logo

Privacyverklaring van de EER en het VK

Van kracht: 30 september 2021

Deze kennisgeving geeft aanvullende informatie voor gebruikers in de Europese Economische Ruimte (EER) en het Verenigd Koninkrijk (VK). Gebruikers in de EER en het Verenigd Koninkrijk hebben privacyrechten zoals gespecificeerd in de wetgeving van de EU en het Verenigd Koninkrijk, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Britse Wet op de gegevensbescherming van 2018. Onze privacyprincipes en het in staat stellen van gebruikers om hun privacy te beheren, zijn in overeenstemming met deze wetten. Deze kennisgeving zorgt ervoor dat we voldoen aan de specifieke vereisten van de EER en het VK. Alle gebruikers kunnen verzoeken om een kopie van hun gegevens, een verzoek indienen tot verwijdering en hun privacyinstellingen beheren in de app. Voor volledige informatie kun je ons Privacybeleid doornemen.

Gegevensbeheerder

Als je een gebruiker bent in de EER of VK, moet je weten dat Snap Inc. de beheerder is van je persoonlijke informatie.

Rechten van inzage, wijziging en verwijdering

Je kunt jouw recht op inzage, wijziging en verwijdering uitoefenen zoals omschreven in het artikel Zeggenschap over je gegevens van het Privacybeleid.

Redenen om jouw gegevens te gebruiken.

Het land waar je verblijft laat ons enkel toe jouw persoonlijke informatie te gebruiken als enkele voorwaarden van toepassing zijn. Deze voorwaarden worden “rechtsgrondslagen” genoemd en bij Snap steunen we meestal op één van de vier:

  • Contract. Eén reden waarom we je informatie kunnen gebruiken is omdat je een overeenkomst met ons hebt afgesloten. Als je bijvoorbeeld een On-Demand Geofilter koopt en de voorwaarden voor Creatieve Tools op Maat hebt geaccepteerd, dan hebben we enkele gegevens van je nodig om de betaling te innen en zeker te zijn dat we je Geofilter aan de juiste mensen tonen op de juiste plaats en het juiste tijdstip.

  • Rechtmatig belang. Een andere reden waarom we je informatie kunnen gebruiken is omdat we, of een derde partij, een rechtmatig belang hebben om dat te doen. We moeten jouw gegevens bijvoorbeeld gebruiken om onze diensten te leveren en te verbeteren, waaronder het beschermen van jouw account, het tonen van jouw Snaps, het bieden van klantenservicediensten, en jou helpen vrienden en content te vinden waarvan wij denken dat je deze leuk vindt. Omdat de meeste van onze diensten gratis zijn, gebruiken we een deel van de informatie over jou om te proberen je advertenties te laten zien die je interessant vindt. Belangrijk om te weten over rechtmatig belang is dat onze belangen niet zwaarder wegen dan jouw recht op privacy. Daarom vertrouwen we alleen op rechtmatig belang als wij denken dat de manier waarop we jouw gegevens gebruiken niet opvallend van invloed is op jouw privacy of als dit door jou wordt verwacht, of als er een dwingende reden is om dat te doen. We geven hier een uitgebreidere uitleg van onze rechtmatige zakelijke redenen om jouw gegevens te gebruiken.

  • Toestemming. In sommige gevallen vragen we jouw toestemming om jouw gegevens voor specifieke doeleinden te gebruiken. Als we dat doen, zorgen we dat je je toestemming kunt intrekken binnen onze diensten of via de instellingen van jouw apparaat. Zelfs als we niet vertrouwen op toestemming om jouw gegevens te gebruiken, kunnen we je om toestemming vragen om gegevens zoals contacten en locatie in te zien.

  • Wettelijke plicht. We kunnen de plicht hebben je persoonsgegevens te gebruiken om aan de wet te voldoen, zoals wanneer we reageren op een rechtsgeldig juridisch proces of stappen moeten nemen om onze gebruikers te beschermen. Ons beleid is om Snapchatters op de hoogte te stellen wanneer we een rechtsgeldig verzoek om hun accountgegevens ontvangen, met een paar uitzonderingen. Je vind hier meer informatie.

Jouw recht om bezwaar te maken

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen ons gebruik van jouw gegevens. Bij veel soorten gegevens bieden we je de mogelijkheid om deze gewoon te wissen als je niet meer wilt dat wij deze verwerken. Voor andere soorten gegevens bieden we je de mogelijkheid om het gebruik van jouw gegevens te stoppen door deze functie helemaal uit te schakelen. Je kunt dit doen in de app. Als er andere soort informatie is waarvan je niet wilt dat wij deze verwerken, dan kun je contact met ons opnemen.

Klachten of vragen?

Je kunt alle vragen sturen naar ons privacyondersteuningsteam of de functionaris voor gegevensbescherming via dpo@snap.com Je hebt ook het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende instelling in de EER. In het Verenigd Koninkrijk kun je een klacht indienen bij het Information Commissioner’s Office (bureau voor informatiebeheer).

Vertegenwoordiger

Snap Inc. heeft Snap B.V. aangewezen als haar vertegenwoordiger voor de EER. Je kunt hier contact opnemen met de vertegenwoordiger van de EER of:

Snap B.V. Keizersgracht 440 B, 1016 GD Amsterdam, Nederland