logo

Snap Inc. Tjenestevilkår

(Hvis du bor i USA)

Virkning: 15. november 2021

Velkommen!

Vi har utarbeidet disse Tjenestevilkårene (som vi kaller “Vilkårene”) slik at du skal kjenne til reglene som styrer vårt forhold til deg som en bruker av våre Tjenester. Selv om vi har gjort vårt beste for å fjerne jus-språket fra Vilkårene, er det steder der disse fortsatt vil lyde og se ut som en tradisjonell kontrakt. Og det er en god grunn til det: Disse Vilkårene danner en juridisk bindende kontrakt mellom deg og Snap Inc. ("Snap"). Så vennligst les dem nøye.

Ved å bruke Snapchat, Bitmoji, eller noen andre av våre produkter eller tjenester som er underlagt disse Vilkår (som vi samlet kaller "Tjenestene"), så samtykker du til disse Vilkår. Ikke bruk Tjenestene dersom du ikke samtykker i vilkårene.

Disse Vilkårene gjelder hvis du bor i USA eller om du hovedsakelig driver forretning i USA. Om du bor utenfor USA eller om du hovedsakelig driver forretning utenfor USA, leverer Snap Group Limited deg Tjenestene og ditt forhold styres av Snap Group Limited Tjenestevilkår.

VOLDGIFTSMERKNAD: DISSE VILKÅRENE INNEHOLDER EN VOLDGIFTSKLAUSUL LITT NEDENFOR. MED UNNTAK AV VISSE TYPER TVISTER SOM NEVNES I VOLDGIFTSKLAUSULEN UNDER, SAMTYKKER DU OG SNAP I AT TVISTER MELLOM OSS SKAL LØSES MED OBLIGATORISK BINDENDE VOLDGIFT OG DU OG SNAP FRASIER DERE ALLE RETTIGHETER TIL Å DELTA I ET GRUPPESØKSMÅL ELLER GRUPPEVOLDGIFT. DU HAR RETT TIL Å VELGE BORT VOLDGIFT, SOM FORKLART I VOLDGIFTSKLAUSULEN.

1. Hvem kan bruke Tjenestene

Ingen under 13 år har lov til å opprette en konto eller bruke Tjenestene. Hvis du er under 18 år gammel, kan du kun bruke Tjenestene med samtykke fra din forelder eller verge. Vennligst vær sikker på at din forelder eller verge har gjennomgått og diskutert disse Vilkårene med deg før du begynner å bruke Tjenestene. Vi kan tilby ytterligere Tjenester med ytterligere vilkår som kan kreve at du må være enda eldre for å bruke dem. Pass derfor på å lese alle vilkårene nøye. Ved å bruke Tjenestene, erklærer og garanterer du at:

 • Du kan inngå en bindende kontrakt med Snap;

 • du ikke er en person som er utelukket fra å bruke Tjenestene i henhold til amerikansk lovgivning, eller annen gjeldende lovgivning – noe som for eksempel betyr at du ikke står i det amerikanske finansdepartementets liste over spesielt angitte statsborgere eller har fått lignende begrensninger;

 • du er ikke en dømt seksualforbryter; og

 • Du vil rette deg etter disse Vilkårene og alle anvendelige lokale, statlige, nasjonale og internasjonale lover, regler og reguleringer.

Om du bruker Tjenestene på vegne av en forretning eller en annen enhet, erklærer du at du har myndighet til å binde den forretningen eller den enheten til disse Vilkårene, og du samtykker til disse Vilkårene på vegne av den forretning eller den enhet (og alle referanser til "du" og "din" i disse Vilkårene vil bety både deg som sluttbruker og den forretning eller den enheten). Hvis du bruker tjenestene på vegne av en enhet i den amerikanske regjeringen, godtar du Tillegget til Snap Inc. sine Vilkår for amerikanske myndigheter.

2. Rettigheter vi gir deg

Siden av deg og oss, er Snap (og deres lisensgivere) eier av Tjenestene, inkludert alt privateid innhold, informasjon, materiale, programvare, bilder, tekst, grafikk (inkludert Bitmoji avatarer som du kan montere ved hjelp av visuelle elementer vi leverer), illustrasjoner, logoer, patenter, varemerker, tjenestemerker, opphavsrettigheter, fotografier, lyd, videoer, musikk, og "utseende og følelsen" av Tjenestene, og alle relaterte immaterielle rettigheter. Snap gir deg en verdensomspennende, royalty-fri, ikke-overførbar, ikke-eksklusiv, gjenkallelig og ikke-underlisensierbar lisens til å bruke Tjenestene. Denne lisensen har kun som formål å legge til rette for å bruke og nyte Tjenestene på en måte som er tillatt ifølge våre retningslinjer, som våre Samfunns-retningslinjer, Lyder og Snapchat-retningslinjer. Du kan ikke bruke Tjenestene på måter som ikke er tillatt ifølge disse vilkårene. Du kan heller ikke hjelpe andre til dette.

3. Rettigheter du gir oss

Mange av våre Tjenester lar deg skape, laste opp, publisere, sende, motta og lagre innhold. Når du gjør det, beholder du all eierskapsrettigheter i det innholdet som du hadde i utgangspunktet. Men du gir oss tillatelse til å bruke innholdet. Omfanget av lisensen avhenger av hvilke tjenester du bruker og innstillingene du har valgt.

For alt innhold du sender inn til Tjenestene, gir du Snap og våre tilknyttede selskaper en verdensomspennende, royalty-fri, underlisensierbar, og overførbar lisens til å drifte, lagre, bruke, vise, reprodusere, modifisere, tilpasse, redigere, publisere, analysere, overføre og distribuere dette innholdet. Denne lisensen har det formål å drive, utvikle, levere, markedsføre og forbedre Tjenestene, samt utforske og utvikle nye. Denne lisensen inkluderer vår rettighet til å gjøre ditt innhold tilgjengelig for, og gi disse rettighetene videre til, tjenesteleverandører som vi har avtalefestede forhold med relatert til levering av Tjenestene, utelukkende for formålet å levere disse Tjenestene.

Vi kaller innleveringer til Story som er innstilt for å kunne bli sett av alle, og innhold du sender inn til offentlige tjenester, som for eksempel Offentlige profiler, Snap-kart eller Lens Studio, for "Offentlig Innhold". Fordi Offentlig innhold er offentlig av natur, gir du Snap, våre tilknyttede selskaper, andre brukere av Tjenestene, og våre forretningspartnere de samme rettighetene du gir for ikke-Offentlig innhold i forrige avsnitt, samt en ubegrenset, verdensomspennende, royalty-fri, ugjenkallelig, og evigvarende rett og lisens til å skape avledede verk fra, promotere, utstille, kringkaste, syndikere, reprodusere, distribuere, synkronisere, legge til grafikk og lydeffekter, offentlig fremføre, og offentlig vise frem alle eller enhver del av ditt Offentlige innhold (inkludert den separate videoen, bilde, lydinnspillingen, eller musikalske komposisjoner som finnes i det) i enhver form, og i alle medier eller distribusjonsmetoder, nå kjent eller senere utviklet. Når du fremstår i, skaper, laster opp, legger ut eller sender Offentlig innhold (inkludert din Bitmoji), gir du også Snap, våre tilknyttede selskaper, andre brukere av Tjenestene og våre forretningspartnere en ubegrenset, verdensomspennende, royalty-fri, ugjenkallelig og evigvarende rett og lisens til å bruke navnet, skikkelsen og stemmen til alle som er i ditt Offentlige innhold i kommersielle eller ikke-kommersielle formål. Dette betyr blant annet at du ikke har krav på kompensasjon hvis ditt innhold, videoer, bilder, lydopptak, musikalske komposisjoner, navn, likhet eller stemme brukes av oss, våre tilknyttede selskaper, brukere av Tjenestene, eller våre forretningspartnere. For mer informasjon om hvordan du tilpasser hvem som kan se på innholdet ditt, vennligst ta en titt på våre Personvernbetingelser og Supportnettsted. Offentlig innhold må være egnet for personer i alderen 13 år og eldre.

Selv om det ikke er påkrevd at vi gjør det, kan vi åpne, gjennomgå, screene og slette innholdet ditt når som helst og av uansett årsak, inkludert for å drifte og utvikle Tjenestene eller hvis vi mener at innholdet ditt bryter med disse Vilkårene. Det er likevel du, ene og alene, som er ansvarlig for innholdet du lager, laster opp, publiserer, sender eller lagrer via Tjenestene.

Vi, våre tilknyttede selskaper og våre tredjepartspartnere kan plassere annonsering på Tjenestene, inkludert skreddersydd annonsering basert på informasjonen du gir oss, vi samler inn, eller vi får om deg. Annonsering kan noen ganger vises nær, mellom, over, eller i ditt innhold.

Vi liker alltid å få tilbakemeldinger fra brukerne våre. Men hvis du gir oss tilbakemeldinger eller forslag, vit at vi kan bruke disse uten å kompensere deg, og uten noen restriksjoner eller forpliktelser overfor deg. Du samtykker til at vi vil eie alle rettigheter i ethvert materiale eller gjenstander vi utvikler basert på slike tilbakemelding eller forslag.

4. Tilleggsvilkår for bestemte tjenester

Ytterligere vilkår og betingelser som er oppført på siden for Snaps Vilkår og Retningslinjer eller som på annen måte gjøres tilgjengelig for deg, kan gjelde for bestemte tjenester. Hvis du bruker disse Tjenestene, blir disse tilleggsvilkårene en del av disse Vilkårene. Hvis noen av de gjeldende tilleggsvilkårene er i strid med disse Vilkårene, vil tilleggsvilkårene gjelde mens du bruker Tjenestene som de gjelder.

5. Personvern

Ditt personvern er viktig for oss. Du kan lære om hvordan vi behandler informasjonen din når du bruker våre Tjenester ved å lese Personvernbetingelsene.

6. Andre sitt innhold

Mye av innholdet i våre Tjenester lages av brukere, utgivere og andre tredjeparter. Enten det innholdet er lagt ut offentlig eller sendt privat, så er innholdet utelukkende ansvaret til brukeren eller entiteten som sendte det inn. Selv om Snap forbeholder seg retten til å gjennomgå eller fjerne alt innhold som vises på Tjenestene, gjennomgår vi ikke nødvendigvis alt. Så vi kan ikke — og vil ikke — garantere at andre brukere eller innholdet de leverer via Tjenestene vil overholde våre Vilkår eller Samfunnsretningslinjer.

7. Respekt for Tjenestene og Snaps rettigheter

Du må også respektere Snaps rettigheter og overholde Snapchat retningslinjer for merkevarer, Bitmoji retningslinjer for merkevarer, og alle andre retningslinjer, supportsider eller Vanlige spørsmål publisert av Snap eller våre tilknyttede selskaper. Det betyr blant annet at du ikke kan gjøre, forsøke å gjøre, legge til rette for eller oppmuntre noen andre til å gjøre det følgende:

 • bruke varemerkematerialer, logoer, ikoner, elementer av brukergrensesnitt, design, bilder, videoer eller noe annet materiale Snap gjør tilgjengelig via Tjenestene, unntatt når dette er eksplisitt tillatt i disse Vilkårene, Snapchat retningslinjer for merkevarer, Bitmoji retningslinjer for merkevarer eller noen andre retningslinjer for merkevarer publisert av Snap eller våre tilknyttede selskaper;

 • bryte eller krenke Snaps eller våre tilknyttede selskapers opphavsrettigheter, varemerker eller andre immaterielle rettigheter;

 • kopiere, endre, arkivere, laste ned, laste opp, utlevere, distribuere, selge, lease, syndikere, kringkaste, utføre, fremføre, gjøre tilgjengelig, lage avledninger av, eller på annen måte bruke Tjenestene eller innholdet på Tjenestene, annet enn midlertidige filer som automatisk lagres av din nettleser for visningsformål, som ellers er uttrykkelig tillatt i disse Vilkårene, som ellers er uttrykkelig tillatt av oss skriftlig, eller som gjort mulig av Tjenestenes tiltenkte funksjonalitet;

 • lage mer enn konto for deg selv, lage en ny konto om vi allerede har deaktivert kontoen din, forsøke å få tilgang til Tjenestene gjennom uautoriserte tredjepartsapplikasjoner, skaffe deg innloggingsdetaljer fra andre brukere, eller kjøpe, selge, leie eller lease tilgang til din konto, et brukernavn, Snaps eller en venns link;

 • omvendt utvikling av, duplisere, ta fra hverandre, demontere eller dekode Tjenestene (inkludert enhver underliggende idé eller algoritme), eller på annen måte trekke ut kildekoden til programvaren til Tjenesten;

 • bruke enhver robot, spider, søkerobot, skjermskraping eller andre automatiserte metoder eller grensesnitt for å få tilgang til Tjenestene eller trekke ut andre brukere sin informasjon;

 • bruke eller utvikle enhver tredjepartsapplikasjon som interagerer med Tjenestene eller andre brukeres innhold eller informasjon uten vårt skriftlige samtykke;

 • bruke tjenestene på noen måte som kan virke forstyrrende på, forhindre, påvirke negativt eller hindre andre brukere fra å få fullt utbytte av Tjenestene, eller som kan skade, deaktivere, overbelaste, eller forringe funksjonen til Tjenestene på noen måte;

 • laste opp virus eller annen ondsinnet kode eller på annen måte kompromittere, omgå eller unnvike Tjenestenes sikkerhet;

 • prøve å omgå noen av teknikkene for innholdsfiltrering som vi bruker, eller prøve å få tilgang til områder eller funksjoner på tjenestene som du ikke er autorisert til å ha tilgang til;

 • sondere, skanne eller teste sårbarheten til våre Tjenester eller ethvert system eller nettverk;

 • bryte enhver gjeldende lov eller regulering i forbindelse med din tilgang til eller bruk av Tjenestene; eller

 • få tilgang til eller bruke Tjenestene på noen måte ikke uttrykkelig tillatt i disse Vilkårene eller våre Samfunnsretningslinjer.

8. Respektere andres rettigheter

Snap respekterer andres rettigheter. Det burde du også. Du kan derfor ikke bruke Tjenestene, eller gjøre det mulig for noen andre å bruke Tjenestene, på en måte som bryter eller krenker andres publisitetsrettigheter, personvern, opphavsrettigheter, varemerkerettigheter eller andre immaterielle rettigheter. Når du sender inn innhold til Tjenesten, er du enig i og erklærer at du eier dette innholdet, eller at du har mottatt alle nødvendige tillatelser, klargjøringer og autorisasjoner for å sende det inn til Tjenesten (inkludert, om gjeldende, retten til å gjøre mekaniske reproduksjoner av de musikalske verkene legemliggjort i ethvert lydopptak, synkronisere alle komposisjoner til ethvert innhold, offentlig utføre alle komposisjoner eller lydopptak, eller noen andre gjeldende rettigheter for enhver musikk som ikke er gitt av Snap som du inkluderer i innholdet ditt) og gi rettighetene og lisensene som finnes i disse Vilkårene for ditt innhold. Du samtykker også til at du ikke vil bruke eller forsøke å bruke en annen brukers konto, unntatt på en måte som er tillat av Snap eller dets tilknyttede selskaper.

Snap overholder lovgivning knyttet til immaterielle rettigheter, inkludert Digital Millennium Copyright Act, og tar rimelige tiltak for å raskt fjerne alt krenkende materiale som vi blir oppmerksomme på fra våre Tjenester. Hvis Snap blir oppmerksomme på at en bruker gjentatte ganger har krenket opphavsrettigheter, vil vi ta rimelige tiltak i vår makt for å avslutte denne brukerens konto. Om du mener at noe på Tjenestene bryter åndsverksrettigheter som du eier eller kontrollerer, vennligst rapporter det gjennom skjemaet tilgjengelig gjennom dette verktøyet. Eller du kan sende en melding til vår utpekte agent: Snap Inc. Ved: Copyright Agent, 3000 31st Street, Santa Monica, CA 90405, e-post: copyright @ snap.com. Ikke bruk denne e-postadressen til noe annet enn å rapportere brudd på åndsverksrettigheter, alle andre e-poster vil bli ignorert. For å rapportere andre overtredelser på Tjenestene, vennligst bruk verktøyet tilgjengelig her. Dersom du sender inn et varsel til vår Copyright-agent, må det samsvare kravene beskrevet i 17 U.S.C. § 512(c)(3). Det betyr at varselet må:

 • inneholde fysisk eller elektronisk signatur fra en person som er autorisert til å handle på vegne av eieren av opphavsretten;

 • identifisere det opphavsrettslig beskyttede verket som hevdes å ha blitt krenket;

 • identifisere materialet som hevdes å være krenkende eller gjenstand for krenkende aktivitet og som skal fjernes eller få tilgangen deaktivert, og tilstrekkelig informasjon til å gjøre det mulig for oss å finne materialet;

 • legge ved kontaktinformasjon, inkludert adresse, telefonnummer og en e-postadresse;

 • legge ved en personlig erklæring om at du i god tro mener at materialet slik det brukes, ikke er autorisert av eieren av opphavsretten, vedkommendes agent eller lovgivning; og

 • legge ved en erklæring om at informasjonen i varselet er nøyaktig og at du, under ed, er autorisert til å handle på vegne av innehaveren av opphavsretten.

9. Sikkerhet

Vi prøver hardt å gjøre Tjenestene våre til et trygt sted for alle brukere. Men vi kan ikke garantere dette. Det er derfor du må bidra. Ved å bruke Tjenestene, samtykker du til at du til enhver tid vil overholde disse Vilkårene, inkludert Samfunnsretningslinjer og alle andre retningslinjer Snap gjør tilgjengelig for å opprettholde sikkerheten til Tjenestene.

Om du ikke overholder disse, forbeholder vi oss retten til å fjerne alt støtende innhold, avslutte eller begrense synligheten til din konto, og varsle tredjeparter, inkludert politimyndigheter – og gi disse tredjepartene informasjon relatert til kontoen din. Dette steget kan være nødvendig for å beskytte sikkerheten til våre brukere og andre, for å etterforske, ordne opp i og håndheve potensielle brudd på Vilkår, og for å oppdage og løse eventuelle bekymringer knyttet til svindel eller sikkerhet.

Vi bryr oss også om din fysiske sikkerhet mens du bruker våre Tjenester. Ikke bruk Tjenestene på en måte som kan distrahere deg fra å følge trafikk- eller sikkerhetslover. For eksempel, bruk aldri Tjenestene mens du kjører. Og sett aldri deg selv eller andre i fare bare for å kunne ta en Snap.

10. Kontoen din

For å bruke visse Tjenester, må du lage en konto. Du samtykker til å gi oss nøyaktig, fullstendig og oppdatert informasjon i sammenheng med din konto. Du er ansvarlig for all aktivitet som skjer på kontoen din. Derfor er det viktig at du holder kontoen din sikret. En måte du kan gjøre det på, er å velge et sterkt passord som du ikke bruker til noen annen konto. Om du tror at noen har fått tilgang til kontoen din, vennligst kontakt Support umiddelbart. All programvare som vi leverer, kan automatisk lastes ned og installeres oppgraderinger til, oppdateres eller andre nye funksjoner. Du kan justere disse automatiske nedlastingene via enhetens innstillinger. Du samtykker i å ikke lage noen konto hvis vi tidligere har fjernet eller utestengt deg eller kontoen din fra noen av våre Tjenester, med mindre vi samtykker til noe annet.

11. Minner

Minner er vår datalagringstjeneste som gjør det enklere for deg å huske tilbake når som helst og hvor som helst. Ved å akseptere disse Vilkårene, vil du automatisk aktivere Minner. Når Minner er aktivert, vil tjenesten forbli aktivert så lenge du opprettholder din Snapchat-konto. Men du kan slå av visse Minner-funksjoner i Innstillinger.

En av mulighetene vi tilbyr med Minner, er å opprette et beskyttet område ved å passordbeskytte det med en PIN-kode, et passord eller en annen beskyttelse. Dette er likt enhetens låse-alternativ som du kan bruke på din mobile enhet; ved å skape en passkode, reduserer du sannsynligheten for at en annen person som får tak i enheten vil være i stand til å se hva du lagret på det beskyttede området av Minner. Men her følger en viktig advarsel: OM DU MISTER ELLER GLEMMER PASSKODEN TIL DINE MINNER, ELLER OM DU TRYKKER IN FEIL KODE FOR MANGE GANGER, VIL DU MISTE TILGANG TIL INNHOLDET DU HAR LAGRET I DET BESKYTTEDE OMRÅDET I MINNER. Vi tilbyr ikke funksjoner for å gjenopprette passkoder for dette beskyttede området. Du er selv ansvarlig for å huske passkoden. Vennligst gå til vårt Supportnettsted for flere detaljer om passkoder.

Innholdet i Minner kan bli gjort utilgjengelig av forskjellige årsaker, for eksempel på grunn av driftssvikt eller dersom vi beslutter å avslutte kontoen din. Ettersom vi ikke kan love at innholdet alltid vil være tilgjengelig, anbefaler vi at du lagrer en egen kopi av innholdet du lagrer i Minner. Vi kan ikke love deg at Minner imøtekommer dine spesifikke lagringsbehov. Vi forbeholder oss retten til å sette grenser for lagringen i Minner, og disse grensene kan endres fra tid til annen etter vårt eget forgodtbefinnende. Og akkurat som med våre andre tjenester, kan bruken av Minner oppta plass på enheten, og kan medføre mobile datakostnader.

12. Datakostnader og mobiltelefoner

Du er ansvarlig for alle mobilkostnader som du kan pådra deg for å bruke våre Tjenester, inkludert tekstmeldinger (SMS, MMS, eller fremtidige slike protokoller eller teknologier) og datakostnader. Hvis du er usikker på hva disse kostnadene kan være, bør du spørre tjenesteleverandøren din før du bruker Tjenestene.

Ved å gi oss ditt mobiltelefonnummer, godtar du å motta SMS-meldinger fra Snap relatert til Tjenestene, inkludert om kampanjer, din konto, og ditt forhold til Snap. Disse SMS-meldingene kan sendes til ditt mobiltelefonnummer selv om ditt mobiltelefonnummer er registrert på hvilket som helst statlig eller føderal "Ikke ring"-register eller tilsvarende internasjonale registre.

Om du endrer eller deaktiverer mobiltelefonnummeret som du brukte til å lage en konto, må du oppdatere din kontoinformasjon gjennom Innstillinger innen 72 timer for å hindre oss i å sende meldinger tiltenkt deg til noen andre.

13. Tredjepartstjenester

Visse Tjenester kan vise, inkludere eller gjøre tilgjengelig innhold, data, informasjon, applikasjoner, funksjoner eller materialer fra tredjeparter ("Tredjepartsmaterialer"), eller gi lenker til visse tredjepartsnettsteder. Om du bruker ethvert tredjepartsmateriale som gjøres tilgjengelig gjennom våre Tjenester (inkludert Tjenester vi i fellesskap tilbyr med tredjeparten), vil hver av partens vilkår gjelde for den respektive partens forhold til deg. Hverken Snap eller våre tilknyttede selskaper er ansvarlige eller erstatningsansvarlige for en tredjepart sine vilkår eller handlinger gjort ifølge en tredjeparts vilkår. I tillegg, ved å bruke Tjenestene, erkjenner og samtykker du i at Snap ikke er ansvarlige for å undersøke eller evaluere innholdet, nøyaktigheten, fullstendigheten, tilgjengeligheten, aktualiteten, gyldigheten, samsvar med opphavsrett, lovligheten, anstendigheten, kvaliteten eller ethvert annet aspekt av slike tredjepartsmaterialer eller nettsteder. Vi garanterer ikke, støtter ikke, og tar intet og vil ikke ha noe ansvar eller erstatningsansvar overfor deg eller noen annen person i sammenheng med tredjepartstjenester, tredjepartsmaterialer eller tredjepartsnettsteder, eller for noen andre materialer, produkter eller tjenester tilhørende tredjeparter. Tredjepartsmaterialer og lenker til andre nettsteder er gitt utelukkende som en bekvemmelighet for deg.

14. Modifisering av Tjenestene og oppsigelse

Vi forbedrer stadig Tjenestene våre og lager nye hele tiden. Det betyr at vi kan legge til eller fjerne funksjoner eller produkter, og vi kan også fjerne eller stoppe Tjenestene helt. Vi kan iverksette hvilken som helst av disse tiltakene når som helst, av hvilken som helst grunn, og når vi gjør det kan det hende at vi ikke vil varsle deg på forhånd.

Selv om vi håper du forblir en Snapchatter hele livet, kan du si opp disse Vilkårene når som helst og av uansett årsak ved å slette din Snapchat-konto (eller, i noen tilfeller, kontoen tilknyttet den gjeldende delen av Tjenestene du bruker).

Vi kan avslutte eller midlertidig suspendere din tilgang til Tjenestene hvis du ikke overholder disse Vilkårene, våre Samfunnsretningslinjer eller loven, av hvilken som helst grunn utenfor vår kontroll, eller av uansett årsak, og uten noen forhåndsbeskjed. Det betyr at vi kan si opp disse Vilkårene, slutte å levere til hele eller enhver del av Tjenestene til deg, eller innføre nye eller ytterligere begrensninger på din evne til å bruke våre Tjenester. Og selv om vi vil prøve å gi deg beskjed på forhånd, kan vi ikke garantere at slik forhåndsbeskjed vil være mulig under alle omstendigheter. Vi kan for eksempel deaktivere kontoen din på grunn av langvarig inaktivitet, og vi kan ta tilbake ditt brukernavn når som helst, uansett årsak.

Uavhengig av hvem som avslutter disse Vilkårene, er både du og Snap fortsatt bundet av Seksjonene 3, 4 (i den grad alle ytterligere vilkår og betingelser ville, ifølge deres vilkår, fortsatt være gjeldende), og 6 - 23 i Vilkårene.

15. Skadesløsholdelse

Du samtykker til, i den grad som er tillatt av anvendelig rett, å skadesløsholde og forsvare Snap, våre tilknyttede selskaper, datterselskaper, direktører, aksjonærer, ansatte, konsesjonsgivere, og agenter fra og mot enhver og alle klager, anklagelser, fordringer, skader, tap, kostnader, avgifter, forpliktelser, erstatningsansvar, og utgifter (inkludert advokatutgifter) på grunn av, som oppstår på grunn av eller relatert på noen måte til: (a) din tilgang til eller bruk av Tjenestene, eller noen produkter eller tjenester som tilbys av en tredjepart i forbindelse med Tjenestene, selv om det er anbefalt, gjort tilgjengelig eller godkjent av Snap; (b) ditt innhold, inkludert inngrepssøksmål/krav relatert til ditt innhold; (c) ditt brudd på disse Vilkårene eller enhver anvendelig lov eller regulering; eller (d) din uaktsomhet, forsømmelse eller vesentlig mislighold.

16. Ansvarsfraskrivelser

Vi prøver å holde Tjenestene oppe å gå og fri for forstyrrelser. Vi kan likevel ikke love at vi vil lykkes.

TJENESTENE LEVERES «SOM DE ER», «SOM TILGJENGELIGE» OG I DEN GRAD LOVEN TILLATER, UTEN GARANTIER AV NOE SLAG, DIREKTE ELLER INDIREKTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, INDIREKTE GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL, TITTEL OG UKRENKELIGHET. I TILLEGG, SELV OM VI FORSØKER Å GI EN GOD BRUKEROPPLEVELSE, ERKLÆRER ELLER GARANTERER VI IKKE AT: (A) TJENESTENE ALLTID VIL VÆRE SKRE, FEILFRIE ELLER I TIDE; (B) TJENESTENE VIL ALLTID FUNGERE UTEN FORSINKELSER, AVBRYTELSER, ELLER FEIL; ELLER (C) AT ETHVERT INNHOLD, BRUKERINNHOLD ELLER INFORMASJON DU FÅR PÅ ELLER GJENNOM TJENESTENE VIL VÆRE I TIDE ELLER NØYAKTIGE.

HVERKEN VI ELLER VÅRE TILKNYTTEDE SELSKAPER TAR ANSVAR ELLER TAR PÅ SEG ERSTATNINGSANSVAR FOR NOE INNHOLD SOM DU, EN ANNEN BRUKER ELLER EN TREDJEPART LAGER, LASTER OPP, PUBLISERER, LEGGER UT, SENDER, MOTTAR ELLER LAGRER PÅ ELLER VIA VÅRE TJENESTER. DU FORSTÅR OG GODTAR AT DU KAN EKSPONERES FOR INNHOLD SOM KAN VÆRE STØTENDE, ULOVLIG, VILLEDENDE ELLER PÅ ANNET VIS UPASSENDE. HVERKEN VI ELLER NOEN AV VÅRE TILKNYTTEDE SELSKAPER VIL HOLDES ANSVARLIG FOR NOE AV DETTE.

17. Ansvarsbegrensning

I HØYEST GRAD TILLATT AV LOVEN, VIL VI OG VÅRE ADMINISTRERENDE MEDLEMMER, AKSJONÆRER, ANSATTE, TILKNYTTEDE SELSKAPER, LISENSGIVERE, AGENTER OG LEVERANDØRER IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR NOEN INDIREKTE, UNDERORDNEDE, SPESIELLE, RESULTERENDE, STRAFFRELATERTE, ELLER FLERE ("MULTIPLE") ERSTATNINGER ELLER STRAFFEERSTATNINGER ELLER NOE TAP AV PROFITT ELLER INNTEKTER, UANSETT OM DETTE PÅFØRES DIREKTE ELLER INDIREKT, ELLER ETHVERT TAP AV DATA, BRUK, GODVILJE, ELLER ANDRE UHÅNDGRIPELIGE TAP, SOM RESULTERER I FRA: (A) DIN TILGANG TIL ELLER BRUK AV ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å FÅ TILGANG TIL ELLER BRUK AV TJENESTENE; (B) OPPFØRSELEN ELLER INNHOLDET TIL ANDRE BRUKERE ELLER TREDJEPARTER PÅ ELLER GJENNOM TJENESTENE; ELLER (C) UAUTORISERT TILGANG, BRUK ELLER ENDRING AV DITT INNHOLD, SELV OM VI HAR BLITT GJORT KLAR OVER MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. UNDER INGEN OMSTENDIGHETER VIL VÅRT SAMLEDE ANSVAR FOR ALLE KRAV RELATERT TIL TJENESTENE OVERSKRIDE 100 USD ELLER SUMMEN DU BETALTE OSS I LØPET AV DE 12 MÅNEDENE FØR DATOEN FOR AKTIVITETEN SOM ER OPPHAVET TIL KRAVET.

18. Voldgift, fraskrivelse av gruppesøksmål og fraskrivelse av søksmål med jury

VENNLIGST LES FØLGENDE AVSNITT NØYE DA DE KREVER AT DU OG SNAP INC. ER ENIGE I Å LØSE ALLE TVISTER OSS IMELLOM GJENNOM BINDENDE, INDIVIDUELL VOLDGIFT.

a. Anvendelighet av voldgiftsavtalen. I denne Seksjon 18 ("Voldgiftsavtale"), er du og Snap enige om at alle krav og tvister (enten kontraktsmessige, erstatningsrettslige, eller annet), inkludert alle lovfestede krav og tvister, som springer ut av, er knyttet til, eller er i forbindelse med Vilkårene eller bruken av Tjenestene som ikke kan løses i småkravsretten, vil løses ved bindende voldgift på individuell basis, med unntak av at du og Snap ikke er påkrevd å megle tvister der en av partene søker rimelig oppreisning for påstått ulovlig bruk av opphavsrett, varemerker, varenavn, logoer, forretningshemmeligheter eller patenter. For å gjøre det helt klart: Uttrykket "alle krav og tvister" inkluderer også krav og tvister som har oppstått mellom oss før disse Vilkårenes dato. I tillegg, alle tvister angående om hvorvidt en sak kan løses med voldsgift (inkludert tvister om omfanget, anvendelighet, håndhevelsen, gjenkalleligheten, eller gyldigheten til voldsgiftsavtalen) skal avgjøres av voldgiftsdommeren, unntatt som uttrykkelig er angitt nedenfor.

b. Voldgiftsregler The Federal Arbitration Act, inkludert dets prosedyrebestemmelser, styrer tolkningen og håndhevelsen av denne tvisteløsningsbestemmelsen, ikke statlig lovverk. Voldgift vil bli utført av ADR Services, Inc. ("ADR Services") (https://www.adrservices.com/). Hvis ADR Services ikke er tilgjengelig for å utføre voldgift, vil partene velge et alternativt voldgiftsforum. Om de ikke greier å bli enige, vil de be en domstol om å oppnevne en megler i henhold til 9 U.S.C. § 5. Reglene til voldgiftsinstituttet styrer alle aspektene ved voldgiften, med unntak for de tilfeller der reglene bryter med disse Vilkårene. Voldgiften vil ledes av én nøytral voldgiftsdommer. Alle krav eller tvister der den totale summen som kreves er mindre enn 10 000 USD, kan løses gjennom bindende voldgift uten fremmøte, som et alternativ for parten som søker erstatning. For krav og tvister der den totale summen er på 10 000 USD eller mer avgjøres retten til å ha en høring av voldgiftsinstituttets regler. Eventuelle bedømmelser om erstatningssum som gjøres av voldgiftsdommeren, kan legges frem for en hvilken som helst kompetent domstol.

c. Ytterligere regler for voldgift ved uteblivelse. Hvis voldgift uten fremmøte velges, skal voldgiften utføres over telefon, online, med skriftlige innspill eller en kombinasjon av disse tre fremgangsmåtene; den spesifikke måten velges av parten som initierer voldgiften. Voldgiften skal ikke involvere noe personlig tilstedeværelse av partene eller vitner med mindre partene har blitt enige om annet.

d. Avgifter. ADR Services setter gebyr for sine tjenester, som er tilgjengelig på https://www.adrservices.com/rate-fee-schedule/. Om det er Snap som initierer voldgift mot deg, vil Snap betale alle kostnader forbundet med voldgiften, inkludert hele innleveringsgebyret. Hvis du er parten som initierer voldgift mot Snap vil du være ansvarlig for de første 100 USD i den ikke-refunderbare innleveringsgebyret, og Snap vil betale resten av ditt innleveringsgebyr og begge parters administreringsgebyr.

e. Voldgiftdommerens myndighet. Voldgiftsdommeren vil avgjøre domsmyndigheten til voldgiftsdommeren, og rettighetene og ansvaret, om noen, til deg og Snap. Tvisten blir ikke konsolidert med andre saker og slås ikke sammen med andre saker eller parter. Voldgiftdommeren har myndighet til å innvilge begjæringer som er dispositive for alle eller deler av ethvert krav eller enhver tvist. Voldgiftsdommeren har myndighet til å tilkjenne økonomisk erstatning og til å tilkjenne eventuelle ikke-økonomisk avhjelp eller godtgjørelser som er tilgjengelig for person i henhold til lovgivning, voldgiftsreglene og Vilkårene. Voldgiftsdommeren skal utstede en skriftlig avgjørelse som beskriver de essensielle grunnlagene og konklusjonene som avgjørelsen er basert på, inkludert utregningen av eventuell tilkjent erstatning. Voldgiftsdommeren har samme myndighet til å tilkjenne erstatning og annen kompensasjon på en individuell basis som en dommer i en rettsak har. Avgjørelsen til voldgiftsdommeren er endelig og bindende for deg og Snap.

f. Fraskrivelse fra rettsak med jury. DU OG SNAP FRASKRIVER DERE HERVED ALLE KONSTITUSJONELLE OG LOVBESTEMTE RETTIGHETER TIL Å GÅ TIL RETTSSAK OG HA EN PROSESS FORAN EN DOMMER ELLER JURY. Du og Snap velger istedenfor at krav og tvister skal løses ved voldgift. Voldgiftsprosedyrer er typisk mer begrensede, mer effektive og mindre kostbare enn prosedyren som gjelder i en rettssal og er bare gjenstand for en veldig begrenset prøving av en domstol. Ved enhver rettstvist mellom deg og Snap med formål om å oppheve eller håndheve en voldgiftskjennelse, FRASKRIVER DU OG SNAP DERE ALLE RETTIGHETER TIL Å GÅ TIL SØKSMÅL MED JURY, og velger istedenfor at tvisten skal avgjøres av en dommer.

9. Fraskrivelse av adgang til å gå til gruppesøksmål eller konsoliderte søksmål. ALLE KRAV OG TVISTER INNENFOR OMFANGET AV DENNE VOLDGIFTSAVTALEN MÅ UNDERGIS VOLDGIFT ELLER RETTSFORFØLGES PÅ EN INDIVIDUELL BASIS OG IKKE PÅ EN GRUPPEBASIS. KRAV FRA MER ENN ÈN KUNDE ELLER BRUKER KAN IKKE MEGLES, BEDØMMES ELLER BEHANDLES FELLES ELLER SAMLES MED ANDRE KUNDER ELLER BRUKERE. På tross av enhver bestemmelse i denne avtalen, Voldgiftsavtalen eller Reglene ved ADR Services, så kan tvister angående tolkning, anvendelighet eller håndhevelse av denne fraskrivelsen kun bli løst av en domstol, og ikke en voldgiftsdommer eller megler. Hvis denne fraskrivelsen fra gruppesøksmål eller konsoliderte søksmål regnes som ugyldig eller umulig å håndheve, har verken du eller vi rett til voldgift; alle krav og tvister skal istedenfor løses i en rettssal, som angitt i del 18.

h. Rett til fraskrivelse. Noen eller alle av rettighetene og begrensningene som er fastsatt i denne voldgiftsavtalen, kan fraskrives av den parten som fordringen blir reist mot. En slik fraskrivelse skal ikke fraskrive eller påvirke noen annen del av denne voldgiftsavtalen.

i. Fravalg Du kan velge bort denne voldgiftsavtalen. Hvis du gjør det, kan verken du eller Snap tvinge den andre part til voldgift. For å velge bort denne voldgiftsavtalen må du varsle Snap skriftlig ikke senere enn 30 dager etter du først ble underlagt denne Voldgiftsavtalen. Meldingen må inneholde navn og adresse, Snapchat brukernavn og e-postadressen du brukte til å sette opp din Snapchat-konto (hvis du har en), og en utvetydig uttalelse om at du ønsker å velge bort denne voldgiftsavtalen. Du må enten sende din beskjed om fravalg til denne adressen: Snap Inc. Ved: Arbitration Opt-out, 3000 31st Street, Santa Monica, CA 90405, eller sende beskjed om fravalg via e-post til arbitration-opt-out@snap.com.

j. Småkravsrett. På tross av det ovennevnte, kan enten du eller Snap bringe en individuell sak for småkravsretten.

k. Overlevelse av voldgiftsavtale. Denne voldgiftsavtalen vil fortsatt være gjeldende etter opphør av ditt forhold med Snap.

19. Eksklusivt verneting

I den grad disse Vilkårene lar deg eller Snap å iverksette rettergang i en rett, samtykker både du og Snap at alle krav og tvister (både kontraktsmessige, erstatningsrettslige eller annet), inkludert lovfestede krav og tvister, som kommer som et resultat av eller relatert til Vilkårene eller bruk av Tjenestene vil kun bli ført for retten i United States District Court for the Central District of California. Hvis på den annen side domstolen skulle mangle domsmyndighet over søksmålet, må alle krav og tvister ført for retten kun i Superior Court of California, County of Los Angeles. Du og Snap samtykker til den personlige domsmyndigheten til begge domstoler.

20. Lovvalg

Med unntak av den grad de er tilsidesatt av amerikansk føderal lov, skal lovene i California, unntatt lovkonfliktsprinsipper, gjelde for disse vilkårene og eventuelle krav og tvister (om kontrakter, erstatning eller annet) som oppstår fra eller i forbindelse med disse vilkårene eller emnene som omhandles.

21. Vilkårenes uavhengighet

Hvis noen deler av disse Vilkårene viser seg å være umulig å håndheve, skal den delen fjernes fra disse Vilkårene uten å påvirke gyldigheten og håndhevelsen av noen gjenværende deler.

22. Beboere i California

Hvis du er bosatt i California, i samsvar med Cal. Civ. Code § 1789.3, kan du rapportere klager til Complaint Assistance Unit of the Division of Consumer Services of the California Department of Consumer Affairs ved å kontakte dem skriftlig ved 1625 North Market Blvd., Suite N 112 Sacramento, CA 95834, eller via telefon på (800) 952-5210.

23. Endelige Vilkår

Disse Vilkårene, inkludert tilleggsvilkår som referert til i Seksjon 4, utgjør hele avtalen mellom deg og Snap, og erstatter alle tidligere avtaler. Disse vilkårene skaper eller gir ingen rettigheter til tredjeparter. Hvis vi ikke håndhever en del av disse Vilkårene, skal det ikke anses som en fraskrivelse av rettigheter. Vi forbeholder oss retten til å overføre våre rettigheter under disse Vilkårene og levere Tjenestene ved hjelp av en annen enhet, gitt at den enheten opprettholder disse Vilkårene. Du kan ikke overføre noen av dine rettigheter eller forpliktelser under disse Vilkårene uten vårt samtykke. Vi forbeholder oss alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt til deg.

Kontakt oss

Snap tar gjerne imot kommentarer, spørsmål, bekymringer eller forslag. Vennligst kontakt oss ved å besøke https://support.snapchat.com/.

Snap Inc. er lokalisert i USA ved 3000 31st Street, Santa Monica, California 90405.


Snap Group Limited tjenestevilkår

(Hvis du bor utenfor USA)

Virkning: 30. september 2021

Velkommen!

Vi har utarbeidet disse Tjenestevilkårene (som vi kaller “Vilkårene”) slik at du skal kjenne til reglene som styrer vårt forhold til deg som en bruker av våre Tjenester. Selv om vi har gjort vårt beste for å fjerne jus-språket fra Vilkårene, er det steder der disse fortsatt vil lyde og se ut som en tradisjonell kontrakt. Og det er en god grunn til det: Disse Vilkårene danner en juridisk bindende kontrakt mellom deg og Snap Group Limited ("Snap"). Så vennligst les dem nøye.

For å bruke Snapchat, Bitmoji eller noen av våre andre produkter eller tjenester som er underlagt disse Vilkårene (som vi samlet kaller for "Tjenestene"), må du akseptere disse Vilkårene, som de presenteres for deg (i) når du først åpner appen og (ii) når vi gjør endringer på disse Vilkårene. Ikke bruk Tjenestene dersom du ikke samtykker til vilkårene.

Disse Vilkårene gjelder hvis du bor utenfor USA eller om du hovedsakelig driver forretning utenfor USA. Om du bor i USA eller om du hovedsakelig driver forretning i USA, leverer Snap Inc. Tjenestene til deg, og ditt forhold styres av Snap Inc. sine Tjenestevilkår.

VARSEL OM VOLDGIFT: HVIS DU BRUKER TJENESTENE PÅ VEGNE AV EN BEDRIFT, VIL BEDRIFTEN VÆRE BUNDET AV VOLDGIFTKLAUSULEN SOM BESKRIVES SENERE I DISSE VILKÅRENE.

1. Hvem kan bruke Tjenestene?

Ingen under 13 år (eller, om eldre enn 13 år, minimumsalderen for når en person kan bruke Tjenestene i ditt land) har lov til å lage en konto eller bruke Tjenestene. Om du er under 18 år (eller myndighetsalderen i ditt land), kan du kun bruke Tjenestene med samtykke fra din forelder eller verge. Vennligst vær sikker på at din forelder eller verge har gjennomgått og diskutert disse Vilkårene med deg før du begynner å bruke Tjenestene. Vi kan tilby ytterligere Tjenester med ytterligere vilkår som kan kreve at du må være enda eldre for å bruke dem. Pass derfor på å lese alle vilkårene nøye. Ved å bruke Tjenestene, representerer, erklærer og fastlegger du at:

 • Du kan inngå en bindende kontrakt med Snap;

 • du ikke er en person som er utelukket fra å bruke Tjenestene i henhold til amerikansk, britisk eller annen gjeldende jurisdiksjon– noe som for eksempel betyr at du ikke vises i det amerikanske finansdepartementets liste over spesielt angitte statsborgere eller står overfor lignende begrensninger;

 • du er ikke en dømt seksualforbryter; og

 • Du vil rette deg etter disse Vilkårene og alle anvendelige lokale, statlige, nasjonale og internasjonale lover, regler og reguleringer.

Om du bruker Tjenestene på vegne av et selskap eller en annen entitet, erklærer du at du har autorisasjon til å binde det selskapet eller den entiteten til disse Vilkårene, og du samtykker til disse Vilkårene på vegne av det selskapet eller den entiteten (og alle referanser til "du" og "din" i disse Vilkårene vil bety både deg som sluttbruker og det selskapet eller den entiteten).

2. Rettigheter vi gir deg

Som mellom deg og oss, er Snap (og deres lisensgivere) eier av Tjenestene, inkludert alt privateid innhold, informasjon, materiale, programvare, bilder, tekst, grafikk (inkludert Bitmoji avatarer som du kan montere ved hjelp av visuelle elementer vi leverer), illustrasjoner, logoer, patenter, varemerker, tjenestemerker, opphavsrettigheter, fotografier, lyd, videoer, musikk, og "utseende og følelsen" av Tjenestene, og alle relaterte immaterielle rettigheter. Snap gir deg en verdensomspennende, royalty-fri, ikke-overførbar, ikke-eksklusiv, gjenkallelig og ikke-underlisensierbar lisens til å bruke Tjenestene. Denne lisensen har kun som formål å legge til rette for å bruke og nyte Tjenestene på en måte som er tillatt ifølge disse Vilkår og våre retningslinjer, som våre Samfunns-retningslinjer, Lyder og Snapchat-retningslinjer. Du kan ikke bruke Tjenestene på måter som ikke er tillatt ifølge disse Vilkårene. Du kan heller ikke hjelpe andre til dette.

3. Rettigheter du gir oss

Mange av våre Tjenester lar deg skape, laste opp, publisere, sende, motta og lagre innhold. Når du gjør det, beholder du alle eierskapsrettigheter i det innholdet som du hadde i utgangspunktet. Men du gir oss tillatelse til å bruke innholdet. Omfanget av lisensen avhenger av hvilke tjenester du bruker og innstillingene du har valgt.

For alt innhold du sender inn til Tjenestene, gir du Snap og våre assosierte selskaper en verdensomspennende, royalty-fri, underlisensierbar, og overførbar lisens til å drifte, lagre, bruke, vise, reprodusere, modifisere, tilpasse, redigere, publisere, analysere, overføre, og distribuere dette innholdet. Denne lisensen har det formål å drive, utvikle, levere, markedsføre og forbedre Tjenestene, samt utforske og utvikle nye. Denne lisensen inkluderer vår rettighet til å gjøre ditt innhold tilgjengelig for, og gi disse rettighetene videre til, tjenesteleverandører som vi har avtalefestede forhold med relatert til levering av Tjenestene, utelukkende for formålet å levere disse Tjenestene.

Vi kaller innleveringer til Story som er innstilt for å kunne bli sett av alle, og innhold du sender inn til offentlige tjenester, som for eksempel Offentlige profiler, Snap-kart eller Lens Studio, for "Offentlig Innhold". Fordi Offentlig innhold er offentlig av natur, gir du Snap, våre tilknyttede selskaper, andre brukere av Tjenestene, og våre forretningspartnere de samme rettighetene du gir for ikke-Offentlig innhold i forrige avsnitt, samt en verdensomspennende, royalty-fri, og ugjenkallelig rett og lisens til å skape avledede verk fra, promotere, utstille, kringkaste, syndikere, reprodusere, distribuere, synkronisere, legge til grafikk og lydeffekter, offentlig fremføre, og offentlig vise frem alle eller enhver del av ditt Offentlige innhold (inkludert den separate videoen, bilde, lydinnspillingen, eller musikalske komposisjoner som finnes i det) i enhver form, og alle og ethvert medie eller distribusjonsmetode, nå kjent eller senere utviklet. Når du fremstår i, skaper, laster opp, legger ut eller sender Offentlig innhold (inkludert din Bitmoji), gir du også Snap, våre tilknyttede selskaper, andre brukere av Tjenestene og våre forretningspartnere en ubegrenset, verdensomspennende, royalty-fri, og ugjenkallelig rett og lisens til å bruke navnet, skikkelsen og stemmen til alle som er i ditt Offentlige innhold. Dette betyr blant annet at du ikke har krav på kompensasjon hvis ditt innhold, videoer, bilder, lydopptak, musikalske komposisjoner, navn, likhet eller stemme brukes av oss, våre tilknyttede selskaper, brukere av Tjenestene, eller våre forretningspartnere. Lisensene du gir for Offentlig innhold fortsetter så lenge det Offentlige Innholdet er på Tjenestene, og i en rimelig periode etter du har fjernet eller slettet det Offentlige Innholdet fra Tjenestene (Men vi kan tilbakeholde serverkopier av ditt Offentlig innhold på ubestemt tid). For mer informasjon om hvordan du tilpasser hvem som kan se på innholdet ditt, vennligst ta en titt på våre Personvernbetingelser og Supportnettsted. Offentlig innhold må være egnet for personer i alderen 13 år og eldre.

I den grad det er tillatt ifølge loven, frafaller du ugjenkallelig — eller samtykker til å ikke hevde mot Snap eller deres tilknyttede selskaper — noen moralske rettigheter eller tilsvarende rettigheter du kan ha i innhold du deler på Tjenestene, i hele verden.

Selv om vi ikke er pålagt å gjøre det, forbeholder vi oss retten til å få tilgang til, gjennomgå, sjekke og slette ethvert innhold (i) som vi mener bryter med disse Vilkårene, inkludert eventuelle tilleggsvilkår som refereres til i avsnitt 4, eller våre retningslinjer, slik som våre Samfunnsretningslinjer eller (ii) om nødvendig for å overholde våre juridiske forpliktelser. Det er likevel du, ene og alene, som er ansvarlig for innholdet du lager, laster opp, publiserer, sender eller lagrer via Tjenestene.

Vi, Snap Inc., våre tilknyttede selskaper og våre tredjepartspartnere kan plassere reklame på Tjenestene, inkludert personlig tilpasset reklame – med ditt samtykke, om dette kreves – basert på informasjonen du gir oss, vi samler inn eller innhenter om deg. Annonsering kan noen ganger vises nær, mellom, over, eller i ditt innhold.

Vi liker alltid å få tilbakemeldinger fra brukerne våre. Men hvis du gir oss tilbakemeldinger eller forslag, vit at vi kan bruke disse uten å kompensere deg, og uten noen restriksjoner eller forpliktelser overfor deg. Du samtykker til at vi vil eie alle rettigheter i ethvert materiale eller gjenstander vi utvikler basert på slike tilbakemelding eller forslag.

4. Tilleggsvilkår for bestemte tjenester

Ytterligere vilkår og betingelser som er oppført på siden for Snaps Vilkår og Retningslinjer eller som på annen måte gjøres tilgjengelig for deg, kan gjelde for bestemte tjenester. Hvis du bruker disse Tjenestene, blir disse tilleggsvilkårene en del av disse Vilkårene. Hvis noen av de gjeldende tilleggsvilkårene er i strid med disse Vilkårene, vil tilleggsvilkårene gjelde mens du bruker Tjenestene som de gjelder.

5. Personvern

Ditt personvern er viktig for oss. Du kan lære om hvordan vi behandler informasjonen din når du bruker våre Tjenester ved å lese Personvernbetingelsene.

6. Andre sitt innhold

Mye av innholdet i våre Tjenester lages av brukere, utgivere og andre tredjeparter. Enten det innholdet er lagt ut offentlig eller sendt privat, så er innholdet utelukkende ansvaret til brukeren eller entiteten som sendte det inn. Selv om Snap forbeholder seg retten til å gjennomgå eller fjerne alt innhold som vises på Tjenestene, gjennomgår vi ikke nødvendigvis alt. Så vi kan ikke — og vil ikke — garantere at andre brukere eller innholdet de leverer via Tjenestene vil overholde våre Vilkår eller Samfunnsretningslinjer.

7. Respekt for Tjenestene og Snaps rettigheter

Du må også respektere Snaps rettigheter og overholde Snapchat retningslinjer for merkevarer, Bitmoji retningslinjer for merkevarer, og alle andre retningslinjer, supportsider eller Vanlige spørsmål publisert av Snap eller våre tilknyttede selskaper. Det betyr blant annet at du ikke kan gjøre, forsøke å gjøre, legge til rette for eller oppmuntre noen andre til å gjøre det følgende:

 • bruke varemerkematerialer, logoer, ikoner, elementer av brukergrensesnitt, design, bilder, videoer eller noe annet materiale Snap gjør tilgjengelig via Tjenestene, unntatt når dette er eksplisitt tillatt i disse Vilkårene, Snapchat retningslinjer for merkevarer, Bitmoji retningslinjer for merkevarer eller noen andre retningslinjer for merkevarer publisert av Snap eller våre tilknyttede selskaper;

 • bryte eller krenke Snaps eller våre tilknyttede selskapers opphavsrettigheter, varemerker eller andre immaterielle rettigheter;

 • kopiere, endre, arkivere, laste ned, laste opp, utlevere, distribuere, selge, lease, syndikere, kringkaste, utføre, fremføre, gjøre tilgjengelig, lage avledninger av, eller på annen måte bruke Tjenestene eller innholdet på Tjenestene, annet enn midlertidige filer som automatisk lagres av din nettleser for visningsformål, som ellers er uttrykkelig tillatt i disse Vilkårene, som ellers er uttrykkelig tillatt av oss skriftlig, eller som gjort mulig av Tjenestenes tiltenkte funksjonalitet;

 • lage mer enn konto for deg selv, lage en ny konto om vi allerede har deaktivert kontoen din, forsøke å få tilgang til Tjenestene gjennom uautoriserte tredjepartsapplikasjoner, skaffe deg innloggingsdetaljer fra andre brukere, eller kjøpe, selge, leie eller lease tilgang til din konto, et brukernavn, Snaps eller en venns link;

 • omvendt utvikling av, duplisere, ta fra hverandre, demontere eller dekode Tjenestene (inkludert enhver underliggende idé eller algoritme), eller på annen måte trekke ut kildekoden til programvaren til Tjenesten;

 • bruke enhver robot, spider, søkerobot, skjermskraping eller andre automatiserte metoder eller grensesnitt for å få tilgang til Tjenestene eller trekke ut andre brukere sin informasjon;

 • bruke eller utvikle enhver tredjepartsapplikasjon som interagerer med Tjenestene eller andre brukeres innhold eller informasjon uten vårt skriftlige samtykke;

 • bruke tjenestene på noen måte som kan virke forstyrrende på, forhindre, påvirke negativt eller hindre andre brukere fra å få fullt utbytte av Tjenestene, eller som kan skade, deaktivere, overbelaste, eller forringe funksjonen til Tjenestene på noen måte;

 • laste opp virus eller annen ondsinnet kode eller på annen måte kompromittere, omgå eller unnvike Tjenestenes sikkerhet;

 • prøve å omgå noen av teknikkene for innholdsfiltrering som vi bruker, eller prøve å få tilgang til områder eller funksjoner på tjenestene som du ikke er autorisert til å ha tilgang til;

 • sondere, skanne eller teste sårbarheten til våre Tjenester eller ethvert system eller nettverk;

 • bryte enhver gjeldende lov eller regulering i forbindelse med din tilgang til eller bruk av Tjenestene; eller

 • få tilgang til eller bruke Tjenestene på noen måte ikke uttrykkelig tillatt i disse Vilkårene eller våre Samfunnsretningslinjer.

8. Respektere andres rettigheter

Snap respekterer andres rettigheter. Det burde du også. Du kan derfor ikke bruke Tjenestene, eller gjøre det mulig for noen andre å bruke Tjenestene, på en måte som bryter eller krenker andres publisitetsrettigheter, personvern, opphavsrettigheter, varemerkerettigheter eller andre immaterielle rettigheter. Når du sender inn innhold til Tjenesten, er du selv ansvarlig for å forsikre, og må forsikre deg om at du eier dette innholdet, eller at du har mottatt alle nødvendige tillatelser, klargjøringer og autorisasjoner for å sende det inn til Tjenesten (inkludert, om gjeldende, retten til å gjøre mekaniske reproduksjoner av de musikalske verkene legemliggjort i ethvert lydopptak, synkronisere alle komposisjoner til ethvert innhold, offentlig utføre alle komposisjoner eller lydopptak, eller noen andre gjeldende rettigheter for enhver musikk som ikke er gitt av Snap som du inkluderer i innholdet ditt) og gi rettighetene og lisensene som finnes i disse Vilkårene for ditt innhold. Du samtykker også til at du ikke vil bruke eller forsøke å bruke en annen brukers konto, unntatt på en måte som er tillat av Snap eller dets tilknyttede selskaper.

Snap overholder lovgivning knyttet til immaterielle rettigheter, inkludert Digital Millennium Copyright Act, og tar rimelige tiltak for å raskt fjerne alt krenkende materiale som vi blir oppmerksomme på fra våre Tjenester. Hvis Snap blir oppmerksomme på at en bruker gjentatte ganger har krenket opphavsrettigheter, vil vi ta rimelige tiltak i vår makt for å avslutte denne brukerens konto. Om du mener at noe på Tjenestene bryter åndsverksrettigheter som du eier eller kontrollerer, vennligst rapporter det gjennom skjemaet tilgjengelig gjennom dette verktøyet. Eller du kan sende en melding til vår utpekte agent: Snap Inc. Ved: Copyright Agent, 3000 31st Street, Santa Monica, CA 90405, e-post: copyright @ snap.com. Ikke bruk denne e-postadressen til noe annet enn å rapportere brudd på åndsverksrettigheter, alle andre e-poster vil bli ignorert. For å rapportere andre overtredelser på Tjenestene, vennligst bruk verktøyet tilgjengelig her. Dersom du sender inn et varsel til vår Copyright-agent, må det:

 • inneholde fysisk eller elektronisk signatur fra en person som er autorisert til å handle på vegne av innehaveren av opphavsretten;

 • identifisere det opphavsrettslig beskyttede verket som hevdes å ha blitt krenket;

 • identifisere materialet som hevdes å være krenkende eller gjenstand for krenkende aktivitet og som skal fjernes eller få tilgangen deaktivert, og tilstrekkelig informasjon til å gjøre det mulig for oss å finne materialet;

 • legge ved kontaktinformasjon, inkludert adresse, telefonnummer og en e-postadresse;

 • legge ved en personlig erklæring om at du i god tro mener at materialet slik det brukes, ikke er autorisert av innehaveren av opphavsretten, vedkommendes agent eller tillatt i medhold av loven; og

 • legge ved en erklæring om at informasjonen i varselet er nøyaktig og at du, under ed, er autorisert til å handle på vegne av innehaveren av opphavsretten.

9. Sikkerhet

Vi prøver hardt å gjøre Tjenestene våre til et trygt sted for alle brukere. Men vi kan ikke garantere dette. Det er derfor du må bidra. Ved å bruke Tjenestene, samtykker du til at du til enhver tid vil overholde disse Vilkårene, inkludert Samfunnsretningslinjer og alle andre retningslinjer Snap gjør tilgjengelig for å opprettholde sikkerheten til Tjenestene.

Om du ikke overholder disse, forbeholder vi oss retten til å fjerne alt støtende innhold, avslutte eller begrense synligheten til din konto, og varsle tredjeparter, inkludert politimyndigheter – og gi disse tredjepartene informasjon relatert til kontoen din. Dette steget kan være nødvendig for å beskytte sikkerheten til våre brukere og andre, for å etterforske, ordne opp i og håndheve potensielle brudd på Vilkår, og for å oppdage og løse eventuelle bekymringer knyttet til svindel eller sikkerhet.

Vi bryr oss også om din fysiske sikkerhet mens du bruker våre Tjenester. Ikke bruk Tjenestene på en måte som kan distrahere deg fra å følge trafikk- eller sikkerhetslover. For eksempel, bruk aldri Tjenestene mens du kjører. Og sett aldri deg selv eller andre i fare bare for å kunne ta en Snap.

10. Kontoen din

For å bruke visse Tjenester, må du lage en konto. Du samtykker til å gi oss nøyaktig, fullstendig og oppdatert informasjon i sammenheng med din konto. Du er ansvarlig for all aktivitet som skjer på kontoen din. Derfor er det viktig at du holder kontoen din sikret. En måte du kan gjøre det på, er å velge et sterkt passord som du ikke bruker til noen annen konto. Om du tror at noen har fått tilgang til kontoen din, vennligst kontakt Support umiddelbart. All programvare som vi leverer, kan automatisk lastes ned og installeres oppgraderinger til, oppdateres eller andre nye funksjoner. Du kan justere disse automatiske nedlastingene via enhetens innstillinger. Du samtykker i å ikke lage noen konto hvis vi tidligere har fjernet eller utestengt deg eller kontoen din fra noen av våre Tjenester, med mindre vi samtykker til noe annet.

11. Minner

Minner er vår datalagringstjeneste som gjør det enklere for deg å huske tilbake når som helst og hvor som helst. Ved å akseptere disse Vilkårene, vil du automatisk aktivere Minner. Når Minner er aktivert, vil tjenesten forbli aktivert så lenge du opprettholder din Snapchat-konto. Men du kan slå av visse Minner-funksjoner i Innstillinger.

En av mulighetene vi tilbyr med Minner, er å opprette et beskyttet område ved å passordbeskytte det med en PIN-kode, et passord eller en annen beskyttelse. Dette er likt enhetens låse-alternativ som du kan bruke på din mobile enhet; ved å skape en passkode, reduserer du sannsynligheten for at en annen person som får tak i enheten vil være i stand til å se hva du lagret på det beskyttede området av Minner. Men her følger en viktig advarsel: Om du mister eller glemmer passkoden til dine Minner, eller om du trykker inn feil kode for mange ganger, vil du miste tilgang til innholdet du har lagret i det beskyttede området i Minner. Vi tilbyr ikke funksjoner for å gjenopprette passkoder for dette beskyttede området. Du er selv ansvarlig for å huske passkoden. Vennligst gå til vårt Supportnettsted for flere detaljer om passkoder.

Innholdet i Minner kan bli gjort utilgjengelig av forskjellige årsaker, for eksempel på grunn av driftssvikt eller dersom vi beslutter å avslutte kontoen din. Ettersom vi ikke kan love at innholdet alltid vil være tilgjengelig, anbefaler vi at du lagrer en egen kopi av innholdet du lagrer i Minner. Vi kan ikke love deg at Minner imøtekommer dine spesifikke lagringsbehov. Vi forbeholder oss retten til å sette grenser for lagringen i Minner, og disse grensene kan endres fra tid til annen etter vårt eget forgodtbefinnende. Og akkurat som med våre andre tjenester, kan bruken av Minner oppta plass på enheten, og kan medføre mobile datakostnader.

12. Datakostnader og mobiltelefoner

Du er ansvarlig for alle mobilkostnader som du kan pådra deg for å bruke våre Tjenester, inkludert tekstmeldinger (SMS, MMS, eller fremtidige slike protokoller eller teknologier) og datakostnader. Hvis du er usikker på hva disse kostnadene kan være, bør du spørre tjenesteleverandøren din før du bruker Tjenestene.

Ved å gi oss ditt mobiltelefonnummer, godtar du å motta SMS-meldinger fra Snap relatert til Tjenestene, inkludert om kampanjer, din konto, og ditt forhold til Snap. Disse SMS-meldingene kan bli trukket av ditt mobiltelefonnummer selv om ditt mobiltelefonnummer er registrert på hvilket som helst "Ikke ring"-register eller tilsvarende internasjonale registre.

Om du endrer eller deaktiverer mobiltelefonnummeret som du brukte til å lage en konto, må du oppdatere din kontoinformasjon gjennom Innstillinger innen 72 timer for å hindre oss i å sende meldinger tiltenkt deg til noen andre.

13. Tredjepartstjenester

Visse Tjenester kan vise, inkludere eller gjøre tilgjengelig innhold, data, informasjon, applikasjoner, funksjoner eller materialer fra tredjeparter ("Tredjepartsmaterialer"), eller gi lenker til visse tredjepartsnettsteder. Om du bruker ethvert tredjepartsmateriale som gjøres tilgjengelig gjennom våre Tjenester (inkludert Tjenester vi i fellesskap tilbyr med tredjeparten), vil hver av partens vilkår gjelde for den respektive partens forhold til deg. Hverken Snap eller våre assosierte selskaper er ansvarlige eller erstatningsansvarlige for en tredjepart sine vilkår eller handlinger gjort ifølge en tredjeparts vilkår. I tillegg, ved å bruke Tjenestene, erkjenner og samtykker du i at Snap ikke er ansvarlige for å undersøke eller evaluere innholdet, nøyaktigheten, fullstendigheten, tilgjengeligheten, aktualiteten, gyldigheten, samsvar med opphavsrett, lovligheten, anstendigheten, kvaliteten eller ethvert annet aspekt av slike tredjepartsmaterialer eller nettsteder. Vi garanterer ikke, støtter ikke, og tar intet og vil ikke ha noe ansvar eller erstatningsansvar overfor deg eller noen annen person i sammenheng med tredjepartstjenester, tredjepartsmaterialer eller tredjepartsnettsteder, eller for noen andre materialer, produkter eller tjenester tilhørende tredjeparter. Tredjepartsmaterialer og lenker til andre nettsteder er gitt utelukkende som en bekvemmelighet for deg.

14. Modifisering av Tjenestene og oppsigelse

Vi forbedrer stadig Tjenestene våre og lager nye hele tiden. Det betyr at vi kan legge til eller fjerne funksjoner eller produkter, og vi kan også fjerne eller stoppe Tjenestene helt. Dette kan vi gjøre når som helst, og når vi gjør det, vil vi forsøke å varsle deg på forhånd, men det vil ikke alltid være mulig å få det til.

Selv om vi håper du forblir en Snapchatter hele livet, kan du si opp disse Vilkårene når som helst og av uansett årsak ved å slette din Snapchat-konto (eller, i noen tilfeller, kontoen tilknyttet den gjeldende delen av Tjenestene du bruker).

Vi kan avslutte eller midlertidig suspendere din tilgang til Tjenestene hvis du ikke overholder disse Vilkårene, våre Samfunnsretningslinjer eller loven, av hvilken som helst grunn utenfor vår kontroll, eller av uansett årsak, og uten noen forhåndsbeskjed. Det betyr at vi kan si opp disse Vilkårene, slutte å levere til hele eller enhver del av Tjenestene til deg, eller innføre nye eller ytterligere begrensninger på din evne til å bruke våre Tjenester. Og selv om vi vil prøve å gi deg beskjed på forhånd, kan vi ikke garantere at slik forhåndsbeskjed vil være mulig under alle omstendigheter. Vi kan for eksempel deaktivere kontoen din på grunn av langvarig inaktivitet, og vi kan ta tilbake ditt brukernavn når som helst, uansett årsak.

Uavhengig av hvem som avslutter disse Vilkårene, er både du og Snap bundet av Seksjonene 3, 4 (i den grad alle ytterligere vilkår og betingelser ville, ifølge deres vilkår, fortsatt være gjeldende), og 6 - 22 i Vilkårene.

15. Skadesløsholdelse

Du samtykker til, i den grad som er tillatt av anvendelig rett, å skadesløsholde og forsvare Snap, våre tilknyttede selskaper, datterselskaper, direktører, aksjonærer, ansatte, konsesjonsgivere, og agenter fra og mot enhver og alle klager, anklagelser, fordringer, skader, tap, kostnader, avgifter, forpliktelser, erstatningsansvar, og utgifter (inkludert advokatgebyr) på grunn av, som følge av eller relatert på noen måte til: (a) din tilgang til eller bruk av Tjenestene; (b) ditt innhold, inkludert overtredelseskrav relatert til ditt innhold; (c) ditt brudd på disse Vilkårene eller enhver anvendelig lov eller regulering; eller (d) din uaktsomhet eller forsettlig forsømmelse eller mislighold.

16. Ansvarsfraskrivelser

Vi vil gjøre vårt ytterste for å holde Tjenestene i drift og fri for forstyrrelser. Vi kan likevel ikke love at vi vil lykkes.

Tjenestene blir levert "slik de er" og "som tilgjengelig" og så langt det er mulig etter loven og unntatt som påpekt over, uten garantier av noe slag, enten i klartekst eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, impliserte garantier, betingelser eller andre vilkår relatert til (i) salgbarhet, tilfredsstillende kvalitet, egnethet for et spesielt formål, tittel, råderett, ukrenkelighet, eller (ii) som fremkommer som resultat av forhandlinger. I tillegg, selv om Snap Group Limited prøver å gi en god brukeropplevelse, så erklærer eller garanterer vi ikke at: (a) Tjenestene alltid vil være sikre, feilfrie eller i tide; (b) Tjenestene alltid vil fungere uten forsinkelser, avbrytelser eller ufullstendigheter; eller (c) at ethvert innhold eller informasjon du mottar gjennom tjenestene vil være nøyaktige eller til rett tid.

HVIS LOVEN I LANDET DER DU BOR IKKE TILLATER FRASKRIVELSE AV ANSVAR SOM NEVNT I DENNE KLAUSULEN, SKAL SLIKE FRASKRIVELSER IKKE GJØRES GJELDENDE I DEN GRAD DET IKKE ER TILLATT.

I den grad det er tillatt ifølge loven, tar Snap Group Limited, Snap Inc. og våre tilknyttede selskaper ikke ansvar og tar intet erstatningsansvar for noe innhold som du, en annen bruker eller en tredjepart skaper, laster opp, legger ut, sender, mottar, ser, eller lagrer på eller gjennom våre Tjenester og du forstår og samtykker til at du kan bli utsatt for innhold som kan være støtende, ulovlig, villedende eller på annen måte upassende, og at hverken Snap Group Limited, Snap Inc. eller våre tilknyttede selskaper vil være ansvarlig for dette.

Intet i disse Vilkårene vil ekskludere eller begrense ansvar vi måtte ha for å fjerne innhold hvis det kreves av loven i landet du bor i.

17. Ansvarsbegrensning

Snap Group Limited, Snap Inc. og våre assosierte selskaper, direktører, offiserer, aksjonærer, ansatte, lisensholdere, leverandører og agenter vil ikke være ansvarlige eller erstatningsansvarlige for noen indirekte, underordnede, spesielle eller flere("multiple") erstatninger eller straffeerstatninger eller noe tap av profitt eller innteker, uansett om disse er pådratt direkte eller indirekte, eller noe tap av data, bruk, forretningsverdi eller andre uhåndgripelige tap, som kommer som et resultat av: (a) din bruk av Tjenestene eller manglende evne til å bruke Tjenestene; (b) din tilgang til eller manglende tilgang til Tjenestene; (c) oppførselen eller innholdet til andre brukere eller tredjeparter gjennom Tjenestene; eller (d) uautorisert tilgang, bruk eller endring av ditt innhold. Unntatt i den grad det er spesifisert på annen måte i noen annen anvendelige vilkår tilhørende Snap Group Limited, Snap Inc. eller tilknyttede selskaper. I intet tilfelle vil Snap Group Limited, Snap Inc. eller våre tilknyttede selskaper samlede erstatningsansvar for alle krav relatert til tjenestene overstige det største av (a) 100 EUR, og (b) beløpet du betalte Snap Group Limited i løpet av de siste 12 månedene for noen tjenester.

Ingenting i disse Vilkårene (eller for fjerning av tvil, enhver andre vilkår du er underlagt i sammenheng med leveranse av Tjenestene fra Snap Group Limited, Snap Inc., eller våre assosierte selskaper) skal ekskludere eller begrense Snap Limited sitt, Snap Inc. sitt eller våre assosierte selskaper sitt ansvar for: (a) død eller personlig skade som oppstår fra sin egen intensjon eller uaktsomhet; (b) Svindel eller bedragersk fremstilling av opplysninger; eller (c) ethvert annet ansvar i den grad slikt ansvar ikke kan utelukkes eller begrenses ifølge loven.

I tillegg, ingenting i disse Vilkårene påvirker dine lovbestemte rettigheter som forbruker.

HVIS LOVEN I LANDET DER DU BOR, IKKE TILLATER FRASKRIVELSE AV ANSVAR SOM NEVNT I DENNE KLAUSULEN, SKAL SLIKE FRASKRIVELSER IKKE GJØRES GJELDENDE I DEN GRAD DET IKKE ER TILLATELIG.

18. Tvisteløsning og voldgift

Hvis du har et problem, snakk med oss. Bare kontakt oss først, så vil vi gjøre vårt beste for å løse problemet.

Noen av våre Tjenester kan ha tilleggsvilkår som inneholder tvistebestemmelser som er unike for den aktuelle tjenesten eller bostedet ditt.

Hvis du bruker Tjenestene på vegne av en bedrift (heller enn for personlig bruk), er du og Snap Group Limited enige i at så langt det er tillatelig ifølge loven, vil alle krav og uenigheter mellom oss som har sitt opphav i eller er forbundet med disse vilkårene eller bruken av Tjenestene, bli endelig avgjort gjennom bindende voldgift i samsvar med LCIA Arbitration Rules, som er inkorporert som referanse til denne klausulen. Det vil være en voldgiftsmann(som skal utpekes av LCIA), voldgiften vil foregå i London, og voldgiften vil foregå på engelsk. Hvis du ikke ønsker å akseptere denne klausulen, må du ikke bruke Tjenestene.

19. Eksklusivt verneting

I den grad du eller Snap er gitt tillatelse under disse Vilkårene til å initiere rettsbehandling i en rettssal, aksepterer både du og Snap at alle krav og uenigheter (enten kontraktsmessige eller andre) som er begrunnet av eller relaterer seg til disse Vilkårene eller til bruken av Tjenestene, vil utelukkende bli prosedert i engelsk rett i Storbritannia, dersom dette ikke er forbudt ved lov i hjemlandet ditt. Du og Snap samtykker til den eksklusive jurisdiksjonen disse domstolene har.

20. Lovvalg

Lovene i England og Wales skal gjelde for disse Vilkårene og alle krav og tvister (enten kontraktsmessige, skadevoldende handlinger eller annet) som oppstår fra eller i forbindelse med disse Vilkårene eller emnene som omhandles. Noen lands domstoler vil ikke anvende lovene i England og Wales i forbindelse med tvister knyttet til disse Vilkårene. Hvis du bor i et av disse landene, kan det hende lovene i hjemlandet ditt gjelder for slike tvister.

21. Vilkårenes uavhengighet

Hvis noen deler av disse Vilkårene viser seg å være umulig å håndheve, skal den delen fjernes fra disse Vilkårene uten å påvirke gyldigheten og håndhevelsen av noen gjenværende deler.

22. Endelige Vilkår

Disse Vilkårene, inkludert tilleggsvilkår som referert til i Seksjon 4, utgjør hele avtalen mellom deg og Snap, og erstatter alle tidligere avtaler. Disse vilkårene skaper eller gir ingen rettigheter til tredjeparter. Hvis vi ikke håndhever en del av disse Vilkårene, skal det ikke anses som en fraskrivelse av rettigheter. Vi forbeholder oss retten til å overføre våre rettigheter under disse Vilkårene og levere Tjenestene ved hjelp av en annen entitet, gitt at den entiteten opprettholder disse Vilkårene. Du kan ikke overføre noen av dine rettigheter eller forpliktelser under disse Vilkårene uten vårt samtykke. Vi forbeholder oss alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt til deg.

Kontakt oss

Snap Group Limited ønsker kommentarer, spørsmål, bekymringer eller forslag velkommen. Du kan kontakte oss eller support ved å bruke dette skjemaet online.

Selskapet ansvarlig for Tjenestene utenfor USA kalles Snap Group Limited og er lokalisert i Storbritannia ved 77 Shaftesbury Avenue, London, W1D 5DU, Storbritannia. Registrert selskapsnummer: 09763672. MVA ID: GB 237218316.