Informatie voor wetshandhavers

Deze operationele richtlijnen zijn bedoeld voor wetshandhavings- en overheidsambtenaren die bij Snap Inc. gebruikersaccount-informatie willen opvragen.

Veel vragen die betrekking hebben op wetshandhavingsaanvragen worden beantwoord in onze handleiding van de Wetshandhaving. Daar vind je informatie over de mogelijke beschikbaarheid van Snapchat-accountgegevens, informatie of content en de juridische procedure die vereist is om openbaarmaking van die gegevens af te dwingen.

Binnenlandse juridische procesaanvragen

Als Amerikaans bedrijf, eist Snap Inc. van nationale wetshandhavings- en overheidsinstellingen dat zij het Amerikaanse juridische proces voor ons volgen om gebruikersaccount-informatie vrij te geven.

Voor het grootste deel wordt onze mogelijkheid om gebruikersinformatie vrij te geven geregeld door de Electronic Communications Privacy Act, 18 U.S.C. § 2701, et seq. (ECPA). ECPA verplicht ons om bepaalde gebruikersgegevens alleen te verstrekken aan wetshandhavers in het kader van specifieke juridische werkwijzen, waaronder dagvaardingen, gerechtelijke bevelen en huiszoekingsbevelen. Over het algemeen machtigt ECPA de wetshandhavers om ons te dwingen basis-volgerinformatie, niet-inhoudelijke accountinformatie en accountinformatie te verstrekken (definities hiervoor worden gegeven in Sectie V van onze handleiding van de Wetshandhaving in antwoord op de gepaste juridische volgerinformatie.

Internationale juridische procesaanvragen

De internationale wetshandhavings- en overheidsinstellingen moeten gebruikmaken van het Verdrag Inzake Wederzijdse Rechtshulp (MLAT) of van rogatoire commissieprocessen om gebruikersinformatie op te vragen bij Snap Inc.

Als je ondersteuning nodig hebt met betrekking tot de MLAT of rogatoire commissieprocessen, raden wij je aan de hulp in te schakelen van je lokale aanklager, de U.S. Legal Attaché voor jouw rechtsgebied, of de U.S. Department of Justice Computer Crime & Intellectual Property Section (CCIPS). Snap Inc. kan je geen ondersteuning bieden bij de MLAT of rogatoire commissieprocessen.

Noodverzoeken

Op grond van 18 U.S.C. §§ 2702(b)(8) en 2702(c)(4) zijn we in staat om vrijwillig informatie vrij te geven wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat een noodgeval dat een onmiddellijke dood of ernstig lichamelijk letsel kan veroorzaken, de directe vrijgave van dergelijke informatie vereist.

Informatie voor wetshandhavers over het indienen van aanvragen vind je in onze handleiding van de Wetshandhaving. Alle noodverzoeken moeten worden ondertekend door een beëdigd wetshandhavingsfunctionaris en moeten afkomstig zijn van een officieel e-maildomein voor wetshandhaving.

Termijnen gegevensbewaring

Over het algemeen geldt: zodra een Snap is geopend door alle ontvangers, wordt de inhoud permanent verwijderd en onbereikbaar. Als een Snap door één of meer ontvangers niet wordt geopend, blijft deze mogelijk tot maximaal 30 dagen op onze servers. Een Snap die is toegevoegd aan het Verhaal van een gebruiker, kan tot 24 uur worden bekeken. Over het algemeen wordt de geplaatste Snap permanent verwijderd en onbereikbaar 24 uur nadat het aan het Verhaal is toegevoegd. Chat-inhoud is over het algemeen alleen beschikbaar als de zender of ontvanger ervoor gekozen heeft om de Chat te bewaren. De inhoud van je Herinneringen kan beschikbaar zijn tot het door de gebruiker wordt verwijderd.

Verzoeken tot behoud

Wij willigen formele verzoeken van wetshandhavingsinstanties in om informatie te bewaren in overeenstemming met 18 U.S.C. § 2703(f). Na ontvangst van een ondertekend en gedagtekend verzoek tot behoud op briefpapier van de wetshandhavingsafdeling, zullen we proberen om beschikbare accountinformatie die is gekoppeld aan een correct geïdentificeerde Snapchatgebruiker(s) tot 90 dagen te bewaren (zie onderstaande toelichting voor meer informatie over gebruikersnamen) in een offline bestand. Met een formeel verzoek tot verlenging verlengen we het behoud met 90 dagen.

Toelichting: 18 U.S.C. § 2703(f) is niet van toepassing op 'seriële' verzoeken tot behoud of meervoudige verzoeken tot verlenging van meer dan één bijkomende periode van 90 dagen. Daarom gaan wij niet op dergelijke verzoeken in.

Onze handleiding van de Wetshandhaving maakt onderscheid tussen een weergavenaam en een "gebruikersnaam". Sectie IV behandelt hoe een Snapchat gebruikersnaam correct kan worden opgespoord. Toelichting: gebruikersnamen kunnen geen spaties of emoticons bevatten.

Overwegingen betreffende de veiligheid van kinderen

In gevallen waarbij we op de hoogte worden gebracht van inhoud op ons platform die mogelijke kinderuitbuiting betreft, beoordeelt ons team voor Vertrouwen & Veiligheid de beschuldigingen en rapporteert dergelijke situaties als nodig bij het National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC). Het NCMEC evalueert deze meldingen en werkt daarbij samen met de nationale en internationale wetshandhavingsinstanties.

Toestemming van gebruikers

Snap maakt geen gebruikersgegevens bekend op basis van toestemming van de gebruiker.

Beleid inzake kennisgeving aan de gebruiker

Onderdeel van ons beleid is dat wij onze gebruikers op de hoogte stellen wanneer we wettelijke verzoeken ontvangen om hun gegevens, informatie of inhoud te laten zien. We erkennen twee uitzonderingen op dit beleid. Ten eerste zullen we gebruikers niet op de hoogte stellen van juridische verzoeken wanneer kennisgeving verboden is door een bevel van de rechtbank krachtens 18 U.S.C. § 2705(b) of door een andere juridische autoriteit. Ten tweede behouden wij ons het recht voor om af te zien van kennisgeving aan de gebruiker wanneer wij, naar eigen goeddunken, van mening zijn dat er sprake is van een uitzonderlijke omstandigheid, zoals in gevallen van uitbuiting van kinderen of de dreiging van onmiddellijk overlijden of lichamelijk letsel.

Getuigenis

Snap verstrekt geen deskundige getuigenverklaring. Voor de wetshandhaving bestemde gegevensverschaffing wordt voorzien van een ondertekend certificaat van authenticiteit, waardoor de getuigenis van een beheerder van een dossier niet meer nodig is.

Hoe aanvragen in te dienen

Wetshandhavingsambtenaren moeten hun verzoeken aan Snap Inc. richten. Geef daarbij de gebruikersnaam van het opgevraagde account op. Als je niet in staat bent om de gebruikersnaam te achterhalen, kunnen we (met wisselend succes) proberen het account op te sporen door middel van een telefoonnummer of e-mailadres.

Toelichting: We zijn niet in staat om Snapchat-accounts te lokaliseren op basis van echte naam, geboortedatum, adres, burgerservicenummer, Snapchat-schermnaam of soortgelijke identificatiekenmerken. Bekijk Sectie IV van onze handleiding van de Wetshandhaving over het opsporen van een Snapchat-account.

Postadres

Beheerder van dossiers

Snap Inc.

2772 Donald Douglas Loop North

Santa Monica, CA 90405

E-mailadres voor wetshandhavers voor alle algemene verzoeken en voor het verzenden van juridische werkwijzen en noodverzoeken:

lawenforcement@snapchat.com

We zullen niet reageren op correspondentie die door niet-wetshandhavingsambtenaren wordt verzonden naar de bovenstaande adressen.

Wetshandhaving en de Snap-community

Advies voor gebruikers, ouders en leerkrachten

Bij Snap nemen we onze toewijding om Snapchatters te beschermen tegen misbruik van ons platform zeer serieus. Als onderdeel daarvan werken we samen met wetshandhavings- en overheidsinstanties om de veiligheid op ons platform te bevorderen.

Advies rondom privacyzorgen van gebruikers

Snap zet zich in voor het ondersteunen van wetshandhaving, maar respecteert tegelijkertijd de privacy en rechten van de gebruikers. Zodra we een wettelijk verzoek om Snapchat-accountgegevens te verkrijgen hebben ontvangen en de geldigheid ervan hebben vastgesteld, reageren we in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en privacyvereisten.

Hoe de veiligheid te bevorderen

Hoewel het waar is dat wij vergankelijkheid waarderen, kunnen wetshandhavers sommige accountinformatie door middel van geldige wettelijke processen verkrijgen. Soms kan dit betekenen dat wetshandhaving wordt geholpen door het voorkomen van illegale activiteiten en het aanpakken van accounts voor schendingen van Snap's Servicevoorwaarden. We helpen ook bij urgente situaties en onmiddellijke levensbedreigingen, zoals de dreiging van schietpartijen op scholen, bommeldingen en gevallen van vermiste personen.

Deel met je community hoe ze een melding kunnen maken bij Snap!

  • In-app melding maken: Je kunt ongepaste inhoud eenvoudig aan ons rapporteren in de app! Gewoon de Snap ingedrukt houden, en vervolgens op de Snap rapporteren-knop tikken. Laat ons weten wat er aan de hand is — we zullen ons best doen om te helpen!

  • E-mail ons: Je kunt ook direct een melding aan ons e-mailen via onze ondersteuningssite.

Om hulp vragen

Als je denkt dat jij of iemand die je kent onmiddellijk gevaar loopt, neem dan zo snel mogelijk contact op met de lokale instanties.

Transparantieverslag

De Transparantieverslagen van Snapchat worden twee keer per jaar gepubliceerd. Met deze verslagen bieden we een belangrijk inzicht in de hoeveelheid en het soort overheidsverzoeken om informatie over accounts van Snapchatters en andere wettelijke kennisgevingen.