logo

Privacyverklaring van de Republiek Korea

Van kracht: 6 februari 2023

We hebben deze kennisgeving specifiek opgesteld voor gebruikers in de Republiek Korea. Gebruikers in de Republiek Korea hebben privacyrechten zoals gespecificeerd in de wetgeving van de Republiek Korea, waaronder de Wet op de bescherming van persoonlijke gegevens. Onze privacyprincipes en het in staat stellen van gebruikers om hun privacy te beheren, zijn in overeenstemming met deze wetten. Deze kennisgeving zorgt ervoor dat we voldoen aan de specifieke vereisten van de Republiek Korea. Alle gebruikers kunnen verzoeken om een kopie van hun gegevens, een verzoek indienen tot verwijdering en hun privacyinstellingen beheren in de app. Voor volledige informatie kun je ons Privacybeleid doornemen.

Gegevensbeheerder

Als je een gebruiker bent in de Republiek Korea, moet je weten dat Snap Inc. de beheerder is van je persoonlijke informatie.

Verzamelde persoonlijke informatie

Raadpleeg het onderdeel Informatie die wij verzamelen van het Privacybeleid.

Doel van het verwerken van persoonlijke gegevens

Raadpleeg het onderdeel Hoe wij gegevens gebruiken van het Privacybeleid.

Openbaarmaking van persoonlijke gegevens aan derden.

Sommige externe dienstverleners zoals hier beschreven en/of Snaps zusterbedrijven binnen de Snap Inc.-bedrijvengroep kunnen namens Snap functies uitvoeren en kunnen toegang hebben tot je persoonlijke gegevens als dat nodig is om deze functies uit te voeren.

We kunnen ook informatie over jou delen met partners en contentmakers waarmee we samenwerken om leuke nieuwe functies aan Snapchat toe te voegen. Voor meer informatie over gegevens die door derden worden verzameld in onze diensten, ga naar onze Ondersteuningssite. Raadpleeg het privacybeleid van elke partner voor de toepasselijke bewaartermijnen.

Houd er rekening mee dat we geen persoonlijke gegevens over jou met derden delen zonder jouw toestemming, tenzij wettelijk anders is toegestaan.

Procedures en methoden voor de vernietiging van persoonlijke gegevens

We vernietigen je persoonlijke gegevens wanneer de tijdsperiode waarmee je hebt ingestemd is verlopen of wanneer je persoonlijke gegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld. In overeenkomst met ons Privacybeleid kun je een verzoek bij ons indienen om je account te verwijderen, mocht je ooit besluiten om te stoppen met het gebruik van Snapchat. We verwijderen ook de meeste informatie die we over jou hebben verzameld nadat je een tijdje inactief bent geweest. Maar maak je geen zorgen: we proberen eerst contact met je op te nemen. Als we je gegevens vernietigen, zullen we commercieel redelijke en technisch haalbare maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens permanent worden verwijderd.

Rechten

We willen je in staat stellen om je eigen gegevens te beheren en voorzien je daarom van een aantal rechten met betrekking tot je persoonlijke gegevens. Raadpleeg het onderdeel Controle over jouw gegevens van het Privacybeleid.

Internationale gegevensoverdracht

Overzeese Snap Inc.-bedrijvengroep en dienstverleners. Om onze diensten aan u te verlenen, kunnen we uw persoonlijke gegevens ophalen bij, overbrengen naar, en bewaren en verwerken bij Snap Inc.-bedrijvengroep, en sommige externe dienstverleners om functies uit te voeren namens Snap zoals hier beschreven, in de Verenigde Staten en elders in het buitenland. Wanneer we informatie delen in een land buiten het land waar je woont, dan zorgen we ervoor dat de overdracht in overeenstemming is met je lokale wetgeving, zodat je persoonlijke gegevens adequaat beschermd worden.

  • Land waarnaar persoonlijke gegevens worden overgedragen: Verenigde Staten.

  • Datum en methode van overdracht: overgedragen op indiening voor opslag en verwerking.

  • Overgedragen persoonlijke gegevens: raadpleeg het onderdeel Informatie die we verzamelen van het Privacybeleid.

  • Bewaring van persoonlijke gegevens: raadpleeg het onderdeel Hoe lang we je gegevens bewaren van het Privacybeleid.

Overzeese partners. We kunnen gegevens over jou delen met partners en contentmakers waar we mee werken en die zich buiten de Republiek van Korea bevinden om nieuwe leuke functies aan Snapchat toe te voegen. Meer informatie over onze partners vind je op onze ondersteuningssite.

  • Land naar waar persoonlijke gegevens zijn overgedragen: raadpleeg het privacybeleid van de partner hier beschikbaar op de ondersteuningssite

  • Datum en methode van overdracht: overgedragen op indiening voor opslag en verwerking.

  • Overgedragen persoonlijke gegevens: raadpleeg het onderdeel Informatie die we verzamelen van het Privacybeleid.

  • Bewaring van persoonlijke gegevens: raadpleeg privacybeleid van partner beschikbaar hier op ondersteuningssite

Afdeling die verantwoordelijk is voor de bescherming van persoonsgegevens en het verwerken van klachten

Je kunt contact opnemen met de privacy-functionaris van Snap via de vertegenwoordiger van Snap: mevrouw Eun-Mi Kim bij General Agent Co. Ltd
Adres: Rm. 1216, 28, Saemunan-ro 5ga-gil, Jongno-gu, Seoul
Telefoon: 00 308 64 0160
E-mail: snap @ generalagent.co.kr
Gedelegeerd werk: zaken waarbij de binnenlandse vertegenwoordiger betrokken is zoals voorzien in de Wet bescherming persoonsgegevens

Daarnaast kun je de privacy-functionaris van Snap contacteren zoals hieronder beschreven.

Snap Inc.
Attn: Legal Dept. (Korean member query)
3000 31st Street
Santa Monica, CA 90405
USA
Telefoon: 00 308 64 0160
E-mail: koreaprivacy @ snap.com