims, aanbiedingen, functies of handelspraktijken.

 • Advertenties met misleidende oproepen tot actie of die leiden naar landingspagina's die niet gerelateerd zijn aan het merk of de inhoud waarvoor reclame wordt gemaakt.

 • Cloaking, het op een andere manier beperken van de toegang tot landingspagina's of wijzigingen aan URL-inhoud na het indienen in een poging om beoordeling te voorkomen.

Slechte kwaliteit of storende ervaringen

 • Advertenties die naar niet-functionele landingspagina's of landingspagina's met onverwachte of storende gebruikerservaringen leiden, waaronder landingspagina's die automatisch bestanden proberen te downloaden.

 • Advertenties die naar landingspagina's leiden die voor het grootste deel niet-relevante advertentie-inhoud of slechte advertentie-inhoud bevatten of waar inhoud alleen wordt verlengd zodat deze niet-relevante advertentie-inhoud of slechte advertentie-inhoud bevatten.

Haatdragende of discriminerende inhoud

 • Advertenties die een bepaald(e) ras, etniciteit, cultuur, land, geloof, nationale afkomst, leeftijd, seksuele geaardheid, geslacht, genderidentiteit of -uitdrukking, beperking, aandoening of leden van een beschermde groep vernederen, aantasten of discrimineren.

 • Advertenties die intimidatie of pesten aanmoedigen.

Industry-Specific Requirements

Reguliere datingservices

Advertenties voor online dating moeten gericht zijn op een publiek van 18 jaar en ouder en mogen niet provocatief of expliciet seksueel van aard zijn of verwijzen naar gezelschap tegen betaling. Alle personen afgebeeld in advertenties voor datingservices mogen niet te jong zijn, of lijken te zijn, om van de dienst gebruik te maken.

Snap staat geen advertenties toe waarin vreemdgaan wordt gestimuleerd of verheerlijkt.

Snap staat voor de volgende landen geen gerichte advertenties voor online datingservices toe:

 • Algerije, Bahrein, Egypte, Gaza en de westelijke Jordaanoever, Irak, Japan, Jordanië, Koeweit, Libanon, Marokko, Oman, Pakistan, Qatar, Saudi-Arabië, Tunesië en de Verenigde Arabische Emiraten.

Alcohol

Advertenties waarin reclame wordt gemaakt voor alcohol of waarin wordt verwezen naar alcohol mogen niet:

 • Specifiek gericht zijn op of aantrekkelijk zijn voor personen die de minimumleeftijd voor alcoholconsumptie nog niet hebben bereikt in het gebied waar de advertentie te zien zal zijn.

 • Aanzetten tot overmatige consumptie van alcohol of dit afbeelden.

 • Misbruik maken van een persoon die dronken of op een andere manier onder invloed is.

 • Alcohol niet verheerlijken of de gevolgen van de consumptie van alcohol op een andere manier onjuist weergeven.

 • Alcohol niet associëren met het besturen van een voertuig of andere activiteiten waarbij een bepaald vaardigheidsniveau of bepaalde fysieke coördinatie vereist zijn of met onrechtmatig gedrag.

Verplichte waarschuwingsetiketten, zoals 'Geniet, maar drink met mate' of een lokale variant hierop (indien van toepassing) moeten prominent in de advertentie te zien zijn.

Snap staat voor de volgende landen geen advertenties toe gericht op de promotie van alcohol of waarin alcohol wordt genoemd:

 • Algerije, Bahrein, Egypte, Indonesië, Jordanië, Kazachstan, Koeweit, Litouwen, Marokko, Nigeria, Noorwegen, Oman, Pakistan, Qatar, Saudi-Arabië, Tunesië, Turkije en de Verenigde Arabische Emiraten.

Advertenties voor alcoholproducten moeten gericht zijn op een publiek van 18 jaar en ouder of de geldende minimumleeftijd voor alcoholconsumptie in het land waarvoor je adverteert:

 • Canada: 19+.

 • Japan, Thailand: 20+.

 • Verenigde Staten: 21+.

 • Zweden: 25+.

 • India: 18+, 21+ of 25+ afhankelijk van de staat of de gebieden waarop de advertentie zich richt.

Gokdiensten

Ons advertentiebeleid met betrekking tot het promoten van Gokdiensten is van toepassing op het promoten van online casino's, fysieke casino's, loterijen, dagelijkse fantasy sports en alle producten of diensten die Snapchatters vragen om geld om spelletjes te kunnen spelen of kans te maken om prijzen te winnen met echte waarde ("Gokdiensten").

Adverteerders voor Gokdiensten moeten zich houden aan alle geldende eisen ten aanzien van licenties of registratie en moeten Snap bewijs leveren van actuele licentie of registratie. Alle adverteerders voor Gokdiensten moeten van tevoren door Snap worden goedgekeurd. Vul om goedkeuring aan te vragen de Goedkeuringsaanvraag adverteren van Gokdiensten in en stem in met de Snap Gokvoorwaarden.

Advertenties voor Gokdiensten mogen:

 • Niet gericht zijn op gebieden waar de adverteerder niet actief mag zijn.

 • Niet specifiek gericht zijn op of aantrekkelijk zijn voor personen die de minimumleeftijd voor gokken nog niet hebben bereikt in het gebied waar de advertentie te zien zal zijn.

 • Gokken niet verheerlijken of een verkeerde voorstelling geven van de voordelen van deelname.

 • Personen niet aanzetten om meer in te zetten dan ze hebben.

Advertenties mogen geen reclame maken voor tipdiensten voor gokken (informatie over kansen of aanbiedingen van gokbedrijven).

Entertainment

Advertenties voor films, videogames en televisieprogramma's moeten gericht zijn op de leeftijd van de beoogde doelgroep van de inhoud waarvoor reclame wordt gemaakt.

Financiële producten en diensten

Voor advertenties voor financiële producten en diensten moeten alle geldende belangrijke voorwaarden voor consumenten duidelijk en prominent worden vermeld voordat plaatsing van een dergelijke advertentie wordt aangevraagd.

In advertenties voor leningen moeten onder andere het jaarlijkse kostenpercentage (JKP), de terugbetalingstermijn, provisies en kosten, boetes en de contactinformatie van de leningverstrekker worden vermeld.

Advertenties voor producten bestemd voor een beperkt publiek mogen alleen gericht zijn op dat publiek. Als een aanbieding voor een creditcard bijvoorbeeld beperkt is tot personen ouder dan 18 jaar, moet de advertentiecampagne van het aanbod ook gericht zijn op personen van 18 jaar en ouder.

Advertenties voor de volgende producten en diensten zijn niet toegestaan:

 • Programma's waarmee je snel rijk kunt worden of piramidesystemen of andere misleidende financiële aanbiedingen en financiële aanbiedingen die te mooi zijn om waar te zijn.

 • Advertenties waarin reclame wordt gemaakt voor bepaalde aandelen of waarin insidertips worden gegeven of worden gesuggereerd.

 • Flitskredieten of woekerleningen.

 • Cryptogeld zoals wallets, handelsplatforms en Initial Coin Offerings (ICO's), tenzij hiervoor van tevoren toestemming is verkregen van Snap.

Farmaceutisch en gezondheidszorg

Advertenties voor farmaceutische producten en zorgproducten en -diensten mogen alleen producten of diensten promoten die door de lokale regelgevende instanties in elk van de landen waarop de advertentie zich richt goedgekeurd zijn.

Online apotheken

Advertenties voor online apotheken moeten worden geregistreerd bij de relevante instanties in het land waarin je adverteert. In de Verenigde Staten en Canada moeten online apotheken bijvoorbeeld geverifieerd worden door de National Association of Board of Pharmacies (NABP).

Geneesmiddelen op voorschrift

Alle adverteerders van geneesmiddelen op voorschrift moeten van tevoren door Snap worden goedgekeurd en kunnen gevraagd worden om een bewijs van bevoegdheid om reclame te maken voor het geneesmiddel in het betreffende rechtsgebied.

Snap staat voor de volgende landen gerichte advertenties voor geneesmiddelen op voorschrift toe:

 • Algerije, Bahrein, Canada, Costa Rica, Egypte, Hongkong, Japan, Koeweit, Nieuw-Zeeland, Oman, Qatar, Saudi-Arabië, Singapore, Tunesië, de Verenigde Arabische Emiraten en de Verenigde Staten.

Vrij verkrijgbare geneesmiddelen

Adverteerders van vrij verkrijgbare geneesmiddelen kunnen voorafgaande goedkeuring van Snap nodig hebben.

Snap staat voor de volgende landen geen gerichte advertenties voor vrij verkrijgbare geneesmiddelen toe:

 • Colombia, Irak, Libanon, Roemenië, Spanje en Turkije.

In de volgende landen moeten de advertenties op een bepaalde leeftijdsgroep gericht zijn:

 • Tsjechië: 15+

 • Israël en het Verenigd Koninkrijk: 16+.

 • Argentinië, Egypte, Finland, Italië, Koeweit, Litouwen, Oman, Polen, Portugal, Rusland en Zweden: 18+.

Gezondheids- en dieetsupplementen

Advertenties voor gezondheids- en dieetsupplementen mogen:

 • Geen producten promoten die een risico kunnen vormen voor consumenten (zoals producten in adviezen van lokale regelgevende instanties).

 • Geen supplementen voor gewichtsverlies promoten.

 • Geen overdreven of onrealistische claims bevatten.

 • Geen 'voor en na'-foto's met betrekking tot gewichtsverlies bevatten.

In de volgende landen moeten de advertenties op een bepaalde leeftijdsgroep gericht zijn:

 • Colombia, Griekenland, Koeweit en de Verenigde Staten: 18+.

Dieet en gezondheid

 • Advertenties die overdreven claims of 'voor en na'-foto's bevatten of de gebruiker op een andere manier vernederen, zijn niet toegestaan.

 • Advertenties voor voedingsproducten moeten een juiste omschrijving geven van de kwaliteiten en kenmerken van een voedselproduct, inclusief alle bijbehorende voedings- en gezondheidsclaims.

Condooms

Indien advertenties voor condooms wel zijn toegestaan, mag de inhoud niet provocatief of openlijk seksueel van aard zijn.

Snap staat voor de volgende landen geen gerichte advertenties voor condooms toe:

 • Bahrein, Ierland, Koeweit, Libanon, Monaco, Oman, Polen en Qatar.

In de volgende landen moeten de advertenties op een bepaalde leeftijdsgroep gericht zijn:

 • Noorwegen: 16+

 • Australië, Chili, Egypte, Litouwen, Peru, Filipijnen, Portugal, Rusland, Slowakije en Turkije: 18+

Hormonale anticonceptiemiddelen

Op hormonale anticonceptiemiddelen die als geneesmiddel zijn geclassificeerd is het beleid voor geneesmiddelen op voorschrift of vrij verkrijgbare geneesmiddelen van toepassing, al naar gelang van toepassing op grond van landspecifieke eisen.

Snap staat voor de volgende landen geen gerichte advertenties voor hormonale anticonceptiemiddelen toe:

 • Bahrein, Colombia, Tsjechië, Denemarken, Duitsland, Irak, Ierland, Italië, Koeweit, Libanon, Monaco, Oman, Polen, Qatar, Roemenië, Saudi-Arabië, Spanje, Zwitserland, Thailand, Turkije, de Verenigde Arabische Emiraten, en Uruguay.

In de volgende landen moeten de advertenties op een bepaalde leeftijdsgroep gericht zijn:

 • Australië, Egypte, Litouwen, Portugal en Slowakije: 18+

Plastische chirurgie

Snap staat voor de volgende landen geen gerichte advertenties voor plastische chirurgie toe:

 • Griekenland, Hongkong, India, Indonesië, Italië, Jordanië, Libanon, Monaco, Oman, Filipijnen, Polen, Servië, Tunesië en Turkije.

Advertenties voor plastische chirurgie moeten gericht zijn op een publiek van 18 jaar en ouder, behalve in Bahrein; hier geldt een leeftijd van 21 jaar en ouder.

Politieke advertenties

Op politieke advertenties is Snaps Beleid voor Politieke Advertenties van toepassing.

In Canada is “partijreclame” of “verkiezingsreclame” (zoals gedefinieerd door de Canada Elections Act, zoals van tijd tot tijd aangepast (“Wet”)) die direct of indirect is ingekocht namens een verkiesbare partij, geregistreerde vereniging, kandidaat voor voordracht, mogelijke of daadwerkelijk kandidaat of een derde die op grond van lid 349.6(1) of 353(1) van de Wet verplicht is zich te registreren. Hieronder kan (zonder beperking) onder andere ook content vallen die reclame maakt voor of gericht is tegen een van deze personen/groepen of een onderwerp waarmee een van deze personen/groepen wordt geassocieerd.