Servicevoorwaarden Snap Inc.

(Als je in de Verenigde Staten woont)

Van kracht: 30 september 2021

Welkom!

We hebben deze Servicevoorwaarden (die we verder aanduiden als de “Voorwaarden”) opgesteld om je te laten weten welke regels van toepassing zijn op onze relatie met jou als gebruiker van onze Diensten. Hoewel we ons best hebben gedaan geen juridische termen in deze Voorwaarden te gebruiken, klinken ze hier en daar misschien nog steeds als een traditioneel contract. Daar bestaat een goede reden voor: Deze Voorwaarden vormen inderdaad een juridisch bindend contract tussen jou en Snap Inc. ("Snap"). Lees ze daarom zorgvuldig door.

Door gebruik te maken van Snapchat, Bitmoji, of een van onze andere producten of diensten die onderhevig zijn aan deze Voorwaarden (we noemen deze in het vervolg samen de "Diensten"), stem je in met de Voorwaarden. Als je er niet mee akkoord gaat, moet je de Diensten dus niet gebruiken.

Deze Voorwaarden zijn van toepassing indien je in de Verenigde Staten woont of indien jouw hoofdvestiging zich in de Verenigde Staten bevindt. Als je buiten de Verenigde Staten woont of als jouw hoofdvestiging zich buiten de Verenigde Staten bevindt, levert Snap Group Limited jou de diensten en wordt jouw relatie beheerst door de Servicevoorwaarden van Snap Group Limited.

MEDEDELING OVER ARBITRAGE: DEZE VOORWAARDEN BEVATTEN VERDEROP EEN ARBITRAGECLAUSULE. JIJ EN SNAP KOMEN OVEREEN DAT GESCHILLEN TUSSEN ONS WORDEN BESLECHT DOOR MIDDEL VAN VERPLICHTE, BINDENDE ARBITRAGE - MET UITZONDERING VAN BEPAALDE SOORTEN GESCHILLEN DIE IN DE ARBITRAGECLAUSULE WORDEN GENOEMD. DAARNAAST DOEN JIJ EN SNAP AFSTAND VAN HET RECHT DEEL TE NEMEN AAN COLLECTIEVE GERECHTELIJKE PROCESSEN (CLASS-ACTION) OF COLLECTIEVE ARBITRAGE (CLASS-WIDE ARBITRATION). JE HEBT HET RECHT OM AF TE ZIEN VAN ARBITRAGE ZOALS UITGELEGD IN DE ARBITRAGECLAUSULE.

1. Wie mag de Diensten gebruiken?

Het is niet toegestaan om een account aan te maken of de Diensten te gebruiken als je nog geen 13 jaar oud bent. Als je jonger bent dan 18 jaar kun je de Diensten alleen gebruiken met voorafgaande toestemming van een ouder of wettelijke voogd. Zorg ervoor dat een ouder of wettelijke voogd deze Voorwaarden met jou heeft doorgenomen en besproken voordat je gebruikmaakt van de Diensten. Het kan zijn dat wij aanvullende Diensten aanbieden waarvoor aanvullende voorwaarden gelden, die vereisen dat je zelfs nog ouder moet zijn om ze te mogen gebruiken. Lees alle voorwaarden daarom goed door. Door gebruik te maken van de Diensten verklaar, garandeer en ga je ermee akkoord dat:

 • je toegestaan bent om een bindend contract met Snap af te sluiten;

 • Je bent niet iemand die op grond van de wet van de Verenigde Staten of een ander toepasselijk rechtsgebied is uitgesloten van gebruik van de Diensten. Dit betekent bijvoorbeeld dat je niet op de lijst van speciaal aangewezen personen (de zogeheten SDN-lijst) van het Amerikaanse Ministerie van Financiën staat en dat geen andere vergelijkbare beperking op jou van toepassing is;

 • je bent geen veroordeelde zedendelinquent; en

 • Je houdt je aan deze Voorwaarden en alle toepasselijke lokale, staats-, nationale en internationale wetten, regels en voorschriften.

Als je de Diensten namens een bedrijf of andere entiteit gebruikt, verklaar je dat je gemachtigd bent om dit bedrijf of deze entiteit aan deze Voorwaarden te verbinden, en je gaat ermee akkoord met deze Voorwaarden namens het bedrijf of de entiteit (en alle verwijzingen naar "jij" en "jouw" in deze Voorwaarden betekenen zowel jezelf, de eindgebruiker als het bedrijf of de entiteit). Als je de Diensten namens een Amerikaanse overheidsinstantie gebruikt, stem je in met het Amendement van de Servicevoorwaarden van Snap Inc. voor gebruikers van de Amerikaanse overheid.

2. Rechten die wij jou verlenen

Tussen jou en ons is Snap (en haar licentiegevers) de eigenaar van de Diensten, met inbegrip van alle eigendomsinhoud, informatie, materiaal, software, afbeeldingen, tekst, grafische elementen (met inbegrip van Bitmoji-avatars die je kunt samenstellen met behulp van visuele elementen die wij verstrekken), illustraties, logo's, octrooien, handelsmerken, dienstmerken, auteursrechten, foto's, audio, video, muziek en het uiterlijk van de Diensten, en alle bijbehorende intellectuele eigendomsrechten. Snap verleent je een wereldwijde, royaltyvrije, niet-toewijsbare, niet-exclusieve, herroepbare en niet-sublicentieerbare licentie voor toegang tot en gebruik van onze Diensten. Deze licentie is uitsluitend bedoeld om gebruik te maken van de Diensten en ervan te genieten op een manier die volgens deze Voorwaarden en ons beleid, zoals onze Communityrichtlijnen en Richtlijnen voor Geluiden op Snapchat is toegestaan. Je mag de Diensten alleen gebruiken zoals door deze Voorwaarden wordt toegestaan. Je mag anderen ook niet helpen om dit te doen.

3. Rechten die jij ons verleent

In veel van onze Diensten kun je inhoud genereren, uploaden, plaatsen, verzenden, ontvangen en opslaan. Wanneer je dat doet, blijven alle eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud die jou toebehoren van jou. Maar jij geeft ons toestemming om die inhoud te gebruiken. Hoe ruim die toestemming is, is afhankelijk van de Diensten die je gebruikt en de Instellingen die je hebt geselecteerd.

Voor alle content die je aan de Diensten inzendt, verleen je Snap en onze zusterbedrijven een wereldwijde, royaltyvrije, sublicentieerbare en een overdraagbare licentie om die inhoud te mogen hosten, opslaan, cachen, gebruiken, weergeven, wijzigen, aanpassen, bewerken, publiceren, analyseren, overbrengen en verspreiden. Deze licentie is bedoeld om de Diensten te exploiteren, ontwikkelen, leveren, promoten en verbeteren en voor onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe Diensten. Deze licentie omvat een recht voor ons om jouw inhoud beschikbaar te stellen aan, en deze rechten door te geven aan, dienstverleners met wie wij contractuele relaties hebben in verband met de levering van de Diensten, uitsluitend met het doel om dergelijke Diensten te leveren.

We noemen Verhaal-inzendingen die zo zijn ingesteld dat ze door iedereen kunnen worden bekeken en content die je inzendt aan publieke Diensten, waaronder Openbare Profielen, Snap Kaart of Lensstudio, "Publieke Inhoud". Omdat Publieke Inhoud vanzelfsprekend openbaar is, verleen je Snap, onze zusterbedrijven, andere gebruikers van de Diensten en onze zakenpartners alle dezelfde rechten die je toekent aan niet-Publieke inhoud in de vorige alinea, alsmede het onbeperkte, wereldwijde, royaltyvrije en eeuwigdurende recht van en de licentie om afgeleiden te maken, deze te promoten, tentoon te stellen, uit te zenden, uit te zenden, te syndiceren, te reproduceren, te distribueren, te synchroniseren, grafische en auditieve effecten te overlappen, publiekelijk uit te voeren en publiekelijk weer te geven, van alle of een deel van jouw Publieke Inhoud (inclusief de afzonderlijke video, afbeelding, geluidsopname of muzikale composities die het bevat) in welke vorm dan ook en in welke media of distributiemethodes dan ook, nu bekend of later ontwikkeld. Wanneer je verschijnt in Publieke Inhoud, deze creëert, uploadt, post of verstuurt (met inbegrip van jouw Bitmoji), verleen je Snap, onze zusterbedrijven, andere gebruikers van de Diensten en onze zakelijke partners ook een onbeperkt, wereldwijd, royaltyvrij, onherroepelijk en eeuwigdurend recht van en licentie om de naam, gelijkenis en stem te gebruiken van iedereen die voorkomt in jouw Publieke Inhoud voor commerciële en niet-commerciële doeleinden. Dit betekent onder andere dat je geen recht hebt op enige vergoeding als jouw inhoud, video's, foto's, geluidsopnamen, muzikale composities, naam, gelijkenis of stem door ons, onze zusterbedrijven, gebruikers van de Diensten of onze zakelijke partners worden gebruikt. Meer informatie over hoe je kunt instellen wie je inhoud kan bekijken, vind je in ons Privacybeleid en op onze ondersteuningswebsite. Alle Publieke Inhoud moet geschikt zijn voor personen van 13 jaar en ouder.

Hoewel we dat niet verplicht zijn, kunnen we je inhoud op elk moment en om welke reden dan ook raadplegen, bekijken, screenen en verwijderen, bijvoorbeeld als we denken dat je inhoud in strijd is met deze Voorwaarden. Jij blijft echter volledig zelf verantwoordelijk voor de inhoud die je maakt, uploadt, plaatst, verstuurt of opslaat door middel van de Dienst.

Wij, onze zusterbedrijven en onze externe partners kunnen reclame plaatsen op de Diensten, inclusief gepersonaliseerde reclame gebaseerd op de informatie die jij ons verstrekt, die wij verzamelen of die wij over jou verkrijgen. Advertenties kunnen soms in de buurt van, tussen, over of in jouw inhoud verschijnen.

We vinden het altijd leuk om iets van onze gebruikers te vernemen. Maar als je feedback of suggesties geeft, houdt er dan rekening mee dat we ze kunnen gebruiken zonder je te compenseren, en zonder enige beperking of verplichting aan jou. Je gaat ermee akkoord dat wij eigenaar zijn van alle rechten op alle materialen of items die wij ontwikkelen op basis van dergelijke feedback of suggesties.

4. Aanvullende voorwaarden voor specifieke diensten

Aanvullende bepalingen en voorwaarden vermeld op de pagina voor het Voorwaarden & Beleid van Snap of die anderszins aan jou ter beschikking worden gesteld kunnen van toepassing zijn op specifieke Diensten. Als je gebruik maakt van die Diensten, dan worden die aanvullende voorwaarden onderdeel van deze Voorwaarden. Indien een van de toepasselijke aanvullende voorwaarden in strijd is met deze Voorwaarden, zullen de aanvullende voorwaarden prevaleren terwijl je gebruik maakt van de Diensten waarop deze van toepassing zijn.

5. Privacy

Je privacy is belangrijk voor ons. Hoe er met je gegevens wordt omgegaan wanneer je onze Diensten gebruikt, kun je lezen in ons Privacybeleid.

6. De inhoud van anderen

Veel van de inhoud van onze Diensten is gemaakt door gebruikers, uitgevers en andere derden. De volledige verantwoordelijkheid voor de inhoud ligt bij de persoon of organisatie die deze heeft gemaakt. Het maakt niet uit of deze is ingezonden voor publicatie of privé is verzonden. Hoewel Snap zich het recht voorbehoudt alle inhoud die op de Diensten verschijnt te controleren of te verwijderen, controleren we niet noodzakelijkerwijs alle inhoud. We kunnen dus niet garanderen - en doen dat ook niet - dat andere gebruikers of de inhoud die zij via de Diensten aanbieden, voldoen aan onze Voorwaarden of Communityrichtlijnen.

7. Respect voor de Diensten en Rechten van Snap

Je moet ook de rechten van Snap respecteren en je houden aan de Merkrichtlijnen van Snapchat, Bitmoji Merkrichtlijnenen andere richtlijnen, supportpagina's of veelgestelde vragen die door Snap of onze zusterbedrijven worden gepubliceerd. Dat betekent onder meer dat je geen van de volgende dingen mag doen, proberen te doen, of iemand anders in staat te stellen of te aanmoedigen om te doen:

 • gebruikmaken van naamsbekendheid, logo's, pictogrammen, elementen van de gebruikersinterface, ontwerpen, foto's, video's of andere materialen die Snap beschikbaar maakt via de Diensten, behalve wanneer dit expliciet is toegestaan volgens deze Voorwaarden, de Merkrichtlijnen van Snapchat, Bitmoji Merkrichtlijnen of andere door Snap or onze zusterbedrijven gepubliceerde merkrichtlijnen;

 • inbreuk maken op auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten van Snap of onze zusterbedrijven;

 • de Diensten of de inhoud van de Diensten kopiëren, wijzigen, archiveren, downloaden, uploaden, openbaar maken, distribueren, verkopen, leasen, verspreiden via een perssyndicaat, uitzenden, uitvoeren, weergeven, beschikbaar maken, er afgeleide producten van maken of anderszins gebruiken, anders dan tijdelijke bestanden die automatisch door jouw webbrowser in het cachegeheugen worden geplaatst voor weergave, zoals anderszins uitdrukkelijk is toegestaan in deze Voorwaarden, zoals anderszins uitdrukkelijk schriftelijk door ons is toegestaan, of zoals mogelijk wordt gemaakt door de beoogde functionaliteit van de Dienst;

 • meer dan één account voor jezelf aanmaken, een andere account aanmaken indien wij jouw account reeds hebben uitgeschakeld, toegang proberen te verkrijgen tot de Diensten via niet-geautoriseerde toepassingen van derden, inloggegevens van andere gebruikers vragen, of toegang tot jouw account, een gebruikersnaam, Snaps of een vriendenkoppeling kopen, verkopen, verhuren of leasen;

 • reverse-engineeren, dupliceren, decompileren, demonteren of decoderen van de Diensten (met inbegrip van onderliggende ideeën of algoritmen), of anderszins de broncode van de software van de Dienst verzamelen;

 • een robot, spider, crawler, scraper of andere geautomatiseerde methode of interface gebruiken om toegang te verkrijgen tot de Diensten of gegevens van andere gebruikers te verzamelen;

 • externe toepassingen gebruiken of ontwikkelen die dingen doen met de inhoud van de Diensten of inhoud of gegevens van andere gebruikers zonder onze schriftelijke toestemming;

 • de Diensten gebruiken op een wijze die het volledig genot van de Diensten door andere gebruikers zou kunnen beïnvloeden, verstoren of belemmeren, of die de Diensten op welke manier dan ook zou kunnen schaden, uitschakelen, overbelasten of de werking ervan zou kunnen hinderen;

 • virussen of andere kwaadaardige codes uploaden, of op andere manieren de beveiliging van de Diensten ondermijnen, overbruggen of omzeilen;

 • Proberen door ons gebruikte mechanismen voor inhoudsfiltering te omzeilen, of proberen toegang te verkrijgen tot onderdelen of voorzieningen van de Diensten waarvoor je niet bent gemachtigd;

 • onze Diensten, systemen of netwerken niet onderzoeken, scannen of testen op zwakke plekken;

 • toepasselijke wet- of regelgeving schenden in verband met jouw toegang tot of gebruik van de Diensten; of

 • toegang verkrijgen of gebruikmaken van de Diensten op een manier die niet uitdrukkelijk is toegestaan onder deze Voorwaarden of onze Communityrichtlijnen.

8. Respect voor de rechten van anderen

Snap respecteert de rechten van anderen. Dat verlangen we ook van jou. Je mag de Diensten dus niet gebruiken of iemand anders in staat stellen om gebruik te maken van de Diensten op een manier die in strijd is met of inbreuk maakt op de rechten met betrekking tot publicatie, privacy, auteursrechten, handelsmerk of intellectueel eigendom van anderen. Als je inhoud indient bij de Dienst, ga je ermee akkoord en verklaar je dat jij de eigenaar bent van die inhoud, of dat je alle noodzakelijke toestemmingen, machtigingen en bevoegdheden hebt ontvangen om dergelijke inhoud bij de Dienst in te dienen (inclusief, indien van toepassing, het recht om mechanische muziekreproducties te maken die in geluidsopnamen worden vertegenwoordigd, het recht om composities met inhoud te synchroniseren, het recht om eventuele composities of geluidsopnames publiekelijk uit te voeren of enig ander toepasselijke recht voor muziek die niet door Snap wordt geleverd en die je in jouw inhoud plaatst) en in het kader van deze Voorwaarden de rechten en licenties te verlenen voor jouw inhoud. Je gaat er ook mee akkoord dat je geen account van een andere gebruiker zult gebruiken of probeert te gebruiken, behalve indien toegestaan door Snap of haar zusterbedrijven.

Snap respecteert wetten inzake auteursrechten, waaronder de Digital Millennium Copyright Act en neemt redelijke stappen om alle inbreukmakend materiaal waarvan wij bewust worden, snel te verwijderen van onze Diensten. Als Snap er bewust van wordt dat een gebruiker herhaaldelijk inbreuk maakt op auteursrechten, nemen wij redelijke stappen die binnen onze bevoegdheid liggen voor beëindiging van het account van deze gebruiker. Als je gelooft dat iets in de Diensten inbreuk maakt op jouw auteursrecht dat door jou wordt beheerd, kun je dit formulier invullen dat toegankelijk is via deze tool. Of je kunt beroep doen op onze toegewezen vertegenwoordiger via: Snap Inc., Attn: Copyright Agent 3000 31st Street, Santa Monica, CA 90405, VS. E-mail: copyright @ snap.com. Gebruik dit e-mailadres niet voor andere doeleinden dan het rapporteren van inbreuk op het auteursrecht, omdat dergelijke e-mails worden genegeerd. Om andere vormen van schending van de Diensten rapporteren, kun je deze methode gebruiken. Als je een melding indient bij onze Copyright Agent, moet deze voldoen aan de vereisten van de Amerikaanse wetsbepaling 17 U.S.C. § 512(c)(3). Dit betekent dat de melding het volgende moet bevatten:

 • de fysieke of elektronische handtekening van een persoon die is gemachtigd om te handelen in naam van de eigenaar van het auteursrecht;

 • een aanduiding van het auteursrechtelijke werk waarop inbreuk zou zijn gemaakt;

 • een aanduiding van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt of het onderwerp is van de inbreukmakende activiteit en dat moet worden verwijderd, of de toegang waartoe moet geworden geblokkeerd, en voldoende informatie om ons redelijkerwijs in staat te stellen het materiaal te vinden;

 • je contactgegevens, inclusief je adres, telefoonnummer en e-mailadres;

 • een persoonlijke verklaring dat je oprecht gelooft dat het gebruik van het materiaal waarover wordt geklaagd niet is toegestaan door de auteursrechtelijke eigenaar, zijn/haar vertegenwoordiger of de wet; en

 • een verklaring dat de informatie in de melding waarheidsgetrouw is en, op straffe van meineed, dat je gemachtigd bent te handelen in naam van de eigenaar van het auteursrecht.

9. Veiligheid

We doen ons best om de Diensten een veilige plaats te laten zijn voor alle gebruikers. Maar we kunnen het niet garanderen. Daar kun jij een belangrijke rol spelen. Door gebruik te maken van de Diensten ga je ermee akkoord dat je deze Voorwaarden te allen tijde naleeft, inclusief onze Communityrichtlijnen en alle andere beleidslijnen die Snap beschikbaar stelt voor om de veiligheid van de Diensten te kunnen garanderen.

Als je deze Voorwaarden niet kunt naleven, behouden wij ons het recht voor om beledigende inhoud te verwijderen of de zichtbaarheid van jouw account te beëindigen of te beperken en derden op de hoogte te stellen, waaronder wetshandhaving. We zullen vervolgens deze derden informatie verstrekken met betrekking tot je account. Deze stap kan noodzakelijk zijn om de veiligheid van onze gebruikers en anderen te beschermen voor het onderzoeken, verhelpen en afdwingen van mogelijke inbreuk op de voorwaarden, en om eventuele problemen met betrekking tot fraude of veiligheid op te sporen en op te lossen.

Jouw fysieke veiligheid tijdens het gebruik van onze diensten vinden wij ook heel belangrijk. Gebruik de Diensten dus niet op zodanige wijze dat je aandacht wordt afgeleid van verkeers- of veiligheidsvoorschriften. Gebruik de Diensten bijvoorbeeld nooit tijdens het rijden. En breng jezelf of anderen nooit in gevaar, alleen maar om een Snap te maken.

10. Je account

Om bepaalde Diensten te kunnen gebruiken, moet je een account aanmaken. Je gaat ermee akkoord ons te voorzien van nauwkeurige, volledige en bijgewerkte informatie voor jouw account. Jij bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder jouw account. Het is dus belangrijk je account te beschermen. Een manier om dat te doen is door een sterk wachtwoord te kiezen dat je niet gebruikt voor andere accounts. Neem onmiddellijk contact op met het ondersteuningsteam als je denkt dat iemand anders toegang heeft tot je account. Eventuele software die we aan jou verstrekken kan mogelijk automatisch upgrades, updates en andere nieuwe voorzieningen downloaden en installeren. Het is mogelijk dat je de instellingen voor deze automatische downloads kunt wijzigen op je apparaat. Je gaat ermee akkoord geen account aan te maken indien wij jou of jouw account eerder hebben verwijderd of verbannen van een van onze Diensten, tenzij wij anders toestaan.

11. Herinneringen

Herinneringen zijn onze opslagservice waarmee je je eenvoudiger altijd en overal dingen kunt herinneren. Door met deze Voorwaarden in te stemmen, schakel je automatisch Herinneringen in. Nadat Herinneringen ingeschakeld is, blijft het ingeschakeld zolang je je Snapchat-account houdt. Je kunt echter via Instellingen bepaalde functies van Herinneringen uitschakelen.

Een van de opties die we voor Herinneringen bieden, is de mogelijkheid om een afgeschermd gedeelte te maken door een toegangscode in te stellen in de vorm van een pincode, een wachtwoordzin of op een andere manier. Dit lijkt op de vergrendelingsfunctie die je misschien op je mobiele apparaat gebruikt. Door een toegangscode in te stellen, verklein je de kans dat iemand anders die jouw apparaat in handen krijgt, kan zien wat je in het afgeschermde gedeelte voor Herinneringen hebt opgeslagen. Maar hier volgt een heel belangrijke waarschuwing: Als je je toegangscode voor herinneringen vergeet of als je te vaak de verkeerde toegangscode invoert, heb je geen toegang meer tot de inhoud die je in het afgeschermde gedeelte voor herinneringen hebt opgeslagen. We bieden voor dit afgeschermde gedeelte geen herstelfunctie voor deze toegangscode. Jij bent als enige verantwoordelijk voor het onthouden van je toegangscode. Ga naar onze ondersteuningssite voor meer informatie over toegangscodes.

Jouw inhoud binnen Herinneringen kan door verschillende oorzaken niet beschikbaar zijn, bijvoorbeeld als de werking hapert of als we besluiten je account te beëindigen. Omdat we niet kunnen beloven dat jouw inhoud altijd beschikbaar is, raden we je aan een afzonderlijke kopie te bewaren van inhoud die je binnen Herinneringen opslaat. We beloven niet dat Herinneringen aan jouw exacte opslagbehoeften kan voldoen. We behouden ons het recht om voor Herinneringen opslaglimieten in te stellen en we kunnen deze limieten af en toe naar eigen goeddunken wijzigen. En zoals ook voor onze andere Diensten geldt, kan jouw gebruik van Herinneringen ruimte op jouw apparaat innemen en kunnen er kosten voor mobiele data in rekening worden gebracht.

12. Kosten voor dataverkeer en mobiele telefoons

Je bent zelf verantwoordelijk voor eventuele mobiele telefoonkosten die zijn verbonden aan het gebruik van onze Diensten, inclusief kosten voor tekstberichten (zoals sms, MMS, of dergelijke toekomstige protocollen of technologieën) en dataverkeer. Als je niet zeker weet welke kosten dat zijn, raden we je aan contact op te nemen met je mobiele telefoonprovider voordat je de Diensten gebruikt.

Door jouw mobiele telefoonnummer aan ons te verstrekken, ga je ermee akkoord SMS-berichten van Snap te ontvangen met betrekking tot de Diensten, inclusief over promoties, jouw account, en je relatie met Snap. Deze SMS-berichten kunnen naar jouw mobiele telefoonnummer worden verzonden, zelfs als je mobiele telefoonnummer op een staats- of federale "bel-me-niet"-lijst staat, of op een internationaal equivalent daarvan.

Als je het mobiele telefoonnummer dat je hebt gebruikt voor het maken van een Snapchat-account niet meer gebruikt, moet je je accountgegevens binnen 72 uur bijwerken in Instellingen om te voorkomen dat we berichten die voor jou bestemd zijn naar iemand anders sturen.

13. Diensten van derden

Bepaalde Diensten kunnen inhoud, gegevens, informatie, applicaties, functies of materialen van derden ("Materialen van Derden") weergeven, bevatten of beschikbaar maken, of links naar bepaalde websites van derden bevatten. Als je gebruik maakt van Materiaal van Derden dat beschikbaar wordt gesteld via onze Diensten (inclusief Diensten die wij gezamenlijk met de derde partij aanbieden), gelden de voorwaarden van elke partij voor de relatie tussen de betreffende partij en jou. Snap en zijn gelieerde bedrijven zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de voorwaarden van een derde partij of stappen die door de derde partij worden genomen op grond van de voorwaarden van de derde partij. Door gebruik te maken van de Diensten erken je en stem je ermee in dat Snap niet verantwoordelijk is voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud, nauwkeurigheid, volledigheid, beschikbaarheid, tijdigheid, geldigheid, naleving van auteursrechten, wettigheid, fatsoen, kwaliteit of enig ander aspect van dergelijke Materialen of websites van Derden. Wij geven geen garantie of goedkeuring en aanvaarden geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid jegens jou of enig ander persoon voor diensten van derden, Materiaal van Derden of websites van derden, of voor enig andere materialen, producten of diensten van derden. Materialen van Derden en links naar andere websites worden uitsluitend voor jouw gemak aangeboden.

14. Wijziging en beëindiging van de Diensten

We werken voortdurend aan verbetering van onze Diensten en het ontwikkelen van nieuwe Diensten. Dit betekent dat we soms functies, producten of functionaliteiten toevoegen of verwijderen, maar ook dat we de Diensten helemaal kunnen opschorten of beëindigen. We kunnen dit op elk moment doen, en in dat geval is het mogelijk dat we je niet vooraf daarvan op de hoogte stellen.

Hoewel we natuurlijk hopen dat je je leven lang Snapchatter blijft, kun je deze Overeenkomst op elk moment en om welke reden dan ook beëindigen door je Snapchat-account te verwijderen (of, in sommige gevallen, het account dat is gekoppeld aan het toepasselijke deel van de Diensten die je gebruikt).

We kunnen je toegang tot de Diensten beëindigen of tijdelijk opschorten als je je niet aan deze Voorwaarden, onze Communityrichtlijnen, of de wet houdt of om welke reden dan ook waarop wij geen invloed hebben, zonder je hiervan vooraf op de hoogte te stellen. Dat betekent dat we deze Voorwaarden kunnen beëindigen, de levering van alle of een deel van de Diensten aan jou kunnen stopzetten, of nieuwe of aanvullende beperkingen kunnen vaststellen voor het gebruik ervan. En hoewel wij zullen proberen jou een redelijke tijd van tevoren in te lichten, kunnen wij niet garanderen dat dit in alle omstandigheden mogelijk zal zijn. We kunnen je account bijvoorbeeld deactiveren bij langdurige inactiviteit en we kunnen je gebruikersnaam op elk moment intrekken, om welke reden dan ook.

Ongeacht wie deze Overeenkomst beëindigt, blijven Snap en jij allebei gebonden aan Artikel 3, 4 (voor zover eventuele aanvullende voorwaarden op grond van hun bewoordingen van kracht blijven), en 6 - 23 van de Voorwaarden.

15. Vrijwaring

Je gaat ermee akkoord, voor zover toegestaan door de wetgeving, om Snap, onze zusterbedrijven, bestuurders, ambtenaren, aandeelhouders, werknemers, licentiegevers en vertegenwoordigers schadeloos te stellen, te verdedigen tegen en te vrijwaren van alle klachten, aanklachten, claims, schadeclaims, verliezen, kosten, boetes, aansprakelijkheden, en onkosten (inclusief advocatenkosten) te wijten aan, voortkomend uit of op enigerlei wijze in verband met: (a) je toegang tot of gebruik van de Diensten, of producten of diensten aangeboden door een derde partij in verband met de Diensten, zelfs indien aanbevolen, beschikbaar gesteld of goedgekeurd door Snap; (b) jouw inhoud, met inbegrip van aanspraken op schendingen met betrekking tot jouw inhoud; (c) je schending van deze Voorwaarden of enige toepasselijke wetgeving of regelgeving; of (d) je nalatigheid of opzettelijk wangedrag.

16. Disclaimer

We proberen de Diensten altijd in bedrijf en zonder hinderlijke storingen te houden. Maar we kunnen niet beloven dat we daarin altijd zullen slagen.

DE DIENSTEN WORDEN GELEVERD “ZOALS ZE ZIJN” (“AS IS”) EN “ZOALS ZE BESCHIKBAAR ZIJN” (“AS AVAILABLE”) EN VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES INZAKE VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM EN NIET-INBREUKMAKEND KARAKTER. BOVENDIEN KUNNEN WE, ONDANKS DAT WE TRACHTEN EEN GOEDE GEBRUIKERSBELEVING TE BIEDEN, NIET GARANDEREN DAT: (A) DE DIENSTEN ALTIJD VEILIG, FOUTVRIJ OF ACTUEEL ZULLEN ZIJN; (B) DE DIENSTEN ALTIJD WERKEN ZONDER VERTRAGINGEN, ONDERBREKINGEN OF TEKORTKOMINGEN; OF (C) DAT INHOUD, GEBRUIKSINHOUD OF INFORMATIE DIE JE VERKRIJGT IN OF DOOR MIDDEL VAN DE DIENSTEN ACTUEEL OF ACCURAAT ZAL ZIJN.

ZOWEL WIJ ALS ONZE ZUSTERBEDRIJVEN AANVAARDEN GEEN VERANTWOORDELIJKHEID OF AANSPRAKELIJKHEID VOOR INHOUD DIE JIJ, EEN ANDERE GEBRUIKER OF EEN DERDE PARTIJ MAAKT, UPLOADT, PLAATST, VERSTUURT, ONTVANGT OF OPSLAAT IN OF DOOR MIDDEL VAN ONZE DIENSTEN. JE BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT JE ZOU KUNNEN WORDEN BLOOTGESTELD AAN CONTENT DIE AANSTOOTGEVEND, ILLEGAAL, MISLEIDEND OF IN ANDER OPZICHT ONGEPAST IS, WAARBIJ ZOWEL WIJ ALS ONZE ZUSTERBEDRIJVEN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ZIJN.

17. Aansprakelijkheidsbeperking

a. VOOR ZOVER MAXIMAAL DOOR DE WET WORDT TOEGESTAAN, ZIJN WIJ EN ONZE MANAGERS, AANDEELHOUDERS, WERKNEMERS, ZUSTERBEDRIJVEN, LICENTIEGEVERS, VERTEGENWOORDIGERS EN TOELEVERANCIERS NIET AANSPRAKELIJK VOOR INDIRECTE, INCIDENTELE OF BIJZONDERE, GEVOLGSCHADE, STRAFSCHADE OF GECOMBINEERDE SCHADE NOCH VOOR VERLIES VAN WINST OF INKOMSTEN, DIRECT OF INDIRECT, OF VERLIES VAN GEGEVENS, GEBRUIK, GOODWILL OF ANDERE IMMATERIËLE VERLIEZEN, ALS GEVOLG VAN: (A) JOUW TOEGANG TOT, GEBRUIK VAN OF ONMOGELIJKHEID TOT HET GEBRUIKEN VAN ONZE DIENSTEN; (B) HET GEDRAG OF DE INHOUD VAN ANDERE GEBRUIKERS OF DERDEN BINNEN OF VIA ONZE DIENSTEN; OF (C) ONRECHTMATIGE TOEGANG TOT OF GEBRUIK OF WIJZIGING VAN JOUW INHOUD, ZELFS ALS WIJ OP DE HOOGTE WAREN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN GEEN GEVAL BEDRAAGT DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VOOR ALLE VORDERINGEN MET BETREKKING TOT DEZE DIENSTEN MEER DAN USD 100 OF HET BEDRAG DAT JE HEBT BETAALD IN DE 12 MAANDEN VOORAFGAAND AAN DE DATUM VAN DE ACTIVITEIT DIE TOT DE VORDERING LEIDT.

18. Arbitrage, afstand van het recht op collectieve processen en afstand van het recht op een juryproces

LEES DE VOLGENDE PARAGRAFEN ZORGVULDIG DOOR, WANT ZE BEPALEN DAT JIJ EN SNAP OVEREENKOMEN DAT ALLE GESCHILLEN TUSSEN ONS DOOR MIDDEL VAN BINDENDE ARBITRAGE OP INDIVIDUELE BASIS WORDEN BESLECHT.

a. Toepasselijkheid van arbitrageovereenkomst. In deze Sectie 18 (de "arbitrageovereenkomst"), komen jij en Snap Inc. overeen dat alle vorderingen en geschillen (voortkomend uit een overeenkomst, onrechtmatige daad of anderszins), waaronder alle wettelijke vorderingen en geschillen, voortkomend uit, gerelateerd aan of in verband met de Voorwaarden of het gebruik van de Diensten die niet in onderling overleg of in een rechtbank voor kleine vorderingen kunnen worden geschikt, worden beslecht door middel van bindende arbitrage op individuele basis. Jij en Snap zijn echter niet verplicht geschillen waarbij een van beide partijen compensatie eist voor vermeend onrechtmatig gebruik van auteursrechten, handelsmerken, handelsnamen, logo's, handelsgeheimen of octrooien door middel van arbitrage te laten beslechten. Voor de duidelijkheid: de zinsnede “alle vorderingen en geschillen” omvat ook vorderingen en geschillen die tussen ons zijn ontstaan voor de ingangsdatum van deze Voorwaarden. Bovendien zullen alle geschillen betreffende de bemiddelbaarheid van een vordering (met inbegrip van geschillen over het toepassingsgebied, de toepasselijkheid, de afdwingbaarheid, de herroepbaarheid of de geldigheid van de Arbitrageovereenkomst) worden beslist door de arbiter, behalve indien hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald.

b. Arbitrageregels. De Federal Arbitration Act is van toepassing op de interpretatie en handhaving van deze bepaling voor geschillenbeslechting. De arbitrage wordt opgestart door de American Arbitration Association (“AAA”) en wordt beheerst door de Consumer Arbitration Rules van de AAA die hier te vinden zijn vanaf de ingangsdatum van deze Voorwaarden of door de AAA te bellen op 1-800-778-7879. Als de AAA niet beschikbaar is voor de arbitrage, selecteren de partijen een alternatief arbitrageforum. De regels van het arbitrageforum gelden voor alle aspecten van de arbitrage, behalve waar de regels in strijd zijn met deze Voorwaarden. De arbitrage wordt uitgevoerd door een enkele, neutrale arbiter. Vorderingen of geschillen waarbij het totale bedrag van de eis lager is dan € 10.000 kunnen op verzoek van de eisende partij worden beslecht door middel van bindende arbitrage zonder aanwezigheid van de betrokken partijen. In het geval van vorderingen of geschillen waarbij het totale bedrag van de eis € 10.000 of hoger is, wordt het recht om te worden gehoord bepaald op grond van de regels van het arbitrageforum. Een toewijzend arbitraal vonnis kan ten uitvoer worden gelegd na verlof van een rechtbank met toepasselijke rechtsbevoegdheid.

c. Aanvullende regels voor arbitrage zonder aanwezigheid van de betrokkenen. Als wordt gekozen voor arbitrage zonder aanwezigheid van de betrokkenen, wordt de arbitrage uitgevoerd per telefoon, online, op basis van schriftelijk ingediende documenten en/of een combinatie van deze drie opties. De specifieke wijze zal worden gekozen door de initiatiefnemer van de arbitrage. De partijen hoeven niet persoonlijk te verschijnen voor de arbitrage, tenzij de partijen onderlings anders overeenkomen.

d. Kosten. Ingevolge de regels voor consumentenarbitrage van de AAA zullen, behalve de door jou te betalen indieningskosten, alle andere kosten van de arbitrage worden gedragen door Snap, met inbegrip van eventuele resterende kosten voor Case Management en alle professionele honoraria voor de diensten van de arbiter. Als de indieningskosten voor de arbitrage hoger zijn dan de kosten voor het indienen van een soortgelijke vordering bij de federale arrondissementsrechtbank waar je woont, zal Snap je het verschil tussen de arbitragekosten en de kosten die van toepassing zouden zijn geweest bij de federale arrondissementsrechtbank waar je woont, vergoeden. Als Snap de partij is die een arbitrage tegen jou initieert, zal Snap alle kosten betalen die verband houden met de arbitrage, met inbegrip van de volledige indieningskosten.

e. Bevoegdheid van de arbiter. De arbiter beslist over de rechtsbevoegdheid van de arbiter en de rechten en aansprakelijkheden, indien van toepassing, van jou en Snap. Het geschil wordt niet samengevoegd met andere kwesties of gekoppeld aan andere zaken of partijen. De arbiter heeft de bevoegdheid moties ontvankelijk te verklaren over de gehele of een deel van de vordering. De arbiter heeft de bevoegdheid geldelijke schadevergoedingen toe te kennen en niet-geldelijke voorzieningen en eindvoorzieningen toe te kennen waarop een persoon wettelijk recht heeft, de regels van het arbitrageforum en de Voorwaarden. De arbiter zal een schriftelijke uitspraak doen en een schriftelijke verklaring van de beslissing verstrekken waarin de onmisbare bevindingen en conclusies worden beschreven waarop de uitspraak is gebaseerd, met inbegrip van de berekening van de toegekende schadevergoeding. De arbiter heeft dezelfde bevoegdheid om compensatie toe te kennen op individuele basis als een rechter van een rechtbank. De uitspraak van de arbiter is onherroepelijk en bindend voor jou en voor Snap.

f. Afstand van recht op juryproces. JIJ EN SNAP DOEN HIERBIJ AFSTAND VAN ALLE CONSTITUTIONELE EN WETTELIJKE RECHTEN OM EEN ZAAK AANHANGIG TE MAKEN IN EEN RECHTBANK EN EEN PROCES AAN TE SPANNEN TEN OVERSTAAN VAN EEN RECHTER OF JURY. Jij en Snap kiezen in plaats daarvan voor geschillen en geschillen door arbitrage. Arbitrageprocedures zijn doorgaans beperkter, efficiënter en minder kostbaar dan de regels die van toepassing zijn in een rechtbank en zijn onderworpen aan zeer beperkt toezicht door een rechtbank. Als een gerechtelijk proces wordt gestart tussen jou en Snap om de uitspraak van de arbitrage nietig te verklaren of af te dwingen, DOEN JIJ EN SNAP AFSTAND VAN HET RECHT OP EEN JURYPROCES en kiezen in plaats daarvan voor beslechting van het geschil door een rechter.

g. Afstand van recht op collectieve of gecombineerde processen. ALLE VORDERINGEN EN GESCHILLEN BINNEN DE REIKWIJDTE VAN DEZE ARBITRAGEOVEREENKOMST MOETEN WORDEN GEARBITREERD OF AAN DE RECHTBANK WORDEN VOORGELEGD OP INDIVIDUELE BASIS EN NIET OP EEN COLLECTIEVE BASIS. VORDERINGEN VAN MEER DAN ÉÉN KLANT OF GEBRUIKER KUNNEN NIET IN COMBINATIE MET DIE VAN ANDERE KLANTEN OF GEBRUIKERS WORDEN GEARBITREERD OF AAN DE RECHTBANK WORDEN VOORGELEGD. Niettegenstaande enige andere bepaling van deze Overeenkomst, de Arbitrageovereenkomst of de AAA-regels, kunnen geschillen betreffende de interpretatie, toepasselijkheid of afdwingbaarheid van deze verklaring van afstand alleen door een rechtbank en niet door een arbiter worden beslecht. Mocht dit afstand doen van collectieve of gecombineerde processen ongeldig of onafdwingbaar worden bevonden, dan hebben jij en wij geen van beide recht op arbitrage en moeten alle vorderingen en geschillen in plaats daarvan worden beslecht in een rechtbank, zoals bepaald in Artikel 18.

h. Recht om afstand te doen. De partij waartegen de vordering wordt ingediend, mag afstand doen van een deel van of alle rechten en beperkingen waarin deze arbitrageovereenkomst voorziet. Wanneer afstand wordt gedaan, houdt dat niet in dat afstand wordt gedaan van andere onderdelen van deze arbitrageovereenkomst. Ook heeft het geen gevolgen voor deze arbitrageovereenkomst.

i. Afmelden. Je hebt het recht van deze arbitrageovereenkomst af te zien. Als je dat doet, kunnen jij en Snap elkaar niet dwingen gebruik te maken van arbitrage. Om ervan af te zien, moet je Snap hiervan uiterlijk 30 dagen nadat je voor het eerst aan deze Arbitrageovereenkomst onderworpen bent, schriftelijk in kennis stellen. Je kennisgeving moet je naam en adres, je gebruikersnaam van Snapchat en het e-mailadres dat je hebt gebruikt om je Snapchat-account aan te maken bevatten (als je dat hebt), en een eenduidige verklaring dat je van deze arbitrageovereenkomst wilt afzien. Je moet deze kennisgeving naar het volgende adres sturen: Snap Inc., Attn: Arbitration Opt-out, 3000 31st Street, Santa Monica, CA 90405 of deze kennisgeving per e-mail sturen naar arbitration-opt-out @ snap.com.

j. Kantonprocedures. Niettegenstaande het voorgaande, hebben jij en Snap het recht een individueel proces aan te spannen in een kantonprocedure.

k. Geldigheid van Arbitrageovereenkomst na beëindiging van de overeenkomst. Deze Arbitrageovereenkomst blijft van kracht na de beëindiging van je relatie met Snap.

19. Exclusief rechtsgebied

Voor zover het jou en Snap op grond van deze Voorwaarden is toegestaan een rechtszaak te starten, komen jij en Snap overeen dat alle vorderingen en geschillen (voortkomend uit een overeenkomst, onrechtmatige daad of anderszins), waaronder wettelijke vorderingen en geschillen, voortvloeiend uit of in verband met de Voorwaarden of het gebruik van de Diensten uitsluitend worden voorgelegd aan de Centrale Rechtbank van Californië in de Verenigde Staten (United States District Court for the Central District of California). Als dat gerecht echter niet bevoegd is uitspraak te doen in de rechtszaak, worden alle dergelijke vorderingen en geschillen exclusief voorgelegd aan het Gerechtshof van Californië, Los Angeles in de Verenigde Staten (Superior Court of California, County of Los Angeles). Jij en Snap stemmen in met de persoonlijke rechtsbevoegdheid van beide instanties.

20. Rechtskeuze

Behalve voor zover anders bepaald door de federale wet van de Verenigde Staten, is het recht van Californië van toepassing op deze Voorwaarden en eventuele vorderingen en geschillen (voortkomend uit een overeenkomst, onrechtmatige daad of anderszins) die ontstaan door of over deze Voorwaarden of het onderwerp hiervan, met uitzondering van de bepalingen over conflicterende wetten.

21. Scheidbaarheid

Als een bepaling in deze Voorwaarden onafdwingbaar wordt bevonden, zal deze bepaling worden verwijderd uit deze Voorwaarden en zal dit geen gevolgen hebben voor de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

22. Bewoners van Californië

Als je in een inwoner van Californië bent, kun je, in overeenstemming met de Cal. Civ. Code § 1789.3, kun je klachten melden bij de Afdeling Klachtenbijstand voor Klantenservice van de California Department of Consumer Affairs door schriftelijk contact met hen op te nemen via 1625 North Market Blvd., Suite N 112 Sacramento, CA 95834, of per telefoon op (800) 952-5210.

23. Afsluitende bepalingen

Deze Voorwaarden, inclusief de aanvullende voorwaarden waarnaar in artikel 4 wordt verwezen, vormen de volledige overeenkomst tussen jou en Snap en prevaleren over eventuele eerdere overeenkomsten. Deze Voorwaarden scheppen geen rechten voor en dragen geen rechten over aan begunstigde derden. Als we een bepaling in deze Voorwaarden niet afdwingen, betekent dat niet dat we afstand doen van deze bepaling. Wij behouden ons het recht voor om onze rechten onder deze Voorwaarden over te dragen en de Diensten te verlenen met behulp van een andere entiteit, mits die entiteit zich aan deze Voorwaarden houdt. Je mag je rechten of plichten onder deze Voorwaarden niet zonder onze toestemming overdragen. We behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan jou zijn verleend.

Contact met ons opnemen

Snap waardeert opmerkingen, vragen, aanmerkingen en suggesties. Neem contact met ons op door naar https://support.snapchat.com/ te gaan.

Snap Inc. is gevestigd in Verenigde Staten aan 3000 31st Street, Santa Monica, Californië 90405.


Servicevoorwaarden Snap Group Limited

(Als je buiten de Verenigde Staten woont.)

Van kracht: 30 september 2021

Welkom!

We hebben deze Servicevoorwaarden (die we verder aanduiden als de “Voorwaarden”) opgesteld om je te laten weten welke regels van toepassing zijn op onze relatie met jou als gebruiker van onze Diensten. Hoewel we ons best hebben gedaan geen juridische termen in deze Voorwaarden te gebruiken, klinken ze hier en daar misschien nog steeds als een traditioneel contract. Daar bestaat een goede reden voor: deze Voorwaarden vormen inderdaad een juridisch bindend contract tussen jou en Snap Group Limited ("Snap"). Lees ze daarom zorgvuldig door.

Om Snapchat of Bitmoji of een van onze andere producten of diensten die onderhevig aan deze Voorwaarden (die we gezamenlijk noemen "Diensten") te kunnen gebruiken, zul je akkoord moeten gaan met de Voorwaarden die aan je worden voorgesteld (i) wanneer je app voor het eerst opent, en (ii) wanneer we eventuele materiële wijzigingen aanbrengen in deze Voorwaarden. Als je er niet mee akkoord gaat, moet je de Diensten dus niet gebruiken.

Deze Voorwaarden zijn van toepassing indien je buiten de Verenigde Staten woont of indien jouw hoofdvestiging zich buiten de Verenigde Staten bevindt. Als je in de Verenigde Staten woont of als jouw hoofdvestiging zich in de Verenigde Staten bevindt, levert Snap Inc. jou de diensten en wordt jouw relatie bepaald door de Servicevoorwaarden van Snap Inc.

MEDEDELING OVER ARBITRAGE: ALS JE DE DIENSTEN NAMENS EEN BEDRIJF GEBRUIKT, IS JOUW BEDRIJF GEBONDEN AAN DE ARBITRAGECLAUSULE VERDEROP IN DEZE VOORWAARDEN.

1. Wie mag de Diensten gebruiken?

Niemand jonger dan 13 (of de minimumleeftijd waarop persoon de Diensten in jouw land mag gebruiken indien deze hoger ligt dan 13 jaar) is toegestaan om een account maken of gebruik te maken van de Diensten. Als je jonger bent dan 18 (of van wettelijke leeftijd in jouw land) kun je de Diensten alleen gebruiken met voorafgaande toestemming van een ouder of wettelijke voogd. Zorg ervoor dat een ouder of wettelijke voogd deze Voorwaarden met jou heeft doorgenomen en besproken voordat je gebruikmaakt van de Diensten. Het kan zijn dat wij aanvullende Diensten aanbieden waarvoor aanvullende voorwaarden gelden, die vereisen dat je zelfs nog ouder moet zijn om ze te mogen gebruiken. Lees alle voorwaarden daarom goed door. Door gebruik te maken van de Diensten verklaar je dat:

 • je toegestaan bent om een bindend contract met Snap af te sluiten;

 • je bent niet iemand die op grond van de wet van de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk of een ander toepasselijk rechtsgebied is uitgesloten van gebruik van de Diensten. Dit betekent bijvoorbeeld dat je niet op de lijst van speciaal aangewezen personen (de zogeheten SDN-lijst) van het Amerikaanse Ministerie van Financiën staat en dat geen andere vergelijkbare beperking op jou van toepassing is;

 • je bent geen veroordeelde zedendelinquent; en

 • je houdt je aan deze Voorwaarden en alle toepasselijke lokale, staats-, nationale en internationale wetten, regels en voorschriften.

Als je de Diensten namens een bedrijf of andere entiteit gebruikt, verklaar je dat je gemachtigd bent om dit bedrijf of deze entiteit aan deze Voorwaarden te verbinden, en je gaat ermee akkoord met deze Voorwaarden namens het bedrijf of de entiteit (en alle verwijzingen naar "jij" en "jouw" in deze Voorwaarden betekenen zowel jezelf, de eindgebruiker als het bedrijf of de entiteit).

2. Rechten die wij jou verlenen

Tussen jou en ons is Snap (en haar licentiegevers) de eigenaar van de Diensten, met inbegrip van alle eigendomsinhoud, informatie, materiaal, software, afbeeldingen, tekst, grafische elementen (met inbegrip van Bitmoji-avatars die je kunt samenstellen met behulp van visuele elementen die wij verstrekken), illustraties, logo's, octrooien, handelsmerken, dienstmerken, auteursrechten, foto's, audio, video, muziek en het uiterlijk van de Diensten, en alle bijbehorende intellectuele eigendomsrechten. Snap verleent je een wereldwijde, royaltyvrije, niet-toewijsbare, niet-exclusieve, herroepbare en niet-sublicentieerbare licentie voor toegang tot en gebruik van onze Diensten. Deze licentie is uitsluitend bedoeld om gebruik te maken van de Diensten en ervan te genieten op een manier die volgens deze Voorwaarden en ons beleid, zoals onze Communityrichtlijnen en Richtlijnen voor Geluiden op Snapchat is toegestaan. Je mag de Diensten alleen gebruiken zoals door deze Voorwaarden wordt toegestaan. Je mag anderen ook niet helpen om dit te doen.

3. Rechten die jij ons verleent

In veel van onze Diensten kun je inhoud genereren, uploaden, plaatsen, verzenden, ontvangen en opslaan. Wanneer je dat doet, blijven alle eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud die jou toebehoren van jou. Maar jij geeft ons toestemming om die inhoud te gebruiken. Hoe ruim die toestemming is, is afhankelijk van de Diensten die je gebruikt en de Instellingen die je hebt geselecteerd.

Voor alle content die je aan de Diensten inzendt, verleen je Snap en onze zusterbedrijven een wereldwijde, royaltyvrije, sublicentieerbare en een overdraagbare licentie om die inhoud te mogen hosten, opslaan, cachen, gebruiken, weergeven, wijzigen, aanpassen, bewerken, publiceren, analyseren, overbrengen en verspreiden. Deze licentie is bedoeld om de Diensten te exploiteren, ontwikkelen, leveren, promoten en verbeteren en voor onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe Diensten. Deze licentie omvat een recht voor ons om jouw inhoud beschikbaar te stellen aan, en deze rechten door te geven aan, dienstverleners met wie wij contractuele relaties hebben in verband met de levering van de Diensten, uitsluitend met het doel om dergelijke Diensten te leveren.

We noemen Verhaal-inzendingen die zo zijn ingesteld dat ze door iedereen kunnen worden bekeken en content die je inzendt aan publieke Diensten, waaronder Openbare Profielen, Snap Kaart of Lensstudio, "Publieke Inhoud". Omdat Publieke Inhoud vanzelfsprekend openbaar is, verleen je Snap, onze zusterbedrijven, andere gebruikers van de Diensten en onze zakenpartners alle dezelfde rechten die je toekent aan niet-Publieke inhoud in de vorige alinea, alsmede het onbeperkte, wereldwijde, royaltyvrije en eeuwigdurende recht van en de licentie om afgeleiden te maken, deze te promoten, tentoon te stellen, uit te zenden, te syndiceren, te reproduceren, te distribueren, te synchroniseren, grafische en auditieve effecten te overlappen, publiekelijk uit te voeren en publiekelijk weer te geven, van alle of een deel van jouw Publieke Inhoud (inclusief de afzonderlijke video, afbeelding, geluidsopname of muzikale composities die het bevat) in welke vorm dan ook en in welke media of distributiemethodes dan ook, nu bekend of later ontwikkeld. Wanneer je verschijnt in Publieke Inhoud, deze creëert, uploadt, post of verstuurt (met inbegrip van jouw Bitmoji), verleen je Snap, onze zusterbedrijven, andere gebruikers van de Diensten en onze zakelijke partners ook een onbeperkt, wereldwijd, royaltyvrij, onherroepelijk en eeuwigdurend recht van en licentie om de naam, gelijkenis en stem te gebruiken van iedereen die voorkomt in jouw Publieke Inhoud voor commerciële en niet-commerciële doeleinden. Dit betekent onder andere dat je geen recht hebt op enige vergoeding als jouw inhoud, video's, foto's, geluidsopnamen, muzikale composities, naam, gelijkenis of stem door ons, onze zusterbedrijven, gebruikers van de Diensten of onze zakelijke partners worden gebruikt. De licenties die door jou voor Publieke Inhoud zijn verleend, blijven zolang de Publieke Inhoud op de Diensten is en voor een redelijke periode nadat u Publieke Inhoud van de Diensten verwijdert hebt (mits we de serverkopieën van uw Publieke Inhoud voor onbepaalde tijd kunnen bewaren). Meer informatie over hoe je kunt instellen wie je inhoud kan bekijken, vind je in ons Privacybeleid en op onze Ondersteuningssite. Alle Publieke Inhoud moet geschikt zijn voor personen van 13 jaar en ouder.

Voor zover wettelijk toegestaan, verleen je onherroepelijk afstand van of ga je ermee akkoord geen morele rechten of gelijkwaardige rechten jegens Snap of haar partners te doen gelden die je ontleent aan het delen van inhoud op die Diensten over de hele wereld.

Hoewel we dat niet verplicht zijn, behouden we het recht om inhoud te raadplegen, te bekijken verwijderen en te verwijderen (i) die volgens ons in strijd is met deze Voorwaarden, inclusief eventuele aanvullende voorwaarden waarnaar wordt verwezen in artikel 4, of ons beleid, zoals Communityrichtlijnen of (ii) indien nodig om te voldoen aan onze plichten op juridisch gebied. Jij blijft echter volledig zelf verantwoordelijk voor de inhoud die je maakt, uploadt, plaatst, verstuurt of opslaat door middel van de Dienst.

Wij, Snap Inc, onze zusterbedrijven en onze externe partners kunnen reclame plaatsen op de Diensten, inclusief gepersonaliseerde reclame gebaseerd op de informatie die jij ons verstrekt, met jouw toestemming waar vereist, die wij verzamelen of die wij over jou verkrijgen. Advertenties kunnen soms in de buurt van, tussen, over of in jouw inhoud verschijnen.

We vinden het altijd leuk om iets van onze gebruikers te vernemen. Maar als je feedback of suggesties geeft, houdt er dan rekening mee dat we ze kunnen gebruiken zonder je te compenseren, en zonder enige beperking of verplichting aan jou. Je gaat ermee akkoord dat wij eigenaar zijn van alle rechten op alle materialen of items die wij ontwikkelen op basis van dergelijke feedback of suggesties.

4. Aanvullende voorwaarden voor specifieke diensten

Aanvullende bepalingen en voorwaarden vermeld op de pagina voor het Voorwaarden & Beleid van Snap of die anderszins aan jou ter beschikking worden gesteld kunnen van toepassing zijn op specifieke Diensten. Als je gebruik maakt van die Diensten, dan worden die aanvullende voorwaarden onderdeel van deze Voorwaarden. Indien een van de toepasselijke aanvullende voorwaarden in strijd is met deze Voorwaarden, zullen de aanvullende voorwaarden prevaleren terwijl je gebruik maakt van de Diensten waarop deze van toepassing zijn.

5. Privacy

Je privacy is belangrijk voor ons. Hoe er met je gegevens wordt omgegaan wanneer je onze Diensten gebruikt, kun je lezen in ons Privacybeleid.

6. De inhoud van anderen

Veel van de inhoud van onze Diensten is gemaakt door gebruikers, uitgevers en andere derden. De volledige verantwoordelijkheid voor de inhoud ligt bij de persoon of organisatie die deze heeft gemaakt. Het maakt niet uit of deze is ingezonden voor publicatie of privé is verzonden. Hoewel Snap zich het recht voorbehoudt alle inhoud die op de Diensten verschijnt te controleren of te verwijderen, controleren we niet noodzakelijkerwijs alle inhoud. We kunnen dus niet garanderen - en doen dat ook niet - dat andere gebruikers of de inhoud die zij via de Diensten aanbieden, voldoen aan onze Voorwaarden of Communityrichtlijnen.

7. Respect voor de Diensten en Rechten van Snap

Je moet ook de rechten van Snap respecteren en je houden aan de Merkrichtlijnen van Snapchat, Bitmoji Merkrichtlijnenen andere richtlijnen, supportpagina's of veelgestelde vragen die door Snap of onze zusterbedrijven worden gepubliceerd. Dat betekent onder meer dat je geen van de volgende dingen mag doen, proberen te doen, of iemand anders in staat te stellen of te aanmoedigen om te doen:

 • gebruikmaken van naamsbekendheid, logo's, pictogrammen, elementen van de gebruikersinterface, ontwerpen, foto's, video's of andere materialen die Snap beschikbaar maakt via de Diensten, behalve wanneer dit expliciet is toegestaan volgens deze Voorwaarden, de Merkrichtlijnen van Snapchat, Bitmoji Merkrichtlijnen of andere door Snap of onze zusterbedrijven gepubliceerde merkrichtlijnen;

 • inbreuk maken op auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten van Snap of onze zusterbedrijven;

 • de Diensten of de inhoud van de Diensten kopiëren, wijzigen, archiveren, downloaden, uploaden, openbaar maken, distribueren, verkopen, leasen, verspreiden via een perssyndicaat, uitzenden, uitvoeren, weergeven, beschikbaar maken, er afgeleide producten van maken of anderszins gebruiken, anders dan tijdelijke bestanden die automatisch door jouw webbrowser in het cachegeheugen worden geplaatst voor weergave, zoals anderszins uitdrukkelijk is toegestaan in deze Voorwaarden, zoals anderszins uitdrukkelijk schriftelijk door ons is toegestaan, of zoals mogelijk wordt gemaakt door de beoogde functionaliteit van de Dienst;

 • meer dan één account voor jezelf aanmaken, een andere account aanmaken indien wij jouw account reeds hebben uitgeschakeld, toegang proberen te verkrijgen tot de Diensten via niet-geautoriseerde toepassingen van derden, inloggegevens van andere gebruikers vragen, of toegang tot jouw account, een gebruikersnaam, Snaps of een vriendenkoppeling kopen, verkopen, verhuren of leasen;

 • reverse-engineeren, dupliceren, decompileren, demonteren of decoderen van de Diensten (met inbegrip van onderliggende ideeën of algoritmen), of anderszins de broncode van de software van de Dienst verzamelen;

 • een robot, spider, crawler, scraper of andere geautomatiseerde methode of interface gebruiken om toegang te verkrijgen tot de Diensten of gegevens van andere gebruikers te verzamelen;

 • externe toepassingen gebruiken of ontwikkelen die dingen doen met de inhoud van de Diensten of inhoud of gegevens van andere gebruikers zonder onze schriftelijke toestemming;

 • de Diensten gebruiken op een wijze die het volledig genot van de Diensten door andere gebruikers zou kunnen beïnvloeden, verstoren of belemmeren, of die de Diensten op welke manier dan ook zou kunnen schaden, uitschakelen, overbelasten of de werking ervan zou kunnen hinderen;

 • virussen of andere kwaadaardige codes uploaden, of op andere manieren de beveiliging van de Diensten ondermijnen, overbruggen of omzeilen;

 • Proberen door ons gebruikte mechanismen voor inhoudsfiltering te omzeilen, of proberen toegang te verkrijgen tot onderdelen of voorzieningen van de Diensten waarvoor je niet bent gemachtigd;

 • onze Diensten, systemen of netwerken niet onderzoeken, scannen of testen op zwakke plekken;

 • toepasselijke wet- of regelgeving schenden in verband met jouw toegang tot of gebruik van de Diensten; of

 • toegang verkrijgen of gebruikmaken van de Diensten op een manier die niet uitdrukkelijk is toegestaan onder deze Voorwaarden of onze Communityrichtlijnen.

8. Respect voor de rechten van anderen

Snap respecteert de rechten van anderen. Dat verlangen we ook van jou. Je mag de Diensten dus niet gebruiken of iemand anders in staat stellen om gebruik te maken van de Diensten op een manier die in strijd is met of inbreuk maakt op de rechten met betrekking tot publicatie, privacy, auteursrechten, handelsmerk of intellectueel eigendom van anderen. Als je inhoud indient bij de Dienst, ben je uitsluitend verantwoordelijk voor het feit dat jij de eigenaar bent van die inhoud, of dat je alle noodzakelijke toestemmingen, machtigingen en bevoegdheden hebt ontvangen om dergelijke inhoud bij de Dienst in te dienen (inclusief, indien van toepassing, het recht om mechanische muziekreproducties te maken die in geluidsopnamen worden vertegenwoordigd, het recht om composities met inhoud te synchroniseren, het recht om eventuele composities of geluidsopnames publiekelijk uit te voeren of enig ander toepasselijke recht voor muziek die niet door Snap wordt geleverd en die je in jouw inhoud plaatst) en in het kader van deze Voorwaarden de rechten en licenties te verlenen voor jouw inhoud. Je gaat er ook mee akkoord dat je geen account van een andere gebruiker zult gebruiken of probeert te gebruiken, behalve indien toegestaan door Snap of haar zusterbedrijven.

Snap respecteert wetten inzake auteursrechten, waaronder de Digital Millennium Copyright Act en neemt redelijke stappen om alle inbreukmakend materiaal waarvan wij bewust worden, snel te verwijderen van onze Diensten. Als Snap er bewust van wordt dat een gebruiker herhaaldelijk inbreuk maakt op auteursrechten, nemen wij redelijke stappen die binnen onze bevoegdheid liggen voor beëindiging van het account van deze gebruiker. Als je gelooft dat iets in de Diensten inbreuk maakt op jouw auteursrecht dat door jou wordt beheerd, kun je dit formulier invullen dat toegankelijk is via deze tool. Of je kunt beroep doen op onze toegewezen vertegenwoordiger via: Snap Inc., Attn: Copyright Agent 3000 31st Street, Santa Monica, CA 90405, VS. E-mail: copyright@snap.com Gebruik dit e-mailadres niet voor andere doeleinden dan het rapporteren van inbreuk op het auteursrecht, omdat dergelijke e-mails worden genegeerd. Om andere vormen van schending van de Diensten rapporteren, kun je deze methode gebruiken. Als je een melding doet bij onze Copyright Agent moet deze de volgende informatie bevatten:

 • de fysieke of elektronische handtekening van een persoon die is gemachtigd om te handelen uit naam van de eigenaar van het auteursrecht;

 • een aanduiding van het auteursrechtelijke werk waarop inbreuk zou zijn gemaakt;

 • een aanduiding van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt of het onderwerp is van de inbreukmakende activiteit en dat moet worden verwijderd, of de toegang waartoe moet geworden geblokkeerd, en voldoende informatie om ons redelijkerwijs in staat te stellen het materiaal te vinden;

 • je contactgegevens, inclusief je adres, telefoonnummer en e-mailadres;

 • een persoonlijke verklaring dat je oprecht gelooft dat het gebruik van het materiaal waarover wordt geklaagd niet is toegestaan door de auteursrechtelijke eigenaar, zijn/haar vertegenwoordiger of de wet; en

 • een verklaring dat de informatie in de melding waarheidsgetrouw is en, op straffe van meineed, dat je gemachtigd bent te handelen in naam van de eigenaar van het auteursrecht.

9. Veiligheid

We doen ons best om de Diensten een veilige plaats te laten zijn voor alle gebruikers. Maar we kunnen het niet garanderen. Daar kun jij een belangrijke rol spelen. Door gebruik te maken van de Diensten ga je ermee akkoord dat je deze Voorwaarden te allen tijde naleeft, inclusief onze Communityrichtlijnen en alle andere beleidslijnen die Snap beschikbaar stelt voor om de veiligheid van de Diensten te kunnen garanderen.

Als je deze Voorwaarden niet kunt naleven, behouden wij ons het recht voor om beledigende inhoud te verwijderen of de zichtbaarheid van jouw account te beëindigen of te beperken en derden op de hoogte te stellen, waaronder wetshandhaving. We zullen vervolgens deze derden informatie verstrekken met betrekking tot je account. Deze stap kan noodzakelijk zijn om de veiligheid van onze gebruikers en anderen te beschermen voor het onderzoeken, verhelpen en afdwingen van mogelijke inbreuk op de voorwaarden, en om eventuele problemen met betrekking tot fraude of veiligheid op te sporen en op te lossen.

Jouw fysieke veiligheid tijdens het gebruik van onze diensten vinden wij ook heel belangrijk. Gebruik de Diensten dus niet op zodanige wijze dat je aandacht wordt afgeleid van verkeers- of veiligheidsvoorschriften. Gebruik de Diensten bijvoorbeeld nooit tijdens het rijden. En breng jezelf of anderen nooit in gevaar, alleen maar om een Snap te maken.

10. Je account

Om bepaalde Diensten te kunnen gebruiken, moet je een account aanmaken. Je gaat ermee akkoord ons te voorzien van nauwkeurige, volledige en bijgewerkte informatie voor jouw account. Jij bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder jouw account. Het is dus belangrijk je account te beschermen. Een manier om dat te doen is door een sterk wachtwoord te kiezen dat je niet gebruikt voor andere accounts. Neem onmiddellijk contact op met het ondersteuningsteam als je denkt dat iemand anders toegang heeft tot je account. Eventuele software die we aan jou verstrekken kan mogelijk automatisch upgrades, updates en andere nieuwe voorzieningen downloaden en installeren. Het is mogelijk dat je de instellingen voor deze automatische downloads kunt wijzigen op je apparaat. Je gaat ermee akkoord geen account aan te maken indien wij jou of jouw account eerder hebben verwijderd of verbannen van een van onze Diensten, tenzij wij anders toestaan.

11. Herinneringen

Herinneringen zijn onze opslagservice waarmee je je eenvoudiger altijd en overal dingen kunt herinneren. Door met deze Voorwaarden in te stemmen, schakel je automatisch Herinneringen in. Nadat Herinneringen ingeschakeld is, blijft het ingeschakeld zolang je je Snapchat-account houdt. Je kunt echter via Instellingen bepaalde functies van Herinneringen uitschakelen.

Een van de opties die we voor Herinneringen bieden, is de mogelijkheid om een afgeschermd gedeelte te maken door een toegangscode in te stellen in de vorm van een pincode, een wachtwoordzin of op een andere manier. Dit lijkt op de vergrendelingsfunctie die je misschien op je mobiele apparaat gebruikt. Door een toegangscode in te stellen, verklein je de kans dat iemand anders die jouw apparaat in handen krijgt, kan zien wat je in het afgeschermde gedeelte voor Herinneringen hebt opgeslagen. Maar hier volgt een heel belangrijke waarschuwing: Als je je toegangscode voor herinneringen vergeet of als je te vaak de verkeerde toegangscode invoert, heb je geen toegang meer tot de inhoud die je in het afgeschermde gedeelte voor herinneringen hebt opgeslagen. We bieden voor dit afgeschermde gedeelte geen herstelfunctie voor deze toegangscode. Jij bent als enige verantwoordelijk voor het onthouden van je toegangscode. Ga naar onze.ondersteuningssite voor meer informatie over toegangscodes.

Jouw inhoud binnen Herinneringen kan door verschillende oorzaken niet beschikbaar zijn, bijvoorbeeld als de werking hapert of als we besluiten je account te beëindigen. Omdat we niet kunnen beloven dat jouw inhoud altijd beschikbaar is, raden we je aan een afzonderlijke kopie te bewaren van inhoud die je binnen Herinneringen opslaat. We beloven niet dat Herinneringen aan jouw exacte opslagbehoeften kan voldoen. We behouden ons het recht om voor Herinneringen opslaglimieten in te stellen en we kunnen deze limieten af en toe naar eigen goeddunken wijzigen. En zoals ook voor onze andere Diensten geldt, kan jouw gebruik van Herinneringen ruimte op jouw apparaat innemen en kunnen er kosten voor mobiele data in rekening worden gebracht.

12. Kosten voor dataverkeer en mobiele telefoons

Je bent zelf verantwoordelijk voor eventuele mobiele telefoonkosten die zijn verbonden aan het gebruik van onze Diensten, inclusief kosten voor tekstberichten (zoals sms, MMS, of dergelijke toekomstige protocollen of technologieën) en dataverkeer. Als je niet zeker weet welke kosten dat zijn, raden we je aan contact op te nemen met je mobiele telefoonprovider voordat je de Diensten gebruikt.

Door jouw mobiele telefoonnummer aan ons te verstrekken, ga je ermee akkoord SMS-berichten van Snap te ontvangen met betrekking tot de Diensten, inclusief over promoties, jouw account, en je relatie met Snap. Deze SMS-berichten kunnen naar jouw mobiele telefoonnummer worden verzonden, zelfs als je mobiele telefoonnummer op een "bel-me-niet"-lijst staat, of op een internationaal equivalent daarvan.

Als je het mobiele telefoonnummer dat je hebt gebruikt voor het maken van een Snapchat-account niet meer gebruikt, moet je je accountgegevens binnen 72 uur bijwerken in Instellingen om te voorkomen dat we berichten die voor jou bestemd zijn naar iemand anders sturen.

13. Diensten van derden

Bepaalde Diensten kunnen inhoud, gegevens, informatie, applicaties, functies of materialen van derden ("Materialen van Derden") weergeven, bevatten of beschikbaar maken, of links naar bepaalde websites van derden bevatten. Als je gebruik maakt van Materiaal van Derden dat beschikbaar wordt gesteld via onze Diensten (inclusief Diensten die wij gezamenlijk met de derde partij aanbieden), gelden de voorwaarden van elke partij voor de relatie tussen de betreffende partij en jou. Snap en zijn gelieerde bedrijven zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de voorwaarden van een derde partij of stappen die door de derde partij worden genomen op grond van de voorwaarden van de derde partij. Door gebruik te maken van de Diensten erken je en stem je ermee in dat Snap niet verantwoordelijk is voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud, nauwkeurigheid, volledigheid, beschikbaarheid, tijdigheid, geldigheid, naleving van auteursrechten, wettigheid, fatsoen, kwaliteit of enig ander aspect van dergelijke Materialen of websites van Derden. Wij geven geen garantie of goedkeuring en aanvaarden geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid jegens jou of enig ander persoon voor diensten van derden, Materiaal van Derden of websites van derden, of voor enig andere materialen, producten of diensten van derden. Materialen van Derden en links naar andere websites worden uitsluitend voor jouw gemak aangeboden.

14. Wijziging en beëindiging van de Diensten

We werken voortdurend aan verbetering van onze Diensten en het ontwikkelen van nieuwe Diensten. Dit betekent dat we soms functies, producten of functionaliteiten toevoegen of verwijderen, maar ook dat we de Diensten helemaal kunnen opschorten of beëindigen. We kunnen dit op elk moment doen, en in dat geval proberen we je daarvan vooraf op de hoogte te stellen. Dat is echter niet altijd mogelijk.

Hoewel we natuurlijk hopen dat je je leven lang Snapchatter blijft, kun je deze Overeenkomst op elk moment en om welke reden dan ook beëindigen door je Snapchat-account te verwijderen (of, in sommige gevallen, het account dat is gekoppeld aan het toepasselijke deel van de Diensten die je gebruikt).

We kunnen je toegang tot de Diensten beëindigen of tijdelijk opschorten als je je niet aan deze Voorwaarden, onze Communityrichtlijnen, of de wet houdt of om welke reden dan ook waarop wij geen invloed hebben, zonder je hiervan vooraf op de hoogte te stellen. Dat betekent dat we deze Voorwaarden kunnen beëindigen, de levering van alle of een deel van de Diensten aan jou kunnen stopzetten, of nieuwe of aanvullende beperkingen kunnen vaststellen voor het gebruik ervan. En hoewel wij zullen proberen jou een redelijke tijd van tevoren in te lichten, kunnen wij niet garanderen dat dit in alle omstandigheden mogelijk zal zijn. We kunnen je account bijvoorbeeld deactiveren bij langdurige inactiviteit en we kunnen je gebruikersnaam op elk moment intrekken, om welke reden dan ook.

Ongeacht wie deze Overeenkomst beëindigt, blijven Snap en jij allebei gebonden aan Artikel 3, 4 (voor zover eventuele aanvullende voorwaarden op grond van hun bewoordingen van kracht blijven), en 6 - 22 van de Voorwaarden.

15. Vrijwaring

Je gaat ermee akkoord, voor zover toegestaan door de wetgeving, om Snap, onze zusterbedrijven, bestuurders, ambtenaren, aandeelhouders, werknemers, licentiegevers en vertegenwoordigers schadeloos te stellen, te verdedigen tegen en te vrijwaren van alle klachten, aanklachten, claims, schadeclaims, verliezen, kosten, boetes, aansprakelijkheden, en uitgaven (met inbegrip van advocaatkosten) die voortkomen uit of op enigerlei wijze verband houden met: (a) je toegang tot of gebruik van de Diensten; (b) jouw inhoud, met inbegrip van aanspraken op schendingen met betrekking tot jouw inhoud; (c) je schending van deze Voorwaarden of enige toepasselijke wetgeving of regelgeving; of (d) je nalatigheid of opzettelijk wangedrag.

16. Disclaimer

We proberen de Diensten altijd gaande te houden en vrij van hinderlijke storingen. Maar we kunnen niet beloven dat we daarin altijd zullen slagen.

De Diensten worden geleverd “zoals ze zijn” (“as is”) en “zoals ze beschikbaar zijn” (“as available”) en voor zover wettelijk toegestaan en met uitzondering van bovenstaande, zonder enige garantie, expliciet of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot impliciete garanties of voorwaarden over (i) verkoopbaarheid, goede kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, eigendom, rustig genot en niet-inbreukmakend karakter, of (ii) die voortvloeien uit bepaalde handelspraktijken. Bovendien kunnen we, ondanks dat Snap Group Limited tracht een goede gebruikersbeleving te bieden, niet garanderen dat: (a) de Diensten altijd volledig veilig, foutvrij of actueel zullen zijn; (b) de Diensten altijd werken zonder vertragingen, onderbrekingen of tekortkomingen; of (c) dat alle inhoud of gegevens die je via de Diensten ontvangt, actueel of accuraat zullen zijn.

ALS DE IN DIT ARTIKEL GENOEMDE UITSLUITINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID VOLGENS DE WET VAN HET LAND WAARIN JE WOONT NIET ZIJN TOEGESTAAN, ZIJN DEZE UITSLUITINGEN NIET VAN TOEPASSING TOT ZOVER VERBODEN.

Voor zover wettelijk toegestaan, hebben Snap Group Limited en Snap Inc. geen verantwoordelijkheid en aanvaarden ze geen aansprakelijkheid voor inhoud die jij, andere gebruikers of een derde partij maakt, uploadt, post, verstuurt, ontvangt, bekijkt, of bewaart op of via onze Diensten en je begrijpt en stemt ermee in dat je blootgesteld kan worden aan inhoud die aanstootgevend, illegaal, misleidend of anderszins ongepast is, waar Snap Group Limited, Snap Inc. of onze zusterbedrijven op geen enkele manier verantwoordelijk voor zijn.

Niets in deze Voorwaarden beperkt of sluit onze mogelijke verantwoordelijkheid uit om inhoud te verwijderen als dit wettelijk verplicht is volgens het recht van het land waarin jij woont.

17. Aansprakelijkheidsbeperking

Snap Group Limited, Snap Inc. en onze zusterbedrijven, directeuren, functionarissen, aandeelhouders, werknemers, licentiegevers, leveranciers en agenten zullen niet aansprakelijk zijn voor indirecte, incidentele, bijzondere, daaruit voortvloeiende, strafrechtelijke of meervoudige schade, of verlies van winst of inkomsten, direct of indirect, of verlies van gegevens, gebruik, goodwill of andere immateriële verliezen, voortkomend uit: (a) jouw gebruik van de Diensten of het niet kunnen gebruiken van de Diensten; (b) jouw toegang tot of het niet in staat zijn toegang te geven tot de Diensten; (c) het gedrag of de inhoud van andere gebruikers of derden binnen of via de Diensten; of (d) ongeoorloofde toegang, gebruik of wijziging van jouw inhoud. Behalve voor zover anders vermeld in andere toepasselijke voorwaarden van Snap Group Limited, Snap Inc. of onze zusterbedrijven zal de totale aansprakelijkheid van Snap Group Limited voor alle vorderingen met betrekking tot de Diensten op geen enkele voorwaarde meer bedragen dan (a) € 100 EUR, en (b) het bedrag dat je de laatste 12 maanden aan Snap Group Limited hebt betaald voor enige Diensten.

Niets in deze Voorwaarden (of om twijfel te vermijden dat er andere voorwaarden aan worden onderworpen die door Snap Group Limited, Snap Inc. of onze zusterbedrijven worden aangeboden), sluit uit of beperkt, andere voorwaarden waaraan je onderworpen bent met betrekking tot Diensten door Snap Group Limited, Snap Inc. of onze zusterbedrijven; a) dood of persoonlijke schade voortkomend uit eigen opzet of nalatigheid; b) fraude of frauduleuze onjuiste voorstelling; of c) enige andere aansprakelijkheid voor zover dergelijke aansprakelijkheid niet uitgesloten of beperkt kan worden als wettelijk wordt beschouwd.

Verder heeft niets in deze Voorwaarden invloed op je wettelijke rechten als consument.

ALS DE IN DIT ARTIKEL GENOEMDE BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID VOLGENS DE WET VAN HET LAND WAARIN JE WOONT NIET ZIJN TOEGESTAAN, ZIJN DEZE BEPERKINGEN NIET VAN TOEPASSING TOT ZOVER VERBODEN.

18. Geschillenbeslechting en arbitrage

Praat met ons als je je zorgen maakt. Neem gerust eerst contact met ons op, dan doen wij ons best om het probleem op te lossen.

Voor sommige van onze Diensten kunnen aanvullende voorwaarden gelden die bepalingen over geschillenbeslechting bevatten die uniek zijn voor die Dienst of voor het land waarin je woont.

Als je de Diensten namens een bedrijf gebruikt (in plaats van voor persoonlijk gebruik), komen jij en Snap Group Limited overeen dat voor zover wettelijk toegestaan alle vorderingen en geschillen tussen ons die voortvloeien uit of met betrekking tot deze Voorwaarden of het gebruik van de Diensten definitief beslecht worden via bindende arbitrage volgens de Arbitrageregels van de LCIA, die door middel van verwijzing in deze clausule zijn opgenomen. Er wordt gebruikgemaakt van één arbiter (aan te wijzen door de LCIA), de arbitrage vindt plaats in Londen en wordt uitgevoerd in het Engels. Als je niet met deze clausule wilt instemmen, moet je de Diensten niet gebruiken.

19. Exclusief rechtsgebied

Voor zover het Snap of jezelf op grond van deze Voorwaarden is toegestaan een rechtszaak te starten, komen jij en Snap overeen dat alle vorderingen en geschillen (op basis van een overeenkomst of anderszins) voortvloeiend uit of in verband met de Voorwaarden of het gebruik van de Diensten uitsluitend worden voorgelegd aan de Engelse rechtbanken in het Verenigd Koninkrijk, tenzij de wetgeving van het land waarin je woont dit verbiedt. Jij en Snap stemmen in met de exclusieve rechtsbevoegdheid van deze gerechtshoven.

20. Rechtskeuze

Het recht van Engeland en Wales is van toepassing op deze Voorwaarden en eventuele vorderingen en geschillen (voortkomend uit een overeenkomst, onrechtmatige daad of anderszins) die ontstaan is door of met betrekking tot deze Voorwaarden of het onderwerp hiervan. De rechtbanken in sommige landen passen mogelijk niet het recht van Engeland en Wales toe op sommige geschillen met betrekking tot deze Voorwaarden. Als jij in een van deze landen woont, is het recht van het land waarin jij woont mogelijk van toepassing op die geschillen.

21. Scheidbaarheid

Als een bepaling in deze Voorwaarden onafdwingbaar wordt bevonden, zal deze bepaling worden verwijderd uit deze Voorwaarden en zal dit geen gevolgen hebben voor de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

22. Afsluitende bepalingen

Deze Voorwaarden, inclusief de aanvullende voorwaarden waarnaar in artikel 4 wordt verwezen, vormen de volledige overeenkomst tussen jou en Snap en prevaleren over eventuele eerdere overeenkomsten. Deze Voorwaarden scheppen geen rechten voor en dragen geen rechten over aan begunstigde derden. Als we een bepaling in deze Voorwaarden niet afdwingen, betekent dat niet dat we afstand doen van deze bepaling. Wij behouden ons het recht voor om onze rechten onder deze Voorwaarden over te dragen en de Diensten te verlenen met behulp van een andere entiteit, mits die entiteit zich aan deze Voorwaarden houdt. Je mag je rechten of plichten onder deze Voorwaarden niet zonder onze toestemming overdragen. We behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan jou zijn verleend.

Contact met ons opnemen

Snap Group Limited verwelkomt opmerkingen, vragen, aanmerkingen en suggesties. Om contact met ons op te nemen of ondersteuning te krijgen kun je gebruik maken van dit online formulier.

Het bedrijf dat buiten de Verenigde Staten verantwoordelijk is voor de Diensten heet Snap Group Limited en is gevestigd op 77 Shaftesbury Avenue, Londen, W1D 5DU, Verenigd Koninkrijk. Geregistreerd bedrijfsnummer: 09763672. Btw-nummer: GB 237218316.


We hebben onze Servicevoorwaarden bijgewerkt met ingang van 30 september 2021. Je kunt de vorige versie hieronder bekijken.

Als je in de Verenigde Staten woont, stem je in met de Snap Inc. Servicevoorwaarden.

Als je buiten de Verenigde Staten woont, stem je in met de Servicevoorwaarden van Snap Group Limited.


Servicevoorwaarden Snap Inc.

(Als je in de Verenigde Staten woont)

Van kracht: 30 oktober 2019

Welkom!

We hebben deze Servicevoorwaarden (die we verder aanduiden als de “Voorwaarden”) opgesteld om je te laten weten welke regels van toepassing zijn op onze relatie met jou. Hoewel we ons best hebben gedaan geen juridische termen in deze Voorwaarden te gebruiken, klinken deze Voorwaarden hier en daar misschien nog steeds als een traditioneel contract. Daar bestaat een goede reden voor: Deze Voorwaarden vormen inderdaad een juridisch bindend contract tussen jou en Snap Inc. Lees ze daarom zorgvuldig door.

Door gebruik te maken van Snapchat, Bitmoji, of een van onze andere producten of diensten die naar deze Voorwaarden verwijzen (we noemen deze in het vervolg samen de "Diensten"), stem je in met de Voorwaarden. Als je er niet mee akkoord gaat, moet je de Diensten dus niet gebruiken.

MEDEDELING OVER ARBITRAGE: DEZE VOORWAARDEN BEVATTEN VERDEROP EEN ARBITRAGECLAUSULE. MET UITZONDERING VAN BEPAALDE TYPEN GESCHILLEN DIE WORDEN GENOEMD IN DIE ARBITRAGECLAUSULE, KOMEN JIJ EN Snap Inc. OVEREEN DAT GESCHILLEN TUSSEN ONS WORDEN BESLECHT DOOR MIDDEL VAN VERPLICHTE BINDENDE ARBITRAGE EN JIJ EN Snap Inc. DOEN AFSTAND VAN HET RECHT TOT DEELNAME AAN COLLECTIEVE GERECHTELIJKE PROCESSEN (CLASS-ACTION) OF COLLECTIEVE ARBITRAGE (CLASS-WIDE ARBITRATION).

1. Wie mag de Diensten gebruiken?

Het is niet toegestaan om een account aan te maken of de Diensten te gebruiken als je nog geen 13 jaar oud bent. Het kan zijn dat wij aanvullende Diensten aanbieden waarvoor aanvullende voorwaarden gelden, die vereisen dat je zelfs nog ouder moet zijn om ze te mogen gebruiken. Lees alle voorwaarden daarom goed door.

Door de Diensten te gebruiken, verklaar je het volgende:

 • Je mag een bindend contract met Snap Inc. afsluiten.

 • Je bent niet iemand die op grond van de wet van de Verenigde Staten of een ander toepasselijk rechtsgebied is uitgesloten van gebruik van de Diensten. Dit betekent bijvoorbeeld dat je niet op de lijst van speciaal aangewezen personen (de zogeheten SDN-lijst) van het Amerikaanse Ministerie van Financiën staat en dat geen andere vergelijkbare beperking op jou van toepassing is.

 • Je bent geen veroordeelde zedendelinquent.

 • Je houdt je aan deze Voorwaarden en alle toepasselijke lokale, staats-, nationale en internationale wetten, regels en voorschriften.

Als je de Diensten gebruikt in naam van een bedrijf of een andere organisatie, verklaar je dat je bevoegd bent om alle licenties die worden beschreven in deze Voorwaarden te verlenen en om in te stemmen met deze Voorwaarden in naam van het bedrijf of de organisatie. Als je de Diensten gebruikt namens een entiteit van de Amerikaanse overheid, stem je in met het Amendement bij Snap Inc. Servicevoorwaarden voor gebruikers binnen de Amerikaanse overheid.

2. Rechten die wij jou verlenen

Snap Inc. verleent je een persoonlijke, wereldwijde, royaltyvrije, niet-toewijsbare, niet-exclusieve, herroepbare en niet-sublicentieerbare licentie voor toegang tot en gebruik van de Diensten. Deze licentie is uitsluitend bedoeld om je gebruik te laten maken van de voorzieningen van de Diensten op de wijze die in deze Voorwaarden en ons gebruiksbeleid, zoals onze Communityrichtlijnen wordt toegestaan.

De Diensten omvatten Bitmoji, waardoor je een avatar kunt samenstellen met behulp van visuele elementen die we aanbieden (een "Bitmoji- avatar"). Alle Bitmoji-avatars zijn uitsluitend eigendom van Snap Inc. en we behouden het recht om Bitmoji-avatars te gebruiken voor elk doel, onder andere om onze producten en diensten te promoten.

Eventuele software die we aan jou verstrekken kan mogelijk automatisch upgrades, updates en andere nieuwe voorzieningen downloaden en installeren. Het is mogelijk dat je de instellingen voor deze automatische downloads kunt wijzigen op je apparaat.

Het is niet toegestaan enig onderdeel van de Diensten te kopiëren, wijzigen, distribueren, verkopen of in lease te geven, of de software te onderwerpen aan reverse-engineering of te proberen de broncode van de software te achterhalen, tenzij wetgeving deze beperkingen verbiedt of je onze schriftelijke toestemming hebt om dit te doen.

3. Rechten die jij ons verleent

In veel van onze Diensten kun je inhoud genereren, uploaden, plaatsen, verzenden, ontvangen en opslaan. Wanneer je dat doet, blijven alle eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud die jou toebehoren van jou. Maar jij geeft ons toestemming om die inhoud te gebruiken. Hoe ruim die toestemming is, is afhankelijk van de Diensten die je gebruikt en de Instellingen die je hebt geselecteerd.

We noemen Verhaal-inzendingen die zo zijn ingesteld dat ze door iedereen kunnen worden bekeken en content die je inzendt aan crowdsourced Diensten, waaronder Ons Verhaal, "Publieke Inhoud". Voor alle content die je aan de Diensten inzendt, behalve Publieke Inhoud, verleen je Snap Inc. en onze zusterbedrijven een wereldwijde, royaltyvrije, sublicentieerbare en een overdraagbare licentie om die inhoud te mogen hosten, opslaan, gebruiken, weergeven, wijzigen, aanpassen, bewerken, publiceren en verspreiden. Deze licentie is bedoeld voor het beperkte doel om de Diensten te exploiteren, ontwikkelen, leveren, promoten en verbeteren en voor onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe Diensten.

Omdat Publieke Inhoud vanzelfsprekend openbaar en van algemeen belang is, is de licentie die je ons voor deze inhoud verleent ruimer. Voor Publieke Inhoud verleen je Snap Inc., onze zusterbedrijven en onze zakenpartners alle dezelfde rechten die je toekent voor niet-Publieke Inhoud in de vorige alinea, en een eeuwigdurende licentie om afgeleiden te maken van de Publieke Inhoud, en deze te promoten, tentoon te stellen, te syndiceren, openbaar uit te voeren en openbaar te laten zien in welke vorm en in alle media of distributiemethoden (nu bekend of later ontwikkeld). Voor zover nodig verleen je Snap Inc., onze zusterbedrijven en onze zakelijke partners tevens het onbeperkte, wereldwijde en eeuwigdurende recht en een onbeperkte, wereldwijde en eeuwigdurende licentie om je naam, beeltenis en stem (ook in verband met commerciële of gesponsorde inhoud) te gebruiken als je voorkomt in Publieke Inhoud, deze creëert, uploadt of post. Dit betekent, onder andere, dat je geen recht hebt op compensatie van Snap Inc., onze zusterbedrijven of onze zakelijke partners als je naam, beeltenis of stem wordt bekendgemaakt via de Diensten, zij het de Snapchat-applicatie of een van de platforms van onze zakelijke partners.

Meer informatie over hoe je kunt instellen wie je inhoud kan bekijken, vind je in ons Privacybeleid en op onze ondersteuningswebsite.

Hoewel we dat niet verplicht zijn, kunnen we je inhoud op elk moment en om welke reden dan ook raadplegen, bekijken, screenen en verwijderen, bijvoorbeeld als we denken dat je inhoud in strijd is met deze Voorwaarden. Jij blijft echter volledig zelf verantwoordelijk voor de inhoud die je maakt, uploadt, plaatst, verstuurt of opslaat door middel van de Dienst.

De Diensten kunnen advertenties bevatten. Als tegenprestatie voor het feit dat Snap Inc. je toegang verleent en je gebruik laat maken van de Diensten stem je ermee in dat wij, onze zusterbedrijven en onze externe partners advertenties in de Diensten plaatsen. Omdat de Diensten inhoud bevatten die jij en andere gebruikers ons verstrekken, kunnen er soms advertenties bij jouw content verschijnen.

Met betrekking tot jouw gebruik van Bitmoji verleen je Snap Inc., onze zusterbedrijven en onze zakelijke partners een wereldwijde, eeuwigdurende, royaltyvrije, sublicentieerbare en overdraagbare licentie om (a) een echte of gesimuleerde beeltenis, afbeelding, stem, naam, pose of andere. persoonlijke kenmerken (samen jouw “Beeltenis”) in een Bitmoji-avatar of de Bitmoji-diensten en (b) materialen die je maakt met behulp van de Bitmoji-diensten te hosten, te bewaren, te gebruiken, weer te geven, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te redigeren, te publiceren, te distribueren, te promoten, te tonen, uit te zenden, te syndiceren, openbaar uit te voeren en te verspreiden in alle media en via alle distributiemethoden (die nu bekend zijn of in de toekomst worden ontwikkeld). Deze licentie is bedoeld voor het beperkte doel om de Diensten te exploiteren, ontwikkelen, leveren, promoten en verbeteren en voor onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe Diensten. Dit betekent, onder andere, dat je geen recht hebt op compensatie van Snap Inc., onze zusterbedrijven of onze zakelijke partners als je naam, beeltenis of stem wordt overgebracht zij het op de Bitmoji-app of een van de platforms van onze zakelijke partners.

Als jij rechten op een Bitmoji-avatar ontwikkeld of wordt geacht rechten op een Bitmoji-avatar te hebben die niet worden verleend op grond van deze Voorwaarden, dan stem je ermee in al jouw aanvullende rechten, eigendom en belangen, inclusief alle auteursrechten binnen en op deze Bitmoji-avatar onherroepelijk en onvoorwaardelijk aan Snap Inc. over te dragen.

We vinden het altijd leuk om iets van onze gebruikers te vernemen. Maar als je feedback of suggesties geeft, houdt er dan rekening mee dat we ze kunnen gebruiken zonder je te compenseren, en zonder enige beperking of verplichting aan jou.

4. De inhoud van anderen

Veel van de inhoud van onze Diensten is gemaakt door gebruikers, uitgevers en andere derden. De volledige verantwoordelijkheid voor de inhoud ligt bij de persoon of organisatie die deze heeft toegevoegd. Het maakt niet uit of deze inhoud is toegevoegd voor publicatie of privé is verzonden. Hoewel Snap Inc. zich het recht voorbehoudt alle inhoud die binnen de Diensten wordt geplaatst te bekijken of te verwijderen, betekent dit niet direct dat we alles bekijken. We kunnen dus geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor inhoud die door anderen wordt aangeboden via onze Diensten, en doen dat dan ook niet.

Door middel van deze Voorwaarden en onze Communityrichtlijnen maken we duidelijk dat we niet willen dat onze Diensten worden misbruikt. Maar omdat we niet alle inhoud nakijken, kunnen we niet garanderen dat alle inhoud van de Diensten altijd voldoet aan onze Voorwaarden of richtlijnen.

5. Privacy

Je privacy is belangrijk voor ons. Hoe er met je gegevens wordt omgegaan wanneer je onze Diensten gebruikt, kun je lezen in het Privacybeleid. We raden je aan het Privacybeleid goed door te lezen, want door onze Diensten te gebruiken, ga je ermee akkoord dat Snap Inc. je gegevens kan verzamelen, gebruiken en delen in overeenstemming met dat beleid.

6. Respect voor de rechten van anderen

Snap Inc. respecteert de rechten van anderen. Dat verlangen we ook van jou. Je mag de Diensten daarom niet gebruiken of iemand anders in staat stellen de Diensten te gebruiken op een manier die:

 • inbreuk maakt op het portretrecht, de privacy, het auteursrecht, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten van anderen;

 • treiterend, intimiderend of dreigend is;

 • lasterlijk is;

 • onze gebruikers ongevraagde berichten en verzoeken stuurt.

Je moet ook de rechten van Snap Inc respecteren en je houden aan de Merkrichtlijnen, Bitmoji Merkrichtlijnen en andere merkrichtlijnen die door Snap Inc worden gepubliceerd. Daarnaast mag je geen van de volgende handelingen doen (of iemand anders in staat stellen dat te doen):

 • naamsbekendheid, logo's, pictogrammen, elementen van de gebruikersinterface, ontwerpen, foto's, video's of andere in onze Diensten gebruikte materialen gebruiken, behalve wanneer dit expliciet is toegestaan volgens de Merkrichtlijnen, Bitmoji Merkrichtlijnen of andere door Snap Inc. gepubliceerde merkrichtlijnen;

 • inbreuk maken op auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten van Snap Inc.;

 • het kopiëren, archiveren, downloaden, uploaden, distribueren, verspreiden via een perssyndicaat, uitzenden, uitvoeren, weergeven, beschikbaar maken of op andere wijze gebruiken van delen van de Diensten of de inhoud binnen de Diensten, op andere manieren dan expliciet in deze Voorwaarden vermeld;

 • het zonder onze toestemming gebruiken van de Diensten of binnen de Diensten aangeboden tools voor commerciële doeleinden.

Kortom: je mag de Diensten of de inhoud binnen de Diensten niet gebruiken op andere manieren dan door deze Voorwaarden wordt toegestaan. Je mag anderen ook niet helpen om dit te doen.

7. Respecteren van auteursrechten

Snap Inc. respecteert de auteurswetgeving, waaronder de Digital Millennium Copyright Act. We nemen dan ook alle redelijke stappen om materiaal dat inbreuk maakt op deze bepalingen, en waarvan we op de hoogte zijn, direct uit onze Diensten te verwijderen. Als Snap Inc. er achter komt dat een van de gebruikers bij herhaling inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht, nemen we in het kader van onze bevoegdheid redelijke stappen om het account van de gebruiker te beëindigen.

We maken het eenvoudig voor jou om verdenkingen van inbreuk op het auteursrecht te melden. Als je gelooft dat iets in de Diensten inbreuk maakt op jouw auteursrecht of auteursrecht dat door jou wordt beheerd, kun je dit formulier invullen dat toegankelijk is via deze tool. Je kunt ook een melding indienen bij onze aangewezen vertegenwoordiger:

Snap Inc. T.a.v.: Copyright Agent 2772 Donald Douglas Loop North Santa Monica, CA 90405 e-mail: copyright@snap.com

Gebruik dit e-mailadres niet voor andere doeleinden dan het rapporteren van inbreuk op het auteursrecht, omdat dergelijke e-mails worden genegeerd. Om andere vormen van inbreuk te rapporteren, kun je de tool gebruiken die hier toegankelijk is.

Als je een melding indient bij onze Copyright Agent, moet deze voldoen aan de vereisten van de Amerikaanse wetsbepaling 17 U.S.C. § 512(c)(3). Dit betekent dat de melding het volgende moet bevatten:

 • de fysieke of elektronische handtekening van een persoon die is gemachtigd om te handelen uit naam van de eigenaar van het auteursrecht;

 • een aanduiding van het auteursrechtelijke werk waarop inbreuk zou zijn gemaakt;

 • een aanduiding van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt of het onderwerp is van de inbreukmakende activiteit en dat moet worden verwijderd, of de toegang waartoe moet geworden geblokkeerd, en voldoende informatie om ons redelijkerwijs in staat te stellen het materiaal te vinden;

 • je contactgegevens, inclusief je adres, telefoonnummer en e-mailadres;

 • een persoonlijke verklaring dat je oprecht gelooft dat het gebruik van het materiaal waarover wordt geklaagd niet is toegestaan door de auteursrechtelijke eigenaar, zijn of haar vertegenwoordiger of de wet;

 • een verklaring dat de informatie in de melding waarheidsgetrouw is en, op straffe van meineed, dat je gemachtigd bent te handelen in naam van de eigenaar van het auteursrecht.

8. Veiligheid

We doen ons best om de Diensten een veilige plaats te laten zijn voor alle gebruikers. Maar we kunnen het niet garanderen. Daar kun jij een belangrijke rol spelen. Door de Diensten te gebruiken, verklaar je het volgende:

 • Je zult de Diensten niet gebruiken voor doeleinden die illegaal of in strijd met deze Voorwaarden zijn.

 • Je zult geen robot, spider, crawler, scraper of andere geautomatiseerde methode of interface gebruiken om toegang te verkrijgen tot de Diensten of gegevens van andere gebruikers te verzamelen.

 • Je zult geen externe toepassingen gebruiken of ontwikkelen die dingen doen met de inhoud van de Diensten of inhoud of gegevens van andere gebruikers zonder onze schriftelijke toestemming.

 • Je zult de Diensten niet gebruiken op een wijze die het volledige genot van de Diensten door andere gebruikers zou kunnen beïnvloeden, verstoren of belemmeren, of die de Diensten op welke manier dan ook zou kunnen schaden, uitschakelen, overbelasten of de werking van de Diensten zou kunnen hinderen.

 • Je zult het account, de gebruikersnaam of het wachtwoord van een andere gebruiker niet gebruiken of proberen te gebruiken zonder zijn of haar toestemming.

 • Je zult geen inloggegevens vragen aan een andere gebruiker.

 • Je zult geen inhoud plaatsen die links naar pornografie, grafisch geweld, bedreigingen, haatdragende opmerkingen of aansporingen tot geweld bevat.

 • Je zult geen virussen of andere kwaadaardige codes uploaden, of op andere manieren de beveiliging van de Diensten ondermijnen.

 • Je zult niet proberen door ons gebruikte mechanismen voor inhoudsfiltering te omzeilen, of proberen toegang te verkrijgen tot onderdelen of voorzieningen van de Diensten waarvoor je niet bent gemachtigd.

 • Je zult onze Diensten, systemen of netwerken niet onderzoeken, scannen of testen op zwakke plekken.

 • Je zult geen activiteiten aanmoedigen of stimuleren die in strijd zijn met deze Voorwaarden.

We vinden jouw veiligheid tijdens het gebruik van onze diensten ook heel belangrijk. Gebruik de Diensten dus niet op zodanige wijze dat je aandacht wordt afgeleid van verkeers- of veiligheidsvoorschriften. Snap bijvoorbeeld nooit tijdens het rijden. En breng jezelf of anderen nooit in gevaar, alleen maar om een Snap te maken.

9. Je account

Jij bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder jouw Snapchat-account. Het is dus belangrijk je account te beschermen. Een manier om dat te doen is door een sterk wachtwoord te kiezen dat je niet gebruikt voor andere accounts.

Door de Diensten te gebruiken verklaar je, naast het feit dat je je gezonde verstand zult gebruiken, dat:

 • Je niet meer dan één account voor jezelf aanmaakt;

 • Je geen nieuw account aanmaakt als we je account hebben uitgeschakeld, tenzij je onze schriftelijke toestemming hebt verkregen om dat te doen;

 • Je geen toegang tot je Snapchat-account, Snaps, een Snapchat-gebruikersnaam of vriendenkoppeling zult kopen, verkopen, verhuren of in lease zult geven zonder onze schriftelijke toestemming;

 • Je je wachtwoord niet zult delen;

 • Je je niet zult aanmelden of pogingen zult doen toegang te krijgen tot de Diensten door middel van onrechtmatige toepassingen of cliënten van derden.

Neem onmiddellijk contact op met de ondersteuning van Snapchat als je denkt dat iemand anders toegang heeft tot je account.

10. Herinneringen

Herinneringen zijn onze opslagservice waarmee je je eenvoudiger altijd en overal dingen kunt herinneren. Door met deze Voorwaarden in te stemmen, schakel je automatisch Herinneringen in. Nadat Herinneringen ingeschakeld is, blijft het ingeschakeld zolang je je Snapchat-account houdt. Je kunt echter via Instellingen altijd bepaalde functies van Herinneringen uitschakelen.

Een van de opties die we voor Herinneringen bieden, is de mogelijkheid om een afgeschermd gedeelte te maken door een toegangscode in te stellen in de vorm van een pincode, een wachtwoordzin of op een andere manier. Dit lijkt op de vergrendelingsfunctie die je misschien op je mobiele apparaat gebruikt. Door een toegangscode in te stellen, verklein je de kans dat iemand anders die jouw apparaat in handen krijgt, kan zien wat je in het afgeschermde gedeelte voor Herinneringen hebt opgeslagen. Maar hier volgt een heel belangrijke waarschuwing: ALS JE JE TOEGANGSCODE VOOR HERINNERINGEN VERGEET OF ALS JE TE VAAK DE VERKEERDE TOEGANGSCODE INVOERT, HEB JE GEEN TOEGANG MEER TOT DE INHOUD DIE JE IN HET AFGESCHERMDE GEDEELTE VOOR HERINNERINGEN HEBT OPGESLAGEN. We bieden voor dit afgeschermde gedeelte geen herstelfunctie voor deze toegangscode. Jij bent als enige verantwoordelijk voor het onthouden van je toegangscode. Ga naar onze ondersteuningssite voor meer informatie over toegangscodes.

Jouw inhoud binnen Herinneringen kan door verschillende oorzaken niet beschikbaar zijn, bijvoorbeeld als de werking hapert of als we besluiten je account te beëindigen. Omdat we niet kunnen beloven dat jouw inhoud altijd beschikbaar is, raden we je aan een afzonderlijke kopie te bewaren van inhoud die je binnen Herinneringen opslaat.

We beloven niet dat Herinneringen aan jouw exacte opslagbehoeften kan voldoen. We behouden ons het recht om voor Herinneringen opslaglimieten in te stellen en we kunnen deze limieten af en toe naar eigen goeddunken wijzigen. En zoals ook voor onze andere Diensten geldt, kan jouw gebruik van Herinneringen ruimte op jouw apparaat innemen en kunnen er kosten voor mobiele data in rekening worden gebracht.

Je mag geen functies van Herinneringen doorverkopen. Dit betekent dat je Herinneringen bijvoorbeeld niet mag gebruiken voor het exploiteren van je eigen bestandenopslag- of distributieservice voor andere mensen.

11. Kosten voor dataverkeer en mobiele telefoons

Je bent zelf verantwoordelijk voor eventuele mobiele telefoonkosten die zijn verbonden aan het gebruik van onze Diensten, inclusief kosten voor tekstberichten en dataverkeer. Als je niet zeker weet welke kosten dat zijn, raden we je aan contact op te nemen met je mobiele telefoonprovider voordat je de Diensten gebruikt.

Als je het mobiele telefoonnummer dat je hebt gebruikt voor het maken van een Snapchat-account niet meer gebruikt, moet je je accountgegevens binnen 72 uur bijwerken in Instellingen om te voorkomen dat we berichten die voor jou bestemd zijn naar iemand anders sturen.

12. Diensten van derden

Wanneer je een dienst, voorziening of functionaliteit gebruikt die wordt verzorgd door een derde partij en toegankelijk wordt gemaakt door middel van onze Diensten (met inbegrip van Diensten die we aanbieden in samenwerking met de betreffende derde partij), zijn de voorwaarden van elke partij van toepassing op je relatie met de betreffende partij. Snap Inc. is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de voorwaarden van een derde partij of stappen die door de derde partij worden genomen op grond van de voorwaarden van de derde partij.

13. Wijziging en beëindiging van de Diensten

We werken voortdurend aan verbetering van onze Diensten en het ontwikkelen van nieuwe Diensten. Dit betekent dat we soms functies, producten of functionaliteiten toevoegen of verwijderen, maar ook dat we de Diensten helemaal kunnen opschorten of beëindigen. We kunnen dit op elk moment doen, en in dat geval is het mogelijk dat we je niet vooraf daarvan op de hoogte stellen.

We hopen natuurlijk dat je je leven lang Snapchatter blijft, maar je kunt deze overeenkomst op elk moment en om welke reden dan ook beëindigen door je account te verwijderen.

Snap Inc. kan deze Voorwaarden met jou ook op elk moment beëindigen, om welke reden dan ook, en zonder je hiervan vooraf op de hoogte te stellen. Dit betekent ook dat we de levering van onze Diensten aan jou kunnen stopzetten, of nieuwe of aanvullende beperkingen kunnen vaststellen voor het gebruik ervan. We kunnen je account bijvoorbeeld deactiveren bij langdurige inactiviteit en we kunnen je gebruikersnaam op elk moment intrekken, om welke reden dan ook.

Ongeacht wie deze overeenkomst beëindigt, blijven beiden, Snap Inc. en jij gebonden aan Artikel 3, 6, 9, 10 en 13-22 van de Voorwaarden.

14. Vrijwaring

Je stemt er, voor zover wettelijk toegestaan, mee in Snap Inc., onze zusterbedrijven, directie, functionarissen, aandeelhouders, werknemers, licentiehouders en agenten te vrijwaren van, te verdedigen tegen en schadeloos te stellen voor alle klachten, aanklachten, vorderingen, schade, verliezen, kosten, aansprakelijkheden en onkosten (met inbegrip van advocaatkosten) als gevolg van, voortkomend uit of op enigerlei manier in verband met (a) jouw toegang tot of gebruik van de Diensten, of (b) jouw inhoud; en (c) jouw schending van deze Voorwaarden.

15. Vrijwaringen

We proberen de Diensten altijd in bedrijf en zonder hinderlijke storingen te houden. Maar we kunnen niet beloven dat we daarin altijd zullen slagen.

DE DIENSTEN WORDEN GELEVERD “ZOALS ZE ZIJN” (“AS IS”) EN “ZOALS ZE BESCHIKBAAR ZIJN” (“AS AVAILABLE”) EN VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES INZAKE VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM EN NIET-INBREUKMAKEND KARAKTER. BOVENDIEN, KUNNEN WE, ONDANKS Snap Inc. TRACHT EEN GOEDE GEBRUIKERSBELEVING TE BIEDEN, NIET GARANDEREN DAT (A) DE DIENSTEN ALTIJD VEILIG, FOUTVRIJ EN ACTUEEL ZULLEN ZIJN, (B) DE DIENSTEN ALTIJD WERKEN ZONDER VERTRAGINGEN, ONDERBREKINGEN OF TEKORTKOMINGEN OF (C) DAT INHOUD, GEBRUIKSINHOUD OF INFORMATIE DIE JE VERKRIJGT IN OF DOOR MIDDEL VAN DE DIENSTEN ACTUEEL OF ACCURAAT ZAL ZIJN.

Snap Inc. AANVAARDT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID EN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INHOUD DIE JIJ, EEN ANDERE GEBRUIKER OF EEN DERDE PARTIJ MAAKT, UPLOADT, PLAATST, VERSTUURT, ONTVANGT OF OPSLAAT IN OF DOOR MIDDEL VAN ONZE DIENSTEN. JE BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT JE ZOU KUNNEN WORDEN BLOOTGESTELD AAN INHOUD DIE AANSTOOTGEVEND, ILLEGAAL, MISLEIDEND OF IN ANDER OPZICHT ONGEPAST IS. Snap Inc. IS HIERVOOR IN GEEN GEVAL VERANTWOORDELIJK.

16. Beperking van aansprakelijkheid

VOOR ZOVER MAXIMAAL DOOR DE WET WORDT TOEGESTAAN, ZIJN Snap Inc. EN ONZE MANAGERS, AANDEELHOUDERS, WERKNEMERS, ZUSTERBEDRIJVEN, LICENTIEGEVERS, VERTEGENWOORDIGERS EN TOELEVERANCIERS NIET AANSPRAKELIJK VOOR INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE, GEVOLGSCHADE, STRAFSCHADE, OF GECOMBINEERDE SCHADE OF VOOR VERLIES VAN WINST OF INKOMSTEN, DIRECT OF INDIRECT GELEDEN, OF VERLIES VAN GEGEVENS, GEBRUIK, GOODWILL OF ANDERE IMMATERIËLE VERLIEZEN, ALS GEVOLG VAN: (A) JOUW TOEGANG TOT, GEBRUIK VAN OF ONMOGELIJKHEID TOT HET GEBRUIKEN VAN ONZE DIENSTEN; (B) HET GEDRAG OF DE INHOUD VAN ANDERE GEBRUIKERS OF DERDEN BINNEN OF VIA ONZE DIENSTEN; OF (C) ONRECHTMATIGE TOEGANG TOT OF GEBRUIK OF WIJZIGING VAN JOUW INHOUD, ZELFS ALS Snap Inc. OP DE HOOGTE WAS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN GEEN GEVAL BEDRAAGT DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN Snap Inc. VOOR ALLE VORDERINGEN MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN MEER DAN HET BEDRAG DAT JE OVER DE VOORGAANDE 12 MAANDEN AAN Snap Inc. HEBT BETAALD, INDIEN VAN TOEPASSING, MET EEN MAXIMUM VAN € 100.

17. Arbitrage, afstand van het recht op collectieve processen en afstand van het recht op een juryproces

LEES DE VOLGENDE PARAGRAFEN ZORGVULDIG DOOR, WANT ZE VEREISEN DAT JIJ EN Snap Inc. OVEREENKOMEN DAT ALLE GESCHILLEN TUSSEN ONS DOOR MIDDEL VAN BINDENDE ARBITRAGE OP INDIVIDUELE BASIS WORDEN BESLECHT.

 • Toepasselijkheid van arbitrageovereenkomst. Jij en Snap Inc. komen overeen dat alle vorderingen en geschillen (voortkomend uit een overeenkomst, onrechtmatige daad of anderszins), waaronder alle wettelijke vorderingen en geschillen, voortkomend uit, gerelateerd aan of in verband met de Voorwaarden of het gebruik van de Diensten die niet in onderling overleg of in een rechtbank voor kleine vorderingen kunnen worden geschikt, worden beslecht door middel van bindende arbitrage op individuele basis. Jij en Snapchat zijn echter niet verplicht geschillen waarbij een van beide partijen compensatie eist voor vermeend onrechtmatig gebruik van auteursrechten, handelsmerken, handelsnamen, logo's, handelsgeheimen of octrooien door middel van arbitrage te laten beslechten. Voor de duidelijkheid: de zinsnede “alle vorderingen en geschillen” omvat ook vorderingen en geschillen die tussen ons zijn ontstaan voor de ingangsdatum van deze Voorwaarden.

 • Arbitrageregels. De Federal Arbitration Act is van toepassing op de interpretatie en handhaving van deze bepaling voor geschillenbeslechting. De arbitrage wordt opgestart door de American Arbitration Association (“AAA”) en wordt beheerst door de Consumer Arbitration Rules van de AAA die hier te vinden zijn vanaf de ingangsdatum van deze Voorwaarden of door de AAA te bellen op 1-800-778-7879. Als de AAA niet beschikbaar is voor de arbitrage, selecteren de partijen een alternatief arbitrageforum. De regels van het arbitrageforum gelden voor alle aspecten van de arbitrage, behalve waar de regels in strijd zijn met deze Voorwaarden. De arbitrage wordt uitgevoerd door een enkele, neutrale arbiter. Vorderingen of geschillen waarbij het totale bedrag van de eis lager is dan € 10.000 kunnen op verzoek van de eisende partij worden beslecht door middel van bindende arbitrage zonder aanwezigheid van de betrokken partijen. In het geval van vorderingen of geschillen waarbij het totale bedrag van de eis € 10.000 of hoger is, wordt het recht om te worden gehoord bepaald op grond van de regels van het arbitrageforum. Een toewijzend arbitraal vonnis kan ten uitvoer worden gelegd na verlof van een rechtbank met toepasselijke rechtsbevoegdheid.

 • Aanvullende regels voor arbitrage zonder aanwezigheid van de betrokkenen. Als wordt gekozen voor arbitrage zonder aanwezigheid van de betrokkenen, wordt de arbitrage uitgevoerd per telefoon, online, op basis van schriftelijk ingediende documenten en/of een combinatie van deze drie opties. De specifieke wijze zal worden gekozen door de initiatiefnemer van de arbitrage. De partijen hoeven niet persoonlijk te verschijnen voor de arbitrage, tenzij de partijen onderlings anders overeenkomen.

 • Kosten. Als je ervoor kiest geschillen met Snap Inc. te laten beslechten door arbitrage, dan zijn hier geen kosten aan verbonden. Dat komt doordat Snap Inc. jouw indieningskosten vergoedt en in de Consumer Arbitration Rules van de AAA is bepaald dat jij verantwoordelijk bent voor eventuele hoorzittingskosten en vergoedingen voor de arbiter. Als een ander arbitrageforum wordt gekozen, betaalt Snap Inc. ook de kosten voor dat forum.

 • Bevoegdheid van de arbiter. De arbiter beslist over de rechtsbevoegdheid van de arbiter en de rechten en aansprakelijkheden, als van toepassing, van jou en Snap Inc. Het geschil wordt niet samengevoegd met andere kwesties of gekoppeld aan andere zaken of partijen. De arbiter heeft de bevoegdheid moties ontvankelijk te verklaren over de gehele of een deel van de vordering. De arbiter heeft de bevoegdheid geldelijke schadevergoedingen toe te kennen en niet-geldelijke voorzieningen en eindvoorzieningen toe te kennen waarop een persoon wettelijk recht heeft, de regels van het arbitrageforum en de Voorwaarden. De arbiter zal een schriftelijke uitspraak doen en een schriftelijke verklaring van de beslissing verstrekken waarin de onmisbare bevindingen en conclusies worden beschreven waarop de uitspraak is gebaseerd, met inbegrip van de berekening van de toegekende schadevergoeding. De arbiter heeft dezelfde bevoegdheid om compensatie toe te kennen op individuele basis als een rechter van een rechtbank. De uitspraak van de arbiter is onherroepelijk en bindend voor jou en voor Snap Inc.

 • Afstand van recht op juryproces. JIJ EN Snap Inc. DOEN HIERBIJ AFSTAND VAN ALLE CONSTITUTIONELE EN WETTELIJKE RECHTEN OM EEN ZAAK AANHANGIG TE MAKEN IN EEN RECHTBANK EN EEN PROCES AAN TE SPANNEN TEN OVERSTAAN VAN EEN RECHTER OF JURY. Jij en Snap Inc. kiezen in plaats daarvan voor geschillen en geschillen door arbitrage. Arbitrageprocedures zijn doorgaans beperkter, efficiënter en minder kostbaar dan de regels die van toepassing zijn in een rechtbank en zijn onderworpen aan zeer beperkt toezicht door een rechtbank. Als een rechtszaak wordt gestart tussen jou en Snap Inc. om de uitspraak van de arbitrage nietig te verklaren of af te dwingen, DOEN JIJ EN Snap Inc. AFSTAND VAN HET RECHT OP EEN JURYPROCES en kiezen in plaats daarvan voor beslechting van het geschil door een rechter.

 • Afstand van recht op collectieve of gecombineerde processen. ALLE VORDERINGEN EN GESCHILLEN BINNEN DE REIKWIJDTE VAN DEZE ARBITRAGEOVEREENKOMST MOETEN WORDEN GEARBITREERD OF AAN DE RECHTBANK WORDEN VOORGELEGD OP INDIVIDUELE BASIS EN NIET OP EEN COLLECTIEVE BASIS. VORDERINGEN VAN MEER DAN ÉÉN KLANT OF GEBRUIKER KUNNEN NIET IN COMBINATIE MET DIE VAN ANDERE KLANTEN OF GEBRUIKERS WORDEN GEARBITREERD OF AAN DE RECHTBANK WORDEN VOORGELEGD. Mocht dit afstand doen van collectieve of gecombineerde processen ongeldig of onafdwingbaar worden bevonden, dan hebben jij en wij geen van beide recht op arbitrage en moeten alle vorderingen en geschillen in plaats daarvan worden beslecht in een rechtbank, zoals bepaald in Artikel 18.

 • Recht om afstand te doen. De partij waartegen de vordering wordt ingediend, mag afstand doen van een deel van of alle rechten en beperkingen waarin deze arbitrageovereenkomst voorziet. Wanneer afstand wordt gedaan, houdt dat niet in dat afstand wordt gedaan van andere onderdelen van deze arbitrageovereenkomst. Ook heeft het geen gevolgen voor deze arbitrageovereenkomst.

 • Afmelden. Je hebt het recht van deze arbitrageovereenkomst af te zien. Als je dat doet, kun jij noch Snap Inc. de ander dwingen gebruik te maken van arbitrage. Om ervan af te zien, moet je Snap Inc. hiervan uiterlijk 30 dagen nadat je voor het eerst aan deze arbitrageovereenkomst onderworpen bent, schriftelijk in kennis stellen. Je kennisgeving moet je naam en adres, je gebruikersnaam van Snapchat en het e-mailadres dat je hebt gebruikt om je Snapchat-account aan te maken bevatten (als je dat hebt), en een eenduidige verklaring dat je van deze arbitrageovereenkomst wilt afzien. Je moet deze kennisgeving naar het volgende adres sturen: Snap Inc., t.a.v.: Arbitration Opt-out, 2772 Donald Douglas Loop North, Santa Monica, CA 90405, Verenigde Staten of deze kennisgeving per e-mail sturen naar arbitration-opt-out@snap.com.

 • Kantonprocedures. Niettegenstaande het voorgaande, hebben jij en Snap Inc. het recht een individueel proces aan te spannen in een kantonprocedure.

 • Geldigheid van arbitrageovereenkomst na beëindiging van de overeenkomst. Deze arbitrageovereenkomst blijft van kracht na de beëindiging van je relatie met Snap Inc.

18. Bevoegde rechtbank

Voor zover het jou en Snap Inc. op grond van deze Voorwaarden is toegestaan een rechtszaak te starten, komen jij en Snap Inc. overeen dat alle vorderingen en geschillen (voortkomend uit een overeenkomst, onrechtmatige daad of anderszins), waaronder wettelijke vorderingen en geschillen, voortvloeiend uit of in verband met de Voorwaarden of het gebruik van de Diensten uitsluitend worden voorgelegd aan de Centrale Rechtbank van Californië in de Verenigde Staten (United States District Court for the Central District of California). Als dat gerecht echter niet bevoegd is uitspraak te doen in de rechtszaak, worden alle dergelijke vorderingen en geschillen exclusief voorgelegd aan het Gerechtshof van Californië, Los Angeles in de Verenigde Staten (Superior Court of California, County of Los Angeles). Jij en Snap Inc. stemmen in met de persoonlijke rechtsbevoegdheid van beide instanties.

19. Rechtskeuze

Behalve voor zover anders bepaald door de federale wet van de Verenigde Staten, is het recht van Californië van toepassing op deze Voorwaarden en eventuele vorderingen en geschillen (voortkomend uit een overeenkomst, onrechtmatige daad of anderszins) die ontstaan door of over deze Voorwaarden of het onderwerp hiervan, met uitzondering van de bepalingen over conflicterende wetten.

20. Scheidbaarheid

Als een bepaling in deze Voorwaarden onafdwingbaar wordt bevonden, zal deze bepaling worden verwijderd uit deze Voorwaarden en zal dit geen gevolgen hebben voor de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

21. Aanvullende voorwaarden voor specifieke Diensten

Vanwege de verscheidenheid van onze Diensten moeten we soms voor specifieke Diensten aanvullende voorwaarden opstellen. Deze aanvullende voorwaarden, die beschikbaar zijn bij de betreffende Diensten, worden vervolgens onderdeel van jouw overeenkomst met ons als je die Diensten gebruikt. Als een deel van deze aanvullende voorwaarden in strijd is met deze Voorwaarden, dan zijn de aanvullende voorwaarden leidend.

22. Afsluitende bepalingen

 • Deze Voorwaarden vormen (samen met eventuele aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op specifieke Diensten die je gebruikt) de volledige overeenkomst tussen jou en Snap Inc. en prevaleren over eventuele eerdere overeenkomsten.

 • Deze Voorwaarden scheppen geen rechten voor en dragen geen rechten over aan begunstigde derden.

 • Als we een bepaling in deze Voorwaarden niet afdwingen, betekent dat niet dat we afstand doen van deze bepaling.

 • We behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan jou zijn verleend.

 • Je mag je rechten of plichten onder deze Voorwaarden niet zonder onze toestemming overdragen.

Contact met ons opnemen

Snap Inc. waardeert opmerkingen, vragen, aanmerkingen en suggesties. Neem contact met ons op door naar https://support.snapchat.com/ te gaan.

Snap Inc. is gevestigd in de Verenigde Staten te 2772 Donald Douglas Loop North, Santa Monica, California 90405.


Servicevoorwaarden Snap Group Limited

(Als je buiten de Verenigde Staten woont.)

Van kracht: 27 mei 2020

Welkom!

We hebben deze Servicevoorwaarden (die we verder aanduiden als de “Voorwaarden”) opgesteld om je te laten weten welke regels van toepassing zijn op onze relatie met jou. Hoewel we ons best hebben gedaan geen juridische termen in deze Voorwaarden te gebruiken, klinken deze Voorwaarden hier en daar misschien nog steeds als een traditioneel contract. Dat heeft natuurlijk een goede reden: deze Voorwaarden vormen inderdaad een juridisch bindend contract tussen jou en Snap Group Limited. Lees ze daarom zorgvuldig door.

Om gebruik te maken van Snapchat, Bitmoji of onze andere producten of diensten die naar deze Voorwaarden verwijzen (we noemen deze in het vervolg samen de "Diensten"), moet instemmen met onze Voorwaarden en ons Privacybeleid. Deze krijg je te zien (i) als je de app voor de eerste keer opent en (ii) als we belangrijke wijzigingen in de Voorwaarden of het Privacybeleid doorvoeren. Als je er niet mee akkoord gaat, moet je de Diensten dus niet gebruiken.

Deze Voorwaarden zijn op jou van toepassing als je buiten de Verenigde Staten woont of als je de Diensten gebruikt namens een bedrijf dat buiten de Verenigde Staten gevestigd is. Als je in de Verenigde Staten woont of de Diensten gebruikt namens een bedrijf dat daar gevestigd is, stem je in met de Servicevoorwaarden vanSnap Inc. Snap Inc.

MEDEDELING OVER ARBITRAGE: ALS JE DE DIENSTEN NAMENS EEN BEDRIJF GEBRUIKT, IS JOUW BEDRIJF GEBONDEN AAN DE ARBITRAGECLAUSULE VERDEROP IN DEZE VOORWAARDEN.

1. Wie mag de Diensten gebruiken?

Het is niet toegestaan om een account aan te maken of de Diensten te gebruiken als je nog geen 13 jaar oud bent. Het kan zijn dat wij aanvullende Diensten aanbieden waarvoor aanvullende voorwaarden gelden, die vereisen dat je zelfs nog ouder moet zijn om ze te mogen gebruiken. Lees alle voorwaarden daarom goed door.

Door de Diensten te gebruiken, verklaar je het volgende:

 • je mag een bindend contract met Snap Group Limited afsluiten.

 • Je bent niet iemand die op grond van de wet van de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk of een ander toepasselijk rechtsgebied is uitgesloten van gebruik van de Diensten. Dit betekent bijvoorbeeld dat je niet op de lijst van speciaal aangewezen personen (de zogeheten SDN-lijst) van het Amerikaanse Ministerie van Financiën staat en dat geen andere vergelijkbare beperking op jou van toepassing is.

 • Je bent geen veroordeelde zedendelinquent.

 • Je houdt je aan deze Voorwaarden en alle toepasselijke lokale, staats-, nationale en internationale wetten, regels en voorschriften.

Als je de Diensten gebruikt in naam van een bedrijf of een organisatie, verklaar je dat je bevoegd bent om alle licenties die worden beschreven in deze Voorwaarden te verlenen en om in te stemmen met deze Voorwaarden in naam van het bedrijf of de organisatie.

2. Rechten die wij jou verlenen

Snap Group Limited verleent je een persoonlijke, wereldwijde, royaltyvrije, niet-toewijsbare, niet-exclusieve, herroepbare en niet-sublicentieerbare licentie voor toegang tot en gebruik van de Diensten. Deze licentie is uitsluitend bedoeld om je gebruik te laten maken van de voorzieningen van de Dienst op de wijze die in deze Voorwaarden en ons gebruiksbeleid, zoals onze Communityrichtlijnen wordt toegestaan.

De Diensten omvatten Bitmoji, waardoor je een avatar kunt samenstellen met behulp van visuele elementen die we aanbieden (een "Bitmoji- avatar"). Alle Bitmoji-avatars zijn uitsluitend eigendom van Snap Group Limited (of zijn zusterbedrijven) en we behouden het recht om Bitmoji-avatars te gebruiken voor elk doel, onder andere om onze producten en diensten te promoten.

Eventuele software die we aan jou verstrekken kan mogelijk automatisch upgrades, updates en andere nieuwe voorzieningen downloaden en installeren. Het is mogelijk dat je de instellingen voor deze automatische downloads kunt wijzigen op je apparaat.

Het is niet toegestaan enig onderdeel van de Diensten te kopiëren, wijzigen, distribueren, verkopen of in lease te geven. Het is ook niet toegestaan de software te onderwerpen aan reverse-engineering of te proberen de broncode van de software te achterhalen, tenzij wetgeving deze beperkingen verbiedt of je onze schriftelijke toestemming hebt om dit te doen.

3. Rechten die jij ons verleent

In veel van onze Diensten kun je inhoud genereren, uploaden, plaatsen, verzenden, ontvangen en opslaan. Wanneer je dat doet, blijven alle eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud die jou toebehoren van jou. Maar jij geeft ons toestemming om die inhoud te gebruiken. Hoe ruim die toestemming is, is afhankelijk van de Diensten die je gebruikt en de Instellingen die je hebt geselecteerd.

We noemen Verhaal-inzendingen die zo zijn ingesteld dat ze door iedereen kunnen worden bekeken en content die je inzendt aan crowdsourced Diensten, waaronder Ons Verhaal, "Publieke Inhoud". Voor alle content die je aan de Diensten inzendt, behalve Publieke Inhoud, verleen je Snap Group Limited, Snap Inc. en onze zusterbedrijven een wereldwijde, royaltyvrije, sublicentieerbare en overdraagbare licentie om die inhoud te hosten, op te slaan, te gebruiken, weer te geven, te reproduceren, aan te passen, te wijzigen, te bewerken, te publiceren en te verspreiden, zolang je gebruikmaakt van de Diensten. Deze licentie is bedoeld voor het beperkte doel om de Diensten te exploiteren, ontwikkelen, leveren, promoten en verbeteren en voor onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe Diensten.

Omdat Publieke Inhoud vanzelfsprekend openbaar en van algemeen belang is, is de licentie die je ons voor deze inhoud verleent ruimer. Voor Publieke Inhoud verleen je Snap Group Limited, Snap Inc., onze zusterbedrijven en onze zakenpartners alle dezelfde rechten die je toekent voor niet-Publieke Inhoud in de vorige alinea, en een eeuwigdurende licentie om afgeleiden te maken van de Publieke Inhoud, en deze te promoten, tentoon te stellen, te syndiceren, openbaar uit te voeren en openbaar te laten zien in welke vorm en in alle media of distributiemethoden (nu bekend of later ontwikkeld). Voor zover nodig verleen je Snap Group Limited, Snap Inc., onze zusterbedrijven en onze zakelijke partners tevens het onbeperkte, wereldwijde en eeuwigdurende recht en een onbeperkte, wereldwijde en eeuwigdurende licentie om je naam, beeltenis en stem te gebruiken. Dit betekent, onder andere, dat je geen recht hebt op compensatie van Snap Group Limited, Snap Inc., onze zusterbedrijven of onze zakelijke partners als je naam, beeltenis of stem wordt bekendgemaakt via de Diensten, zij het de Snapchat-applicatie of een van de platforms van onze zakelijke partners.

Meer informatie over hoe je kunt instellen wie je inhoud kan bekijken, vind je in ons Privacybeleid en op onze ondersteuningswebsite.

We behouden ons het recht voor inhoud te verwijderen (i) waarvan we denken dat deze in strijd is met deze Voorwaarden of onze Communityrichtlijnen of (ii) als dat nodig is om te voldoen aan onze wettelijke plichten. Jij blijft echter volledig zelf verantwoordelijk voor alle inhoud die je creëert, uploadt, plaatst, verstuurt of opslaat middels onze Diensten.

De Diensten kunnen advertenties bevatten. Als tegenprestatie voor het feit dat Snap Group Limited je toegang verleent en je gebruik laat maken van de Diensten stem je ermee in dat wij, Snap Inc., onze zusterbedrijven en onze externe partners advertenties in de Diensten plaatsen, waaronder gepersonaliseerde advertenties op basis van informatie die je ons verstrekt of die wij over jou verzamelen of krijgen. Omdat de Diensten inhoud bevatten die jij en andere gebruikers ons verstrekken, kunnen er soms advertenties bij, tussen, over en in jouw content verschijnen.

Met betrekking tot jouw gebruik van Bitmoji verleen je Snap Group Limited, Snap Inc., onze zusterbedrijven en onze zakelijke partners een wereldwijde, eeuwigdurende, royaltyvrije, sublicentieerbare en overdraagbare licentie om (a) een echte of gesimuleerde beeltenis, afbeelding, stem, naam, pose of andere persoonlijke kenmerken (samen jouw “Beeltenis”) in een Bitmoji-avatar of de Bitmoji-diensten en (b) materialen die je maakt met behulp van de Bitmoji-diensten te hosten, te bewaren, te gebruiken, weer te geven, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te redigeren, te publiceren, te distribueren, te promoten, te tonen, uit te zenden, te syndiceren, openbaar uit te voeren en te verspreiden in alle media en via alle distributiemethoden (die nu bekend zijn of in de toekomst worden ontwikkeld). Deze licentie is bedoeld voor het beperkte doel om de Diensten te exploiteren, ontwikkelen, leveren, promoten en verbeteren en voor onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe Diensten. Dit betekent, onder andere, dat je geen recht hebt op compensatie van Snap Group Limited, Snap Inc., onze zusterbedrijven of onze zakelijke partners als je naam, beeltenis of stem wordt overgebracht zij het op de Bitmoji-app of een van de platforms van onze zakelijke partners.

Als jij rechten op een Bitmoji-avatar ontwikkelt of wordt geacht deze te hebben, draag je al je rechten, eigendommen en belangen op deze Bitmoji-avatar onherroepelijk en onvoorwaardelijk over (en in het geval van auteursrechten door de op dit moment toekomstige auteursrechten over te dragen) aan Snap Group Limited, met volledige eigendomsgarantie en vrij van enige bezwaring.

Voor zover wettelijk toegestaan, vrijwaar je Snap Group Limited of zijn zusterbedrijven hierbij onherroepelijk van vorderingen of stem je ermee in geen vordering in te stellen tegen Snap Group Limited en zijn zusterbedrijven voor zover vrijwaring niet is toegestaan en doe je afstand van al jouw eventuele morele rechten of gelijksoortige rechten op de Bitmoji-avatar wereldwijd.

Hoewel we dat niet verplicht zijn, kunnen we Bitmoji-avatars op elk moment en om welke reden dan ook raadplegen, bekijken, screenen en verwijderen. Jij blijft echter volledig zelf verantwoordelijk voor jouw gebruik van de Bitmoji-avatar die je middels onze Diensten creëert.

We vinden het altijd leuk om iets van onze gebruikers te vernemen. Maar als je feedback of suggesties geeft, houdt er dan rekening mee dat we ze kunnen gebruiken zonder je te compenseren, en zonder enige beperking of verplichting aan jou.

4. De inhoud van anderen

Veel van de inhoud van onze Diensten is gemaakt door gebruikers, uitgevers en andere derden. De volledige verantwoordelijkheid voor de inhoud ligt bij de persoon of organisatie die deze heeft toegevoegd. Het maakt niet uit of deze inhoud is toegevoegd voor publicatie of privé is verzonden. Hoewel Snap Group Limited zich het recht voorbehoudt alle inhoud die binnen de Diensten wordt geplaatst te bekijken en inhoud die in strijd is met deze Voorwaarden, onze Communityrichtlijnen of de wet, te verwijderen, bekijken we niet noodzakelijk alle inhoud.

Door middel van deze Voorwaarden en onze Communityrichtlijnen maken we duidelijk dat we niet willen dat onze Diensten worden misbruikt. Maar omdat we niet alle inhoud nakijken, kunnen we niet garanderen dat alle inhoud van de Diensten, of het gebruik van onze Diensten door onze gebruikers altijd voldoen aan onze Voorwaarden of richtlijnen.

5. Privacy

Je privacy is belangrijk voor ons. Hoe er met je gegevens wordt omgegaan wanneer je onze Diensten gebruikt, kun je lezen in het Privacybeleid.

6. Respect voor de rechten van anderen

Snap Group Limited respecteert de rechten van anderen. Dat verlangen we ook van jou. Je mag de Diensten daarom niet gebruiken of iemand anders in staat stellen de Diensten te gebruiken op een manier die:

 • inbreuk maakt op het portretrecht, de privacy, het auteursrecht, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten van anderen;

 • treiterend, intimiderend of dreigend is;

 • lasterlijk is;

 • onze gebruikers ongevraagde berichten en verzoeken stuurt.

Je moet ook de rechten van Snap Inc respecteren en je houden aan de Merkrichtlijnen, Bitmoji Merkrichtlijnen en andere merkrichtlijnen die door Snap Inc worden gepubliceerd. Daarnaast mag je geen van de volgende handelingen doen (of iemand anders in staat stellen dat te doen):

 • naamsbekendheid, logo's, pictogrammen, de gebruikersinterface, ontwerpen, foto's, video's of andere in onze Diensten gebruikte materialen gebruiken, behalve wanneer dit expliciet is toegestaan volgens de Merkrichtlijnen, Bitmoji Merkrichtlijnen of andere door Snap Inc. gepubliceerde merkrichtlijnen;

 • inbreuk maken op auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten van Snap Inc.;

 • het kopiëren, archiveren, downloaden, uploaden, distribueren, verspreiden via een perssyndicaat, uitzenden, uitvoeren, weergeven, beschikbaar maken of op andere wijze gebruiken van delen van de Diensten of de inhoud binnen de Diensten, op andere manieren dan expliciet in deze Voorwaarden vermeld;

 • het zonder onze toestemming gebruiken van de Diensten of binnen de Diensten aangeboden tools voor commerciële doeleinden.

Kortom: je mag de Diensten of de inhoud binnen de Diensten niet gebruiken op andere manieren dan door deze Voorwaarden wordt toegestaan. Je mag anderen ook niet helpen om dit te doen.

7. Respecteren van auteursrechten

Snap Group Limited respecteert de auteurswetgeving, waaronder de Digital Millennium Copyright Act. We nemen dan ook alle redelijke stappen om materiaal dat inbreuk maakt op deze bepalingen, en waarvan we op de hoogte zijn, direct uit onze Diensten te verwijderen. Als Snap Group Limited er achter komt dat een van de gebruikers bij herhaling inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht, nemen we in het kader van onze bevoegdheid redelijke stappen om het account van de gebruiker te beëindigen.

We maken het eenvoudig voor jou om verdenkingen van inbreuk op het auteursrecht te melden. Als je gelooft dat iets in de Diensten inbreuk maakt op jouw auteursrecht of auteursrecht dat door jou wordt beheerd, kun je dit formulier invullen dat toegankelijk is via deze tool. Je kunt ook een melding indienen bij onze aangewezen vertegenwoordiger:

Snap Inc. T.a.v.: Copyright Agent 2772 Donald Douglas Loop North Santa Monica, CA 90405 e-mail: copyright@snap.com

Gebruik dit e-mailadres niet voor andere doeleinden dan het rapporteren van inbreuk op het auteursrecht, omdat dergelijke e-mails worden genegeerd. Om andere vormen van inbreuk te rapporteren, kun je de tool gebruiken die hier toegankelijk is.

Als je een melding doet bij onze Copyright Agent moet deze de volgende informatie bevatten:

 • de fysieke of elektronische handtekening van een persoon die is gemachtigd om te handelen uit naam van de eigenaar van het auteursrecht;

 • een aanduiding van het auteursrechtelijke werk waarop inbreuk zou zijn gemaakt;

 • een aanduiding van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt of het onderwerp is van de inbreukmakende activiteit en dat moet worden verwijderd, of de toegang waartoe moet geworden geblokkeerd, en voldoende informatie om ons redelijkerwijs in staat te stellen het materiaal te vinden;

 • je contactgegevens, inclusief je adres, telefoonnummer en e-mailadres;

 • een persoonlijke verklaring dat je oprecht gelooft dat het gebruik van het materiaal waarover wordt geklaagd niet is toegestaan door de auteursrechtelijke eigenaar, zijn of haar vertegenwoordiger of de wet;

 • een verklaring dat de informatie in de melding waarheidsgetrouw is en, op straffe van meineed, dat je gemachtigd bent te handelen in naam van de eigenaar van het auteursrecht.

8. Veiligheid

We doen ons best om de Diensten een veilige plaats te laten zijn voor alle gebruikers. Maar we kunnen het niet garanderen. Daar kun jij een belangrijke rol spelen. Door de Diensten te gebruiken, verklaar je het volgende:

 • Je zult de Diensten niet gebruiken voor doeleinden die illegaal of in strijd met deze Voorwaarden zijn.

 • Je zult geen robot, spider, crawler, scraper of andere geautomatiseerde methode of interface gebruiken om toegang te verkrijgen tot de Diensten of gegevens van andere gebruikers te verzamelen.

 • Je zult geen externe toepassingen gebruiken of ontwikkelen die dingen doen met de inhoud van de Diensten of inhoud of gegevens van andere gebruikers zonder onze schriftelijke toestemming.

 • Je zult de Diensten niet gebruiken op een manier die het volledige genot van de Diensten door andere gebruikers zou kunnen beïnvloeden, verstoren of belemmeren, of die de Diensten op welke manier dan ook zou kunnen schaden, uitschakelen, overbelasten of de werking van de Diensten zou kunnen hinderen.

 • Je zult het account, de gebruikersnaam of het wachtwoord van een andere gebruiker niet gebruiken of proberen te gebruiken zonder zijn of haar toestemming.

 • Je zult geen inloggegevens vragen aan een andere gebruiker.

 • Je zult geen inhoud plaatsen die pornografie, grafisch geweld, dreigementen, haatdragende opmerkingen of aansporingen tot geweld bevat.

 • Je zult geen virussen of andere kwaadaardige codes uploaden, of op andere manieren de beveiliging van de Diensten ondermijnen.

 • Je zult niet proberen door ons gebruikte mechanismen voor inhoudsfiltering te omzeilen, of proberen toegang te verkrijgen tot onderdelen of voorzieningen van de Diensten waarvoor je niet bent gemachtigd.

 • Je zult onze Diensten, systemen of netwerken niet onderzoeken, scannen of testen op zwakke plekken.

 • Je zult geen activiteiten aanmoedigen of stimuleren die in strijd zijn met deze Voorwaarden.

We vinden jouw veiligheid tijdens het gebruik van onze diensten ook heel belangrijk. Gebruik de Diensten dus niet op zodanige wijze dat je aandacht wordt afgeleid van verkeers- of veiligheidsvoorschriften. Snap bijvoorbeeld nooit tijdens het rijden. En breng jezelf of anderen nooit in gevaar, alleen maar om een Snap te maken.

9. Je account

Jij bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder jouw Snapchat-account. Het is dus belangrijk je account te beschermen. Een manier om dat te doen is door een sterk wachtwoord te kiezen dat je niet gebruikt voor andere accounts.

Door de Diensten te gebruiken verklaar je, naast het feit dat je je gezonde verstand zult gebruiken dat:

 • Je niet meer dan één account voor jezelf aanmaakt;

 • Je geen nieuw account aanmaakt als we je account hebben uitgeschakeld, tenzij je onze schriftelijke toestemming hebt verkregen om dat te doen;

 • Je geen toegang tot je Snapchat-account, Snaps, een Snapchat-gebruikersnaam of vriendenkoppeling zult kopen, verkopen, verhuren of in lease zult geven zonder onze schriftelijke toestemming;

 • Je je wachtwoord niet zult delen;

 • Je je niet zult aanmelden of pogingen zult doen toegang te krijgen tot de Diensten door middel van onrechtmatige toepassingen of cliënten van derden.

Neem onmiddellijk contact op met de ondersteuning van Snapchat als je denkt dat iemand anders toegang heeft tot je account.

10. Herinneringen

Herinneringen zijn onze opslagservice waarmee je je eenvoudiger altijd en overal dingen kunt herinneren. Door met deze Voorwaarden in te stemmen, schakel je automatisch Herinneringen in. Nadat Herinneringen ingeschakeld is, blijft het ingeschakeld zolang je je Snapchat-account houdt. Je kunt echter via Instellingen altijd bepaalde functies van Herinneringen uitschakelen.

Een van de opties die we voor Herinneringen bieden, is de mogelijkheid om een afgeschermd gedeelte te maken door een toegangscode in te stellen in de vorm van een pincode, een wachtwoordzin of op een andere manier. Dit lijkt op de vergrendelingsfunctie die je misschien op je mobiele apparaat gebruikt. Door een toegangscode in te stellen, verklein je de kans dat iemand anders die jouw apparaat in handen krijgt, kan zien wat je in het afgeschermde gedeelte voor Herinneringen hebt opgeslagen. Maar hier volgt een heel belangrijke waarschuwing: Als je je toegangscode voor herinneringen vergeet of als je te vaak de verkeerde toegangscode invoert, heb je geen toegang meer tot de inhoud die je in het afgeschermde gedeelte voor herinneringen hebt opgeslagen. We bieden voor dit afgeschermde gedeelte geen herstelfunctie voor deze toegangscode. Jij bent als enige verantwoordelijk voor het onthouden van je toegangscode. Ga naar onze ondersteuningssite voor meer informatie over toegangscodes.

Jouw inhoud binnen Herinneringen kan door verschillende oorzaken niet beschikbaar zijn, bijvoorbeeld als de werking hapert of als we besluiten je account te beëindigen. Omdat we niet kunnen beloven dat jouw inhoud altijd beschikbaar is, raden we je aan een afzonderlijke kopie te bewaren van inhoud die je binnen Herinneringen opslaat.

We beloven niet dat Herinneringen aan jouw exacte opslagbehoeften kan voldoen. We behouden ons het recht om voor Herinneringen opslaglimieten in te stellen en we kunnen deze limieten af en toe naar eigen goeddunken wijzigen. En zoals ook voor onze andere Diensten geldt, kan jouw gebruik van Herinneringen ruimte op jouw apparaat innemen en kunnen er kosten voor mobiele data in rekening worden gebracht.

Je mag geen functies van Herinneringen doorverkopen. Dit betekent dat je Herinneringen bijvoorbeeld niet mag gebruiken voor het exploiteren van je eigen bestandenopslag- of distributieservice voor andere mensen.

11. Kosten voor dataverkeer en mobiele telefoons.

Je bent zelf verantwoordelijk voor eventuele mobiele telefoonkosten die zijn verbonden aan het gebruik van onze Diensten, inclusief kosten voor tekstberichten en dataverkeer. Als je niet zeker weet welke kosten dat zijn, raden we je aan contact op te nemen met je mobiele telefoonprovider voordat je de Diensten gebruikt.

Als je het mobiele telefoonnummer dat je hebt gebruikt voor het maken van een Snapchat-account niet meer gebruikt, moet je je accountgegevens binnen 72 uur bijwerken in Instellingen om te voorkomen dat we berichten die voor jou bestemd zijn naar iemand anders sturen.

12. Diensten van derden

Wanneer je een dienst, voorziening of functionaliteit gebruikt die wordt verzorgd door een derde partij en toegankelijk wordt gemaakt door middel van onze Diensten (met inbegrip van Diensten die we aanbieden in samenwerking met de betreffende derde partij), zijn de voorwaarden van elke partij van toepassing op je relatie met de betreffende partij. Snap Group Limited en Snap Inc. zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de voorwaarden van een derde partij of stappen die door de derde partij worden genomen op grond van de voorwaarden van de derde partij.

13. Wijziging en beëindiging van de Diensten

We werken voortdurend aan verbetering van onze Diensten en het ontwikkelen van nieuwe Diensten. Dit betekent dat we soms functies, producten of functionaliteiten toevoegen of verwijderen, maar ook dat we de Diensten helemaal kunnen opschorten of beëindigen. We kunnen dit op elk moment doen, en in dat geval proberen we je daarvan vooraf op de hoogte te stellen, maar dat is niet altijd mogelijk.

We hopen natuurlijk dat je je leven lang Snapchatter blijft, maar je kunt deze overeenkomst op elk moment en om welke reden dan ook beëindigen door je account te verwijderen.

Snap Group Limited kan deze overeenkomst met jou ook op elk moment beëindigen als je je niet aan deze Voorwaarden, onze Communityrichtlijnen of de wet houdt of om welke reden dan ook waarop wij geen invloed hebben. En hoewel we proberen je hierover vooraf te informeren, kunnen we dat niet garanderen. Ons recht om deze overeenkomst te beëindigen, betekent dat we de levering van de Diensten aan jou kunnen stopzetten of nieuwe of aanvullende beperkingen kunnen vaststellen voor je gebruik van de Diensten. We kunnen je account bijvoorbeeld deactiveren bij langdurige inactiviteit en we kunnen je gebruikersnaam op elk moment intrekken, om welke reden dan ook.

Ongeacht wie deze overeenkomst beëindigt, blijven beiden, Snap Group Limited en jij gebonden aan Artikel 3, 6, 9, 10 en 13-22 van de Voorwaarden.

14. Vrijwaring

Je stemt er, voor zover wettelijk toegestaan, mee in Snap Group Limited, Snap Inc. en onze zusterbedrijven, directie, functionarissen, aandeelhouders, werknemers, licentiehouders, leveranciers en agenten te vrijwaren van, te verdedigen tegen en schadeloos te stellen voor alle klachten, aanklachten, vorderingen, schade, verliezen, kosten, aansprakelijkheden en onkosten (met inbegrip van advocaatkosten) als gevolg van, voortkomend uit of op enigerlei manier in verband met (a) jouw toegang tot of gebruik van de Diensten; (b) jouw inhoud; en (c) jouw schending van deze Voorwaarden.

15. Vrijwaringen

We proberen de Diensten altijd in bedrijf en zonder hinderlijke storingen te houden. Maar we kunnen niet beloven dat we daarin altijd zullen slagen.

De Diensten worden geleverd “zoals ze zijn” (“as is”) en “zoals ze beschikbaar zijn” (“as available”) en voor zover wettelijk toegestaan, zonder enige garantie, expliciet of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot impliciete garanties of voorwaarden over (i) verkoopbaarheid, goede kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, eigendom, rustig genot en niet-inbreukmakend karakter, of (ii) die voortvloeien uit bepaalde handelspraktijken. Bovendien kunnen we, ondanks dat Snap Group Limited probeert een goede gebruikersbeleving te bieden, niet garanderen dat: (a) de Diensten altijd veilig, foutvrij of actueel zullen zijn; (b) de Diensten altijd werken zonder vertragingen, onderbrekingen of tekortkomingen, of (c) dat alle inhoud of gegevens die je via de Diensten ontvangt, actueel of accuraat zullen zijn.

ALS DE IN DIT ARTIKEL GENOEMDE UITSLUITINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID VOLGENS DE WET VAN HET LAND WAARIN JE WOONT NIET ZIJN TOEGESTAAN, ZIJN DEZE UITSLUITINGEN NIET VAN TOEPASSING.

Snap Group Limited, Snap Inc. en hun zusterbedrijven aanvaarden geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor inhoud die jij, een andere gebruiker of een derde partij maakt, uploadt, plaatst, verstuurt of bewaart op of via onze Diensten. Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat je zou kunnen worden blootgesteld aan inhoud die mogelijk aanstootgevend, illegaal, misleidend of anderszins ongepast is. Snap Group Limited, Snap Inc. en hun zusterbedrijven zijn hier in geen geval verantwoordelijk voor.

Niets in deze Voorwaarden beperkt of sluit onze mogelijke verantwoordelijkheid uit om inhoud te verwijderen als dit wettelijk verplicht is volgens het recht van het land waarin jij woont.

16. Beperking van aansprakelijkheid

Snap Group Limited, Snap Inc. en onze zusterbedrijven, directeuren, functionarissen, aandeelhouders, werknemers, licentiegevers, leveranciers en agenten zullen niet aansprakelijk zijn voor indirecte, incidentele, bijzondere, daaruit voortvloeiende, strafrechtelijke of meervoudige schade, of verlies van winst of inkomsten, direct of indirect, of verlies van gegevens, gebruik, goodwill of andere immateriële verliezen, voortkomend uit: (a) jouw gebruik van de Diensten of het niet kunnen gebruiken van de Diensten; (b) jouw toegang tot of het niet in staat izijn toegang te geven tot de Diensten; (c) het gedrag of de inhoud van andere gebruikers of derden binnen of via de Diensten; of (d) ongeoorloofde toegang, gebruik of wijziging van jouw inhoud. Snap Group Limited, Snap Inc. en hun zusterbedrijven aanvaarden in geen geval aansprakelijkheid voor alle vorderingen met betrekking tot de Diensten met een waarde van meer dan € 100 EUR of het bedrag dat je de afgelopen 12 maanden aan Snap Group Limited hebt betaald, afhankelijk van welke van beide bedragen hoger is.

Niets in deze Voorwaarden (of om twijfel te vermijden dat er andere voorwaarden aan worden onderworpen die door Snap Group Limited, Snap Inc. of hun zusterbedrijven worden aangeboden), sluit uit of beperkt, andere voorwaarden waaraan je onderworpen bent met betrekking tot Diensten door Snap Group Limited, Snap Inc. of hun zusterbedrijven; a) dood of persoonlijke schade voortkomend uit eigen opzet of nalatigheid; b) fraude of frauduleuze onjuiste voorstelling; of c) enige andere aansprakelijkheid voor zover dergelijke aansprakelijkheid niet uitgesloten of beperkt kan worden als wettelijk wordt beschouwd.

ALS DE IN DIT ARTIKEL GENOEMDE BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID VOLGENS DE WET VAN HET LAND WAARIN JE WOONT NIET ZIJN TOEGESTAAN, ZIJN DEZE BEPERKINGEN NIET VAN TOEPASSING.

17. Beslechting van geschillen, arbitrage

Praat met ons als je je zorgen maakt. Neem gerust eerst contact met ons op, dan doen wij ons best om het probleem op te lossen.

Voor sommige van onze Diensten kunnen aanvullende voorwaarden gelden die bepalingen over geschillenbeslechting bevatten die uniek zijn voor die Dienst of voor het land waarin je woont.

Als je de Diensten namens een bedrijf gebruikt (in plaats van voor persoonlijk gebruik), komen jij en Snap Group Limited overeen dat voor zover wettelijk toegestaan alle vorderingen en geschillen tussen ons die voortvloeien uit of met betrekking tot deze Voorwaarden of het gebruik van de Diensten definitief beslecht worden volgens de Arbitrageregels van de LCIA, die door middel van verwijzing in deze clausule zijn opgenomen. Er wordt gebruikgemaakt van één arbiter (aan te wijzen door de LCIA), de arbitrage vindt plaats in Londen en wordt uitgevoerd in het Engels. Als je niet met deze clausule wilt instemmen, moet je de Diensten niet gebruiken.

18. Bevoegde rechtbank

Voor zover het de partijen op grond van deze Voorwaarden is toegestaan een rechtszaak te starten, komen jij en Snap Group Limited overeen dat alle vorderingen en geschillen (op basis van een overeenkomst of anderszins) voortvloeiend uit of in verband met de Voorwaarden of het gebruik van de Diensten uitsluitend worden voorgelegd aan de Engelse rechtbanken in het Verenigd Koninkrijk, tenzij de wetgeving van het land waarin je woont dit verbiedt. Jij en Snap Group Limited stemmen in met de exclusieve rechtsbevoegdheid van deze gerechtshoven.

19. Rechtskeuze

Het recht van Engeland en Wales is van toepassing op deze Voorwaarden en eventuele vorderingen en geschillen (voortkomend uit een overeenkomst of anderszins) die ontstaan door of met betrekking tot deze Voorwaarden of het onderwerp hiervan. De rechtbanken in sommige landen passen mogelijk niet het recht van Engeland en Wales toe op sommige geschillen met betrekking tot deze Voorwaarden. Als jij in een van deze landen woont, is het recht van het land waarin jij woont mogelijk van toepassing op die geschillen.

20. Scheidbaarheid

Als een bepaling in deze Voorwaarden onafdwingbaar wordt bevonden, zal deze bepaling worden verwijderd uit deze Voorwaarden en zal dit geen gevolgen hebben voor de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

21. Aanvullende voorwaarden voor specifieke Diensten

Vanwege de verscheidenheid van onze Diensten moeten we soms voor specifieke Diensten aanvullende voorwaarden opstellen. Deze aanvullende voorwaarden, die aan jou worden aangeboden voordat jij toegang krijgt tot de relevante Diensten, worden vervolgens deel van jouw overeenkomst met ons wanneer jij ze aanvaardt. Als een deel van deze aanvullende voorwaarden in strijd is met deze Voorwaarden, dan zijn de aanvullende voorwaarden leidend.

22. Afsluitende bepalingen

 • Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen jou en Snap Group Limited en prevaleren over eventuele eerdere overeenkomsten.

 • Deze Voorwaarden scheppen geen rechten voor en dragen geen rechten over aan begunstigde derden.

 • Als we een bepaling in deze Voorwaarden niet afdwingen, betekent dat niet dat we afstand doen van deze bepaling.

 • We behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan jou zijn verleend.

 • Je mag je rechten of plichten onder deze Voorwaarden niet zonder onze toestemming overdragen.

Contact met ons opnemen

Snap Group Limited verwelkomt opmerkingen, vragen, aanmerkingen en suggesties. Om contact met ons op te nemen of ondersteuning te krijgen kun je gebruik maken van van dit online formulier.

Het bedrijf dat buiten de Verenigde Staten verantwoordelijk is voor de Diensten heet Snap Group Limited en is gevestigd op 77 Shaftesbury Avenue, Londen, W1D 5DU, Verenigd Koninkrijk. Geregistreerd bedrijfsnummer: 09763672. Btw-nummer: GB 237218316.