logo

VOORWAARDEN VOOR DE WEERGAVE VAN PUBLIEKE INHOUD

In deze Voorwaarden voor de weergave van Publieke Inhoud betekenen "Snap", "wij" en "ons" Snap Inc. (als je in de Verenigde Staten woont of als je de Diensten gebruikt namens een bedrijf in de Verenigde Staten) of Snap Group Limited (als je elders woont of de Diensten gebruikt namens een bedrijf dat elders is gevestigd). Door de audiovisuele speler van Snap of andere producten die we aan je beschikbaar stellen in te sluiten (de "Insluiting"), ga je akkoord met deze Voorwaarden voor de weergave van Publieke Inhoud, die door verwijzing onze Servicevoorwaarden, ons Privacybeleid, onze Communityrichtlijnen en ons Advertentiebeleid omvatten (gezamenlijk, en samen met deze Voorwaarden voor de weergave van Publieke Inhoud, de "Voorwaarden"). De Insluiting is een van onze Diensten, zoals deze term in onze Servicevoorwaarden is gedefinieerd en gebruikt wordt in de Voorwaarden. Lees de Voorwaarden zorgvuldig door. We kunnen de Voorwaarden te allen tijde zonder kennisgeving bijwerken of wijzigen, dus lees deze ook regelmatig opnieuw. Door de Dienst te blijven gebruiken, accepteer je alle updates van de Voorwaarden. In het geval dat deze Voorwaarden voor de weergave van Publieke Inhoud in strijd zijn met andere voorwaarden die voor de Dienst gelden, zullen deze Voorwaarden voor de weergave van Publieke Inhoud van toepassing zijn.

HERINNERING MET BETREKKING TOT DE SERVICEVOORWAARDEN EN MEDEDELING OVER ARBITRAGE: WE HERINNEREN ONZE GEBRUIKERS DIE WONEN IN DE VERENIGDE STATEN EN BEDRIJVEN DIE ZIJN GEVESTIGD IN DE VERENIGDE STATEN ERAAN DAT ONZE SERVICEVOORWAARDEN VAN TOEPASSING ZIJN EN EEN INTEGRAAL ONDERDEEL VORMEN VAN DEZE VOORWAARDEN VOOR DE WEERGAVE VAN PUBLIEKE INHOUD. DEZE SERVICEVOORWAARDEN BEVATTEN ONDER MEER DE VOLGENDE ARTIKELEN: VRIJWARING, DISCLAIMERS, BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID, EN ARBITRAGE, AFSTAND VAN HET RECHT OP COLLECTIEVE GERECHTELIJKE PROCESSEN EN AFSTAND VAN HET RECHT OP EEN JURYPROCES. DIT BETEKENT ONDER MEER DAT JIJ EN SNAP OVEREENKOMEN DAT GESCHILLEN TUSSEN ONS WORDEN BESLECHT DOOR MIDDEL VAN VERPLICHTE, BINDENDE ARBITRAGE, MET UITZONDERING VAN BEPAALDE SOORTEN GESCHILLEN DIE IN ONZE SERVICEVOORWAARDEN WORDEN GENOEMD. DAARNAAST DOEN JIJ EN SNAP AFSTAND VAN HET RECHT DEEL TE NEMEN AAN COLLECTIEVE GERECHTELIJKE PROCESSEN (CLASS-ACTION) OF COLLECTIEVE ARBITRAGE (CLASS-WIDE ARBITRATION).

1. Licentie

Snap verleent je een persoonlijke, wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare, herroepbare licentie om (a) de Insluiting op een website of in een mobiele applicatie te gebruiken voor de verspreiding van Publieke Inhoud (zoals deze is gedefinieerd in onze Servicevoorwaarden) en (b) de naam en het logo van Snapchat weer te geven, dit uitsluitend om aan te geven dat de Snapchat-applicatie de bron van de Insluiting is.

Alle rechten die in dit artikel niet uitdrukkelijk aan je worden verleend, zijn voorbehouden aan Snap. Niets in deze Voorwaarden verleent je een impliciete licentie van welke aard dan ook.

2. Algemene Voorwaarden

Door de Insluiting te gebruiken, kun je Publieke inhoud weergeven buiten de Snapchat-applicatie. Hoewel we deze functie aanbieden om leden van onze community (waaronder jij) de mogelijkheid te geven om Publieke Inhoud met een breder publiek te delen, moet je aan het volgende voldoen wanneer je de functie gebruikt:

 • Zorg dat je gebruik van de Insluiting en je weergave van Publieke Inhoud altijd voldoen aan al onze merk- of toeschrijvingsvereisten, waaronder de Merkrichtlijnen van Snapchat.

 • Ter herinnering: je gebruik van de Insluiting is nog altijd een gebruik van Snapschat en moet dus voldoen aan onze Communityrichtlijnen.

 • De licentie die we je hebben verleend in deze Voorwaarden voor de weergave van Publieke Inhoud, omvat geen licentie voor het intellectuele eigendom van derden of andere eigendomsrechten die mogelijk deel uitmaken van Publieke Inhoud. Je stemt ermee in alle noodzakelijke rechten, toestemmingen en licenties te verkrijgen voordat je de Publieke Inhoud gebruikt en verspreidt op een website of in een mobiele applicatie door middel van de Insluiting.

 • Houd je altijd aan alle vereisten of beperkingen die door ons of een andere eigenaar van de Publieke Inhoud worden opgelegd voor het gebruik van Publieke Inhoud.

 • Verwijder onmiddellijk alle Publieke Inhoud en de gerelateerde Insluiting die wij — of de eigenaar van de Publieke inhoud, als wij dat niet zijn — je vragen te verwijderen.

 • Gebruik Publieke Inhoud niet in advertenties of advertentieproducten zonder de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van de Publieke Inhoud.

 • Gebruik de Insluiting of Publieke Inhoud niet om sponsoring door, goedkeuring van of een valse associatie met Snap, een van zijn gebruikers, of derde partijen van externe inhoud te impliceren.

 • Verzamel geen gegevens met betrekking tot de Insluiting, Publieke inhoud, of Snapchat-applicatie op een manier die in strijd is met de Voorwaarden.

 • Zorg dat je gebruik van de Insluiting en je weergave van Publieke Inhoud altijd voldoen aan alle geldende wetten, regels en regelgeving.

 • Gebruik de Insluiting of Publieke Inhoud niet op een website of in een mobiele applicatie met voorwaarden die in strijd zijn met de Voorwaarden.

 • Gebruik de Insluiting of Publieke Inhoud niet op een manier die erop duidt dat deze afkomstig zijn van een ander sociaal platform of medium dan de Snapchat-applicatie.

 • Gebruik de Insluiting of Publieke Inhoud niet om de Snapchat-applicatie te repliceren of ermee te concurreren.

3. Geschiktheid van inhoud

In aanvulling op de vrijwaringen die zijn opgenomen in onze andere Voorwaarden, toon je aan, wanneer je Publieke Inhoud op een website of in een mobiele applicatie weergeeft, dat je begrijpt dat Publieke Inhoud wordt gemaakt door onze gebruikers en mogelijk niet geschikt is voor alle doelgroepen of leeftijden. Als zodanig ga je ermee akkoord dat Snap niet aansprakelijk is voor vorderingen op grond van of als gevolg van Publieke Inhoud.