Snap Inc. Tjenestevilkår

Virkning: 15. august 2023

Velkommen!

Vi har utarbeidet disse Tjenestevilkårene (som vi kaller “Vilkårene”) slik at du skal kjenne til reglene som styrer vårt forhold til deg som en bruker av våre Tjenester. Selv om vi har gjort vårt beste for å fjerne jus-språket fra Vilkårene, er det steder der disse fortsatt vil lyde og se ut som en tradisjonell kontrakt. Og det er en god grunn til det: Disse Vilkårene danner en juridisk bindende kontrakt mellom deg og Snap Inc. ("Snap"). Så vennligst les dem nøye.

Ved å bruke Snapchat, Bitmoji, eller noen andre av våre produkter eller tjenester som er underlagt disse Vilkår (som vi samlet kaller "Tjenestene"), så samtykker du til disse Vilkår. I så fall gir Snap deg en ikke-overførbar, ikke-eksklusiv, gjenkallelig og ikke-underlisensierbar lisens til å bruke Tjenestene i samsvar med disse vilkårene og våre retningslinjer. Ikke bruk Tjenestene dersom du ikke samtykker med vilkårene.

Disse Vilkårene gjelder hvis du bor i USA eller om du hovedsakelig driver forretning i USA. Om du bor utenfor USA eller om du hovedsakelig driver forretning utenfor USA, leverer Snap Group Limited deg Tjenestene og ditt forhold styres av Snap Group Limited Tjenestevilkår.

VOLDGIFTSMERKNAD: DISSE VILKÅRENE INNEHOLDER EN VOLDGIFTSKLAUSUL LITT NEDENFOR. DU OG SNAP GODTAR AT BORTSETT FRA VISSE TYPER TVISTER SOM ER NEVNT I VOLDGIFTSKLAUSULEN, VIL TVISTER MELLOM OSS BLI LØST GJENNOM EN PÅBUDT BINDENDE VOLDGIFT, OG DU OG SNAP GIR AVKALL PÅ ENHVER RETT TIL Å DELTA I ET GRUPPESØKSMÅL ELLER GRUPPEVOLDGIFT. DU HAR RETT TIL Å VELGE BORT VOLDGIFT, SOM FORKLART I VOLDGIFTSKLAUSULEN.

1. Hvem kan bruke Tjenestene?

Tjenestene våre er ikke rettet mot barn under 13 år, og du må bekrefte at du er 13 år eller eldre for å opprette en konto og bruke tjenestene. Hvis vi har en reell kunnskap om at du er under 13 år (eller minimumsalderen som kreves for at en person kan bruke tjenestene i din stat, provins eller land uten samtykke fra foreldre), vil vi slutte å levere tjenester til deg og slette både kontoen din og tilhørende data. Vi kan tilby ytterligere tjenester med ytterligere vilkår som kan kreve at du er enda eldre for å kunne bruke dem. Les derfor nøye gjennom alle slike vilkår. Ved å bruke Tjenestene, erklærer og garanterer du at:

 • Du kan inngå en bindende kontrakt med Snap;

 • du ikke er en person som er utelukket fra å bruke Tjenestene i henhold til amerikansk lovgivning, eller annen gjeldende lovgivning – noe som for eksempel betyr at du ikke står i det amerikanske finansdepartementets liste over spesielt angitte statsborgere eller har fått lignende begrensninger;

 • du er ikke en dømt seksualforbryter; og

 • du vil overholde disse vilkårene (inkludert eventuelle vilkår og retningslinjer som er referert i disse vilkårene, slik som Samfunnsretningslinjer, retningslinjer for musikk på Snapchat og retningslinjer for kommersielt innhold), og alle gjeldende lokale, statlige, nasjonale og internasjonale lover, regler og forskrifter.

Om du bruker Tjenestene på vegne av en forretning eller en annen enhet, erklærer du at du har myndighet til å binde den forretningen eller den enheten til disse Vilkårene, og du samtykker til disse Vilkårene på vegne av den forretning eller den enhet (og alle referanser til "du" og "din" i disse Vilkårene vil bety både deg som sluttbruker og den forretning eller den enheten). Hvis du bruker tjenestene på vegne av en enhet i den amerikanske regjeringen, godtar du Tillegget til Snap Inc. sine Vilkår for amerikanske myndigheter.

Oppsummert: Tjenestene våre er ikke rettet mot noen under 13 år eller minimumsalderen som kreves for at en person kan bruke tjenestene i din stat, provins eller land hvis denne er eldre enn 13 år. Hvis vi blir oppmerksom på at du er under denne alderen, vil vi suspendere bruken din av tjenestene og slette kontoen din og tilhørende data. Andre vilkår kan gjelde for tjenestene våre som krever at du er enda eldre for å bruke dem. Les derfor nøye gjennom disse når du blir bedt om det.

2. Rettigheter du gir oss

Mange av våre Tjenester lar deg skape, laste opp, publisere, sende, motta og lagre innhold. Når du gjør det, beholder du all eierskapsrettigheter i det innholdet som du hadde i utgangspunktet. Men du gir oss tillatelse til å bruke innholdet. Omfanget av lisensen avhenger av hvilke tjenester du bruker og innstillingene du har valgt.

For alt innhold du sender inn til Tjenestene (inkludert Offentlig innhold), gir du Snap og våre assosierte selskaper en global, royalty-fri, underlisensierbar, og overførbar lisens til å drifte, lagre, mellomlagre, bruke, vise, reprodusere, endre, adaptere, redigere, analysere, videresende, publisere, og distribuere dette innholdet. Denne lisensen har det formål å drive, utvikle, levere, markedsføre og forbedre Tjenestene, samt utforske og utvikle nye. Denne lisensen inkluderer vår rettighet til å gjøre ditt innhold tilgjengelig for, og gi disse rettighetene videre til, tjenesteleverandører som vi har avtalefestede forhold med relatert til levering av Tjenestene, utelukkende for formålet å levere disse Tjenestene.

Vi kaller innsendinger av Offentlig Story og ethvert annet innhold du sender inn til offentlige tjenester, som for eksempel offentlige profiler, Spotlight Snap-kart eller Lens Studio for "Offentlig innhold." Da Offentlig innhold er offentlig av natur, gir du Snap, dets tilknyttede selskaper, andre brukere av tjenestene, og våre forretningspartnere en ubegrenset, verdensomspennende, royalty-fri, ugjenkallelig og evigvarende rett og lisens til å skape avledede verk fra, fremme, utstille, kringkaste, syndikere, reprodusere, distribuere, synkronisere, overlegge grafikk og auditive effekter på, offentlig fremføre, og offentlig vise hele eller deler av ditt Offentlige innhold i enhver form og gjennom alle media- eller distribusjonsmetoder, nå kjent eller senere utviklet, for kommersielle og ikke-kommersielle formål. Denne lisensen gjelder for separate videoer, bilder, lydopptak, eller musikalske komposisjoner i ditt Offentlige innhold, samt som navnet, bildet, likheten og stemmen til enhver person som opptrer i ditt Offentlige innhold som du skaper, laster opp, legger ut, sender, eller som vises i (inkludert som reflektert i Bitmojien din). Dette betyr blant annet at du ikke har krav på kompensasjon hvis ditt innhold, videoer, bilder, lydopptak, musikalske komposisjoner, navn, bilde, likhet eller stemme brukes av oss, våre tilknyttede selskaper, brukere av Tjenestene, eller våre forretningspartnere. For mer informasjon om hvordan du tilpasser hvem som kan se på innholdet ditt, vennligst ta en titt på våre Personvernbetingelser og Supportnettsted. Offentlig innhold må være egnet for personer i alderen 13 år og eldre.

Selv om det ikke er påkrevd at vi gjør det, kan vi åpne, gjennomgå, screene og slette innholdet ditt når som helst og av hvilken som helst årsak, inkludert for å drifte og utvikle Tjenestene eller hvis vi mener at innholdet ditt bryter med disse Vilkårene eller enhver gjeldende lov. Det er likevel du, ene og alene, som er ansvarlig for innholdet du lager, laster opp, publiserer, sender eller lagrer via Tjenestene.

Vi, våre tilknyttede selskaper og våre tredjepartspartnere kan plassere annonsering på Tjenestene, inkludert skreddersydd annonsering basert på informasjonen du gir oss, vi samler inn, eller vi får om deg. Annonsering kan noen ganger vises nær, mellom, over, eller i ditt innhold.

Vi liker alltid å få tilbakemeldinger fra brukerne våre. Men hvis du gir oss tilbakemeldinger eller forslag, vit at vi kan bruke disse uten å kompensere deg, og uten noen restriksjoner eller forpliktelser overfor deg. Du samtykker i at vi vil eie alle rettigheter i alt vi utvikler basert på slik tilbakemelding eller forslag.

Oppsummert: Hvis du legger ut innhold du eier til tjenestene, forblir du eieren, men du tillater oss og andre å bruke det til å levere og fremme tjenestene våre. Du tillater også at andre brukere ser og, i noen tilfeller, bruker alt innhold du gjør tilgjengelig for andre på tjenestene. Vi har diverse rettigheter til å endre og fjerne innholdet ditt, men du er alltid ansvarlig for alt du skaper, legger ut eller deler.

3. Tilleggsvilkår for bestemte Tjenester

Ytterligere vilkår og betingelser som er oppført på siden for Snaps Vilkår og Retningslinjer eller som på annen måte gjøres tilgjengelig for deg, kan gjelde for bestemte tjenester. Hvis du bruker disse tjenestene, kan disse ytterligere vilkårene gjelde, og vil da bli en del av disse vilkårene. Hvis noen av de gjeldende ytterligere vilkårene er i konflikt med disse vilkårene, vil de ytterligere vilkårene overstyre og gjelde i stedet for de motstridende delene av disse vilkårene, mens du bruker tjenestene disse ytterligere vilkårene gjelder for.

Oppsummert: Ytterligere vilkår kan gjelde, ta deg tid til å lese dem nøye.

4. Personvern

Ditt personvern er viktig for oss. Du kan lære om hvordan vi behandler informasjonen din når du bruker våre Tjenester ved å lese Personvernbetingelsene.

5. Personlige anbefalinger

Tjenestene våre gir personlige anbefalinger. Dette er designet for å gjøre tjenestene våre mer relevante og engasjerende for deg. Vi vil anbefale innhold, annonsering og annen informasjon til deg basert på hva vi vet og antar om dine og andres interesser basert på bruken av tjenestene våre. Av den grunn må vi håndtere personopplysningene dine, som vi forklarer i våre Personvernbetingelser. I kontrakten vår med deg er det også en betingelse at vi skal kunne gjøre det, med mindre du velger å motta mindre personlig tilpasning i tjenestene. Du kan finne mer informasjon om personlige anbefalinger på vårt supportnettsted.

Oppsummert: Noen av tjenestene våre gir deg personlig tilpasset annonsering og andre anbefalinger basert på data vi samler inn som forklart her og i våre Personvernbetingelser.

6. Innholdsmoderasjon

Mye av innholdet i våre tjenester lages av brukere, utgivere og andre tredjeparter. Enten innholdet er lagt ut offentlig eller sendt privat, så er innholdet utelukkende ansvaret til brukeren eller enheten som sendte det inn. Selv om Snap forbeholder seg retten til å gjennomgå eller fjerne alt innhold som vises på tjenestene, gjennomgår vi ikke nødvendigvis alt. Så vi kan ikke - og vil ikke - garantere at andre brukere eller innholdet de leverer via tjenestene vil overholde våre vilkår, Samfunnsretningslinjer eller de andre vilkårene eller retningslinjene våre. Du kan lese mer om Snaps tilnærming til innholdsmoderasjon på Supportnettstedet vårt.

Brukere kan rapportere innhold produsert av andre eller andres kontoer for brudd på våre vilkår, Samfunnsretningslinjer eller andre retningslinjer og vilkår. Mer informasjon om hvordan du rapporterer innhold og kontoer er tilgjengelig på Supportnettstedet vårt.

Vi håper du forstår eventuelle beslutninger vi tar om innhold eller brukerkontoer, men hvis du har noen klager eller bekymringer, kan du bruke innsendingsskjemaet tilgjengelig her eller bruke tilgjengelige alternativer i appen. Hvis du bruker denne prosessen, må klagen din sendes inn innen seks måneder etter den relevante beslutningen.

Når vi mottar en klage vil vi:

 • sikre at klagen blir gjennomgått på en punktlig, ikke-diskriminerende, flittig og ikke-vilkårlig måte;

 • reversere vår beslutning dersom vi fastslår at vår første vurdering var feil; og

 • informere deg om vår beslutning og om eventuelle muligheter for rask oppreising.

Oppsummert: Det meste av innholdet på tjenestene eies eller kontrolleres av andre, og vi har ingen kontroll eller ansvar over det innholdet. Vi har retningslinjer for innholdsmoderasjon og prosesser på plass som gjelder for innhold på tjenestene.

7. Respekt for Tjenestene og Snaps rettigheter

Mellom deg og oss er Snap eieren av tjenestene, som inkluderer alle relaterte merker, forfatterverk, Bitmoji-avatarer som du skaper, programvare og annet proprietært innhold, funksjoner og teknologi.

Du må også respektere Snaps rettigheter og overholde Snapchat retningslinjer for merkevarer, Bitmoji-retningslinjer for merkevarer, og alle andre retningslinjer, supportsider eller Vanlige spørsmål publisert av Snap eller våre tilknyttede selskaper. Det betyr blant annet at du ikke kan gjøre, forsøke å gjøre, aktivere eller oppmuntre noen til å gjøre noe av det følgende, og gjøre det kan føre til at vi avslutter eller suspenderer tilgangen din til tjenestene:

 • bruke varemerking, logoer, ikoner, brukergrensesnittelementer, produkt eller utseende og følelse knyttet til et varemerke, design, bilder, videoer eller annet Snap gjør tilgjengelig via tjenestene, med unntak av det som er uttrykkelig tillatt i disse vilkårene, Snapchat retningslinjer for varemerker og Bitmoji retningslinjer for merkjevarer eller andre retningslinjer for merkjevarer som er publisert av Snap eller dets tilknyttede selskaper;

 • brudd på eller overtredelse av Snap eller dets tilknyttede selskaper eller noen annen tredjepart sine opphavsrettigheter, inkludert ved å bruke tjenestene til å sende inn, vise, legge ut, skape eller generere ethvert overtredende innhold;

 • kopiere, endre, arkivere, laste ned, laste opp, utlevere, distribuere, selge, lease, syndikere, kringkaste, utføre, fremføre, gjøre tilgjengelig, lage avledninger av, eller på annen måte bruke Tjenestene eller innholdet på Tjenestene, annet enn midlertidige filer som automatisk lagres av din nettleser for visningsformål, som ellers er uttrykkelig tillatt i disse Vilkårene, som ellers er uttrykkelig tillatt av oss skriftlig, eller som gjort mulig av Tjenestenes tiltenkte funksjonalitet;

 • opprette en annen konto hvis vi allerede har deaktivert kontoen din, forsøke å få tilgang til tjenestene gjennom uautoriserte tredjepart-apper, be om innloggingsinformasjon fra andre brukere eller kjøpe, selge, leie ut eller lease tilgang til kontoen din, brukernavn eller Snapper, eller en vennekobling;

 • omvendt utvikling av, duplisere, ta fra hverandre, demontere eller dekode Tjenestene (inkludert enhver underliggende idé eller algoritme), eller på annen måte trekke ut kildekoden til programvaren til Tjenesten;

 • bruke enhver robot, spider, søkerobot, skjermskraping eller andre automatiserte metoder eller grensesnitt for å få tilgang til Tjenestene eller trekke ut andre brukere sin informasjon;

 • bruke eller utvikle enhver tredjepartsapplikasjon som interagerer med Tjenestene eller andre brukeres innhold eller informasjon uten vårt skriftlige samtykke;

 • bruke tjenestene på noen måte som kan virke forstyrrende på, forhindre, påvirke negativt eller hindre andre brukere fra å få fullt utbytte av Tjenestene, eller som kan skade, deaktivere, overbelaste, eller forringe funksjonen til Tjenestene på noen måte;

 • laste opp virus eller annen ondsinnet kode eller på annen måte kompromittere, omgå eller unnvike Tjenestenes sikkerhet;

 • prøve å omgå noen av teknikkene for innholdsfiltrering som vi bruker, eller prøve å få tilgang til områder eller funksjoner på tjenestene som du ikke er autorisert til å ha tilgang til;

 • sondere, skanne eller teste sårbarheten til våre Tjenester eller ethvert system eller nettverk;

 • bryte enhver gjeldende lov eller regulering i forbindelse med din tilgang til eller bruk av Tjenestene; eller

 • få tilgang til eller bruke Tjenestene på noen måte ikke uttrykkelig tillatt i disse Vilkårene eller våre Samfunnsretningslinjer.

Oppsummert: Vi eier eller kontrollerer alt innhold, funksjoner og funksjonaliteter i tjenestene. For å sikre at tjenestene og andre brukere er beskyttet mot skade, er det regler vi trenger at du følger når du bruker tjenestene våre. Unnlatelse av å overholde disse reglene kan resultere i suspensjon eller oppsigelse av kontoen din.

8. Respektere andres rettigheter

Snap respekterer andres rettigheter. Det burde du også. Du kan derfor ikke bruke tjenestene, eller gjøre det mulig for noen andre å bruke tjenestene, på en måte som bryter eller krenker andres publisitetsrettigheter, personvern, opphavsrettigheter, varemerkerettigheter eller andre åndsverksrettigheter. Når du sender inn innhold til tjenestene, er du enig i og erklærer at du eier dette innholdet, eller at du har mottatt alle nødvendige tillatelser, klargjøringer og autorisasjoner for å sende det inn til tjenestene (inkludert, om gjeldende, retten til å gjøre mekaniske reproduksjoner av de musikalske verkene legemliggjort i ethvert lydopptak, synkronisere alle komposisjoner til ethvert innhold, offentlig utføre alle komposisjoner eller lydopptak, eller noen andre gjeldende rettigheter for enhver musikk som ikke er gitt av Snap som du inkluderer i innholdet ditt) og gi rettighetene og lisensene som finnes i disse vilkårene for ditt innhold. Du samtykker også til at du ikke vil bruke eller forsøke å bruke en annen brukers konto, unntatt på en måte som er tillat av Snap eller dets tilknyttede selskaper.

Snap overholder lovgivning knyttet til immaterielle rettigheter, inkludert Digital Millennium Copyright Act, og tar rimelige tiltak for å raskt fjerne alt krenkende materiale som vi blir oppmerksomme på fra våre tjenester. Hvis Snap blir oppmerksomme på at en bruker gjentatte ganger har krenket opphavsrettigheter, vil vi ta rimelige tiltak i vår makt for å suspendere eller avslutte denne brukerens konto. Om du mener at noe på tjenestene bryter åndsverksrettigheter som du eier eller kontrollerer, vennligst rapporter det gjennom skjemaet tilgjengelig gjennom dette verktøyet. Eller du kan sende en melding til vår utpekte agent: Snap Inc. Attestert: Copyright Agent, 3000 31st Street, Santa Monica, CA 90405, e-post: copyright @ snap.com. Ikke bruk denne e-postadressen til noe annet enn å rapportere brudd på åndsverksrettigheter, alle andre e-poster vil bli ignorert. For å rapportere andre overtredelser på tjenestene, vennligst bruk verktøyet tilgjengelig her. Dersom du sender inn et varsel til vår Copyright-agent, må det samsvare kravene beskrevet i 17 U.S.C. § 512(c)(3). Det betyr at varselet må:

 • inneholde fysisk eller elektronisk signatur fra en person som er autorisert til å handle på vegne av eier av åndsverksrettighetene;

 • identifisere det opphavsrettslig beskyttede verket som hevdes å ha blitt krenket;

 • identifisere materialet som hevdes å være krenkende eller gjenstand for krenkende aktivitet og som skal fjernes eller få tilgangen deaktivert, og tilstrekkelig informasjon til å gjøre det mulig for oss å finne materialet;

 • legge ved kontaktinformasjon, inkludert adresse, telefonnummer og en e-postadresse;

 • legge ved en personlig erklæring om at du i god tro mener at materialet slik det brukes, ikke er autorisert av eieren av opphavsretten, vedkommendes agent eller lovgivning; og

 • legge ved en erklæring om at informasjonen i varselet er nøyaktig og at du, under ed, er autorisert til å handle på vegne av eieren av åndsverksrettighetene.

Oppsummert: Sørg for at du eier eller har rett til å bruke alt innhold du gjør tilgjengelig på tjenestene. Hvis du bruker innhold eid av noen andre uten tillatelse, kan vi terminere kontoen din. Du kan gi oss beskjed dersom du ser noe du mener krenker dine åndsverksrettigheter.

9. Sikkerhet

Vi prøver hardt å gjøre Tjenestene våre til et trygt sted for alle brukere. Men vi kan ikke garantere dette. Det er derfor du må bidra. Ved å bruke Tjenestene, samtykker du til at du til enhver tid vil overholde disse Vilkårene, inkludert Samfunnsretningslinjer og alle andre retningslinjer Snap gjør tilgjengelig for å opprettholde sikkerheten til Tjenestene.

Hvis du ikke er i stand til å samtykke, forbeholder vi oss retten til å fjerne ethvert støtende innhold; avslutte eller begrense synligheten til kontoen din, og bevare data relatert til kontoen din i samsvar med dataoppbevaringspolicyer; og varsle tredjeparter — inkludert politi — og gi disse tredjepartene informasjon relatert til kontoen din. Dette steget kan være nødvendig for å beskytte sikkerheten til våre brukere og andre, for å etterforske, ordne opp i og håndheve potensielle brudd på Vilkår, og for å oppdage og løse eventuelle bekymringer knyttet til svindel eller sikkerhet.

Vi bryr oss også om din fysiske sikkerhet mens du bruker våre Tjenester. Ikke bruk Tjenestene på en måte som kan distrahere deg fra å følge trafikk- eller sikkerhetslover. For eksempel, bruk aldri Tjenestene mens du kjører. Og aldri sett deg selv eller andre i fare, bare for å ta en Snap eller for å samhandle med andre Snapchat-funksjoner.

Oppsummert: Vi prøver å gjøre tjenestene våre så trygge som mulig, men vi trenger din hjelp. Disse vilkårene, våre samfunnsretningslinjer og andre Snap-policyer inneholder viktig informasjon om hvordan tjenestene og andre brukere holdes trygge. Og aldri sett deg selv eller andre i fare når du bruker tjenestene våre.

10. Kontoen din

For å bruke visse tjenester, må du lage en konto. Du samtykker til å gi oss nøyaktig, fullstendig og oppdatert informasjon i sammenheng med din konto. Du er ansvarlig for all aktivitet som skjer på kontoen din. Derfor er det viktig at du holder kontoen din sikret. En måte å bidra til å gjøre kontoen din sikker på er å velge et sterkt passord du ikke bruker med andre kontoer, og at du aktiverer tofaktorautentisering. Om du tror at noen har fått tilgang til kontoen din, vennligst kontakt Support umiddelbart. All programvare som vi leverer til deg, kan du automatisk laste ned og installere oppgraderinger, oppdateringer eller andre nye funksjoner. Du kan justere disse automatiske nedlastingene via enhetens innstillinger. Du samtykker i å ikke lage noen konto hvis vi tidligere har fjernet eller utestengt deg eller kontoen din fra noen av våre tjenester, med mindre vi samtykker til noe annet.

Oppsummert: Sørg for at dine kontopplysninger er trygge og sikre. Bruk kun en konto dersom du er autorisert av oss til å gjøre det.

11. Minner

Minner er vår personlige datalagringstjeneste som gjør det enklere for deg å huske tilbake når som helst og hvor som helst. Et av alternativene vi tilbyr med Minner er muligheten til å opprette et begrenset område ved å angi en passkode. Ved å angi en passkode minsker du sannsynligheten for at en person som får tak i enheten din vil du være i stand til å se hva du har lagret i det begrensede området til Minner. Men her er en viktig advarsel: Hvis du mister eller glemmer passordet ditt til Minner, eller hvis du skriver inn feil passord for mange ganger, vil du miste tilgangen til innholdet du har lagret i det begrensede området i Minner. Vi tilbyr ikke funksjoner for å gjenopprette passkoder for dette beskyttede området. Du er selv ansvarlig for å huske passkoden. Vennligst gå til vårt Supportnettsted for flere detaljer om passkoder.

Innholdet i Minner kan bli gjort utilgjengelig av forskjellige årsaker, for eksempel på grunn av driftssvikt eller dersom vi beslutter å avslutte kontoen din. Ettersom vi ikke kan love at innholdet alltid vil være tilgjengelig, anbefaler vi at du lagrer en egen kopi av innholdet du lagrer i Minner. Vi kan ikke love deg at Minner imøtekommer dine spesifikke lagringsbehov. Vi forbeholder oss retten til å angi lagringsgrenser for Minner eller å forby visse typer innhold som er berettiget til bruk med Minner, og vi kan endre disse grensene og forbud fra tid til annen etter eget skjønn.

Oppsummert: Minner vil bli automatisk aktivert, men du kan kontrollere noen funksjoner. Vær forsiktig med passkoden til dine Minner som vi ikke kan hjelpe deg med å gjenopprette hvis du glemmer. Vi kan heller ikke garantere at Minner vil bli lagret i evig tid, så opprett en sikkerhetskopi.

12. Datakostnader og mobiltelefoner

Du er ansvarlig for eventuelle belastninger du kan pådra deg for bruk av tjenestene våre. Dette inkluderer databelastninger og kostnader for meldinger, slik som SMS, MMS eller andre meldingsprotokoller eller teknologier (kollektivt kalt «Meldinger»). Hvis du er usikker på hva disse kostnadene kan være, bør du spørre tjenesteleverandøren din før du bruker Tjenestene.

Ved å gi oss telefonnummeret ditt godtar du blant annet å motta meldinger fra Snap relatert til tjenestene, inkludert om kampanjer (der vi har ditt samtykke eller tillatelse fra loven), din konto og forholdet ditt med Snap. Du godtar at disse meldingene kan mottas selv om mobilnummeret er registrert på en statlig eller føderal "Ikke ring-liste", eller tilsvarende internasjonal liste.

Om du endrer eller deaktiverer mobiltelefonnummeret som du brukte til å lage en konto, må du oppdatere din kontoinformasjon gjennom Innstillinger innen 72 timer for å hindre oss i å sende meldinger tiltenkt deg til noen andre.

Oppsummert: Vi kan sende deg meldinger, og mobilbelastninger kan påløpe når du bruker tjenestene våre.

13. Materialer og tjenester fra tredjeparter

Visse tjenester kan vise, inkludere eller gjøre tilgjengelig innhold, data, informasjon, applikasjoner, funksjoner eller materiale fra tredjeparter («tredjepartsmaterialer»), tilby koblinger til bestemte tredjeparts nettsteder, eller tillate bruk av tredjepartstjenester i forbindelse med disse tjenestene. Hvis du bruker materialer eller tjenester fra en tredjepart, som er gjort tilgjengelig gjennom eller i forbindelse med tjenestene våre (inkludert tjenester vi tilbyr sammen med tredjeparten), vil de tredjepartenes gjeldende vilkår styre forholdet deres med deg. Hverken Snap eller noen av våre tilknyttede selskaper er ansvarlige for en tredjeparts vilkår eller handlinger som er utført under enhver tredjeparts vilkår. I tillegg, ved å bruke Tjenestene, erkjenner og samtykker du i at Snap ikke er ansvarlige for å undersøke eller evaluere innholdet, nøyaktigheten, fullstendigheten, tilgjengeligheten, aktualiteten, gyldigheten, samsvar med opphavsrett, lovligheten, anstendigheten, kvaliteten eller ethvert annet aspekt av slike tredjepartstjenester eller -nettsteder. Vi garanterer ikke, støtter ikke, påtar oss ikke og vil ikke ha noe ansvar eller erstatningsansvar overfor deg eller noen annen person for tredjepartstjenester, tredjepartsmaterialer eller tredjepartsnettsteder, eller for noen andre materialer, produkter eller tjenester tilhørende tredjeparter. Tredjepartsmaterialer, tilgjengeligheten av tredjepartstjenester og koblinger til andre nettsteder er kun gjort tilgjengelige som en bekvemmelighet for deg.

Oppsummert: Snap er ikke ansvarlig for tredjepartsfunksjoner, innhold eller tjenester som er tilgjengelige via eller i forbindelse med tjenestene våre. Vennligst sørg for at du leser vilkårene til tredjeparten.

14. Endring av tjenestene og disse vilkårene

Vi forbedrer stadig Tjenestene våre og lager nye hele tiden. Det betyr at vi kan legge til eller fjerne funksjoner eller produkter, og vi kan også fjerne eller stoppe Tjenestene helt. Vi kan iverksette hvilken som helst av disse tiltakene når som helst, av hvilken som helst grunn, og når vi gjør det kan det hende at vi ikke vil varsle deg på forhånd.

Dette betyr også at vi må oppdatere disse vilkårene for å gjenspeile endringer i tjenestene våre eller hvordan vi leverer disse, samt å overholde juridiske krav, eller av for andre juridiske eller sikkerhetsgrunner. Hvis disse endringene i disse vilkårene er materielle vil vi gi deg rimelig forvarsel (med mindre endringer kreves tidligere, for eksempel som følge av endring i juridiske krav eller hvor vi lanserer nye tjenester eller funksjoner). Hvis du fortsetter å bruke tjenestene når endringene trer i kraft, anser vi det som ditt samtykke.

Oppsummert: Tjenestene våre kommer til å utvikle seg over tid. Vi kan oppdatere disse vilkårene fra tid til annen for å gjenspeile disse endringene eller av andre grunner.

15. Oppsigelse og suspensjon

Selv om vi håper du forblir en livslang Snapchatter, kan du si opp vilkårene når som helst hvis du ikke er enig i enkelte endringer vi gjør i vilkårene, eller av en annen grunn, ved å slette Snapchat-kontoen din (eller, i noen tilfeller, konto tilknyttet den aktuelle delen av tjenestene du bruker).

Det kan hende vi begrenser, avslutter eller midlertidig suspenderer tilgangen til tjenestene hvis du ikke overholder disse vilkårene, våre Samfunnsretningslinjer eller loven, av årsaker utenfor vår kontroll, eller av andre grunner. Det betyr at vi kan si opp disse vilkårene, slutte å levere til hele eller enhver del av tjenestene til deg, eller innføre nye eller ytterligere begrensninger på din evne til å bruke våre tjenester. Vi kan for eksempel deaktivere kontoen din på grunn av langvarig inaktivitet, og vi kan ta tilbake brukernavnet ditt når som helst, uansett årsak. Og selv om vi vil prøve å gi deg rimelig varsel på forhånd, kan vi ikke garantere at du vil motta et varsel ved alle omstendigheter.

Der vi begrenser, avslutter eller suspenderer tilgangen din til tjenestene for brudd på våre Samfunnsretningslinjer, vil vi varsle deg og gi deg mulighet til å anke.

Før vi begrenser, avslutter eller suspenderer tilgangen din til tjenestene, vil vi ta hensyn til alle relevante fakta og omstendigheter som fremgår av informasjonen vi har til rådighet, avhengig av den underliggende årsaken til at handlingen ble utført. Hvis du for eksempel bryter Samfunnsretningslinjene våre, vurderer vi alvorlighetsgraden, hyppigheten og virkningen av bruddene, samt intensjonen bak bruddet. Dette vil påvirke vår beslutning om å begrense, avslutte eller suspendere tilgangen din til tjenestene og, i tilfelle suspensjon, hvor lenge vi suspenderer tilgangen din. Du kan finne ut mer om hvordan vi vurderer og iverksetter tiltak mot misbruk av tjenestene våre på vårt supportnettsted.

Uavhengig av hvem som avslutter disse vilkårene, er både du og Snap fortsatt bundet av seksjonene 2, 3 (i den grad alle ytterligere vilkår og betingelser ville, ifølge deres vilkår, fortsatt være gjeldende), og 6 - 24 i vilkårene.

Oppsummert: Du kan slutte å bruke tjenestene eller slette kontoen din når som helst og uansett grunn, også hvis du ikke liker endringer av disse vilkårene. Vi kan begrense eller avslutte tilgangen din til tjenestene av grunnene angitt ovenfor. Når vi gjør det, vil vi i de fleste tilfeller gi deg et varsel, i tillegg til mulighet for å anke avgjørelsen.

16. Skadeløsholdelse

Du samtykker til, i den grad som er tillatt av loven, å forsvare og holde Snap skadesløs, og det gjelder i tilegg våre tilknyttede selskaper, datterselskaper, direktører, aksjonærer, ansatte, konsesjonsgivere, og agenter fra og mot alle klager, anklagelser, fordringer, skader, tap, kostnader, avgifter, forpliktelser, erstatningsansvar og utgifter (inkludert advokatgebyrer) på grunn av, som oppstår som følge av eller relatert på noen måte til: (a) din tilgang til eller bruk av tjenestene, eller eventuelle produkter eller tjenester levert av en tredjepart i forbindelse med tjenestene, selv ved anbefaling, gjort tilgjengelig eller godkjent av Snap (b) innholdet ditt, inkludert overtredelseskrav relatert til innholdet ditt, (c) ditt brudd på disse Vilkårene eller enhver gjeldende lov eller regulering, eller (d) din uaktsomhet eller forsettlig forsømmelse eller mislighold.

Oppsummert: Hvis du forårsaker oss skader, vil du kompensere oss.

17. Ansvarsfraskrivelse

Vi prøver å holde Tjenestene oppe å gå og fri for forstyrrelser. Vi kan likevel ikke love at vi vil lykkes.

TJENESTENE LEVERES «SOM DE ER», «SOM TILGJENGELIGE» OG I DEN GRAD LOVEN TILLATER, UTEN GARANTIER AV NOE SLAG, DIREKTE ELLER INDIREKTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, INDIREKTE GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL, TITTEL OG UKRENKELIGHET. I TILLEGG, MENS VI FORSØKER Å GI EN GOD BRUKEROPPLEVELSE, ERKLÆRER ELLER GARANTERER VI IKKE AT: (A) TJENESTENE ALLTID VIL VÆRE SIKRE, FEILFRIE ELLER I TIDE; (B) TJENESTENE VIL ALLTID FUNGERE UTEN FORSINKELSER, AVBRYTELSER, ELLER FEIL, ELLER (C) AT ETHVERT INNHOLD, BRUKERINNHOLD ELLER INFORMASJON DU HAR INNHENTET PÅ ELLER GJENNOM TJENESTENE VIL VÆRE NØYAKTIGE ELLER TIL RETT TID.

HVERKEN VI ELLER VÅRE TILKNYTTEDE SELSKAPER TAR ANSVAR ELLER TAR PÅ SEG ERSTATNINGSANSVAR FOR NOE INNHOLD SOM DU, EN ANNEN BRUKER ELLER EN TREDJEPART LAGER, LASTER OPP, PUBLISERER, LEGGER UT, SENDER, MOTTAR ELLER LAGRER PÅ ELLER VIA VÅRE TJENESTER. DU FORSTÅR OG GODTAR AT DU KAN EKSPONERES FOR INNHOLD SOM KAN VÆRE STØTENDE, ULOVLIG, VILLEDENDE ELLER PÅ ANNET VIS UPASSENDE. HVERKEN VI ELLER NOEN AV VÅRE TILKNYTTEDE SELSKAPER VIL HOLDES ANSVARLIG FOR NOE AV DETTE.

Oppsummert: Snap vil prøve å gjøre Tjenestene tilgjengelige for deg, men vi gir ingen løfter vedrørende kvalitet og vil ikke være ansvarlige for ethvert innhold som ikke er vårt.

18. Ansvarsbegrensning

I HØYEST GRAD TILLATT AV LOVEN, VIL VI OG VÅRE ADMINISTRERENDE MEDLEMMER, AKSJONÆRER, ANSATTE, TILKNYTTEDE SELSKAPER, LISENSGIVERE, AGENTER OG LEVERANDØRER IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR NOEN INDIREKTE, UNDERORDNEDE, SPESIELLE, RESULTERENDE, STRAFFRELATERTE, ELLER FLERE ("MULTIPLE") ERSTATNINGER ELLER STRAFFEERSTATNINGER ELLER NOE TAP AV PROFITT ELLER INNTEKTER, ENTEN DET PÅLØPER DIREKTE ELLER INDIREKTE, ELLER ETHVERT DATATAP, FORRETNINGSVERDI ELLER ANDRE UHÅNDGRIPELIGE TAP, NOE SOM RESULTERER FRA: (A) DIN TILGANG TIL ELLER BRUK AV ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å FÅ TILGANG TIL ELLER BRUKE TJENESTENE (B) OPPFØRSELEN ELLER INNHOLD AV ANDRE BRUKERE ELLER TREDJEPARTER PÅ ELLER GJENNOM TJENESTENE ELLER (C) UAUTORISERT TILGANG, BRUK ELLER ENDRING AV INNHOLDET DITT, SELV OM VI HAR BLITT OPPFORDRET OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. UNDER INGEN OMSTENDIGHETER VIL VÅRT SAMLEDE ANSVAR FOR ALLE KRAV RELATERT TIL TJENESTENE OVERSKRIDE 100 USD ELLER SUMMEN DU BETALTE OSS I LØPET AV DE 12 MÅNEDENE FØR DATOEN FOR AKTIVITETEN SOM ER OPPHAVET TIL KRAVET.

Oppsummert: Vi begrenser vårt ansvar for alt du gjør, tilfeller der du ikke kan få tilgang til tjenestene, ting andre gjør, og ethvert problem som følge av uautorisert bruk av tjenestene våre. Der vi er ansvarlige overfor deg, og du har blitt påført tap, begrenser vi vårt ansvar til et gitt beløp.

19. Voldgift, fraskrivelse av gruppesøksmål og fraskrivelse av søksmål med jury

LES NØYE GJENNOM FØLGENDE AVSNITT DA DISSE OPPGIR AT DU OG SNAP GODTAR Å LØSE ALLE TVISTER MELLOM OSS GJENNOM BINDENDE INDIVIDUELL VOLDSGIFT OG INKLUDERER ET AVKALL PÅ GRUPPESØKSMÅL OG PROSESS FOR LAGMANNSRETT. Denne voldgiftsavtalen erstatter alle tidligere versjoner.

a. Anvendelighet av voldgiftsavtalen. I denne Seksjon 19 ("Voldgiftsavtale"), er du og Snap enige om at alle krav og tvister (enten kontraktsmessige, erstatningsrettslige, eller annet), inkludert alle lovfestede krav og tvister, som følge av eller relatert til disse vilkårene eller bruken av tjenestene, eller enhver kommunikasjon mellom deg og Snap som ikke bringes til småkravsretten, vil bli løst ved bindende voldgift på individuell basis. Du og Snap er imidlertid ikke pålagt megling for enhver: (i) tvister eller krav innenfor jurisdiksjon til en liten småkravsrett forenlig med de juridiske eller monetære grensene som kan gjelde, så lenge det er en individuell tvist og ikke et gruppesøksmål (ii) tvister eller krav der den eneste ansøkte utbedringen er påbud eller forbud (ev. midlertidig forføyning), og (iii) tvister der begge parter søker rettferdig utbedring for den påståtte ulovlige bruken av opphavsrettigheter, varemerker, handelsnavn, logoer, forretningshemmeligheter, patenter eller åndsverksrettighet. For å gjøre det helt klart: Uttrykket "alle krav og tvister" inkluderer også krav og tvister som har oppstått mellom oss før disse Vilkårenes dato. I tillegg, alle tvister angående om hvorvidt en sak kan løses med voldsgift (inkludert tvister om omfanget, anvendelighet, håndhevelsen, gjenkalleligheten, eller gyldigheten til voldsgiftsavtalen) skal avgjøres av voldgiftsdommeren, unntatt som uttrykkelig er angitt nedenfor.

b. Uformell resolusjon av tvist først. Vi ønsker å løse eventuelle tvister uten behov for voldgift. Hvis du har en tvist med Snap som er underlagt voldgift, godtar du, før du begynner voldgiften, å sende en individualisert forespørsel (“Pre-Arbitration demand”) til Snap Inc., ATTN: Litigation Department, 3000 31st Street, Santa Monica, CA 90405 slik at vi kan samarbeide for å løse tvisten. En Pre-Arbitration Demand gjelder kun dersom det gjelder, og er på vegne av en enkeltperson. En Pre-Arbitration Demand brakt på vegne av flere personer er ugyldig for alle. Pre-Arbitration Demand må inkludere: (i) navnet ditt, (ii) Snapchat-brukernavnet ditt, (iii) ditt navn, telefonnummer, e-postadresse og postadresse eller navnet, telefonnummeret, postadressen og e-postadressen til din rådgiver, hvis noen, (iv) en beskrivelse av tvisten, og (iv) din signatur. På lik linje, dersom Snap har en tvist med deg, vil Snap sende en e-post eller tekstmelding med individualisert Pre-Arbitration Demand, inkludert kravene som er oppført ovenfor, til e-postadressen eller telefonnummeret som er tilknyttet din Snapchat-konto. Hvis tvisten ikke er løst innen seksti (60) dager etter datoen Snap sendte din Pre-Arbitration Demand, kan voldgift bli anlagt. Du samtykker i at overholdelse av denne underdelen er en forutsetning som er forrang for å begynne voldgiften, og at megler vil avvise enhver voldgift anlagt uten fullstendig samsvar med disse uformelle tvistløsningsprosedyrene. Uavhengig av eventuelle andre bestemmelser i denne avtalen, har voldgiftsavtalen eller ADR Services’ Rules, parten som voldgiften til anlagt mot, rett til å søke om en rettslig erklæring i retten hvis voldgiften skal avvises for manglende overholdelse av den uformelle tvistløsningsprosedyren fastslått i denne underdelen.

c. Voldgiftsregler. The Federal Arbitration Act, inkludert dets prosedyrebestemmelser, styrer tolkningen og håndhevelsen av denne tvisteløsningsbestemmelsen, ikke statlig lovverk. Hvis du eller Snap ønsker å begynne voldgiften etter fullføringen av den uformelle tvistløsningsprosedyren, vil voldgiften bli ledet av ADR Services, Inc. ("ADR Services") (https://www.adrservices.com/). Hvis ADR Services ikke er tilgjengelig for voldgift, vil voldgiften bli ledet av National Arbitration and Mediation (“NAM) (https://www.namadr.com/). Reglene til voldgiftsinstituttet styrer alle aspektene ved voldgiften, med unntak for de tilfeller der reglene bryter med disse Vilkårene. Voldgiften vil ledes av én nøytral voldgiftsdommer. Alle krav eller tvister der den totale summen som kreves er mindre enn 10 000 USD, kan løses gjennom bindende voldgift uten fremmøte, som et alternativ for parten som søker erstatning. For krav og tvister der den totale summen er på 10 000 USD eller mer avgjøres retten til å ha en høring av voldgiftsinstituttets regler. Eventuelle bedømmelser om erstatningssum som gjøres av voldgiftsdommeren, kan legges frem for en hvilken som helst kompetent domstol.

c. Ytterligere regler for voldgift ved uteblivelse. Hvis voldgift uten fremmøte velges, skal voldgiften utføres over telefon, online, med skriftlige innspill eller en kombinasjon av disse tre fremgangsmåtene; den spesifikke måten velges av parten som initierer voldgiften. Voldgiften skal ikke involvere noe personlig tilstedeværelse av partene eller vitner med mindre partene har blitt enige om annet.

e. Gebyrer. Om Snap er parten som initierer voldgift mot deg, vil Snap betale alle kostnader forbundet med voldgift, inkludert hele innleveringsgebyret. Hvis du er parten som initierer voldgiften mot Snap vil du være ansvarlig for det ikke-refunderbare opprinnelige innleveringsgebyret. Hvis derimot beløpet av det innledende innleveringsgebyret er mer enn du måtte betale for å levere inn klage til United States District Court for the Central District of California (eller for tilfeller der domstolen ville mangle jurisdiksjon, California Superior Court, County of Los Angeles), vil Snap betale forskjellen mellom det første innleveringsgebyret og beløpet du ville betale for å sende inn en klage i retten. Snap vil betale begge partenes administrasjonsgebyr. Ellers fremstiller ADR Services gebyrer for sine tjenester, som er tilgjengelige på https://www.adrservices.com/rate-fee-schedule/.

f. Voldgiftdommerens myndighet. Voldgiftsdommeren vil avgjøre domsmyndigheten til voldgiftsdommeren, og rettighetene og ansvaret, om noen, til deg og Snap. Tvisten blir ikke konsolidert med andre saker og slås ikke sammen med andre saker eller parter. Voldgiftdommeren har myndighet til å innvilge begjæringer som er dispositive for alle eller deler av ethvert krav eller enhver tvist. Voldgiftsdommeren har myndighet til å tilkjenne økonomisk erstatning og til å tilkjenne eventuelle ikke-økonomisk avhjelp eller godtgjørelser som er tilgjengelig for person i henhold til lovgivning, voldgiftsreglene og Vilkårene. Voldgiftsdommeren skal utstede en skriftlig avgjørelse som beskriver de essensielle grunnlagene og konklusjonene som avgjørelsen er basert på, inkludert utregningen av eventuell tilkjent erstatning. Voldgiftsdommeren har samme myndighet til å tilkjenne erstatning og annen kompensasjon på en individuell basis som en dommer i en rettsak har. Avgjørelsen til voldgiftsdommeren er endelig og bindende for deg og Snap.

g. Forlik og skriftlig tilbud "Offers of Judgement". Minst ti (10) kalenderdager før datoen for voldgiftshøringen, kan du eller Snap sende et skriftlig tilbud om dom mot den andre parten for å tillate en dom på bestemte vilkår. Hvis tilbudet aksepteres, skal tilbudet med bevis for aksept bli sendt til voldgiftsinstansen, som følger dommen følgelig. Hvis tilbudet ikke aksepteres før voldgifthøringen eller innen tretti (30) kalenderdager etter utførelse, hva enn som kommer først, skal det anses som trukket tilbake og kan ikke gis som bevis i voldgiften. Hvis et tilbud fra en part ikke aksepteres av den andre parten, og den andre parten ikke oppnår en gunstigere kjennelse, skal den andre parten ikke gjenvinne sine omkostninger før tilbudet og skal betale tilbydende parts omkostninger (inkludert gebyr betalt til voldgiftsforum) fra tidspunktet for tilbudet.

h. Fraskrivelse fra rettsak med jury. DU OG SNAP FRASKRIVER DERE HERVED ALLE KONSTITUSJONELLE OG LOVBESTEMTE RETTIGHETER TIL Å GÅ TIL RETTSSAK OG HA EN PROSESS FORAN EN DOMMER ELLER JURY. Du og Snap velger istedenfor at krav og tvister skal løses ved voldgift. Voldgiftsprosedyrer er typisk mer begrensede, mer effektive og mindre kostbare enn prosedyren som gjelder i en rettssal og er bare gjenstand for en veldig begrenset prøving av en domstol. Ved enhver rettstvist mellom deg og Snap med formål om å oppheve eller håndheve en voldgiftskjennelse, FRASKRIVER DU OG SNAP DERE ALLE RETTIGHETER TIL Å GÅ TIL SØKSMÅL MED JURY, og velger istedenfor at tvisten skal avgjøres av en dommer.

i. Fraskrivelse av adgang til å gå til gruppesøksmål eller konsoliderte søksmål. ALLE KRAV OG TVISTER INNENFOR OMFANGET AV DENNE VOLDGIFTSAVTALEN MÅ UNDERGIS VOLDGIFT ELLER RETTSFORFØLGES PÅ EN INDIVIDUELL BASIS OG IKKE PÅ EN GRUPPEBASIS. KRAV FRA MER ENN ÈN KUNDE ELLER BRUKER KAN IKKE MEGLES, BEDØMMES ELLER BEHANDLES FELLES ELLER SAMLES MED ANDRE KUNDER ELLER BRUKERE. Denne underdelen hindrer deg eller Snap fra å delta i et klasseomfattende kravoppgjør. På tross av enhver bestemmelse i denne avtalen, Voldgiftsavtalen eller Reglene ved ADR Services, så kan tvister angående tolkning, anvendelighet eller håndhevelse av denne fraskrivelsen kun bli løst av en domstol, og ikke en voldgiftsdommer eller megler. HVIS DENNE FRASTÅELSEN FRA GRUPPESØKSMÅL ER BEGRENSET, ANNULERT ELLER IKKE KAN HÅNDHEVES, MED MINDRE BEGGE PARTENE ER ENIGE OM ANNET, SÅ SKAL PARTENES ENIGHET TIL VOLDGIFT VÆRE UGYLDIG MED HENSYN TIL SLIK PROSEDYRE SÅ LENGE PROSEDYREN ER TILLATT TIL Å FORTSETTE SOM ET GRUPPESØKSMÅL. I SLIKE TILFELLER MÅ ALLE FORMENTLIGE GRUPPER, PRIVATE ADVOKATER, ELLER SAMLET ELLER REPRESENTATIV SØKSMÅL SOM ER TILLATT Å FORTSETTE BRINGES TIL EN DOMSTOL MED RIKTIG JURISDIKSJON OG IKKE I VOLDGIFTSRETTEN.

j. Rett til fraskrivelse. Noen eller alle av rettighetene og begrensningene som er fastsatt i denne voldgiftsavtalen, kan fraskrives av den parten som fordringen blir reist mot. En slik fraskrivelse skal ikke fraskrive eller påvirke noen annen del av denne voldgiftsavtalen.

k. Fravalg. Du kan velge bort denne voldgiftsavtalen. Hvis du gjør det, kan verken du eller Snap tvinge den andre part til voldgift. For å velge bort denne voldgiftsavtalen må du varsle Snap skriftlig ikke senere enn 30 dager etter du først ble underlagt denne Voldgiftsavtalen; ellers er du forpliktet til å mekle tvister på ikke-gruppebasis i samsvar med disse vilkårene. Hvis du kun velger bort voldgiftsbestemmelsene, og ikke også fraståelse fra gruppesøksmål, vil fraståelsen fra gruppesøksmål fortsatt gjelde. Du kan ikke kun velge bort fraskrivelse fra gruppesøksmål og ikke også voldgiftsbestemmelser. Meldingen må inneholde navn og adresse, Snapchat brukernavn og e-postadressen du brukte til å sette opp din Snapchat-konto (hvis du har en), og en utvetydig uttalelse om at du ønsker å velge bort denne voldgiftsavtalen. Du må enten sende din beskjed om fravalg til denne adressen: Snap Inc. Ved: Arbitration Opt-out, 3000 31st Street, Santa Monica, CA 90405, eller sende beskjed om fravalg via e-post til arbitration-opt-out@snap.com.

l. Småkravsrett. På tross av det ovennevnte, kan enten du eller Snap bringe en individuell sak for småkravsretten.

m. Overlevelse av voldgiftsavtale. Voldsgiftsavtalen vil leve lenger enn oppsigelsen av forholdet ditt med Snap, inkludert enhver tilbakekalling av samtykke eller annen handling fra din side om å avslutte din deltakelse i tjenesten eller enhver kommunikasjon med Snap.

Oppsummert: Med mindre du utøver din rett til å velge bort, vil du og Snap løse alle krav og tvister først gjennom en uformell resolusjonsprosess og, hvis det ikke løser problemet, på individuell basis ved hjelp av bindende voldgift. Dette betyr at du ikke kan føre et gruppesøksmål mot oss i tilfelle krav eller tvist.

20. Verneting

I den grad disse Vilkårene lar deg eller Snap iverksette rettergang i en rett, samtykker både du og Snap at, bortsett fra et krav som kan fremmes for småkravsretten, at alle krav og tvister (både kontraktsmessige, erstatningsrettslige eller annet), inkludert lovfestede krav og tvister, som kommer som et resultat av eller relatert til Vilkårene eller bruk av Tjenestene kun vil bli ført for retten i United States District Court for the Central District of California. Hvis på den annen side domstolen skulle mangle domsmyndighet over søksmålet, må alle krav og tvister ført for retten kun i Superior Court of California, County of Los Angeles. Du og Snap samtykker til den personlige domsmyndigheten til begge domstoler.

21. Lovvalg

Med unntak av den grad de er tilsidesatt av amerikansk føderal lov, skal lovene i California, unntatt lovkonfliktsprinsipper, gjelde for disse vilkårene og eventuelle krav og tvister (om kontrakter, erstatning eller annet) som oppstår fra eller i forbindelse med disse vilkårene eller emnene som omhandles.

22. Atskilt ugyldighet

Hvis noen bestemmelse i disse Vilkår for Kreatører ikke kan håndheves, så vil den bestemmelsen fjernes fra vilkårene og vil ikke påvirke gyldigheten og håndhevelsen av enhver gjenværende bestemmelse.

23. Innbyggere i California

Hvis du er bosatt i California, i samsvar med Cal. Civ. Code § 1789.3, kan du rapportere klager til Complaint Assistance Unit of the Division of Consumer Services of the California Department of Consumer Affairs ved å kontakte dem skriftlig ved 1625 North Market Blvd., Suite N 112 Sacramento, CA 95834, eller via telefon på (800) 952-5210.

24. Endelige vilkår

Disse Vilkårene, inkludert tilleggsvilkår som referert til i Seksjon 3, utgjør hele avtalen mellom deg og Snap, og erstatter alle tidligere avtaler. Disse vilkårene skaper eller gir ingen rettigheter til tredjeparter. Dersom vi ikke håndhever en bestemmelse i disse vilkårene, anses ikke dette som en fraskrivelse av våre rettigheter til å håndheve disse vilkårene. Vi forbeholder oss retten til å overføre våre rettigheter under disse Vilkårene og levere Tjenestene ved hjelp av en annen enhet, gitt at den enheten opprettholder disse Vilkårene. Du kan ikke overføre noen av dine rettigheter eller forpliktelser under disse Vilkårene uten vårt samtykke. Vi forbeholder oss alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt til deg. Der vi har gitt sammendrag av disse vilkårene i avsnitt, har disse oppsummeringene blitt inkludert for din bekvemmelighet og du bør lese disse vilkårene i sin helhet for å forstå dine juridiske rettigheter og forpliktelser.

25. Kontakt oss

Snap tar gjerne imot kommentarer, spørsmål, bekymringer eller forslag. Vennligst kontakt oss ved å besøke https://help.snapchat.com/.

Snap Inc. er lokalisert i USA ved 3000 31st Street, Santa Monica, California 90405.


Snap Group Limited tjenestevilkår

Virkning: 15. august 2023

Velkommen!

Vi har utarbeidet disse Tjenestevilkårene (som vi kaller “Vilkårene”) slik at du skal kjenne til reglene som styrer vårt forhold til deg som en bruker av våre Tjenester. Selv om vi har gjort vårt beste for å fjerne jus-språket fra Vilkårene, er det steder der disse fortsatt vil lyde og se ut som en tradisjonell kontrakt. Og det er en god grunn til det: Disse Vilkårene danner en juridisk bindende kontrakt mellom deg og Snap Group Limited ("Snap"). Så vennligst les dem nøye.

For å kunne bruke Snapchat eller Bitmoji eller noen av våre andre produkter eller tjenester som er underlagt disse vilkårene (som vi samlet kaller "Tjenestene"), må du godta disse vilkårene som presenteres for deg når du først åpner appen. I så fall gir Snap deg en ikke-overførbar, ikke-eksklusiv, ugjenkallelig og evigvarende rett og lisens til å bruke tjenestene i samsvar med disse vilkårene og våre retningslinjer. Ikke bruk tjenestene dersom du ikke samtykker til dem.

Disse vilkårene gjelder hvis du bor utenfor USA eller om du hovedsakelig driver forretning utenfor USA. Om du bor i USA eller om du hovedsakelig driver forretning i USA, leverer Snap Inc. tjenestene til deg, og ditt forhold styres av Snap Inc. Tjenestevilkår.

VARSEL OM VOLDGIFT: HVIS DU BRUKER TJENESTENE PÅ VEGNE AV EN FORRETNING, VIL FORRETNINGEN VÆRE BUNDET AV VOLDGIFTSKLAUSULEN SOM BESKRIVES SENERE I DISSE VILKÅRENE.

1. Disse kan bruke tjenestene

Tjenestene våre er ikke rettet mot barn under 13 år, og du må bekrefte at du er 13 år eller eldre for å opprette en konto og bruke tjenestene. Hvis vi har en reell kunnskap om at du er under 13 år (eller minimumsalderen som kreves for at en person kan bruke tjenestene i din stat, provins eller land uten samtykke fra foreldre), vil vi slutte å levere tjenester til deg og slette både kontoen din og tilhørende data. Vi kan tilby ytterligere tjenester med tilleggsvilkår som kan kreve at du er enda eldre for å kunne bruke dem. Les derfor nøye gjennom alle slike vilkår. Ved å bruke tjenestene bekrefter du at (og representerer og garanterer at):

 • Du kan inngå en bindende kontrakt med Snap;

 • du ikke er en person som er utelukket fra å bruke tjenestene i henhold til amerikansk, britisk eller annen gjeldende jurisdiksjon – noe som for eksempel betyr at du ikke vises i det amerikanske finansdepartementets liste over spesielt angitte statsborgere eller står overfor lignende begrensninger;

 • du er ikke en dømt seksualforbryter; og

 • du vil overholde disse vilkårene (inkludert eventuelle vilkår og retningslinjer som er referert i disse vilkårene, slik som Samfunnsretningslinjer, retningslinjer for musikk på Snapchat og retningslinjer for kommersielt innhold), og alle gjeldende lokale, statlige, nasjonale og internasjonale lover, regler og forskrifter.

Om du bruker tjenestene på vegne av en bedrift eller en annen enhet, bekrefter du at du har autorisasjon til å binde den bedriften eller den enheten til disse vilkårene, og du samtykker til disse vilkårene på vegne av det selskapet eller den enheten (og alle referanser til "du" og "din" i disse vilkårene vil bety både deg som sluttbruker og den bedriften eller den enheten).

Oppsummert: Tjenestene våre er ikke rettet mot noen under 13 år eller minimumsalderen som kreves for at en person kan bruke tjenestene i din stat, provins eller land hvis denne er eldre enn 13 år. Hvis vi blir oppmerksom på at du er under denne alderen, vil vi suspendere bruken din av tjenestene og slette kontoen din og tilhørende data. Andre vilkår kan gjelde for tjenestene våre som krever at du er enda eldre for å bruke dem. Les derfor nøye gjennom disse når du blir bedt om det.

2. Rettigheter du gir oss

Mange av våre tjenester lar deg lage, laste opp, publisere, sende, motta og lagre innhold. Når du gjør det, beholder du alle eierskapsrettigheter i det innholdet som du hadde i utgangspunktet. Men du gir oss lisens til å bruke innholdet. Omfanget av lisensen avhenger av hvilke tjenester du bruker og innstillinger du har valgt.

For alt innhold du sender inn til tjenestene (inkludert offentlig innhold), gir du Snap og dets tilknyttede selskaper en verdensomspennende, royalty-fri (som betyr at det ikke er noen påløpende nødvendig betaling for deg), underlisensierbar og overførbar lisens til å drifte, lagre, mellomlagre, bruke, vise, reprodusere, modifisere, tilpasse, redigere, publisere, analysere, overføre, og distribuere dette innholdet. Denne lisensen har det formål å drive, utvikle, levere, markedsføre og forbedre tjenestene, samt utforske og utvikle nye. Denne lisensen inkluderer vår rettighet til å gjøre ditt innhold tilgjengelig for, og gi disse rettighetene videre til, tjenesteleverandører som vi har avtalefestede forhold med relatert til levering av tjenestene, utelukkende for formålet å levere disse tjenestene.

Vi kaller innsendinger av offentlig Story og ethvert annet innhold du sender inn til offentlige tjenester, som for eksempel offentlige profiler, Spotlight Snap-kart eller Lens Studio for "Offentlig innhold." Fordi offentlig innhold er offentlig av natur, gir du Snap, dets tilknyttede selskaper, andre brukere av tjenestene, og våre forretningspartnere en ubegrenset, verdensomspennende, royalty-fri, ugjenkallelig rett og lisens til å lage avledede verk fra, fremme, utstille, kringkaste, syndikere, reprodusere, distribuere, synkronisere, overlegge med grafikk og auditive effekter på, offentlig fremføre og offentlig vise alle eller deler av ditt offentlige innhold i enhver form og i alle media eller distribusjonsmetoder, nå kjent eller senere utviklet. Lisensen gjelder for separat video, bilde, lydopptak eller musikalske komposisjoner som omfattes i ditt offentlige innhold, samt navn, bilde, likhet og stemme til alle som opptrer i det offentlige innholdet du lager, laster opp, legger ut, sender eller vises i (inkludert som reflektert i Bitmojien din). Dette betyr blant annet at du ikke har krav på kompensasjon hvis ditt innhold, videoer, bilder, lydopptak, musikalske komposisjoner, navn, bilde, likhet eller stemme brukes av oss, våre tilknyttede selskaper, brukere av tjenestene, eller våre forretningspartnere. Lisensene du gir for offentlig innhold fortsetter så lenge det offentlige innholdet er på tjenestene, og i en rimelig periode etter du har fjernet eller slettet det offentlige innholdet fra tjenestene (Men vi kan tilbakeholde serverkopier av ditt offentlig innhold på ubestemt tid). For mer informasjon om hvordan du tilpasser hvem som kan se på innholdet ditt, vennligst ta en titt på våre Personvernbetingelser og Supportnettsted. Offentlig innhold må være egnet for personer i alderen 13 år og eldre.

I den grad det er tillatt ifølge loven, frafaller du ugjenkallelig - eller samtykker til å ikke hevde mot Snap eller deres tilknyttede selskaper - noen moralske rettigheter eller tilsvarende rettigheter du kan ha i innhold du deler på tjenestene, i hele verden.

Selv om vi ikke er pålagt å gjøre det, forbeholder vi oss retten til å få tilgang til, gjennomgå, sjekke og slette ethvert innhold (i) som vi mener bryter med disse vilkårene eller enhver gjeldende lov, inkludert eventuelle tilleggsvilkår som refereres til i seksjon 3, eller våre retningslinjer, slik som våre Samfunnsretningslinjer eller (ii) om nødvendig for å overholde våre juridiske forpliktelser. Det er likevel du, ene og alene, som er ansvarlig for innholdet du lager, laster opp, publiserer, sender eller lagrer via tjenestene.

Vi, Snap Inc., våre tilknyttede selskaper og våre tredjeparts samarbeidspartnere kan plassere reklame på tjenestene, inkludert personlig tilpassede annonser – med ditt samtykke, om dette kreves – basert på informasjonen du gir oss, vi samler inn eller innhenter om deg. Annonsering kan noen ganger vises nær, mellom, over, eller i ditt innhold.

Vi liker alltid å få tilbakemeldinger fra brukerne våre. Men hvis du gir oss tilbakemeldinger eller forslag, vit at vi kan bruke disse uten å kompensere deg, og uten noen restriksjoner eller forpliktelser overfor deg. Du samtykker i at vi vil eie alle rettigheter i alt vi utvikler basert på slik tilbakemelding eller forslag.

Oppsummert: Hvis du legger ut innhold du eier til tjenestene, forblir du eieren, men du tillater oss og andre å bruke det til å levere og fremme tjenestene våre. Du tillater også at andre brukere ser og, i noen tilfeller, bruker alt innhold du gjør tilgjengelig for andre på tjenestene. Vi har diverse rettigheter til å endre og fjerne innholdet ditt, men du er alltid ansvarlig for alt du lager, legger ut eller deler.

3. Tilleggsvilkår for bestemte tjenester

Ytterligere vilkår og betingelser som er oppført på siden for Snaps Vilkår og Retningslinjer eller som på annen måte gjøres tilgjengelig for deg, kan gjelde for bestemte tjenester. Hvis du bruker disse tjenestene, kan disse ytterligere vilkår gjelde, og vil da bli en del av disse vilkårene. Hvis noen av de gjeldende ytterligere vilkår er i konflikt med disse vilkårene, vil de ytterligere vilkårene overstyre og gjelde i stedet for de motstridende delene av disse vilkårene, mens du bruker tjenestene disse ytterligere vilkår gjelder for.

Oppsummert: Ytterligere vilkår kan gjelde, ta deg tid til å lese dem nøye.

4. Personvern

Ditt personvern er viktig for oss. Du kan lære om hvordan vi behandler informasjonen din når du bruker våre Tjenester ved å lese Personvernbetingelsene.

5. Personlige anbefalinger

Tjenestene våre gir personlige anbefalinger. Dette er designet for å gjøre tjenestene våre mer relevante og engasjerende for deg. Vi vil anbefale innhold, annonsering og annen informasjon til deg basert på hva vi vet og antar om dine og andres interesser basert på bruken av tjenestene våre. Av den grunn må vi håndtere personopplysningene dine, som vi forklarer i våre Personvernbetingelser. I kontrakten vår med deg er det også en betingelse at vi skal kunne gjøre det, med mindre du velger å motta mindre personlig tilpasning i tjenestene. Du kan finne mer informasjon om personlige anbefalinger på vårt Supportnettsted.

Oppsummert: Noen av tjenestene våre gir deg personlig tilpasset annonsering og andre anbefalinger basert på data vi samler inn som forklart her og i våre Personvernbetingelser.

6. Innholdsmoderasjon

Mye av innholdet i våre tjenester lages av brukere, utgivere og andre tredjeparter. Uansett om innholdet publiseres offentlig eller sendes privat, er det utelukkende brukeren eller enheten som publiserte det, som er ansvarlig for innholdet. Selv om Snap forbeholder seg retten til å gjennomgå, moderere eller fjerne alt innhold som vises på tjenestene, gjennomgår vi ikke alt sammen. Så vi kan ikke – og vil ikke – garantere at andre brukere eller innholdet de leverer gjennom tjenestene vil overholde våre Vilkår og Samfunnsretningslinjer eller andre vilkår, policyer eller retningslinjer. Du kan lese mer om Snaps tilnærming til innholdsmoderasjon på Supportnettstedet vårt.

Brukere kan rapportere innhold produsert av andre eller andres kontoer for brudd på våre vilkår, Samfunnsretningslinjer eller andre retningslinjer og vilkår. Mer informasjon om hvordan du rapporterer innhold og kontoer er tilgjengelig på Supportnettstedet vårt.

Vi håper du forstår eventuelle beslutninger vi tar om innhold eller brukerkontoer, men hvis du har noen klager eller bekymringer, kan du bruke innsendingsskjemaet tilgjengelig her eller bruke tilgjengelige alternativer i appen. Hvis du bruker denne prosessen, må klagen din sendes inn innen seks måneder etter den relevante beslutningen.

Når vi mottar en klage vil vi:

 • sikre at klagen blir gjennomgått på en punktlig, ikke-diskriminerende, flittig og ikke-vilkårlig måte;

 • reversere vår beslutning dersom vi fastslår at vår første vurdering var feil; og

 • informere deg om vår beslutning og om eventuelle muligheter for rask oppreising.

Oppsummert: Det meste av innholdet på tjenestene eies eller kontrolleres av andre, og vi har ingen kontroll eller ansvar over det innholdet. Vi har retningslinjer for innholdsmoderasjon og prosesser på plass som gjelder for innhold på tjenestene.

7. Respekt for tjenestene og Snaps rettigheter

Mellom deg og oss, er Snap eieren av tjenestene, som inkluderer alle relaterte merker, forfatterverk, Bitmoji-avatarer som du skaper, programvare og annet proprietært innhold, funksjoner og teknologi.

Du må også respektere Snaps rettigheter og overholde Snapchat retningslinjer for varemerker, Bitmoji retningslinjer for varemerker, og alle andre retningslinjer, supportsider eller vanlige spørsmål publisert av Snap eller våre tilknyttede selskaper. Det betyr blant annet at du ikke kan gjøre, forsøke å gjøre, aktivere eller oppmuntre noen til å gjøre noe av det følgende, og gjøre det kan føre til at vi avslutter eller suspenderer tilgangen din til tjenestene:

 • bruke varemerking, logoer, ikoner, brukergrensesnittelementer, produkt eller utseende og følelse knyttet til et varemerke, design, bilder, videoer eller annet Snap gjør tilgjengelig via tjenestene, med unntak av det som er uttrykkelig tillatt i disse vilkårene, Snapchat retningslinjer for varemerker og Bitmoji retningslinjer for varemerker eller andre retningslinjer for varemerker som er publisert av Snap eller dets tilknyttede selskaper;

 • brudd på eller overtredelse av Snap sine eller dets tilknyttede selskapers opphavsrettigheter eller andre åndsverksrettigheter, inkludert ved å bruke tjenestene til å sende inn, vise, legge ut, lage eller generere ethvert overtredende innhold;

 • kopiere, endre, arkivere, laste ned, laste opp, utlevere, distribuere, selge, lease, syndikere, kringkaste, utføre, fremføre, gjøre tilgjengelig, lage avledninger av, eller på annen måte bruke tjenestene eller innholdet på tjenestene, annet enn midlertidige filer som automatisk lagres av din nettleser for visningsformål, som ellers er uttrykkelig tillatt i disse vilkårene, som ellers er uttrykkelig tillatt av oss skriftlig, eller som gjort mulig av tjenestenes tiltenkte funksjonalitet;

 • opprette en annen konto hvis vi allerede har deaktivert kontoen din, forsøke å få tilgang til tjenestene gjennom uautoriserte tredjepart-apper, be om innloggingsinformasjon fra andre brukere eller kjøpe, selge, leie ut eller lease tilgang til kontoen din, brukernavn eller Snapper, eller en vennekobling;

 • omvendt utvikling av, duplisere, ta fra hverandre, demontere eller dekode tjenestene (inkludert enhver underliggende idé eller algoritme), eller på annen måte trekke ut kildekoden til programvaren til tjenesten;

 • bruke enhver robot, spider, søkerobot, skjermskraping eller andre automatiserte metoder eller grensesnitt for å få tilgang til tjenestene eller trekke ut andre brukere sin informasjon;

 • bruke eller utvikle enhver tredjepartsapplikasjon som interagerer med tjenestene eller andre brukeres innhold eller informasjon uten vårt skriftlige samtykke;

 • bruke tjenestene på noen måte som kan virke forstyrrende på, forhindre, påvirke negativt eller hindre andre brukere fra å få fullt utbytte av tjenestene, eller som kan skade, deaktivere, overbelaste, eller forringe funksjonen til tjenestene på noen måte;

 • laste opp virus eller annen ondsinnet kode eller på annen måte kompromittere, omgå eller unnvike tjenestenes sikkerhet;

 • prøve å omgå noen av teknikkene for innholdsfiltrering som vi bruker, eller prøve å få tilgang til områder eller funksjoner på tjenestene som du ikke er autorisert til å ha tilgang til;

 • sondere, skanne eller teste sårbarheten til våre tjenester eller ethvert system eller nettverk;

 • bryte enhver gjeldende lov eller regulering i forbindelse med din tilgang til eller bruk av tjenestene; eller

 • få tilgang til eller bruke tjenestene på noen måte ikke uttrykkelig tillatt i disse vilkårene eller våre Samfunnsretningslinjer.

Oppsummert: Vi eier eller kontrollerer alt innhold, funksjoner og funksjonaliteter i tjenestene. For å sikre at tjenestene og andre brukere er beskyttet mot skade, er det regler vi trenger at du følger når du bruker tjenestene våre. Unnlatelse av å overholde disse reglene kan resultere i suspensjon eller oppsigelse av kontoen din.

8. Respektere andres rettigheter

Snap respekterer andres rettigheter. Det burde du også. Du kan derfor ikke bruke tjenestene, eller gjøre det mulig for noen andre å bruke tjenestene, på en måte som bryter eller krenker andres publisitetsrettigheter, personvern, opphavsrettigheter, varemerkerettigheter eller annen åndsverksrettighet. Når du sender inn innhold til tjenestene, er du selv ansvarlig for å forsikre, og må forsikre deg om at du eier dette innholdet, eller at du har mottatt alle nødvendige tillatelser, klargjøringer og autorisasjoner for å sende det inn til tjenestene (inkludert, dersom gjeldende, retten til å gjøre mekaniske reproduksjoner av de musikalske verkene legemliggjort i ethvert lydopptak, synkronisere alle komposisjoner til ethvert innhold, offentlig utføre alle komposisjoner eller lydopptak, eller noen andre gjeldende rettigheter for enhver musikk som ikke er gitt av Snap som du inkluderer i innholdet ditt) og gi rettighetene og lisensene som finnes i disse vilkårene for ditt innhold. Du samtykker også til at du ikke vil bruke eller forsøke å bruke en annen brukers konto, unntatt på en måte som er tillat av Snap eller dets tilknyttede selskaper.

Snap overholder lovgivning knyttet til åndsverksrettigheter, inkludert Digital Millennium Copyright Act, og tar rimelige tiltak for å raskt fjerne alt krenkende materiale som vi blir oppmerksomme på fra våre tjenester. Hvis Snap blir oppmerksomme på at en bruker gjentatte ganger har krenket opphavsrettigheter, vil vi ta rimelige tiltak i vår makt for å suspendere eller avslutte denne brukerens konto. Om du mener at noe på Tjenestene bryter åndsverksrettigheter som du eier eller kontrollerer, vennligst rapporter det gjennom skjemaet tilgjengelig gjennom dette verktøyet. Eller du kan sende en melding til vår utpekte agent: Snap Inc. Ved: Copyright Agent, 3000 31st Street, Santa Monica, CA 90405, e-post: copyright @ snap.com. Ikke bruk denne e-postadressen til noe annet enn å rapportere overtredelse av åndsverksrettigheter, alle andre e-poster vil bli ignorert. For å rapportere andre overtredelser på tjenestene, vennligst bruk verktøyet tilgjengelig her. Dersom du sender inn et varsel til vår Copyright-agent, må det:

 • inneholde fysisk eller elektronisk signatur fra en person som er autorisert til å handle på vegne av innehaveren av opphavsretten;

 • identifisere det opphavsrettslig beskyttede verket som hevdes å ha blitt krenket;

 • identifisere materialet som hevdes å være krenkende eller gjenstand for krenkende aktivitet og som skal fjernes eller få tilgangen deaktivert, og tilstrekkelig informasjon til å gjøre det mulig for oss å finne materialet;

 • legge ved kontaktinformasjon, inkludert adresse, telefonnummer og en e-postadresse;

 • legge ved en personlig erklæring om at du i god tro mener at materialet slik det brukes, ikke er autorisert av innehaver av åndsverksrettigheter, vedkommendes agent eller tillatt i medhold av loven; og

 • legge ved en erklæring om at informasjonen i varselet er nøyaktig og at du, under ed, er autorisert til å handle på vegne av innehaveren av åndsverksrettighetene.

Oppsummert: Sørg for at du eier eller har rett til å bruke alt innhold du gjør tilgjengelig på tjenestene. Hvis du bruker innhold eid av noen andre uten tillatelse, kan vi terminere kontoen din. Du kan gi oss beskjed dersom du ser noe du mener krenker dine åndsverksrettigheter.

9. Sikkerhet

Vi prøver hardt å gjøre tjenestene våre til et trygt sted for alle brukere. Men vi kan ikke garantere dette. Det er derfor du må bidra. Ved å bruke tjenestene, samtykker du til at du til enhver tid vil overholde disse vilkårene, inkludert Samfunnsretningslinjer og alle andre retningslinjer Snap gjør tilgjengelig for å opprettholde sikkerheten til tjenestene.

Hvis du ikke samtykker, forbeholder vi oss retten til å fjerne ethvert støtende innhold; avslutte eller begrense synligheten til kontoen din, og bevare data relatert til kontoen din i samsvar med dataoppbevaringspolicyer; og varsle tredjeparter - inkludert politi - og gi disse tredjepartene informasjon relatert til kontoen din. Dette steget kan være nødvendig for å beskytte sikkerheten til våre brukere og andre, for å etterforske, ordne opp i og håndheve potensielle brudd på vilkår, og for å oppdage og løse eventuelle bekymringer knyttet til svindel eller sikkerhet.

Vi bryr oss også om din fysiske sikkerhet mens du bruker våre tjenester. Ikke bruk tjenestene på en måte som kan distrahere deg fra å følge trafikk- eller sikkerhetslover. For eksempel, bruk aldri tjenestene mens du kjører. Og aldri sett deg selv eller andre i fare, bare for å ta en Snap eller for å samhandle med andre Snapchat-funksjoner.

Oppsummert: Vi prøver å gjøre tjenestene våre så trygge som mulig, men vi trenger din hjelp. Disse vilkårene, våre samfunnsretningslinjer og andre Snap-vilkår inneholder viktig informasjon om hvordan tjenestene og andre brukere holdes trygge. Og aldri sett deg selv eller andre i fare når du bruker tjenestene våre.

10. Kontoen din

For å bruke enkelte tjenester, må du lage en konto. Du samtykker til å gi oss nøyaktig, fullstendig og oppdatert informasjon i sammenheng med din konto. Med unntak av det usannsynlige tilfellet at aktiviteten på kontoen din oppstår utenfor din kontroll, er du ansvarlig for all aktivitet som oppstår på kontoen din. Derfor er det viktig at du holder kontoen din sikret. En måte å bidra til å gjøre kontoen din sikker på er å velge et sterkt passord du ikke bruker med andre kontoer, og at du aktiverer tofaktorautentisering. Om du tror at noen har fått tilgang til kontoen din, vennligst kontakt Support umiddelbart. All programvare som vi leverer til deg, kan du automatisk laste ned og installere oppgraderinger, oppdateringer eller andre nye funksjoner. Du kan justere disse automatiske nedlastingene via enhetens innstillinger. Du samtykker i å ikke lage noen konto hvis vi tidligere har fjernet eller utestengt deg eller kontoen din fra noen av våre tjenester, med mindre vi samtykker til noe annet.

Oppsummert: Sørg for at dine kontopplysninger er trygge og sikre. Bruk kun en konto dersom du er autorisert av oss til å gjøre det.

11. Minner

Minner er vår personlige datalagringstjeneste som gjør det enklere for deg å huske tilbake når som helst og hvor som helst.

Et av alternativene vi tilbyr med Minner er muligheten til å opprette et begrenset område ved å angi en passkode. Ved å angi en passkode minsker du sannsynligheten for at en person som får tak i enheten din vil være i stand til å se hva du har lagret i det begrensede området til Minner. Men her følger en viktig advarsel: Om du mister eller glemmer passkoden til dine Minner, eller om du trykker inn feil kode for mange ganger, vil du miste tilgang til innholdet du har lagret i det beskyttede området i Minner. Vi tilbyr ikke funksjoner for å gjenopprette passkoder for dette beskyttede området. Du er selv ansvarlig for å huske passkoden. Vennligst gå til vårt Supportnettsted for flere detaljer om passkoder.

Innholdet i Minner kan bli gjort utilgjengelig av forskjellige årsaker, for eksempel på grunn av driftssvikt eller dersom vi beslutter å avslutte kontoen din. Ettersom vi ikke kan love at innholdet alltid vil være tilgjengelig, anbefaler vi at du lagrer en egen kopi av innholdet du lagrer i Minner. Vi kan ikke love deg at Minner imøtekommer dine spesifikke lagringsbehov. Vi forbeholder oss retten til å angi lagringsgrenser for Minner eller å forby visse typer innhold som er berettiget til bruk med Minner, og vi kan endre disse grensene og forbud fra tid til annen etter eget skjønn.

Oppsummert: Minner vil bli automatisk aktivert, men du kan kontrollere noen funksjoner. Vær forsiktig med passkoden til dine Minner som vi ikke kan hjelpe deg med å gjenopprette hvis du glemmer. Vi kan heller ikke garantere at Minner vil bli lagret i evig tid, så opprett en sikkerhetskopi.

12. Datakostnader og mobiltelefoner

Du er ansvarlig for eventuelle belastninger du kan pådra deg for bruk av tjenestene våre. Dette inkluderer databelastninger og kostnader for meldinger, slik som SMS, MMS eller andre meldingsprotokoller eller teknologier (samlet kalt "Meldinger"). Hvis du er usikker på hva disse kostnadene kan være, bør du spørre tjenesteleverandøren din før du bruker tjenestene.

Ved å gi oss telefonnummeret ditt godtar du blant annet å motta meldinger fra Snap relatert til tjenestene, inkludert om kampanjer (der vi har ditt samtykke eller tillatelse fra loven), din konto og forholdet ditt med Snap. Disse meldingene kan mottas selv om telefonnummeret er registrert på en "Ikke ring-liste", eller tilsvarende internasjonal liste.

Om du endrer eller deaktiverer telefonnummeret som du brukte til å lage en konto, må du oppdatere din kontoinformasjon gjennom Innstillinger innen 72 timer for å hindre oss i å sende meldinger tiltenkt deg til noen andre.

Oppsummert: Vi kan sende deg meldinger, og mobilbelastninger kan påløpe når du bruker tjenestene våre.

13. Materialer og tjenester fra tredjeparter

Visse tjenester kan vise, inkludere eller gjøre tilgjengelig innhold, data, informasjon, applikasjoner, funksjoner eller materiale fra tredjeparter («tredjepartsmaterialer»), tilby koblinger til bestemte tredjeparts nettsteder, eller tillate bruk av tredjepartstjenester i forbindelse med disse. Hvis du bruker materialer eller tjenester fra en tredjepart, som er gjort tilgjengelig gjennom eller i forbindelse med tjenestene våre (inkludert tjenester vi tilbyr sammen med tredjeparten), vil de tredjepartenes gjeldende vilkår styre forholdet deres med deg. Hverken Snap eller noen av våre tilknyttede selskaper er ansvarlige for en tredjeparts vilkår eller handlinger som er utført under enhver tredjeparts vilkår. I tillegg, ved å bruke Tjenestene, erkjenner og samtykker du i at Snap ikke er ansvarlige for å undersøke eller evaluere innholdet, nøyaktigheten, fullstendigheten, tilgjengeligheten, aktualiteten, gyldigheten, samsvar med opphavsrett, lovligheten, anstendigheten, kvaliteten eller ethvert annet aspekt av slike tredjepartstjenester eller -nettsteder. Vi garanterer ikke, støtter ikke, påtar oss ikke og vil ikke ha noe ansvar eller erstatningsansvar overfor deg eller noen annen person for tredjepartstjenester, tredjepartsmaterialer eller tredjepartsnettsteder, eller for noen andre materialer, produkter eller tjenester tilhørende tredjeparter. Tredjepartsmaterialer, tilgjengeligheten av tredjepartstjenester og koblinger til andre nettsteder er kun gjort tilgjengelige som en bekvemmelighet for deg.

Oppsummert: Snap er ikke ansvarlig for tredjepartsfunksjoner, innhold eller tjenester som er tilgjengelige via eller i forbindelse med tjenestene våre. Vennligst sørg for at du leser vilkårene til tredjeparten.

14. Endring av tjenestene og disse vilkårene

Vi forbedrer stadig Tjenestene våre og lager nye hele tiden. Det betyr at vi kan legge til eller fjerne funksjoner, produkter eller funksjonaliteter over tid, og vi kan også suspendere, stoppe eller avslutte tjenestene helt. Dette kan vi gjøre når som helst, og når vi gjør det, vil vi forsøke å varsle deg på forhånd — men det vil ikke alltid være mulig å få det til.

Dette betyr også at vi må oppdatere disse vilkårene for å gjenspeile endringer i tjenestene våre eller hvordan vi leverer disse, samt å overholde juridiske krav, eller av for andre juridiske eller sikkerhetsgrunner. Hvis disse endringene i disse vilkårene er materielle vil vi gi deg rimelig forvarsel (med mindre endringer kreves tidligere, for eksempel som følge av endring i juridiske krav eller hvor vi lanserer nye tjenester eller funksjoner). Hvis du fortsetter å bruke tjenestene når endringene trer i kraft, anser vi det som ditt samtykke.

Oppsummert: Tjenestene våre kommer til å utvikle seg over tid. Vi kan oppdatere disse vilkårene fra tid til annen for å gjenspeile disse endringene eller av andre grunner.

15. Oppsigelse og suspensjon

Selv om vi håper du forblir en livslang Snapchatter, kan du si opp vilkårene når som helst hvis du ikke er enig i enkelte endringer vi gjør i vilkårene, eller av en annen grunn, ved å slette Snapchat-kontoen din (eller, i noen tilfeller, konto tilknyttet den aktuelle delen av tjenestene du bruker).

Det kan hende vi begrenser, avslutter eller midlertidig suspenderer tilgangen til tjenestene hvis du ikke overholder disse vilkårene, våre Samfunnsretningslinjer eller loven, av årsaker utenfor vår kontroll, eller av andre grunner. Det betyr at vi kan si opp disse vilkårene, slutte å levere til hele eller enhver del av tjenestene til deg, eller innføre nye eller ytterligere begrensninger på din evne til å bruke våre tjenester. Vi kan for eksempel deaktivere kontoen din på grunn av langvarig inaktivitet, og vi kan ta tilbake brukernavnet ditt når som helst, uansett årsak. Og selv om vi vil prøve å gi deg rimelig varsel på forhånd, kan vi ikke garantere at du vil motta et varsel ved alle omstendigheter.

Der vi begrenser, avslutter eller suspenderer tilgangen din til tjenestene for brudd på våre Samfunnsretningslinjer, vil vi varsle deg og gi deg mulighet til å anke.

Før vi begrenser, avslutter eller suspenderer tilgangen din til tjenestene, vil vi ta hensyn til alle relevante fakta og omstendigheter som fremgår av informasjonen vi har til rådighet, avhengig av den underliggende årsaken til at handlingen ble utført. Hvis du for eksempel bryter Samfunnsretningslinjene våre, vurderer vi alvorlighetsgraden, hyppigheten og virkningen av bruddene, samt intensjonen bak bruddet. Dette vil påvirke vår beslutning om å begrense, avslutte eller suspendere tilgangen din til tjenestene og, i tilfelle suspensjon, hvor lenge vi suspenderer tilgangen din. Du kan finne ut mer om hvordan vi vurderer og iverksetter tiltak mot misbruk av tjenestene våre på vårt Supportnettsted.

Uavhengig av hvem som avslutter disse vilkårene, er både du og Snap fortsatt bundet av seksjonene 2, 3 (i den grad alle tilleggsvilkår og betingelser ville, ifølge deres vilkår, fortsatt være gjeldende), og 6 - 23 i vilkårene.

Oppsummert: Du kan slutte å bruke tjenestene eller slette kontoen din når som helst og uansett grunn, også hvis du ikke liker endringer av disse vilkårene. Vi kan begrense eller avslutte tilgangen din til tjenestene av grunnene angitt ovenfor. Når vi gjør det, vil vi i de fleste tilfeller gi deg et varsel, i tillegg til mulighet for å anke avgjørelsen.

16. Skadeløsholdelse

Du samtykker til, i den grad som er tillatt av loven, å forsvare og holde Snap skadesløs, og det gjelder i tilegg våre tilknyttede selskaper, datterselskaper, direktører, aksjonærer, ansatte, konsesjonsgivere, og agenter fra og mot alle klager, anklagelser, fordringer, skader, tap, kostnader, avgifter, forpliktelser, erstatningsansvar og utgifter (inkludert advokatgebyr) på grunn av, som følge av eller relatert på noen måte til: (a) din tilgang til eller bruk av Tjenestene; (b) ditt innhold, inkludert overtredelseskrav relatert til ditt innhold; (c) ditt brudd på disse Vilkårene eller enhver anvendelig lov eller regulering; eller (d) din uaktsomhet eller forsettlig forsømmelse eller mislighold.

Oppsummert: Hvis du forårsaker oss skader, vil du kompensere oss.

17. Ansvarsfraskrivelse

Vi vil gjøre vårt ytterste for å holde tjenestene i drift og fri for forstyrrelser. Vi kan likevel ikke love at vi vil lykkes.

Tjenestene blir levert "slik de er" og "som tilgjengelig" og så langt det er mulig etter loven og unntatt som påpekt over, uten garantier av noe slag, enten i klartekst eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, impliserte garantier, betingelser eller andre vilkår relatert til (a) salgbarhet, tilfredsstillende kvalitet, egnethet for et spesielt formål, tittel, råderett, ukrenkelighet, eller (b) som fremkommer som resultat av forhandlinger. I tillegg, idet vi forsøker å tilby en god brukeropplevelse, erklærer eller garanterer vi ikke at: (i) tjenestene vil alltid være helt sikre, feilfrie eller i betimelig tid, (ii) tjenestene vil alltid fungere uten forsinkelser, avbrudd eller mangler, eller (iii) ethvert innhold eller informasjon du oppnår gjennom tjenestene vil alltid være punktlige eller nøyaktige.

HVIS LOVEN I LANDET DER DU BOR IKKE TILLATER FRASKRIVELSE AV ANSVAR SOM NEVNT I DENNE KLAUSULEN, SKAL SLIKE FRASKRIVELSER IKKE GJØRES GJELDENDE I DEN GRAD DET IKKE ER TILLATT.

I den grad loven tillater det, tar Snap, Snap Inc. og dets tilknyttede selskaper intet ansvar og påtar seg ingen byrde for ethvert innhold som du, bruker eller en tredjepart skaper, laster opp, legger ut, sender, mottar, viser eller lagrer på eller gjennom tjenestene våre, og du forstår og samtykker i at du kan bli utsatt for innhold som kan være støtende, ulovlig, misvisende, eller på annen måte upassende. Hverken Snap, Snap Inc. eller dets tilknyttede selskaper vil være ansvarlig for slike hendelser.

Intet i disse vilkårene vil ekskludere eller begrense ansvar vi måtte ha for å fjerne innhold hvis det kreves av loven i landet du bor i.

Oppsummert: Snap vil prøve å gjøre tjenestene tilgjengelige for deg, men vi gir ingen løfter vedrørende kvalitet og vil ikke være ansvarlige for ethvert innhold som ikke er vårt.

18. Ansvarsbegrensning

Snap, Snap Inc. og våre tilknyttede selskaper og direktører, ledere, aksjeeiere, ansatte, lisensgivere, leverandører og agenter vil ikke holdes ansvarlige for noen indirekte, tilfeldige, spesielle, konsekvensielle, straffende, eller multiple skader, eller noen tap av fortjeneste eller inntekter, enten dette er pådratt direkte eller indirekte, eller eventuelle tap av data, bruk, forretningsverdi eller andre immaterielle tap, som følge av: (a) din bruk av tjenestene eller manglende evne til å bruke tjenestene, (b) din tilgang til eller manglende evne til å få tilgang til tjenestene, (c) oppførselen eller innholdet til andre brukere eller tredjeparter på eller gjennom tjenestene, eller (d) uautorisert tilgang, bruk eller endring av innholdet ditt. Med unntak for de tilfeller som ellers er angitt i andre vilkår av Snap, Snap Inc., eller deres tilknyttede selskaper vil ikke Snap, Snap Inc., eller deres tilknyttede selskapers samlede ansvar for alle krav relatert til tjenestene overstige verdien av (a) 100 EUR, og (b) det du betalte Snap de siste 12 månedene for enhver tjeneste.

Ikke noe av innholdet i disse Vilkårene (eller for å unngå misforståelse, alle andre vilkår som du er underlagt i henhold til tjenestebestemmelsen gjort av Snap Group Limited, Snap Inc. eller våre tilknyttede selskaper skal ekskludere eller begrense Snap Group Limited, Snap Inc. eller våre tilknyttede selskaper sitt ansvar for: a) død eller personskade som oppstår fra deres egen forsett eller uaktsomhet; b) svindel eller usannheter; eller c) alt annet ansvar i den grad hvor slikt ansvar ikke kan utelukkes eller begrenses ved lov.

I tillegg, ingenting i disse Vilkårene påvirker dine lovbestemte rettigheter som forbruker.

HVIS LOVEN I LANDET DER DU BOR, IKKE TILLATER FRASKRIVELSE AV ANSVAR SOM NEVNT I DENNE KLAUSULEN, SKAL SLIKE FRASKRIVELSER IKKE GJØRES GJELDENDE I DEN GRAD DET IKKE ER TILLATELIG.

Oppsummert: Vi begrenser vårt ansvar for alt du gjør, tilfeller der du ikke kan få tilgang til tjenestene, ting andre gjør, og ethvert problem som følge av uautorisert bruk av tjenestene våre. Der vi er ansvarlige overfor deg, og du har blitt påført tap, begrenser vi vårt ansvar til et gitt beløp.

19. Tvisteløsning og voldgift

Hvis du har et problem, snakk med oss. Bare kontakt oss først, så vil vi gjøre vårt beste for å løse problemet.

Noen av våre Tjenester kan ha tilleggsvilkår som inneholder tvistebestemmelser som er unike for den aktuelle tjenesten eller bostedet ditt.

Hvis du bruker Tjenestene på vegne av en bedrift (heller enn for personlig bruk), er du og Snap Group Limited enige i at så langt det er tillatelig ifølge loven, vil alle krav og uenigheter mellom oss som har sitt opphav i eller er forbundet med disse vilkårene eller bruken av Tjenestene, bli endelig avgjort gjennom bindende voldgift i samsvar med LCIA Arbitration Rules, som er inkorporert som referanse til denne klausulen. Det vil være en voldgiftsmann(som skal utpekes av LCIA), voldgiften vil foregå i London, og voldgiften vil foregå på engelsk. Hvis du ikke ønsker å akseptere denne klausulen, må du ikke bruke Tjenestene.

Oppsummert: Ta kontakt med oss hvis du har en klage. Tvister med businessbrukere avklares gjennom voldgift.

20. Verneting

I den grad du eller Snap er gitt tillatelse under disse vilkårene til å initiere rettsbehandling i en rettssal, aksepterer både du og Snap at alle krav og uenigheter (enten kontraktsmessige eller andre) som er begrunnet av eller relaterer seg til disse Vilkårene eller til bruken av tjenestene, vil utelukkende bli prosedert i engelsk rett i Storbritannia, dersom dette ikke er forbudt ved lov i hjemlandet ditt. Du og Snap samtykker til den eksklusive jurisdiksjonen disse domstolene har.

21. Lovvalg

Lovene i England og Wales skal gjelde for disse Vilkårene og alle krav og tvister (enten kontraktsmessige, skadevoldende handlinger eller annet) som oppstår fra eller i forbindelse med disse vilkårene eller emnene som omhandles. Noen lands domstoler vil ikke anvende lovene i England og Wales i forbindelse med tvister knyttet til disse vilkårene. Hvis du bor i et av disse landene, kan det hende lovene i hjemlandet ditt gjelder for slike tvister.

22. Atskilt ugyldighet

Hvis noen bestemmelse i disse Vilkår for Kreatører ikke kan håndheves, så vil den bestemmelsen fjernes fra vilkårene og vil ikke påvirke gyldigheten og håndhevelsen av enhver gjenværende bestemmelse.

23. Endelige Vilkår

Disse Vilkårene, inkludert tilleggsvilkår som referert til i Seksjon 3, utgjør hele avtalen mellom deg og Snap, og erstatter alle tidligere avtaler. Disse vilkårene skaper eller gir ingen rettigheter til tredjeparter. Dersom vi ikke håndhever en bestemmelse i disse vilkårene, anses ikke dette som en fraståelse av våre rettigheter til å håndheve disse vilkårene. Vi forbeholder oss retten til å overføre våre rettigheter under disse Vilkårene og levere Tjenestene ved hjelp av en annen enhet, gitt at den enheten opprettholder disse Vilkårene. Du kan ikke overføre noen av dine rettigheter eller forpliktelser under disse Vilkårene uten vårt samtykke. Vi forbeholder oss alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt til deg. Der vi har gitt sammendrag av disse vilkårene i avsnitt, har disse oppsummeringene blitt inkludert for din bekvemmelighet og du bør lese disse vilkårene i sin helhet for å forstå dine juridiske rettigheter og forpliktelser.

24. Kontakt oss

Snap Group Limited ønsker velkommen kommentarer, spørsmål, bekymringer eller forslag. Du kan kontakte oss eller få støtte ved å bruke dette skjemaet online.

Selskapet som er ansvarlig for Tjenestene utenfor USA kalles Snap Group Limited og er lokalisert i Storbritannia med adresse 50 Cowcross Street, Level 2, London, EC1M 6AL, Storbritannia. Registrert selskapsnummer: 09763672. MVA ID: GB 237218316.