logo

Snap's beleid inzake commerciële inhoud

Van kracht: 1 augustus 2022

Snapchat is een app die mensen in staat stelt zich te uiten, in het moment te leven, over de wereld te leren en samen plezier te maken. We willen dat Snapchatters plezier hebben en dat ze veilig zijn. Deze doelen vormen de basis van ons beleid. Dit beleid inzake commerciële inhoud is van toepassing op inhoud op het Snap-platform, met uitzondering van advertenties geplaatst door Snap, die worden gesponsord door, gepromoot door of reclame maken voor een merk, product, goederen of diensten.

Je moet je houden aan de Servicevoorwaarden en Communityrichtlijnen van Snap en al het andere beleid van Snap over het gebruik van onze Diensten. We kunnen onze voorwaarden, ons beleid en onze richtlijnen van tijd tot tijd bijwerken, dus lees ze regelmatig opnieuw door.

Je moet eerlijk zijn over de merken, producten en diensten waarvoor reclame wordt gemaakt in jouw advertenties. Je moet misleidende, bedrieglijke of beledigende inhoud vermijden en je mag de privacy van onze gebruikers nooit in gevaar brengen.

Algemene vereisten

Targeting en naleving

Jij moet ervoor zorgen dat jouw inhoud en elk merk, product of dienst die deze promoot, geschikt is voor Snapchatters van 13 jaar en ouder. We kunnen u de mogelijkheid bieden om de inhoud die u beschikbaar maakt op een bepaalde leeftijd te richten. Als die inhoud een leeftijdsgrens vereist in dit beleid, of door toepasselijke wetten of industriestandaarden in de regio waar de inhoud zal worden gebruikt, dan bent u verantwoordelijk voor het gebruik van die targetingopties en het selecteren van de juiste leeftijd(en), en wij zullen niet aansprakelijk zijn als u dat niet doet. Plaats je inhoud niet als een vereiste leeftijdsgerichte optie niet beschikbaar is.

Commerciële inhoud die betrekking heeft op huisvesting, krediet of werkgelegenheid en (indien toepasselijk) gericht is op een bepaald(e) ras, etniciteit, religie of geloofsovertuiging, nationale afkomst, leeftijd, seksuele geaardheid, geslacht, genderidentiteit of -uitdrukking, beperking of aandoening, of gericht op leden van een beschermde groep, is niet toegestaan.

Jij bent ook verantwoordelijk dat jouw inhoud en alle openbaarmakingen voldoen aan alle toepasselijke wetten, statuten, verordeningen, regels, de openbare orde, gedragscodes en regelgeving.

Openbaarmakingen

Alle openbaarmakingen, disclaimers en waarschuwingen moeten helder en duidelijk zijn. Commerciële inhoud moet de commerciële aard van de inhoud vaststellen, evenals eventuele gepromote merken van derden. Indien nodig moet u alle noodzakelijke disclaimers of watermerken vermelden die aangeven dat uw commerciële inhoud is bijgewerkt.

Je begrijpt dat commerciële inhoud die je op jouw openbare profiel plaatst, ook beschikbaar kan worden gesteld in de For You-sectie van Snapchat, en je zult ervoor zorgen dat alle openbaarmakingen ook in die context passend zijn. Om ervoor te zorgen dat uw commerciële inhoud een zo breed mogelijk publiek bereikt op Verkennen, Spotlight, de Kaart, of andere delen van de app, moeten uw openbaarmakingen zichtbaar en geschikt zijn in die contexten. Bijvoorbeeld: als u 6 Snaps plaatst met commerciële inhoud, waarbij alleen de eerste Snap de commerciële aard bekendmaakt, dan kan alleen de eerste Snap in aanmerking komen voor versterking buiten uw publieke profiel.

Privacy: gegevensverzameling en gebruik

Als u Snapchatters om persoonlijke gegevens vraagt, moet u duidelijk maken u, niet Snap, die gegevens opvraagt, en u moet een Privacybeleid beschikbaar stellen indien eender welke persoonlijke gegevens worden verzameld.

Commerciële inhoud mag geen informatie verzamelen over raciale of etnische afkomst, politieke overtuiging, religieuze of filosofische overtuiging, lidmaatschap van vakbonden, gezondheid, seksleven of medische geschiedenis.

Persoonlijke gegevens moeten veilig worden verzameld en verwerkt.

Intellectueel eigendom

Commerciële inhoud mag geen inbreuk maken op intellectueel eigendom, privacy, publiciteit of andere wettelijke rechten van personen of entiteiten. Je moet beschikken over alle benodigde rechten en toestemmingen voor alle elementen van je inhoud, waaronder het gebruik van inhoud gelevered door Snap, zoals muziek, Lenzen en Geofilters. Maak geen gebruik van de naam, beeltenis (waaronder lookalikes), stem (waaronder soundalikes) of andere identificerende eigenschappen van een persoon of merk zonder toestemming.

Als jij vindt dat er door commerciële inhoud op Snapchat inbreuk is gemaakt op jouw auteursrecht, handelsmerk of publiciteitsrechten, vragen we je rechtstreeks met de uitgever contact op te nemen en het geschil rechtstreeks met de uitgever op te lossen. Rechthebbenden en hun vertegenwoordigers kunnen vermeende inbreuk op intellectueel eigendom ook hier melden bij Snap. We nemen al deze meldingen serieus.

Verwijzingen naar Snap

Commerciële inhoud mag niet de indruk wekken dat er sprake is van samenwerking met of goedkeuring door Snap of zijn producten. Dit betekent dat commerciële inhoud geen handelsmerken van Snap, Bitmoji of weergaven van de Snapchat gebruikersinterface mag gebruiken, behalve indien toegestaan door de Merkrichtlijnen van Snapchat of de Bitmoji merkrichtlijnen. Commerciële inhoud mag ook geen aangepaste of verwarrend gelijkende variaties van handelsmerken van Snap bevatten.

Promotie-acties

Op promotie-acties op Snapchat zijn de Promotieregels van Snap van toepassing.

Vereisten voor een specifieke categorie

Alcohol

Commerciële inhoud die alcohol promoot, mag niet gericht zijn aan personen onder de wettelijke minimumleeftijd voor de consumptie van alcohol waar de inhoud wordt weergegeven, of op plaatsen waar dergelijke inhoud niet is toegestaan. U moet de beschikbare targetingopties gebruiken. Dergelijke inhoud mag geen overmatig of onverantwoord gebruik van alcohol, dronken personen of personen onder invloed weergeven.

Datingdiensten

Commerciële inhoud die een datingdienst promoot, mag niet gericht aan personen onder de 18 jaar. U moet de beschikbare targetingopties gebruiken. Dergelijke content mag niet openlijk seksueel van aard zijn, verwijzen naar transactioneel gezelschap, ontrouw promoten of verheerlijken, of personen afbeelden die te jong (lijken) te zijn om de service te gebruiken. Snap staat niet toe dat inhoud voor online datingservices wordt afgebeeld in de volgende landen: Algerije, Bahrein, Egypte, Gaza en de westelijke Jordaanoever, Irak, Japan, Jordanië, Koeweit, Libanon, Marokko, Oman, Pakistan, Qatar, Saudi-Arabië, Tunesië en de Verenigde Arabische Emiraten.

Dieet en gezondheid

Commerciële inhoud die gewichtsverliesproducten of -diensten promoot, mag niet gericht zijn aan personen onder de 18 jaar. U moet de beschikbare targetingopties gebruiken. Dergelijke content mag geen valse claims of onjuiste beschrijvingen bevatten van voedingsproducten, met inbegrip van bijbehorende gezondheids- en voedingsclaims.

Gokdiensten

Commerciële inhoud die gokdiensten promoot, mag niet gericht zijn aan personen onder de wettelijke minimum gokleeftijd waar de inhoud wordt weergegeven, of gericht aan plaatsen waar dergelijke inhoud niet is toegestaan. U moet de beschikbare targetingopties gebruiken.

Financiële producten en diensten

Commerciële inhoud die bepaalde complexe financiële producten promoot, waaronder mogelijks cryptocurrency-portefeuilles en handelsplatforms, mag niet gericht zijn aan personen onder de wettelijke leeftijd waar de inhoud wordt getoond, of aan plaatsen waar dergelijke inhoud niet is toegestaan. U moet de beschikbare targetingopties gebruiken.

Farmaceutisch en gezondheidszorg

Commerciële inhoud die farmaceutische producten en diensten promoot, waaronder online apotheken, geneesmiddelen op recept, vrij verkrijgbare geneesmiddelen, gezondheids- en voedingssupplementen, condooms, hormonale anticonceptiemiddelen, of cosmetische chirurgie/procedures, mag niet gericht zijn aan personen onder de wettelijke leeftijd waar de inhoud wordt getoond, of aan plaatsen waar dergelijke inhoud niet is toegestaan. U moet de beschikbare targetingopties gebruiken.

Advertenties over politiek en maatschappelijke kwesties

Commerciële inhoud die betrekking heeft op het volgende is niet toegestaan:

 • Verkiezingsgerelateerde advertenties over kandidaten of partijen voor openbare ambten, stembiljetten of referenda, politieke actiecomités en advertenties waarin mensen worden aangespoord om te gaan stemmen of zich te laten registreren om te gaan stemmen.

 • Advertenties die betrekking hebben op onderwerpen of organisaties die onderwerp van debat zijn op lokaal, nationaal of mondiaal niveau, of die van algemeen belang zijn. Voorbeelden hiervan zijn: inhoud over abortus, immigratie, het milieu, onderwijs, discriminatie en wapens.

Snapchatters mogen hun politieke overtuiging uiten, maar Snap beperkt het betaald promoten van politieke berichtgeving aan traditionele advertentieformats. Dit om verantwoordelijk te zijn tegenover onze community en om transparantie te behouden. Voor meer informatie over politieke advertenties, bekijk ons Advertentiebeleid.

Verboden inhoud

Maak kennis met onze Communityrichtlijnen, die de standaard zijn voor alle inhoud op Snapchat, inclusief commerciële inhoud. In de context van commerciële inhoud, verbieden we verder:

Inhoud voor volwassenen

 • Seksuele toespelingen van welke aard dan ook

 • Afbeeldingen of grafische beschrijvingen van genitaliën in elke context, blootgestelde tepels of blote billen, of gedeeltelijk verhulde naaktheid (bijv. iemand die naakt is behalve lichaamsverf of emoji's)

 • Afbeeldingen van, of verwijzingen naar specifieke seksuele handelingen, in welke context dan ook. Dit omvat gebaren die een specifieke seksuele handeling nabootsen, met of zonder rekwisieten

 • Datingdiensten die toevallige seksuele ontmoetingen benadrukken

 • Vermaak voor volwassenen (bijv. pornografie, seksuele live streams, stripclubs, burlesque)

 • Niet-vrijwillig seksueel materiaal (roddelbladen die gelekte, persoonlijke, suggestieve foto's publiceren)

 • Afbeeldingen van, of zinloze verwijzingen naar seksueel geweld.

Intimidatie

 • Pesten of shaming Bijvoorbeeld: commerciële inhoud over fitness mag niemand kleineren op basis van lichaamsvorm of -grootte.

 • Godslastering, obsceniteit en obscene gebaren

Bedreigingen

 • Pogingen om iemand te intimideren of bang te maken, zodat ze een product of dienst zouden aankopen

Geweld of storende inhoud

 • Grafisch, echt geweld buiten de context van een nieuwsuitzending of documentaire

 • Verheerlijking van geweld, inclusief elke verheerlijking van zelfverwonding, oorlog, moord, misbruik of dierenmishandeling

 • Schokkende, grafische afbeeldingen van ernstige lichamelijke schade die zou kunnen leiden tot de dood of langdurig letsel.

Misleidende inhoud

 • Valse of misleidende inhoud, inclusief misleidende claims, aanbiedingen, functionaliteit, of zakelijke praktijken

 • Aanbieden van frauduleuze goederen of diensten, met inbegrip van nagemaakte documenten of certificaten, of nagemaakte producten.

 • Het maken of delen van inhoud die het uiterlijk of de functie van Snapchat-functies of -formaten nabootst.

 • Bedrieglijke oproepen, of loktechnieken die leiden naar landingpagina's die niet gerelateerd zijn aan het merk of de inhoud die gepromoot wordt.

 • Cloaking, het op een andere manier beperken van de toegang tot landingspagina's of wijzigingen aan URL-inhoud na het indienen in een poging om beoordeling te omzeilen.

 • Aanmoediging van oneerlijk gedrag (bijv. commerciële inhoud met betrekking tot valse ID's, plagiaat, essayschrijfdiensten)

 • Het niet leveren van goederen, verkeerd voorgestelde vertragingen bij verzending of voorraadbeperkingen.

 • Producten of diensten die voornamelijk gericht zijn op het verkopen van namaakproducten, zoals imitaties van designerproducten of producten waarvoor een officiële licentie nodig is

 • producten of diensten met valse getuigenissen of bedrieglijk gebruik van beroemdheden;

 • Misleidende financiële producten, zoals flitskredieten, woekerleningen, insidertips die betrekking hebben op financiële producten of diensten, programma's waarmee je snel rijk kunt worden, piramidesystemen of andere misleidende financiële aanbiedingen en financiële aanbiedingen die te mooi zijn om waar te zijn,

Haatzaaiende uitlatingen, haatgroepen, terrorisme en gewelddadig extremisme

 • Inhoud die een bepaald(e) ras, etniciteit, cultuur, land, geloofsovertuiging, afkomst, leeftijd, seksuele geaardheid, gender, genderidentiteit of -uitdrukking, beperking of toestand, of leden van een beschermde groep vernedert, kleineert, discrimineert of hier hatelijk over is

Illegale activiteiten

 • Vergemakkelijking of aanmoediging van illegale activiteiten (gedrag, producten of ondernemingen). Bijvoorbeeld:

  • promoten van illegale handel in wilde dieren, of producten en diensten op basis van beschermde en bedreigde soorten;

  • producten of diensten die worden gebruikt om inbreuk te maken op intellectuele-eigendomsrechten van anderen, waaronder producten en diensten die zijn bedoeld om de auteursrechtelijke beschermingsmechanismen te omzeilen (bijvoorbeeld software of kabelsignaaldecoders);

Gevaarlijke activiteiten

 • Aanmoedigen van deelname aan gevaarlijke of schadelijke activiteiten, zoals Snappen tijdens het rijden of het innemen van niet-eetbare producten.