Wytyczne dla społeczności

Firma Snap uczestniczy w rozwoju ludzkości, umożliwiając swoim użytkownikom wyrażanie siebie, rejestrowanie ważnych chwil, poznawanie świata i wspólną zabawę. Przygotowaliśmy niniejsze Wskazówki dla społeczności, aby realizować naszą misję poprzez zachęcanie Snapchatterów do wyrażania siebie w najszerszym możliwym zakresie, jednocześnie zapewniając im bezpieczeństwo korzystania z naszych usług każdego dnia.

Wskazówki dotyczą wszystkich treści w serwisie Snapchat — oraz w równym stopniu wszystkich użytkowników Snapchata. Reklamodawcy i partnerzy medialni w funkcji Odkrywaj wyrażają zgodę na dodatkowe wytyczne, w tym na wymóg, aby ich treści były zgodne z faktami i, w stosownych przypadkach, rzetelne. W niektórych przypadkach nie podejmiemy działań dotyczących treści, jeśli są one godne publikacji i dotyczą politycznych, społecznych lub innych ogólnych kwestii o istotnym znaczeniu dla naszej społeczności — pod warunkiem, że te treści warte wzmianki są prawdziwe.

Zrobiliśmy, co w naszej mocy, i w naszym Regulaminie opisaliśmy szczegółowe zasady dotyczące tego, jakie treści dozwolone są w aplikacji Snapchat. Jednak trudno jest przewidzieć każdą sytuację, która może mieć miejsce. Kluczem jest myśl przewodnia tego regulaminu: chcemy, aby Snapchat zapewniał wszystkim bezpieczne i pozytywne doświadczenia. Zastrzegamy sobie prawo do decydowania według własnego uznania, które treści są sprzeczne z duchem regulaminu i nie będą dozwolone na platformie.

Treści o charakterze pornograficznym

 • Prowadzenie kont promujących lub rozpowszechniających treści pornograficznych jest zakazane.

 • Przypadki wykorzystywania seksualnego dzieci będą zgłaszane właściwym organom. Użytkownicy nie mogą zamieszczać, zapisywać ani wysyłać treści zawierających nagość lub treści o charakterze pornograficznym z udziałem osoby poniżej 18 roku życia, nawet jeśli dotyczą one ich samych. Zakazane jest zachęcanie osób małoletnich do przesyłania zdjęć lub prowadzenia rozmów nacechowanych seksualnie.

 • Dozwolone jest ewentualne ukazywanie karmienia piersią i innego rodzaju nagości w niektórych kontekstach nieseksualnych.

Napastowanie i zastraszanie

 • Jakiegokolwiek rodzaju napastowanie lub zastraszanie są zakazane.

 • Użytkownicy nie mogą wysyłać Snapów mających celowo sprawić przykrość innym osobom. W przypadku zablokowania przez innego użytkownika nie należy podejmować prób kontaktu z nim z innego konta.

 • Udostępnianie informacji prywatnych innych osób oraz Snapów osób znajdujących się w przestrzeniach niepublicznych, takich jak łazienka, sypialnia, szatnia lub placówka służby zdrowia, bez ich wiedzy i zgody jest zakazane.

 • Użytkownik powinien usunąć swoje Snapy na prośbę znajdujących się na nich osób!

Groźby, przemoc i krzywda

 • Zakazane jest nakłanianie do przemocy i niebezpiecznych zachowań — użytkownicy nie mogą grozić wyrządzeniem krzywdy innej osobie lub grupie osób ani zniszczeniem cudzego mienia.

 • Zabrania się zamieszczania Snapów zawierających nieuzasadnioną lub drastyczną przemoc.

 • Nie akceptujemy promowania czynności szkodliwych dla odbiorcy, w tym samookaleczenia i zaburzeń odżywiania.

Podawanie się za inne osoby, nieuczciwe praktyki i fałszywe informacje

 • Użytkownikom nie wolno podszywać się pod innych — w tym znajomych, osoby sławne, marki lub inne organizacje — ani podejmować prób wprowadzenia pozostałych użytkowników w błąd co do swojej tożsamości.

 • Zakazane jest wysyłanie spamu i podejmowanie nieuczciwych praktyk, w tym manipulowanie treściami w celu wprowadzenia w błąd lub zamieszczanie treści naśladujących formaty treści Snapchata.

 • Snap zakazuje rozpowszechniania fałszywych informacji, które mogą być krzywdzące dla innych osób lub złośliwe, na przykład negowanie tragicznych wydarzeń, bezpodstawne szerzenie teorii medycznych lub podważanie integralności procesów obywatelskich.

Treści sprzeczne z prawem

 • Niedopuszczalne jest korzystanie ze Snapchata w celu popełniania czynów niedozwolonych, w tym w celu kupna lub sprzedaży narkotyków, towarów pochodzących z przemytu, towarów podrobionych lub broni bez zezwolenia.

 • Snap zakazuje promowania i stosowania określonych towarów regulowanych, a także prezentowania lub propagowania działalności przestępczej.

Terroryzm, grupy nienawiści i mowa nienawiści

 • Snap zakazuje korzystania ze swojej platformy organizacjom terrorystycznym oraz grupom nienawiści i stosuje politykę „zero tolerancji” wobec treści, które popierają lub wspierają ekstremizm lub terroryzm.

 • Zakazane są: mowa nienawiści oraz treści poniżające, zniesławiające, promujące dyskryminację lub przemoc ze względu na rasę, kolor skóry, przynależność kastową, narodowość, pochodzenie, wyznanie, orientację seksualną, tożsamość płciową, niepełnosprawność lub status weterana, status imigracyjny, status społeczno-ekonomiczny, wiek, wagę lub ciążę.

Przypominamy, że w każdym momencie istnieje możliwość zgłoszenia niewłaściwych treści naszemu zespołowi bezpieczeństwa, korzystając z naszej funkcji zgłoszenia w aplikacji lub wypełniając niniejszy formularz. Nasz zespół analizuje zgłoszenia w celu ustalenia, czy doszło do naruszenia niniejszych Wytycznych i czy należy podjąć stosowne działania. Więcej informacji na temat bezpieczeństwa na platformie Snapchat oraz szczegółowe instrukcje dotyczące zarządzania sposobem korzystania ze Snapchata znajdziesz w Centrum bezpieczeństwa. Znajdują się tam również informacje na temat zmiany ustawień prywatności, wyboru osób mogących zobaczyć zamieszczane treści oraz blokowania innych użytkowników.

W przypadku naruszenia niniejszych Wytycznych dla społeczności możemy usunąć treści je naruszające, zablokować konto użytkownika lub ograniczyć widoczność jego/jej konta i/lub powiadomić organy ścigania. Użytkownik, którego konto zostało zablokowane z powodu naruszenia Regulaminu usługi lub niniejszych Wytycznych, nie może ponownie korzystać ze Snapchata. Prosimy o poważne traktowanie niniejszych Wytycznych i przestrzeganie ich zgodnie z ich intencją.