logo

Richtlijnen voor muziek op Snapchat

Muziek kan je emoties vangen, je expressiviteit verhogen, uitdrukken hoe je je voelt en de stemming van een moment bepalen. Daarom zijn we begonnen met een muziekbibliotheek (die we "Geluiden" noemen) waardoor je muziek kan toevoegen aan foto- en videoberichten met de Snapchatcamera (die we "Snaps" noemen). We zijn benieuwd om te zien wat je met Geluiden maakt, maar houd er rekening mee dat het gebruik in overeenstemming moet zijn met de volgende richtlijnen, die een aanvulling zijn op de Servicevoorwaarden van Snap.

Geen illegale muziekervaring

Je mag geen Snaps maken, zenden of posten met Geluiden waardoor een illegale muziekdienst of premium streaming service voor muziekvideo's wordt opgezet.

Politiek of religieus gebruik

Hoewel we zelfexpressie ondersteunen, ook als het om politieke of religieuze zelfexpressie gaat, zijn we ervan overtuigd dat artiesten het recht hebben om te bepalen wanneer en hoe hun werk gebruikt wordt in politieke en religieuze verklaringen. Als zodanig is het niet toegestaan Geluiden te gebruiken in politieke of religieuze redevoeringen.

Verboden inhoud

Het is niet toegestaan Geluiden te gebruiken om Snaps te maken, zenden of posten die anderszins de Servicevoorwaarden van Snap zouden schenden, zoals:

  • Snaps die onwettig zijn;

  • Snaps die bedreigend zijn of pornografisch, een haatboodschap bevatten, tot geweld aanzetten of naaktbeelden bevatten (tenzij beelden van borstvoeding of andere voorstellingen van naakt in een niet-seksuele context), of expliciet of zinloos geweld; of

  • Snaps die een inbreuk vormen op iemands rechten, inclusief en zonder beperking, het recht op publiciteit, privacy, copyright, handelsmerk of een ander intellectueel eigendomsrecht.

Fundamenteel karakter van het werk

Het is niet toegestaan het fundamentele karakter van de melodie of de songteksten van Geluiden te wijzigen of bewerkingen van Geluiden maken. Je mag Geluiden niet gebruiken op een wijze die aanstootgevend of beledigend is (naar eigen goeddunken) of die ons, onze licentiegevers, de diensten of andere gebruikers kan blootstellen aan enige aansprakelijkheid of nadelen.

Geen commercieel gebruik

Geluiden mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Geluiden mogen bijvoorbeeld niet gebruikt worden om Snaps (of een reeks Snaps) te maken, zenden of posten die gesponsord, gepromoot of geadverteerd worden door willekeurige merken, producten, goederen of diensten.

Niet verspreiden buiten de Dienst

Snaps met Geluiden mogen alleen verzonden of gepost worden via de Diensten. Het is niet toegestaan Snaps te zenden, delen of posten met Geluiden op diensten van derde partijen. Illegale distributie van Snaps met Geluiden is onderworpen aan toepasselijke wetgeving, inclusief wetgeving omtrent schending van het auteursrecht, en de rechten, beleidslijnen en autoriteit van een derde partij, indien van toepassing.

In de mate dat je Geluiden op een manier gebruikt die niet in overeenstemming is met deze richtlijnen, kan zulk gebruik verwijderd worden uit de dienst zonder kennisgeven aan jou, en je kunt onderworpen worden aan strafmaatregelen onder toepasselijke wetgeving, inclusief wetgeving omtrent schending van auteursrecht. Als jouw content andere muziek bevat dan Geluiden, is het jouw verantwoordelijkheid om de nodige licenties en rechten te verwerven die vereist zijn voor dat soort muziek. Dergelijke content kan gedempt, verwijderd of gedeletet worden als jouw gebruik van de muziek niet is toegestaan. Schendingen van deze Muziekrichtlijnen kunnen leiden tot deactivering van je Snapaccount. In sommige regio's kan Geluiden niet beschikbaar zijn.