Retningslinjer for Lyde i Snapchat

Musik kan erobre dine følelser, højne din udtryksfuldhed, udtrykke hvordan du virkelig har det og sætte stemningen i et øjeblik. Derfor er vi begyndt at tilbyde et musikbibliotek (som vi kalder, " Lyde"), som du kan tilføje til fotos og videobeskeder ved hjælp af Snapchat kameraet (som vi kalder "Snaps"). Vi er begejstrede for at se, hvad du skaber med lyde, men vær venlig at huske på, at dit brug skal overholde de følgende retningslinjer, som supplerer Snaps Servicevilkår.

Ingen uautoriserede musikoplevelser

Du må ikke skabe, sende eller udgive Snaps, der bruger lyde på en måde, der skaber en uautoriseret musikservice eller premium streaming af musikvideoer.

Politisk eller religiøs brug

Selvom vi støtter selvudfoldelse, herunder politik og religion, mener vi også, at kunstnere har ret til at bestemme, hvornår og hvordan deres værker anvendes i politisk og religiøs kommunikation. Som sådan må du ikke bruge Lyde i politiske eller religiøse ytringer.

Forbudt indhold

Du må ikke bruge Lyde til at skabe, sende eller slå Snaps op, der ellers ville overtræde Snaps Servicevilkår, såsom:

  • Snaps, der er ulovlige,

  • Snaps, der er truende, pornografiske, udgør hadefuld tale, opfordrer til vold eller indeholder nøgenhed (bortset fra amning eller andre afbildning af nøgenhed i ikke-seksuelle sammenhænge), eller grafiske eller umotiverede voldshandlinger, eller

  • Snaps, der bryder eller overtræder andres rettigheder, herunder, uden begrænsning, retten til offentliggørelse, privatliv, ophavsret, varemærker eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder.

Værkers grundlæggende karakter

Du må ikke ændre den grundlæggende karakter af Lydes melodier eller tekster eller lave bearbejdelser af Lyde. Du må ikke brug Lyde på en måde, der er uacceptabel eller stødende (efter vores eget skøn), eller som kan udsætte os, vores licensgivere, tjenesterne eller andre brugere for erstatningsansvar eller ulempe.

Ingen kommerciel brug

Lyde må kun bruges til personlig, ikke-kommerciel brug. Lyde må for eksempel ikke bruges til at skabe, sende eller slå Snaps op (eller en række Snaps), der er sponsoreret af, promoverer eller annoncer for ethvert brand, produkter, varer eller tjenester.

Ingen distribution uden for tjenesterne

Snaps, der bruger lyde, må kun sendes eller lægges op gennem tjenesterne. Du må ikke sende, dele eller slå Snaps op med lyde på tredjeparters tjenester. Uautoriseret distribution af Snaps, der indeholder lyde, er underlagt gældende lovgivning, herunder love om ophavsretlig beskyttelse, samt rettigheder, politikker og myndighed for enhver gældende tredjepartstjeneste.

I det omfang du bruger lyde på en måde, der ikke er i overensstemmelse med disse retningslinjer, kan denne funktion fjernes fra tjenesterne uden varsel til dig, og du kan være underlagt håndhævelse i henhold til gældende lovgivning, herunder love om beskyttelse af ophavsret. Hvis dit indhold indeholder anden musik end lyde, er du ansvarlig for at få alle nødvendige tilladelser og rettigheder, der kan være nødvendige for sådan musik. Ethvert sådant indhold kan be slukkes, fjernes eller slettes, hvis du ikke har tilladelse til at bruge musikken. Overtrædelse af disse retningslinjer for musik kan føre til deaktivering af din Snap-konto. Lyde er ikke nødvendigvis tilgængelig i alle regioner.