logo

Servicevoorwaarden Snap Inc.

(Als je in de Verenigde Staten woont)

Van kracht: 15 november 2021

Welkom!

We hebben deze Servicevoorwaarden (die we verder aanduiden als de “Voorwaarden”) opgesteld om je te laten weten welke regels van toepassing zijn op onze relatie met jou als gebruiker van onze Diensten. Hoewel we ons best hebben gedaan geen juridische termen in deze Voorwaarden te gebruiken, klinken ze hier en daar misschien nog steeds als een traditioneel contract. Daar bestaat een goede reden voor: Deze Voorwaarden vormen inderdaad een juridisch bindend contract tussen jou en Snap Inc. ("Snap"). Lees ze daarom zorgvuldig door.

Door gebruik te maken van Snapchat, Bitmoji, of een van onze andere producten of diensten die onderhevig zijn aan deze Voorwaarden (we noemen deze in het vervolg samen de "Diensten"), stem je in met de Voorwaarden. Als je er niet mee akkoord gaat, moet je de Diensten dus niet gebruiken.

Deze Voorwaarden zijn van toepassing indien je in de Verenigde Staten woont of indien jouw hoofdvestiging zich in de Verenigde Staten bevindt. Als je buiten de Verenigde Staten woont of als jouw hoofdvestiging zich buiten de Verenigde Staten bevindt, levert Snap Group Limited jou de diensten en wordt jouw relatie beheerst door de Servicevoorwaarden van Snap Group Limited.

MEDEDELING OVER ARBITRAGE: DEZE VOORWAARDEN BEVATTEN VERDEROP EEN ARBITRAGECLAUSULE. JIJ EN SNAP KOMEN OVEREEN DAT GESCHILLEN TUSSEN ONS WORDEN BESLECHT DOOR MIDDEL VAN VERPLICHTE, BINDENDE ARBITRAGE - MET UITZONDERING VAN BEPAALDE SOORTEN GESCHILLEN DIE IN DE ARBITRAGECLAUSULE WORDEN GENOEMD. DAARNAAST DOEN JIJ EN SNAP AFSTAND VAN HET RECHT DEEL TE NEMEN AAN COLLECTIEVE GERECHTELIJKE PROCESSEN (CLASS-ACTION) OF COLLECTIEVE ARBITRAGE (CLASS-WIDE ARBITRATION). JE HEBT HET RECHT OM AF TE ZIEN VAN ARBITRAGE ZOALS UITGELEGD IN DE ARBITRAGECLAUSULE.

1. Wie mag de Diensten gebruiken?

Het is niet toegestaan om een account aan te maken of de Diensten te gebruiken als je nog geen 13 jaar oud bent. Als je jonger bent dan 18 jaar kun je de Diensten alleen gebruiken met voorafgaande toestemming van een ouder of wettelijke voogd. Zorg ervoor dat een ouder of wettelijke voogd deze Voorwaarden met jou heeft doorgenomen en besproken voordat je gebruikmaakt van de Diensten. Het kan zijn dat wij aanvullende Diensten aanbieden waarvoor aanvullende voorwaarden gelden, die vereisen dat je zelfs nog ouder moet zijn om ze te mogen gebruiken. Lees alle voorwaarden daarom goed door. Door gebruik te maken van de Diensten verklaar, garandeer en ga je ermee akkoord dat:

 • je toegestaan bent om een bindend contract met Snap af te sluiten;

 • Je bent niet iemand die op grond van de wet van de Verenigde Staten of een ander toepasselijk rechtsgebied is uitgesloten van gebruik van de Diensten. Dit betekent bijvoorbeeld dat je niet op de lijst van speciaal aangewezen personen (de zogeheten SDN-lijst) van het Amerikaanse Ministerie van Financiën staat en dat geen andere vergelijkbare beperking op jou van toepassing is;

 • je bent geen veroordeelde zedendelinquent; en

 • Je houdt je aan deze Voorwaarden en alle toepasselijke lokale, staats-, nationale en internationale wetten, regels en voorschriften.

Als je de Diensten namens een bedrijf of andere entiteit gebruikt, verklaar je dat je gemachtigd bent om dit bedrijf of deze entiteit aan deze Voorwaarden te verbinden, en je gaat ermee akkoord met deze Voorwaarden namens het bedrijf of de entiteit (en alle verwijzingen naar "jij" en "jouw" in deze Voorwaarden betekenen zowel jezelf, de eindgebruiker als het bedrijf of de entiteit). Als je de Diensten namens een Amerikaanse overheidsinstantie gebruikt, stem je in met het Amendement van de Servicevoorwaarden van Snap Inc. voor gebruikers van de Amerikaanse overheid.

2. Rechten die wij jou verlenen

Tussen jou en ons is Snap (en haar licentiegevers) de eigenaar van de Diensten, met inbegrip van alle eigendomsinhoud, informatie, materiaal, software, afbeeldingen, tekst, grafische elementen (met inbegrip van Bitmoji-avatars die je kunt samenstellen met behulp van visuele elementen die wij verstrekken), illustraties, logo's, octrooien, handelsmerken, dienstmerken, auteursrechten, foto's, audio, video, muziek en het uiterlijk van de Diensten, en alle bijbehorende intellectuele eigendomsrechten. Snap verleent je een wereldwijde, royaltyvrije, niet-toewijsbare, niet-exclusieve, herroepbare en niet-sublicentieerbare licentie voor toegang tot en gebruik van onze Diensten. Deze licentie is uitsluitend bedoeld om gebruik te maken van de Diensten en ervan te genieten op een manier die volgens deze Voorwaarden en ons beleid, zoals onze Communityrichtlijnen en Richtlijnen voor Geluiden op Snapchat is toegestaan. Je mag de Diensten alleen gebruiken zoals door deze Voorwaarden wordt toegestaan. Je mag anderen ook niet helpen om dit te doen.

3. Rechten die jij ons verleent

In veel van onze Diensten kun je inhoud genereren, uploaden, plaatsen, verzenden, ontvangen en opslaan. Wanneer je dat doet, blijven alle eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud die jou toebehoren van jou. Maar jij geeft ons toestemming om die inhoud te gebruiken. Hoe ruim die toestemming is, is afhankelijk van de Diensten die je gebruikt en de Instellingen die je hebt geselecteerd.

Voor alle content die je aan de Diensten inzendt, verleen je Snap en onze zusterbedrijven een wereldwijde, royaltyvrije, sublicentieerbare en een overdraagbare licentie om die inhoud te mogen hosten, opslaan, cachen, gebruiken, weergeven, wijzigen, aanpassen, bewerken, publiceren, analyseren, overbrengen en verspreiden. Deze licentie is bedoeld om de Diensten te exploiteren, ontwikkelen, leveren, promoten en verbeteren en voor onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe Diensten. Deze licentie omvat een recht voor ons om jouw inhoud beschikbaar te stellen aan, en deze rechten door te geven aan, dienstverleners met wie wij contractuele relaties hebben in verband met de levering van de Diensten, uitsluitend met het doel om dergelijke Diensten te leveren.

We noemen Verhaal-inzendingen die zo zijn ingesteld dat ze door iedereen kunnen worden bekeken en content die je inzendt aan publieke Diensten, waaronder Openbare Profielen, Snap Kaart of Lensstudio, "Publieke Inhoud". Omdat Publieke Inhoud vanzelfsprekend openbaar is, verleen je Snap, onze zusterbedrijven, andere gebruikers van de Diensten en onze zakenpartners alle dezelfde rechten die je toekent aan niet-Publieke inhoud in de vorige alinea, alsmede het onbeperkte, wereldwijde, royaltyvrije en eeuwigdurende recht van en de licentie om afgeleiden te maken, deze te promoten, tentoon te stellen, uit te zenden, uit te zenden, te syndiceren, te reproduceren, te distribueren, te synchroniseren, grafische en auditieve effecten te overlappen, publiekelijk uit te voeren en publiekelijk weer te geven, van alle of een deel van jouw Publieke Inhoud (inclusief de afzonderlijke video, afbeelding, geluidsopname of muzikale composities die het bevat) in welke vorm dan ook en in welke media of distributiemethodes dan ook, nu bekend of later ontwikkeld. Wanneer je verschijnt in Publieke Inhoud, deze creëert, uploadt, post of verstuurt (met inbegrip van jouw Bitmoji), verleen je Snap, onze zusterbedrijven, andere gebruikers van de Diensten en onze zakelijke partners ook een onbeperkt, wereldwijd, royaltyvrij, onherroepelijk en eeuwigdurend recht van en licentie om de naam, gelijkenis en stem te gebruiken van iedereen die voorkomt in jouw Publieke Inhoud voor commerciële en niet-commerciële doeleinden. Dit betekent onder andere dat je geen recht hebt op enige vergoeding als jouw inhoud, video's, foto's, geluidsopnamen, muzikale composities, naam, gelijkenis of stem door ons, onze zusterbedrijven, gebruikers van de Diensten of onze zakelijke partners worden gebruikt. Meer informatie over hoe je kunt instellen wie je inhoud kan bekijken, vind je in ons Privacybeleid en op onze ondersteuningswebsite. Alle Publieke Inhoud moet geschikt zijn voor personen van 13 jaar en ouder.

Hoewel we dat niet verplicht zijn, kunnen we je inhoud op elk moment en om welke reden dan ook raadplegen, bekijken, screenen en verwijderen, bijvoorbeeld als we denken dat je inhoud in strijd is met deze Voorwaarden. Jij blijft echter volledig zelf verantwoordelijk voor de inhoud die je maakt, uploadt, plaatst, verstuurt of opslaat door middel van de Dienst.

Wij, onze zusterbedrijven en onze externe partners kunnen reclame plaatsen op de Diensten, inclusief gepersonaliseerde reclame gebaseerd op de informatie die jij ons verstrekt, die wij verzamelen of die wij over jou verkrijgen. Advertenties kunnen soms in de buurt van, tussen, over of in jouw inhoud verschijnen.

We vinden het altijd leuk om iets van onze gebruikers te vernemen. Maar als je feedback of suggesties geeft, houdt er dan rekening mee dat we ze kunnen gebruiken zonder je te compenseren, en zonder enige beperking of verplichting aan jou. Je gaat ermee akkoord dat wij eigenaar zijn van alle rechten op alle materialen of items die wij ontwikkelen op basis van dergelijke feedback of suggesties.

4. Aanvullende voorwaarden voor specifieke diensten

Aanvullende bepalingen en voorwaarden vermeld op de pagina voor het Voorwaarden & Beleid van Snap of die anderszins aan jou ter beschikking worden gesteld kunnen van toepassing zijn op specifieke Diensten. Als je gebruik maakt van die Diensten, dan worden die aanvullende voorwaarden onderdeel van deze Voorwaarden. Indien een van de toepasselijke aanvullende voorwaarden in strijd is met deze Voorwaarden, zullen de aanvullende voorwaarden prevaleren terwijl je gebruik maakt van de Diensten waarop deze van toepassing zijn.

5. Privacy

Je privacy is belangrijk voor ons. Hoe er met je gegevens wordt omgegaan wanneer je onze Diensten gebruikt, kun je lezen in ons Privacybeleid.

6. De inhoud van anderen

Veel van de inhoud van onze Diensten is gemaakt door gebruikers, uitgevers en andere derden. De volledige verantwoordelijkheid voor de inhoud ligt bij de persoon of organisatie die deze heeft gemaakt. Het maakt niet uit of deze is ingezonden voor publicatie of privé is verzonden. Hoewel Snap zich het recht voorbehoudt alle inhoud die op de Diensten verschijnt te controleren of te verwijderen, controleren we niet noodzakelijkerwijs alle inhoud. We kunnen dus niet garanderen - en doen dat ook niet - dat andere gebruikers of de inhoud die zij via de Diensten aanbieden, voldoen aan onze Voorwaarden of Communityrichtlijnen.

7. Respect voor de Diensten en Rechten van Snap

Je moet ook de rechten van Snap respecteren en je houden aan de Merkrichtlijnen van Snapchat, Bitmoji Merkrichtlijnenen andere richtlijnen, supportpagina's of veelgestelde vragen die door Snap of onze zusterbedrijven worden gepubliceerd. Dat betekent onder meer dat je geen van de volgende dingen mag doen, proberen te doen, of iemand anders in staat te stellen of te aanmoedigen om te doen:

 • gebruikmaken van naamsbekendheid, logo's, pictogrammen, elementen van de gebruikersinterface, ontwerpen, foto's, video's of andere materialen die Snap beschikbaar maakt via de Diensten, behalve wanneer dit expliciet is toegestaan volgens deze Voorwaarden, de Merkrichtlijnen van Snapchat, Bitmoji Merkrichtlijnen of andere door Snap of onze zusterbedrijven gepubliceerde merkrichtlijnen;

 • inbreuk maken op auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten van Snap of onze zusterbedrijven;

 • de Diensten of de inhoud van de Diensten kopiëren, wijzigen, archiveren, downloaden, uploaden, openbaar maken, distribueren, verkopen, leasen, verspreiden via een perssyndicaat, uitzenden, uitvoeren, weergeven, beschikbaar maken, er afgeleide producten van maken of anderszins gebruiken, anders dan tijdelijke bestanden die automatisch door jouw webbrowser in het cachegeheugen worden geplaatst voor weergave, zoals anderszins uitdrukkelijk is toegestaan in deze Voorwaarden, zoals anderszins uitdrukkelijk schriftelijk door ons is toegestaan, of zoals mogelijk wordt gemaakt door de beoogde functionaliteit van de Dienst;

 • meer dan één account voor jezelf aanmaken, een andere account aanmaken indien wij jouw account reeds hebben uitgeschakeld, toegang proberen te verkrijgen tot de Diensten via niet-geautoriseerde toepassingen van derden, inloggegevens van andere gebruikers vragen, of toegang tot jouw account, een gebruikersnaam, Snaps of een vriendenkoppeling kopen, verkopen, verhuren of leasen;

 • reverse-engineeren, dupliceren, decompileren, demonteren of decoderen van de Diensten (met inbegrip van onderliggende ideeën of algoritmen), of anderszins de broncode van de software van de Dienst verzamelen;

 • een robot, spider, crawler, scraper of andere geautomatiseerde methode of interface gebruiken om toegang te verkrijgen tot de Diensten of gegevens van andere gebruikers te verzamelen;

 • externe toepassingen gebruiken of ontwikkelen die dingen doen met de inhoud van de Diensten of inhoud of gegevens van andere gebruikers zonder onze schriftelijke toestemming;

 • de Diensten gebruiken op een wijze die het volledig genot van de Diensten door andere gebruikers zou kunnen beïnvloeden, verstoren of belemmeren, of die de Diensten op welke manier dan ook zou kunnen schaden, uitschakelen, overbelasten of de werking ervan zou kunnen hinderen;

 • virussen of andere kwaadaardige codes uploaden, of op andere manieren de beveiliging van de Diensten ondermijnen, overbruggen of omzeilen;

 • Proberen door ons gebruikte mechanismen voor inhoudsfiltering te omzeilen, of proberen toegang te verkrijgen tot onderdelen of voorzieningen van de Diensten waarvoor je niet bent gemachtigd;

 • onze Diensten, systemen of netwerken niet onderzoeken, scannen of testen op zwakke plekken;

 • toepasselijke wet- of regelgeving schenden in verband met jouw toegang tot of gebruik van de Diensten; of

 • toegang verkrijgen of gebruikmaken van de Diensten op een manier die niet uitdrukkelijk is toegestaan onder deze Voorwaarden of onze Communityrichtlijnen.

8. Respect voor de rechten van anderen

Snap respecteert de rechten van anderen. Dat verlangen we ook van jou. Je mag de Diensten dus niet gebruiken of iemand anders in staat stellen om gebruik te maken van de Diensten op een manier die in strijd is met of inbreuk maakt op de rechten met betrekking tot publicatie, privacy, auteursrechten, handelsmerk of intellectueel eigendom van anderen. Als je inhoud indient bij de Dienst, ga je ermee akkoord en verklaar je dat jij de eigenaar bent van die inhoud, of dat je alle noodzakelijke toestemmingen, machtigingen en bevoegdheden hebt ontvangen om dergelijke inhoud bij de Dienst in te dienen (inclusief, indien van toepassing, het recht om mechanische muziekreproducties te maken die in geluidsopnamen worden vertegenwoordigd, het recht om composities met inhoud te synchroniseren, het recht om eventuele composities of geluidsopnames publiekelijk uit te voeren of enig ander toepasselijke recht voor muziek die niet door Snap wordt geleverd en die je in jouw inhoud plaatst) en in het kader van deze Voorwaarden de rechten en licenties te verlenen voor jouw inhoud. Je gaat er ook mee akkoord dat je geen account van een andere gebruiker zult gebruiken of probeert te gebruiken, behalve indien toegestaan door Snap of haar zusterbedrijven.

Snap respecteert wetten inzake auteursrechten, waaronder de Digital Millennium Copyright Act en neemt redelijke stappen om alle inbreukmakend materiaal waarvan wij bewust worden, snel te verwijderen van onze Diensten. Als Snap er bewust van wordt dat een gebruiker herhaaldelijk inbreuk maakt op auteursrechten, nemen wij redelijke stappen die binnen onze bevoegdheid liggen voor beëindiging van het account van deze gebruiker. Als je gelooft dat iets in de Diensten inbreuk maakt op jouw auteursrecht of auteursrecht dat door jou wordt beheerd, kun je dit formulier invullen dat toegankelijk is via deze tool. Of je kunt beroep doen op onze toegewezen vertegenwoordiger via: Snap Inc., Attn: Copyright Agent 3000 31st Street, Santa Monica, CA 90405, VS. E-mail: copyright @ snap.com. Gebruik dit e-mailadres niet voor andere doeleinden dan het rapporteren van inbreuk op het auteursrecht, omdat dergelijke e-mails worden genegeerd. Om andere vormen van schending van de Diensten rapporteren, kun je deze methode gebruiken. Als je een melding indient bij onze Copyright Agent, moet deze voldoen aan de vereisten van de Amerikaanse wetsbepaling 17 U.S.C. § 512(c)(3). Dit betekent dat de melding het volgende moet bevatten:

 • de fysieke of elektronische handtekening van een persoon die is gemachtigd om te handelen in naam van de eigenaar van het auteursrecht;

 • een aanduiding van het auteursrechtelijke werk waarop inbreuk zou zijn gemaakt;

 • een aanduiding van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt of het onderwerp is van de inbreukmakende activiteit en dat moet worden verwijderd, of de toegang waartoe moet geworden geblokkeerd, en voldoende informatie om ons redelijkerwijs in staat te stellen het materiaal te vinden;

 • je contactgegevens, inclusief je adres, telefoonnummer en e-mailadres;

 • een persoonlijke verklaring dat je oprecht gelooft dat het gebruik van het materiaal waarover wordt geklaagd niet is toegestaan door de auteursrechtelijke eigenaar, zijn/haar vertegenwoordiger of de wet; en

 • een verklaring dat de informatie in de melding waarheidsgetrouw is en, op straffe van meineed, dat je gemachtigd bent te handelen in naam van de eigenaar van het auteursrecht.

9. Veiligheid

We doen ons best om de Diensten een veilige plaats te laten zijn voor alle gebruikers. Maar we kunnen het niet garanderen. Daar kun jij een belangrijke rol spelen. Door gebruik te maken van de Diensten ga je ermee akkoord dat je deze Voorwaarden te allen tijde naleeft, inclusief onze Communityrichtlijnen en alle andere beleidslijnen die Snap beschikbaar stelt voor om de veiligheid van de Diensten te kunnen garanderen.

Als je deze Voorwaarden niet kunt naleven, behouden wij ons het recht voor om beledigende inhoud te verwijderen of de zichtbaarheid van jouw account te beëindigen of te beperken en derden op de hoogte te stellen, waaronder wetshandhaving. We zullen vervolgens deze derden informatie verstrekken met betrekking tot je account. Deze stap kan noodzakelijk zijn om de veiligheid van onze gebruikers en anderen te beschermen voor het onderzoeken, verhelpen en afdwingen van mogelijke inbreuk op de voorwaarden, en om eventuele problemen met betrekking tot fraude of veiligheid op te sporen en op te lossen.

Jouw fysieke veiligheid tijdens het gebruik van onze diensten vinden wij ook heel belangrijk. Gebruik de Diensten dus niet op zodanige wijze dat je aandacht wordt afgeleid van verkeers- of veiligheidsvoorschriften. Gebruik de Diensten bijvoorbeeld nooit tijdens het rijden. En breng jezelf of anderen nooit in gevaar, alleen maar om een Snap te maken.

10. Je account

Om bepaalde Diensten te kunnen gebruiken, moet je een account aanmaken. Je gaat ermee akkoord ons te voorzien van nauwkeurige, volledige en bijgewerkte informatie voor jouw account. Jij bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder jouw account. Het is dus belangrijk je account te beschermen. Een manier om dat te doen is door een sterk wachtwoord te kiezen dat je niet gebruikt voor andere accounts. Neem onmiddellijk contact op met het ondersteuningsteam als je denkt dat iemand anders toegang heeft tot je account. Eventuele software die we aan jou verstrekken kan mogelijk automatisch upgrades, updates en andere nieuwe voorzieningen downloaden en installeren. Het is mogelijk dat je de instellingen voor deze automatische downloads kunt wijzigen op je apparaat. Je gaat ermee akkoord geen account aan te maken indien wij jou of jouw account eerder hebben verwijderd of verbannen van een van onze Diensten, tenzij wij anders toestaan.

11. Herinneringen

Herinneringen zijn onze opslagservice waarmee je je eenvoudiger altijd en overal dingen kunt herinneren. Door met deze Voorwaarden in te stemmen, schakel je automatisch Herinneringen in. Nadat Herinneringen ingeschakeld is, blijft het ingeschakeld zolang je je Snapchat-account houdt. Je kunt echter via Instellingen bepaalde functies van Herinneringen uitschakelen.

Een van de opties die we voor Herinneringen bieden, is de mogelijkheid om een afgeschermd gedeelte te maken door een toegangscode in te stellen in de vorm van een pincode, een wachtwoordzin of op een andere manier. Dit lijkt op de vergrendelingsfunctie die je misschien op je mobiele apparaat gebruikt. Door een toegangscode in te stellen, verklein je de kans dat iemand anders die jouw apparaat in handen krijgt, kan zien wat je in het afgeschermde gedeelte voor Herinneringen hebt opgeslagen. Maar hier volgt een heel belangrijke waarschuwing: Als je je toegangscode voor herinneringen vergeet of als je te vaak de verkeerde toegangscode invoert, heb je geen toegang meer tot de inhoud die je in het afgeschermde gedeelte voor herinneringen hebt opgeslagen. We bieden voor dit afgeschermde gedeelte geen herstelfunctie voor deze toegangscode. Jij bent als enige verantwoordelijk voor het onthouden van je toegangscode. Ga naar onze ondersteuningssite voor meer informatie over toegangscodes.

Jouw inhoud binnen Herinneringen kan door verschillende oorzaken niet beschikbaar zijn, bijvoorbeeld als de werking hapert of als we besluiten je account te beëindigen. Omdat we niet kunnen beloven dat jouw inhoud altijd beschikbaar is, raden we je aan een afzonderlijke kopie te bewaren van inhoud die je binnen Herinneringen opslaat. We beloven niet dat Herinneringen aan jouw exacte opslagbehoeften kan voldoen. We behouden ons het recht om voor Herinneringen opslaglimieten in te stellen en we kunnen deze limieten af en toe naar eigen goeddunken wijzigen. En zoals ook voor onze andere Diensten geldt, kan jouw gebruik van Herinneringen ruimte op jouw apparaat innemen en kunnen er kosten voor mobiele data in rekening worden gebracht.

12. Kosten voor dataverkeer en mobiele telefoons

Je bent zelf verantwoordelijk voor eventuele mobiele telefoonkosten die zijn verbonden aan het gebruik van onze Diensten, inclusief kosten voor tekstberichten (zoals sms, MMS, of dergelijke toekomstige protocollen of technologieën) en dataverkeer. Als je niet zeker weet welke kosten dat zijn, raden we je aan contact op te nemen met je mobiele telefoonprovider voordat je de Diensten gebruikt.

Door jouw mobiele telefoonnummer aan ons te verstrekken, ga je ermee akkoord SMS-berichten van Snap te ontvangen met betrekking tot de Diensten, inclusief over promoties, jouw account, en je relatie met Snap. Deze SMS-berichten kunnen naar jouw mobiele telefoonnummer worden verzonden, zelfs als je mobiele telefoonnummer op een staats- of federale "bel-me-niet"-lijst staat, of op een internationaal equivalent daarvan.

Als je het mobiele telefoonnummer dat je hebt gebruikt voor het maken van een Snapchat-account niet meer gebruikt, moet je je accountgegevens binnen 72 uur bijwerken in Instellingen om te voorkomen dat we berichten die voor jou bestemd zijn naar iemand anders sturen.

13. Diensten van derden

Bepaalde Diensten kunnen inhoud, gegevens, informatie, applicaties, functies of materialen van derden ("Materialen van Derden") weergeven, bevatten of beschikbaar maken, of links naar bepaalde websites van derden bevatten. Als je gebruik maakt van Materiaal van Derden dat beschikbaar wordt gesteld via onze Diensten (inclusief Diensten die wij gezamenlijk met de derde partij aanbieden), gelden de voorwaarden van elke partij voor de relatie tussen de betreffende partij en jou. Snap en zijn gelieerde bedrijven zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de voorwaarden van een derde partij of stappen die door de derde partij worden genomen op grond van de voorwaarden van de derde partij. Door gebruik te maken van de Diensten erken je en stem je ermee in dat Snap niet verantwoordelijk is voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud, nauwkeurigheid, volledigheid, beschikbaarheid, tijdigheid, geldigheid, naleving van auteursrechten, wettigheid, fatsoen, kwaliteit of enig ander aspect van dergelijke Materialen of websites van Derden. Wij geven geen garantie of goedkeuring en aanvaarden geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid jegens jou of enig ander persoon voor diensten van derden, Materiaal van Derden of websites van derden, of voor enig andere materialen, producten of diensten van derden. Materialen van Derden en links naar andere websites worden uitsluitend voor jouw gemak aangeboden.

14. Wijziging en beëindiging van de Diensten

We werken voortdurend aan verbetering van onze Diensten en het ontwikkelen van nieuwe Diensten. Dit betekent dat we soms functies, producten of functionaliteiten toevoegen of verwijderen, maar ook dat we de Diensten helemaal kunnen opschorten of beëindigen. We kunnen dit op elk moment doen, en in dat geval is het mogelijk dat we je niet vooraf daarvan op de hoogte stellen.

Hoewel we natuurlijk hopen dat je je leven lang Snapchatter blijft, kun je deze Overeenkomst op elk moment en om welke reden dan ook beëindigen door je Snapchat-account te verwijderen (of, in sommige gevallen, het account dat is gekoppeld aan het toepasselijke deel van de Diensten die je gebruikt).

We kunnen je toegang tot de Diensten beëindigen of tijdelijk opschorten als je je niet aan deze Voorwaarden, onze Communityrichtlijnen, of de wet houdt of om welke reden dan ook waarop wij geen invloed hebben, zonder je hiervan vooraf op de hoogte te stellen. Dat betekent dat we deze Voorwaarden kunnen beëindigen, de levering van alle of een deel van de Diensten aan jou kunnen stopzetten, of nieuwe of aanvullende beperkingen kunnen vaststellen voor het gebruik ervan. En hoewel wij zullen proberen jou een redelijke tijd van tevoren in te lichten, kunnen wij niet garanderen dat dit in alle omstandigheden mogelijk zal zijn. We kunnen je account bijvoorbeeld deactiveren bij langdurige inactiviteit en we kunnen je gebruikersnaam op elk moment intrekken, om welke reden dan ook.

Ongeacht wie deze Overeenkomst beëindigt, blijven Snap en jij allebei gebonden aan Artikel 3, 4 (voor zover eventuele aanvullende voorwaarden op grond van hun bewoordingen van kracht blijven), en 6 - 23 van de Voorwaarden.

15. Vrijwaring

Je gaat ermee akkoord, voor zover toegestaan door de wetgeving, om Snap, onze zusterbedrijven, bestuurders, ambtenaren, aandeelhouders, werknemers, licentiegevers en vertegenwoordigers schadeloos te stellen, te verdedigen tegen en te vrijwaren van alle klachten, aanklachten, claims, schadeclaims, verliezen, kosten, boetes, aansprakelijkheden, en onkosten (inclusief advocatenkosten) te wijten aan, voortkomend uit of op enigerlei wijze in verband met: (a) je toegang tot of gebruik van de Diensten, of producten of diensten aangeboden door een derde partij in verband met de Diensten, zelfs indien aanbevolen, beschikbaar gesteld of goedgekeurd door Snap; (b) jouw inhoud, met inbegrip van aanspraken op schendingen met betrekking tot jouw inhoud; (c) je schending van deze Voorwaarden of enige toepasselijke wetgeving of regelgeving; of (d) je nalatigheid of opzettelijk wangedrag.

16. Disclaimer

We proberen de Diensten altijd in bedrijf en zonder hinderlijke storingen te houden. Maar we kunnen niet beloven dat we daarin altijd zullen slagen.

DE DIENSTEN WORDEN GELEVERD “ZOALS ZE ZIJN” (“AS IS”) EN “ZOALS ZE BESCHIKBAAR ZIJN” (“AS AVAILABLE”) EN VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES INZAKE VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM EN NIET-INBREUKMAKEND KARAKTER. BOVENDIEN KUNNEN WE, ONDANKS DAT WE TRACHTEN EEN GOEDE GEBRUIKERSBELEVING TE BIEDEN, NIET GARANDEREN DAT: (A) DE DIENSTEN ALTIJD VEILIG, FOUTVRIJ OF ACTUEEL ZULLEN ZIJN; (B) DE DIENSTEN ALTIJD WERKEN ZONDER VERTRAGINGEN, ONDERBREKINGEN OF TEKORTKOMINGEN; OF (C) DAT INHOUD, GEBRUIKSINHOUD OF INFORMATIE DIE JE VERKRIJGT IN OF DOOR MIDDEL VAN DE DIENSTEN ACTUEEL OF ACCURAAT ZAL ZIJN.

ZOWEL WIJ ALS ONZE ZUSTERBEDRIJVEN AANVAARDEN GEEN VERANTWOORDELIJKHEID OF AANSPRAKELIJKHEID VOOR INHOUD DIE JIJ, EEN ANDERE GEBRUIKER OF EEN DERDE PARTIJ MAAKT, UPLOADT, PLAATST, VERSTUURT, ONTVANGT OF OPSLAAT IN OF DOOR MIDDEL VAN ONZE DIENSTEN. JE BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT JE ZOU KUNNEN WORDEN BLOOTGESTELD AAN CONTENT DIE AANSTOOTGEVEND, ILLEGAAL, MISLEIDEND OF IN ANDER OPZICHT ONGEPAST IS, WAARBIJ ZOWEL WIJ ALS ONZE ZUSTERBEDRIJVEN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ZIJN.

17. Aansprakelijkheidsbeperking

a. VOOR ZOVER MAXIMAAL DOOR DE WET WORDT TOEGESTAAN, ZIJN WIJ EN ONZE MANAGERS, AANDEELHOUDERS, WERKNEMERS, ZUSTERBEDRIJVEN, LICENTIEGEVERS, VERTEGENWOORDIGERS EN TOELEVERANCIERS NIET AANSPRAKELIJK VOOR INDIRECTE, INCIDENTELE OF BIJZONDERE, GEVOLGSCHADE, STRAFSCHADE OF GECOMBINEERDE SCHADE NOCH VOOR VERLIES VAN WINST OF INKOMSTEN, DIRECT OF INDIRECT, OF VERLIES VAN GEGEVENS, GEBRUIK, GOODWILL OF ANDERE IMMATERIËLE VERLIEZEN, ALS GEVOLG VAN: (A) JOUW TOEGANG TOT, GEBRUIK VAN OF ONMOGELIJKHEID TOT HET GEBRUIKEN VAN ONZE DIENSTEN; (B) HET GEDRAG OF DE INHOUD VAN ANDERE GEBRUIKERS OF DERDEN BINNEN OF VIA ONZE DIENSTEN; OF (C) ONRECHTMATIGE TOEGANG TOT OF GEBRUIK OF WIJZIGING VAN JOUW INHOUD, ZELFS ALS WIJ OP DE HOOGTE WAREN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN GEEN GEVAL BEDRAAGT DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VOOR ALLE VORDERINGEN MET BETREKKING TOT DEZE DIENSTEN MEER DAN USD 100 OF HET BEDRAG DAT JE HEBT BETAALD IN DE 12 MAANDEN VOORAFGAAND AAN DE DATUM VAN DE ACTIVITEIT DIE TOT DE VORDERING LEIDT.

18. Arbitrage, afstand van het recht op collectieve processen en afstand van het recht op een juryproces

LEES DE VOLGENDE PARAGRAFEN ZORGVULDIG DOOR, WANT ZE BEPALEN DAT JIJ EN SNAP OVEREENKOMEN DAT ALLE GESCHILLEN TUSSEN ONS DOOR MIDDEL VAN BINDENDE ARBITRAGE OP INDIVIDUELE BASIS WORDEN BESLECHT.

a. Toepasselijkheid van arbitrageovereenkomst. In deze Sectie 18 (de "arbitrageovereenkomst"), komen jij en Snap Inc. overeen dat alle vorderingen en geschillen (voortkomend uit een overeenkomst, onrechtmatige daad of anderszins), waaronder alle wettelijke vorderingen en geschillen, voortkomend uit, gerelateerd aan of in verband met de Voorwaarden of het gebruik van de Diensten die niet in onderling overleg of in een rechtbank voor kleine vorderingen kunnen worden geschikt, worden beslecht door middel van bindende arbitrage op individuele basis. Jij en Snap zijn echter niet verplicht geschillen waarbij een van beide partijen compensatie eist voor vermeend onrechtmatig gebruik van auteursrechten, handelsmerken, handelsnamen, logo's, handelsgeheimen of octrooien door middel van arbitrage te laten beslechten. Voor de duidelijkheid: de zinsnede “alle vorderingen en geschillen” omvat ook vorderingen en geschillen die tussen ons zijn ontstaan voor de ingangsdatum van deze Voorwaarden. Bovendien zullen alle geschillen betreffende de bemiddelbaarheid van een vordering (met inbegrip van geschillen over het toepassingsgebied, de toepasselijkheid, de afdwingbaarheid, de herroepbaarheid of de geldigheid van de Arbitrageovereenkomst) worden beslist door de arbiter, behalve indien hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald.

b. Arbitrageregels. Het is de Federal Arbitration Act, inclusief de procedurebepalingen, die van toepassing is op de interpretatie en handhaving van deze bepaling voor geschillenbeslechting, en niet de staatswetgeving. Het arbitrageproces wordt uitgevoerd door ADR Services, Inc. ("ADR Services"). Als ADR Services niet beschikbaar is voor de arbitrage, zullen de partijen een alternatief arbitrageforum kiezen. Als geen onderlinge overeenkomst wordt bereikt, zullen zij de rechtbank verzoeken een arbiter aan te stellen in overeenstemming met 9 U.S.C. § 5.De regels van het arbitrageforum gelden voor alle aspecten van de arbitrage, behalve waar de regels in strijd zijn met deze Voorwaarden. De arbitrage wordt uitgevoerd door een enkele, neutrale arbiter. Vorderingen of geschillen waarbij het totale bedrag van de eis lager is dan € 10.000 kunnen op verzoek van de eisende partij worden beslecht door middel van bindende arbitrage zonder aanwezigheid van de betrokken partijen. In het geval van vorderingen of geschillen waarbij het totale bedrag van de eis € 10.000 of hoger is, wordt het recht om te worden gehoord bepaald op grond van de regels van het arbitrageforum. Een toewijzend arbitraal vonnis kan ten uitvoer worden gelegd na verlof van een rechtbank met toepasselijke rechtsbevoegdheid.

c. Aanvullende regels voor arbitrage zonder aanwezigheid van de betrokkenen. Als wordt gekozen voor arbitrage zonder aanwezigheid van de betrokkenen, wordt de arbitrage uitgevoerd per telefoon, online, op basis van schriftelijk ingediende documenten en/of een combinatie van deze drie opties. De specifieke wijze zal worden gekozen door de initiatiefnemer van de arbitrage. De partijen hoeven niet persoonlijk te verschijnen voor de arbitrage, tenzij de partijen onderlings anders overeenkomen.

d. Kosten. ADR Services rekent kosten aan voor haar diensten. Deze kunnen geraadpleegd worden op https://www.adrservices.com/rate-fee-schedule/. Als Snap de partij is die een arbitrageproces tegen u begint, zal Snap alle kosten voor de arbitrage voor haar rekening nemen, inclusief de totale indieningskosten. Als u de initiatiefnemer bent van een arbitrage tegen Snap, bent u aansprakelijk voor de eerste $ 100 van de niet-restitueerbare initiële indieningskosten, en zal Snap het resterende bedrag van uw initiële indieningskost en de administratieve kosten van beide partijen betalen.

e. Bevoegdheid van de arbiter. De arbiter beslist over de rechtsbevoegdheid van de arbiter en de rechten en aansprakelijkheden, indien van toepassing, van jou en Snap. Het geschil wordt niet samengevoegd met andere kwesties of gekoppeld aan andere zaken of partijen. De arbiter heeft de bevoegdheid moties ontvankelijk te verklaren over de gehele of een deel van de vordering. De arbiter heeft de bevoegdheid geldelijke schadevergoedingen toe te kennen en niet-geldelijke voorzieningen en eindvoorzieningen toe te kennen waarop een persoon wettelijk recht heeft, de regels van het arbitrageforum en de Voorwaarden. De arbiter zal een schriftelijke uitspraak doen en een schriftelijke verklaring van de beslissing verstrekken waarin de onmisbare bevindingen en conclusies worden beschreven waarop de uitspraak is gebaseerd, met inbegrip van de berekening van de toegekende schadevergoeding. De arbiter heeft dezelfde bevoegdheid om compensatie toe te kennen op individuele basis als een rechter van een rechtbank. De uitspraak van de arbiter is onherroepelijk en bindend voor jou en voor Snap.

f. Afstand van recht op juryproces. JIJ EN SNAP DOEN HIERBIJ AFSTAND VAN ALLE CONSTITUTIONELE EN WETTELIJKE RECHTEN OM EEN ZAAK AANHANGIG TE MAKEN IN EEN RECHTBANK EN EEN PROCES AAN TE SPANNEN TEN OVERSTAAN VAN EEN RECHTER OF JURY. Jij en Snap kiezen in plaats daarvan voor geschillen en geschillen door arbitrage. Arbitrageprocedures zijn doorgaans beperkter, efficiënter en minder kostbaar dan de regels die van toepassing zijn in een rechtbank en zijn onderworpen aan zeer beperkt toezicht door een rechtbank. Als een gerechtelijk proces wordt gestart tussen jou en Snap om de uitspraak van de arbitrage nietig te verklaren of af te dwingen, DOEN JIJ EN SNAP AFSTAND VAN HET RECHT OP EEN JURYPROCES en kiezen in plaats daarvan voor beslechting van het geschil door een rechter.

g. Afstand van recht op collectieve of gecombineerde processen. ALLE VORDERINGEN EN GESCHILLEN BINNEN DE REIKWIJDTE VAN DEZE ARBITRAGEOVEREENKOMST MOETEN WORDEN GEARBITREERD OF AAN DE RECHTBANK WORDEN VOORGELEGD OP INDIVIDUELE BASIS EN NIET OP EEN COLLECTIEVE BASIS. VORDERINGEN VAN MEER DAN ÉÉN KLANT OF GEBRUIKER KUNNEN NIET IN COMBINATIE MET DIE VAN ANDERE KLANTEN OF GEBRUIKERS WORDEN GEARBITREERD OF AAN DE RECHTBANK WORDEN VOORGELEGD. Niettegenstaande enige andere bepaling van deze Overeenkomst, de Arbitrageovereenkomst of de regelgeving van ADR Services, kunnen geschillen met betrekking tot de interpretatie, toepasselijkheid of afdwingbaarheid van deze verklaring van afstand alleen door een rechtbank worden beslecht en niet door een arbiter. Mocht dit afstand doen van collectieve of gecombineerde processen ongeldig of onafdwingbaar worden bevonden, dan hebben jij en wij geen van beide recht op arbitrage en moeten alle vorderingen en geschillen in plaats daarvan worden beslecht in een rechtbank, zoals bepaald in Artikel 18.

h. Recht om afstand te doen. De partij waartegen de vordering wordt ingediend, mag afstand doen van een deel van of alle rechten en beperkingen waarin deze arbitrageovereenkomst voorziet. Wanneer afstand wordt gedaan, houdt dat niet in dat afstand wordt gedaan van andere onderdelen van deze arbitrageovereenkomst. Ook heeft het geen gevolgen voor deze arbitrageovereenkomst.

i. Afmelden. Je hebt het recht van deze arbitrageovereenkomst af te zien. Als je dat doet, kunnen jij en Snap elkaar niet dwingen gebruik te maken van arbitrage. Om ervan af te zien, moet je Snap hiervan uiterlijk 30 dagen nadat je voor het eerst aan deze Arbitrageovereenkomst onderworpen bent, schriftelijk in kennis stellen. Je kennisgeving moet je naam en adres, je gebruikersnaam van Snapchat en het e-mailadres dat je hebt gebruikt om je Snapchat-account aan te maken bevatten (als je dat hebt), en een eenduidige verklaring dat je van deze arbitrageovereenkomst wilt afzien. Je moet deze kennisgeving naar het volgende adres sturen: Snap Inc., Attn: Arbitration Opt-out, 3000 31st Street, Santa Monica, CA 90405 of deze kennisgeving per e-mail sturen naar arbitration-opt-out @ snap.com.

j. Kantonprocedures. Niettegenstaande het voorgaande, hebben jij en Snap het recht een individueel proces aan te spannen in een kantonprocedure.

k. Geldigheid van Arbitrageovereenkomst na beëindiging van de overeenkomst. Deze Arbitrageovereenkomst blijft van kracht na de beëindiging van je overeenkomst met Snap.

19. Exclusief rechtsgebied

Voor zover het jou en Snap op grond van deze Voorwaarden is toegestaan een rechtszaak te starten, komen jij en Snap overeen dat alle vorderingen en geschillen (voortkomend uit een overeenkomst, onrechtmatige daad of anderszins), waaronder wettelijke vorderingen en geschillen, voortvloeiend uit of in verband met de Voorwaarden of het gebruik van de Diensten uitsluitend worden voorgelegd aan de Centrale Rechtbank van Californië in de Verenigde Staten (United States District Court for the Central District of California). Als dat gerecht echter niet bevoegd is uitspraak te doen in de rechtszaak, worden alle dergelijke vorderingen en geschillen exclusief voorgelegd aan het Gerechtshof van Californië, Los Angeles in de Verenigde Staten (Superior Court of California, County of Los Angeles). Jij en Snap stemmen in met de persoonlijke rechtsbevoegdheid van beide instanties.

20. Rechtskeuze

Behalve voor zover anders bepaald door de federale wet van de Verenigde Staten, is het recht van Californië van toepassing op deze Voorwaarden en eventuele vorderingen en geschillen (voortkomend uit een overeenkomst, onrechtmatige daad of anderszins) die ontstaan door of over deze Voorwaarden of het onderwerp hiervan, met uitzondering van de bepalingen over conflicterende wetten.

21. Scheidbaarheid

Als een bepaling in deze Voorwaarden onafdwingbaar wordt bevonden, zal deze bepaling worden verwijderd uit deze Voorwaarden en zal dit geen gevolgen hebben voor de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

22. Bewoners van Californië

Als je in een inwoner van Californië bent, kun je, in overeenstemming met de Cal. Civ. Code § 1789.3, kun je klachten melden bij de Afdeling Klachtenbijstand voor Klantenservice van de California Department of Consumer Affairs door schriftelijk contact met hen op te nemen via 1625 North Market Blvd., Suite N 112 Sacramento, CA 95834, of per telefoon op (800) 952-5210.

23. Afsluitende bepalingen

Deze Voorwaarden, inclusief de aanvullende voorwaarden waarnaar in artikel 4 wordt verwezen, vormen de volledige overeenkomst tussen jou en Snap en prevaleren over eventuele eerdere overeenkomsten. Deze Voorwaarden scheppen geen rechten voor en dragen geen rechten over aan begunstigde derden. Als we een bepaling in deze Voorwaarden niet afdwingen, betekent dat niet dat we afstand doen van deze bepaling. Wij behouden ons het recht voor om onze rechten onder deze Voorwaarden over te dragen en de Diensten te verlenen met behulp van een andere entiteit, mits die entiteit zich aan deze Voorwaarden houdt. Je mag je rechten of plichten onder deze Voorwaarden niet zonder onze toestemming overdragen. We behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan jou zijn verleend.

Contact met ons opnemen

Snap waardeert opmerkingen, vragen, aanmerkingen en suggesties. Neem contact met ons op door naar https://support.snapchat.com/ te gaan.

Snap Inc. is gevestigd in Verenigde Staten aan 3000 31st Street, Santa Monica, Californië 90405.


Servicevoorwaarden Snap Group Limited

(Als je buiten de Verenigde Staten woont.)

Van kracht: 30 september 2021

Welkom!

We hebben deze Servicevoorwaarden (die we verder aanduiden als de “Voorwaarden”) opgesteld om je te laten weten welke regels van toepassing zijn op onze relatie met jou als gebruiker van onze Diensten. Hoewel we ons best hebben gedaan geen juridische termen in deze Voorwaarden te gebruiken, klinken ze hier en daar misschien nog steeds als een traditioneel contract. Daar bestaat een goede reden voor: deze Voorwaarden vormen inderdaad een juridisch bindend contract tussen jou en Snap Group Limited ("Snap"). Lees ze daarom zorgvuldig door.

Om Snapchat of Bitmoji of een van onze andere producten of diensten die onderhevig aan deze Voorwaarden (die we gezamenlijk noemen "Diensten") te kunnen gebruiken, zul je akkoord moeten gaan met de Voorwaarden die aan je worden voorgesteld (i) wanneer je app voor het eerst opent, en (ii) wanneer we eventuele materiële wijzigingen aanbrengen in deze Voorwaarden. Als je er niet mee akkoord gaat, moet je de Diensten dus niet gebruiken.

Deze Voorwaarden zijn van toepassing indien je buiten de Verenigde Staten woont of indien jouw hoofdvestiging zich buiten de Verenigde Staten bevindt. Als je in de Verenigde Staten woont of als jouw hoofdvestiging zich in de Verenigde Staten bevindt, levert Snap Inc. jou de diensten en wordt jouw relatie bepaald door de Servicevoorwaarden van Snap Inc.

MEDEDELING OVER ARBITRAGE: ALS JE DE DIENSTEN NAMENS EEN BEDRIJF GEBRUIKT, IS JOUW BEDRIJF GEBONDEN AAN DE ARBITRAGECLAUSULE VERDEROP IN DEZE VOORWAARDEN.

1. Wie mag de Diensten gebruiken?

Niemand jonger dan 13 (of de minimumleeftijd waarop persoon de Diensten in jouw land mag gebruiken indien deze hoger ligt dan 13 jaar) is toegestaan om een account maken of gebruik te maken van de Diensten. Als je jonger bent dan 18 (of van wettelijke leeftijd in jouw land) kun je de Diensten alleen gebruiken met voorafgaande toestemming van een ouder of wettelijke voogd. Zorg ervoor dat een ouder of wettelijke voogd deze Voorwaarden met jou heeft doorgenomen en besproken voordat je gebruikmaakt van de Diensten. Het kan zijn dat wij aanvullende Diensten aanbieden waarvoor aanvullende voorwaarden gelden, die vereisen dat je zelfs nog ouder moet zijn om ze te mogen gebruiken. Lees alle voorwaarden daarom goed door. Door gebruik te maken van de Diensten verklaar je dat:

 • je toegestaan bent om een bindend contract met Snap af te sluiten;

 • je bent niet iemand die op grond van de wet van de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk of een ander toepasselijk rechtsgebied is uitgesloten van gebruik van de Diensten. Dit betekent bijvoorbeeld dat je niet op de lijst van speciaal aangewezen personen (de zogeheten SDN-lijst) van het Amerikaanse Ministerie van Financiën staat en dat geen andere vergelijkbare beperking op jou van toepassing is;

 • je bent geen veroordeelde zedendelinquent; en

 • je houdt je aan deze Voorwaarden en alle toepasselijke lokale, staats-, nationale en internationale wetten, regels en voorschriften.

Als je de Diensten namens een bedrijf of andere entiteit gebruikt, verklaar je dat je gemachtigd bent om dit bedrijf of deze entiteit aan deze Voorwaarden te verbinden, en je gaat ermee akkoord met deze Voorwaarden namens het bedrijf of de entiteit (en alle verwijzingen naar "jij" en "jouw" in deze Voorwaarden betekenen zowel jezelf, de eindgebruiker als het bedrijf of de entiteit).

2. Rechten die wij jou verlenen

Tussen jou en ons is Snap (en haar licentiegevers) de eigenaar van de Diensten, met inbegrip van alle eigendomsinhoud, informatie, materiaal, software, afbeeldingen, tekst, grafische elementen (met inbegrip van Bitmoji-avatars die je kunt samenstellen met behulp van visuele elementen die wij verstrekken), illustraties, logo's, octrooien, handelsmerken, dienstmerken, auteursrechten, foto's, audio, video, muziek en het uiterlijk van de Diensten, en alle bijbehorende intellectuele eigendomsrechten. Snap verleent je een wereldwijde, royaltyvrije, niet-toewijsbare, niet-exclusieve, herroepbare en niet-sublicentieerbare licentie voor toegang tot en gebruik van onze Diensten. Deze licentie is uitsluitend bedoeld om gebruik te maken van de Diensten en ervan te genieten op een manier die volgens deze Voorwaarden en ons beleid, zoals onze Communityrichtlijnen en Richtlijnen voor Geluiden op Snapchat is toegestaan. Je mag de Diensten alleen gebruiken zoals door deze Voorwaarden wordt toegestaan. Je mag anderen ook niet helpen om dit te doen.

3. Rechten die jij ons verleent

In veel van onze Diensten kun je inhoud genereren, uploaden, plaatsen, verzenden, ontvangen en opslaan. Wanneer je dat doet, blijven alle eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud die jou toebehoren van jou. Maar jij geeft ons toestemming om die inhoud te gebruiken. Hoe ruim die toestemming is, is afhankelijk van de Diensten die je gebruikt en de Instellingen die je hebt geselecteerd.

Voor alle content die je aan de Diensten inzendt, verleen je Snap en onze zusterbedrijven een wereldwijde, royaltyvrije, sublicentieerbare en een overdraagbare licentie om die inhoud te mogen hosten, opslaan, cachen, gebruiken, weergeven, wijzigen, aanpassen, bewerken, publiceren, analyseren, overbrengen en verspreiden. Deze licentie is bedoeld om de Diensten te exploiteren, ontwikkelen, leveren, promoten en verbeteren en voor onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe Diensten. Deze licentie omvat een recht voor ons om jouw inhoud beschikbaar te stellen aan, en deze rechten door te geven aan, dienstverleners met wie wij contractuele relaties hebben in verband met de levering van de Diensten, uitsluitend met het doel om dergelijke Diensten te leveren.

We noemen Verhaal-inzendingen die zo zijn ingesteld dat ze door iedereen kunnen worden bekeken en content die je inzendt aan publieke Diensten, waaronder Openbare Profielen, Snap Kaart of Lensstudio, "Publieke Inhoud". Omdat Publieke Inhoud vanzelfsprekend openbaar is, verleen je Snap, onze zusterbedrijven, andere gebruikers van de Diensten en onze zakenpartners alle dezelfde rechten die je toekent aan niet-Publieke inhoud in de vorige alinea, alsmede het onbeperkte, wereldwijde, royaltyvrije en eeuwigdurende recht van en de licentie om afgeleiden te maken, deze te promoten, tentoon te stellen, uit te zenden, te syndiceren, te reproduceren, te distribueren, te synchroniseren, grafische en auditieve effecten te overlappen, publiekelijk uit te voeren en publiekelijk weer te geven, van alle of een deel van jouw Publieke Inhoud (inclusief de afzonderlijke video, afbeelding, geluidsopname of muzikale composities die het bevat) in welke vorm dan ook en in welke media of distributiemethodes dan ook, nu bekend of later ontwikkeld. Wanneer je verschijnt in Publieke Inhoud, deze creëert, uploadt, post of verstuurt (met inbegrip van jouw Bitmoji), verleen je Snap, onze zusterbedrijven, andere gebruikers van de Diensten en onze zakelijke partners ook een onbeperkt, wereldwijd, royaltyvrij, onherroepelijk en eeuwigdurend recht van en licentie om de naam, gelijkenis en stem te gebruiken van iedereen die voorkomt in jouw Publieke Inhoud voor commerciële en niet-commerciële doeleinden. Dit betekent onder andere dat je geen recht hebt op enige vergoeding als jouw inhoud, video's, foto's, geluidsopnamen, muzikale composities, naam, gelijkenis of stem door ons, onze zusterbedrijven, gebruikers van de Diensten of onze zakelijke partners worden gebruikt. De licenties die door jou voor Publieke Inhoud zijn verleend, blijven zolang de Publieke Inhoud op de Diensten is en voor een redelijke periode nadat u Publieke Inhoud van de Diensten verwijdert hebt (mits we de serverkopieën van uw Publieke Inhoud voor onbepaalde tijd kunnen bewaren). Meer informatie over hoe je kunt instellen wie je inhoud kan bekijken, vind je in ons Privacybeleid en op onze ondersteuningswebsite. Alle Publieke Inhoud moet geschikt zijn voor personen van 13 jaar en ouder.

Voor zover wettelijk toegestaan, verleen je onherroepelijk afstand van of ga je ermee akkoord geen morele rechten of gelijkwaardige rechten jegens Snap of haar partners te doen gelden die je ontleent aan het delen van inhoud op die Diensten over de hele wereld.

Hoewel we dat niet verplicht zijn, behouden we het recht om inhoud te raadplegen, te bekijken verwijderen en te verwijderen (i) die volgens ons in strijd is met deze Voorwaarden, inclusief eventuele aanvullende voorwaarden waarnaar wordt verwezen in artikel 4, of ons beleid, zoals Communityrichtlijnen of (ii) indien nodig om te voldoen aan onze plichten op juridisch gebied. Jij blijft echter volledig zelf verantwoordelijk voor de inhoud die je maakt, uploadt, plaatst, verstuurt of opslaat door middel van de Dienst.

Wij, Snap Inc, onze zusterbedrijven en onze externe partners kunnen reclame plaatsen op de Diensten, inclusief gepersonaliseerde reclame gebaseerd op de informatie die jij ons verstrekt, met jouw toestemming waar vereist, die wij verzamelen of die wij over jou verkrijgen. Advertenties kunnen soms in de buurt van, tussen, over of in jouw inhoud verschijnen.

We vinden het altijd leuk om iets van onze gebruikers te vernemen. Maar als je feedback of suggesties geeft, houdt er dan rekening mee dat we ze kunnen gebruiken zonder je te compenseren, en zonder enige beperking of verplichting aan jou. Je gaat ermee akkoord dat wij eigenaar zijn van alle rechten op alle materialen of items die wij ontwikkelen op basis van dergelijke feedback of suggesties.

4. Aanvullende voorwaarden voor specifieke diensten

Aanvullende bepalingen en voorwaarden vermeld op de pagina voor het Voorwaarden & Beleid van Snap of die anderszins aan jou ter beschikking worden gesteld kunnen van toepassing zijn op specifieke Diensten. Als je gebruik maakt van die Diensten, dan worden die aanvullende voorwaarden onderdeel van deze Voorwaarden. Indien een van de toepasselijke aanvullende voorwaarden in strijd is met deze Voorwaarden, zullen de aanvullende voorwaarden prevaleren terwijl je gebruik maakt van de Diensten waarop deze van toepassing zijn.

5. Privacy

Je privacy is belangrijk voor ons. Hoe er met je gegevens wordt omgegaan wanneer je onze Diensten gebruikt, kun je lezen in ons Privacybeleid.

6. De inhoud van anderen

Veel van de inhoud van onze Diensten is gemaakt door gebruikers, uitgevers en andere derden. De volledige verantwoordelijkheid voor de inhoud ligt bij de persoon of organisatie die deze heeft gemaakt. Het maakt niet uit of deze is ingezonden voor publicatie of privé is verzonden. Hoewel Snap zich het recht voorbehoudt alle inhoud die op de Diensten verschijnt te controleren of te verwijderen, controleren we niet noodzakelijkerwijs alle inhoud. We kunnen dus niet garanderen - en doen dat ook niet - dat andere gebruikers of de inhoud die zij via de Diensten aanbieden, voldoen aan onze Voorwaarden of Communityrichtlijnen.

7. Respect voor de Diensten en Rechten van Snap

Je moet ook de rechten van Snap respecteren en je houden aan de Merkrichtlijnen van Snapchat, Bitmoji Merkrichtlijnenen andere richtlijnen, supportpagina's of veelgestelde vragen die door Snap of onze zusterbedrijven worden gepubliceerd. Dat betekent onder meer dat je geen van de volgende dingen mag doen, proberen te doen, of iemand anders in staat te stellen of te aanmoedigen om te doen:

 • gebruikmaken van naamsbekendheid, logo's, pictogrammen, elementen van de gebruikersinterface, ontwerpen, foto's, video's of andere materialen die Snap beschikbaar maakt via de Diensten, behalve wanneer dit expliciet is toegestaan volgens deze Voorwaarden, de Merkrichtlijnen van Snapchat, Bitmoji Merkrichtlijnen of andere door Snap of onze zusterbedrijven gepubliceerde merkrichtlijnen;

 • inbreuk maken op auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten van Snap of onze zusterbedrijven;

 • de Diensten of de inhoud van de Diensten kopiëren, wijzigen, archiveren, downloaden, uploaden, openbaar maken, distribueren, verkopen, leasen, verspreiden via een perssyndicaat, uitzenden, uitvoeren, weergeven, beschikbaar maken, er afgeleide producten van maken of anderszins gebruiken, anders dan tijdelijke bestanden die automatisch door jouw webbrowser in het cachegeheugen worden geplaatst voor weergave, zoals anderszins uitdrukkelijk is toegestaan in deze Voorwaarden, zoals anderszins uitdrukkelijk schriftelijk door ons is toegestaan, of zoals mogelijk wordt gemaakt door de beoogde functionaliteit van de Dienst;

 • meer dan één account voor jezelf aanmaken, een andere account aanmaken indien wij jouw account reeds hebben uitgeschakeld, toegang proberen te verkrijgen tot de Diensten via niet-geautoriseerde toepassingen van derden, inloggegevens van andere gebruikers vragen, of toegang tot jouw account, een gebruikersnaam, Snaps of een vriendenkoppeling kopen, verkopen, verhuren of leasen;

 • reverse-engineeren, dupliceren, decompileren, demonteren of decoderen van de Diensten (met inbegrip van onderliggende ideeën of algoritmen), of anderszins de broncode van de software van de Dienst verzamelen;

 • een robot, spider, crawler, scraper of andere geautomatiseerde methode of interface gebruiken om toegang te verkrijgen tot de Diensten of gegevens van andere gebruikers te verzamelen;

 • externe toepassingen gebruiken of ontwikkelen die dingen doen met de inhoud van de Diensten of inhoud of gegevens van andere gebruikers zonder onze schriftelijke toestemming;

 • de Diensten gebruiken op een wijze die het volledig genot van de Diensten door andere gebruikers zou kunnen beïnvloeden, verstoren of belemmeren, of die de Diensten op welke manier dan ook zou kunnen schaden, uitschakelen, overbelasten of de werking ervan zou kunnen hinderen;

 • virussen of andere kwaadaardige codes uploaden, of op andere manieren de beveiliging van de Diensten ondermijnen, overbruggen of omzeilen;

 • Proberen door ons gebruikte mechanismen voor inhoudsfiltering te omzeilen, of proberen toegang te verkrijgen tot onderdelen of voorzieningen van de Diensten waarvoor je niet bent gemachtigd;

 • onze Diensten, systemen of netwerken niet onderzoeken, scannen of testen op zwakke plekken;

 • toepasselijke wet- of regelgeving schenden in verband met jouw toegang tot of gebruik van de Diensten; of

 • toegang verkrijgen of gebruikmaken van de Diensten op een manier die niet uitdrukkelijk is toegestaan onder deze Voorwaarden of onze Communityrichtlijnen.

8. Respect voor de rechten van anderen

Snap respecteert de rechten van anderen. Dat verlangen we ook van jou. Je mag de Diensten dus niet gebruiken of iemand anders in staat stellen om gebruik te maken van de Diensten op een manier die in strijd is met of inbreuk maakt op de rechten met betrekking tot publicatie, privacy, auteursrechten, handelsmerk of intellectueel eigendom van anderen. Als je inhoud indient bij de Dienst, ben je uitsluitend verantwoordelijk voor het feit dat jij de eigenaar bent van die inhoud, of dat je alle noodzakelijke toestemmingen, machtigingen en bevoegdheden hebt ontvangen om dergelijke inhoud bij de Dienst in te dienen (inclusief, indien van toepassing, het recht om mechanische muziekreproducties te maken die in geluidsopnamen worden vertegenwoordigd, het recht om composities met inhoud te synchroniseren, het recht om eventuele composities of geluidsopnames publiekelijk uit te voeren of enig ander toepasselijke recht voor muziek die niet door Snap wordt geleverd en die je in jouw inhoud plaatst) en in het kader van deze Voorwaarden de rechten en licenties te verlenen voor jouw inhoud. Je gaat er ook mee akkoord dat je geen account van een andere gebruiker zult gebruiken of probeert te gebruiken, behalve indien toegestaan door Snap of haar zusterbedrijven.

Snap respecteert wetten inzake auteursrechten, waaronder de Digital Millennium Copyright Act en neemt redelijke stappen om alle inbreukmakend materiaal waarvan wij bewust worden, snel te verwijderen van onze Diensten. Als Snap er bewust van wordt dat een gebruiker herhaaldelijk inbreuk maakt op auteursrechten, nemen wij redelijke stappen die binnen onze bevoegdheid liggen voor beëindiging van het account van deze gebruiker. Als je gelooft dat iets in de Diensten inbreuk maakt op jouw auteursrecht of auteursrecht dat door jou wordt beheerd, kun je dit formulier invullen dat toegankelijk is via deze tool. Of je kunt beroep doen op onze toegewezen vertegenwoordiger via: Snap Inc., Attn: Copyright Agent 3000 31st Street, Santa Monica, CA 90405, VS. E-mail: copyright @ snap.com. Gebruik dit e-mailadres niet voor andere doeleinden dan het rapporteren van inbreuk op het auteursrecht, omdat dergelijke e-mails worden genegeerd. Om andere vormen van schending van de Diensten rapporteren, kun je deze methode gebruiken. Als je een melding doet bij onze Copyright Agent moet deze de volgende informatie bevatten:

 • de fysieke of elektronische handtekening van een persoon die is gemachtigd om te handelen uit naam van de eigenaar van het auteursrecht;

 • een aanduiding van het auteursrechtelijke werk waarop inbreuk zou zijn gemaakt;

 • een aanduiding van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt of het onderwerp is van de inbreukmakende activiteit en dat moet worden verwijderd, of de toegang waartoe moet geworden geblokkeerd, en voldoende informatie om ons redelijkerwijs in staat te stellen het materiaal te vinden;

 • je contactgegevens, inclusief je adres, telefoonnummer en e-mailadres;

 • een persoonlijke verklaring dat je oprecht gelooft dat het gebruik van het materiaal waarover wordt geklaagd niet is toegestaan door de auteursrechtelijke eigenaar, zijn/haar vertegenwoordiger of de wet; en

 • een verklaring dat de informatie in de melding waarheidsgetrouw is en, op straffe van meineed, dat je gemachtigd bent te handelen in naam van de eigenaar van het auteursrecht.

9. Veiligheid

We doen ons best om de Diensten een veilige plaats te laten zijn voor alle gebruikers. Maar we kunnen het niet garanderen. Daar kun jij een belangrijke rol spelen. Door gebruik te maken van de Diensten ga je ermee akkoord dat je deze Voorwaarden te allen tijde naleeft, inclusief onze Communityrichtlijnen en alle andere beleidslijnen die Snap beschikbaar stelt voor om de veiligheid van de Diensten te kunnen garanderen.

Als je deze Voorwaarden niet kunt naleven, behouden wij ons het recht voor om beledigende inhoud te verwijderen of de zichtbaarheid van jouw account te beëindigen of te beperken en derden op de hoogte te stellen, waaronder wetshandhaving. We zullen vervolgens deze derden informatie verstrekken met betrekking tot je account. Deze stap kan noodzakelijk zijn om de veiligheid van onze gebruikers en anderen te beschermen voor het onderzoeken, verhelpen en afdwingen van mogelijke inbreuk op de voorwaarden, en om eventuele problemen met betrekking tot fraude of veiligheid op te sporen en op te lossen.

Jouw fysieke veiligheid tijdens het gebruik van onze diensten vinden wij ook heel belangrijk. Gebruik de Diensten dus niet op zodanige wijze dat je aandacht wordt afgeleid van verkeers- of veiligheidsvoorschriften. Gebruik de Diensten bijvoorbeeld nooit tijdens het rijden. En breng jezelf of anderen nooit in gevaar, alleen maar om een Snap te maken.

10. Je account

Om bepaalde Diensten te kunnen gebruiken, moet je een account aanmaken. Je gaat ermee akkoord ons te voorzien van nauwkeurige, volledige en bijgewerkte informatie voor jouw account. Jij bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder jouw account. Het is dus belangrijk je account te beschermen. Een manier om dat te doen is door een sterk wachtwoord te kiezen dat je niet gebruikt voor andere accounts. Neem onmiddellijk contact op met het ondersteuningsteam als je denkt dat iemand anders toegang heeft tot je account. Eventuele software die we aan jou verstrekken kan mogelijk automatisch upgrades, updates en andere nieuwe voorzieningen downloaden en installeren. Het is mogelijk dat je de instellingen voor deze automatische downloads kunt wijzigen op je apparaat. Je gaat ermee akkoord geen account aan te maken indien wij jou of jouw account eerder hebben verwijderd of verbannen van een van onze Diensten, tenzij wij anders toestaan.

11. Herinneringen

Herinneringen zijn onze opslagservice waarmee je je eenvoudiger altijd en overal dingen kunt herinneren. Door met deze Voorwaarden in te stemmen, schakel je automatisch Herinneringen in. Nadat Herinneringen ingeschakeld is, blijft het ingeschakeld zolang je je Snapchat-account houdt. Je kunt echter via Instellingen bepaalde functies van Herinneringen uitschakelen.

Een van de opties die we voor Herinneringen bieden, is de mogelijkheid om een afgeschermd gedeelte te maken door een toegangscode in te stellen in de vorm van een pincode, een wachtwoordzin of op een andere manier. Dit lijkt op de vergrendelingsfunctie die je misschien op je mobiele apparaat gebruikt. Door een toegangscode in te stellen, verklein je de kans dat iemand anders die jouw apparaat in handen krijgt, kan zien wat je in het afgeschermde gedeelte voor Herinneringen hebt opgeslagen. Maar hier volgt een heel belangrijke waarschuwing: Als je je toegangscode voor herinneringen vergeet of als je te vaak de verkeerde toegangscode invoert, heb je geen toegang meer tot de inhoud die je in het afgeschermde gedeelte voor herinneringen hebt opgeslagen. We bieden voor dit afgeschermde gedeelte geen herstelfunctie voor deze toegangscode. Jij bent als enige verantwoordelijk voor het onthouden van je toegangscode. Ga naar onze ondersteuningssite voor meer informatie over toegangscodes.

Jouw inhoud binnen Herinneringen kan door verschillende oorzaken niet beschikbaar zijn, bijvoorbeeld als de werking hapert of als we besluiten je account te beëindigen. Omdat we niet kunnen beloven dat jouw inhoud altijd beschikbaar is, raden we je aan een afzonderlijke kopie te bewaren van inhoud die je binnen Herinneringen opslaat. We beloven niet dat Herinneringen aan jouw exacte opslagbehoeften kan voldoen. We behouden ons het recht om voor Herinneringen opslaglimieten in te stellen en we kunnen deze limieten af en toe naar eigen goeddunken wijzigen. En zoals ook voor onze andere Diensten geldt, kan jouw gebruik van Herinneringen ruimte op jouw apparaat innemen en kunnen er kosten voor mobiele data in rekening worden gebracht.

12. Kosten voor dataverkeer en mobiele telefoons

Je bent zelf verantwoordelijk voor eventuele mobiele telefoonkosten die zijn verbonden aan het gebruik van onze Diensten, inclusief kosten voor tekstberichten (zoals sms, MMS, of dergelijke toekomstige protocollen of technologieën) en dataverkeer. Als je niet zeker weet welke kosten dat zijn, raden we je aan contact op te nemen met je mobiele telefoonprovider voordat je de Diensten gebruikt.

Door jouw mobiele telefoonnummer aan ons te verstrekken, ga je ermee akkoord SMS-berichten van Snap te ontvangen met betrekking tot de Diensten, inclusief over promoties, jouw account, en je relatie met Snap. Deze SMS-berichten kunnen naar jouw mobiele telefoonnummer worden verzonden, zelfs als je mobiele telefoonnummer op een "bel-me-niet"-lijst staat, of op een internationaal equivalent daarvan.

Als je het mobiele telefoonnummer dat je hebt gebruikt voor het maken van een Snapchat-account niet meer gebruikt, moet je je accountgegevens binnen 72 uur bijwerken in Instellingen om te voorkomen dat we berichten die voor jou bestemd zijn naar iemand anders sturen.

13. Diensten van derden

Bepaalde Diensten kunnen inhoud, gegevens, informatie, applicaties, functies of materialen van derden ("Materialen van Derden") weergeven, bevatten of beschikbaar maken, of links naar bepaalde websites van derden bevatten. Als je gebruik maakt van Materiaal van Derden dat beschikbaar wordt gesteld via onze Diensten (inclusief Diensten die wij gezamenlijk met de derde partij aanbieden), gelden de voorwaarden van elke partij voor de relatie tussen de betreffende partij en jou. Snap en zijn gelieerde bedrijven zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de voorwaarden van een derde partij of stappen die door de derde partij worden genomen op grond van de voorwaarden van de derde partij. Door gebruik te maken van de Diensten erken je en stem je ermee in dat Snap niet verantwoordelijk is voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud, nauwkeurigheid, volledigheid, beschikbaarheid, tijdigheid, geldigheid, naleving van auteursrechten, wettigheid, fatsoen, kwaliteit of enig ander aspect van dergelijke Materialen of websites van Derden. Wij geven geen garantie of goedkeuring en aanvaarden geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid jegens jou of enig ander persoon voor diensten van derden, Materiaal van Derden of websites van derden, of voor enig andere materialen, producten of diensten van derden. Materialen van Derden en links naar andere websites worden uitsluitend voor jouw gemak aangeboden.

14. Wijziging en beëindiging van de Diensten

We werken voortdurend aan verbetering van onze Diensten en het ontwikkelen van nieuwe Diensten. Dit betekent dat we soms functies, producten of functionaliteiten toevoegen of verwijderen, maar ook dat we de Diensten helemaal kunnen opschorten of beëindigen. We kunnen dit op elk moment doen, en in dat geval proberen we je daarvan vooraf op de hoogte te stellen. Dat is echter niet altijd mogelijk.

Hoewel we natuurlijk hopen dat je je leven lang Snapchatter blijft, kun je deze Overeenkomst op elk moment en om welke reden dan ook beëindigen door je Snapchat-account te verwijderen (of, in sommige gevallen, het account dat is gekoppeld aan het toepasselijke deel van de Diensten die je gebruikt).

We kunnen je toegang tot de Diensten beëindigen of tijdelijk opschorten als je je niet aan deze Voorwaarden, onze Communityrichtlijnen, of de wet houdt of om welke reden dan ook waarop wij geen invloed hebben, zonder je hiervan vooraf op de hoogte te stellen. Dat betekent dat we deze Voorwaarden kunnen beëindigen, de levering van alle of een deel van de Diensten aan jou kunnen stopzetten, of nieuwe of aanvullende beperkingen kunnen vaststellen voor het gebruik ervan. En hoewel wij zullen proberen jou een redelijke tijd van tevoren in te lichten, kunnen wij niet garanderen dat dit in alle omstandigheden mogelijk zal zijn. We kunnen je account bijvoorbeeld deactiveren bij langdurige inactiviteit en we kunnen je gebruikersnaam op elk moment intrekken, om welke reden dan ook.

Ongeacht wie deze Overeenkomst beëindigt, blijven Snap en jij allebei gebonden aan Artikel 3, 4 (voor zover eventuele aanvullende voorwaarden op grond van hun bewoordingen van kracht blijven), en 6 - 22 van de Voorwaarden.

15. Vrijwaring

Je gaat ermee akkoord, voor zover toegestaan door de wetgeving, om Snap, onze zusterbedrijven, bestuurders, ambtenaren, aandeelhouders, werknemers, licentiegevers en vertegenwoordigers schadeloos te stellen, te verdedigen tegen en te vrijwaren van alle klachten, aanklachten, claims, schadeclaims, verliezen, kosten, boetes, aansprakelijkheden, en uitgaven (met inbegrip van advocaatkosten) die voortkomen uit of op enigerlei wijze verband houden met: (a) je toegang tot of gebruik van de Diensten; (b) jouw inhoud, met inbegrip van aanspraken op schendingen met betrekking tot jouw inhoud; (c) je schending van deze Voorwaarden of enige toepasselijke wetgeving of regelgeving; of (d) je nalatigheid of opzettelijk wangedrag.

16. Disclaimer

We proberen de Diensten altijd gaande te houden en vrij van hinderlijke storingen. Maar we kunnen niet beloven dat we daarin altijd zullen slagen.

De Diensten worden geleverd “zoals ze zijn” (“as is”) en “zoals ze beschikbaar zijn” (“as available”) en voor zover wettelijk toegestaan en met uitzondering van bovenstaande, zonder enige garantie, expliciet of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot impliciete garanties of voorwaarden over (i) verkoopbaarheid, goede kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, eigendom, rustig genot en niet-inbreukmakend karakter, of (ii) die voortvloeien uit bepaalde handelspraktijken. Bovendien kunnen we, ondanks dat Snap Group Limited tracht een goede gebruikersbeleving te bieden, niet garanderen dat: (a) de Diensten altijd volledig veilig, foutvrij of actueel zullen zijn; (b) de Diensten altijd werken zonder vertragingen, onderbrekingen of tekortkomingen; of (c) dat alle inhoud of gegevens die je via de Diensten ontvangt, actueel of accuraat zullen zijn.

ALS DE IN DIT ARTIKEL GENOEMDE UITSLUITINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID VOLGENS DE WET VAN HET LAND WAARIN JE WOONT NIET ZIJN TOEGESTAAN, ZIJN DEZE UITSLUITINGEN NIET VAN TOEPASSING TOT ZOVER VERBODEN.

Voor zover wettelijk toegestaan, hebben Snap Group Limited en Snap Inc. geen verantwoordelijkheid en aanvaarden ze geen aansprakelijkheid voor inhoud die jij, andere gebruikers of een derde partij maakt, uploadt, post, verstuurt, ontvangt, bekijkt, of bewaart op of via onze Diensten en je begrijpt en stemt ermee in dat je blootgesteld kan worden aan inhoud die aanstootgevend, illegaal, misleidend of anderszins ongepast is, waar Snap Group Limited, Snap Inc. of onze zusterbedrijven op geen enkele manier verantwoordelijk voor zijn.

Niets in deze Voorwaarden beperkt of sluit onze mogelijke verantwoordelijkheid uit om inhoud te verwijderen als dit wettelijk verplicht is volgens het recht van het land waarin jij woont.

17. Aansprakelijkheidsbeperking

Snap Group Limited, Snap Inc. en onze zusterbedrijven, directeuren, functionarissen, aandeelhouders, werknemers, licentiegevers, leveranciers en agenten zullen niet aansprakelijk zijn voor indirecte, incidentele, bijzondere, daaruit voortvloeiende, strafrechtelijke of meervoudige schade, of verlies van winst of inkomsten, direct of indirect, of verlies van gegevens, gebruik, goodwill of andere immateriële verliezen, voortkomend uit: (a) jouw gebruik van de Diensten of het niet kunnen gebruiken van de Diensten; (b) jouw toegang tot of het niet in staat zijn toegang te geven tot de Diensten; (c) het gedrag of de inhoud van andere gebruikers of derden binnen of via de Diensten; of (d) ongeoorloofde toegang, gebruik of wijziging van jouw inhoud. Behalve voor zover anders vermeld in andere toepasselijke voorwaarden van Snap Group Limited, Snap Inc. of onze zusterbedrijven zal de totale aansprakelijkheid van Snap Group Limited voor alle vorderingen met betrekking tot de Diensten op geen enkele voorwaarde meer bedragen dan (a) € 100 EUR, en (b) het bedrag dat je de laatste 12 maanden aan Snap Group Limited hebt betaald voor enige Diensten.

Niets in deze Voorwaarden (of om twijfel te vermijden dat er andere voorwaarden aan worden onderworpen die door Snap Group Limited, Snap Inc. of onze zusterbedrijven worden aangeboden), sluit uit of beperkt, andere voorwaarden waaraan je onderworpen bent met betrekking tot Diensten door Snap Group Limited, Snap Inc. of onze zusterbedrijven; a) dood of persoonlijke schade voortkomend uit eigen opzet of nalatigheid; b) fraude of frauduleuze onjuiste voorstelling; of c) enige andere aansprakelijkheid voor zover dergelijke aansprakelijkheid niet uitgesloten of beperkt kan worden als wettelijk wordt beschouwd.

Verder heeft niets in deze Voorwaarden invloed op je wettelijke rechten als consument.

ALS DE IN DIT ARTIKEL GENOEMDE BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID VOLGENS DE WET VAN HET LAND WAARIN JE WOONT NIET ZIJN TOEGESTAAN, ZIJN DEZE BEPERKINGEN NIET VAN TOEPASSING TOT ZOVER VERBODEN.

18. Geschillenbeslechting en arbitrage

Praat met ons als je je zorgen maakt. Neem gerust eerst contact met ons op, dan doen wij ons best om het probleem op te lossen.

Voor sommige van onze Diensten kunnen aanvullende voorwaarden gelden die bepalingen over geschillenbeslechting bevatten die uniek zijn voor die Dienst of voor het land waarin je woont.

Als je de Diensten namens een bedrijf gebruikt (in plaats van voor persoonlijk gebruik), komen jij en Snap Group Limited overeen dat voor zover wettelijk toegestaan alle vorderingen en geschillen tussen ons die voortvloeien uit of met betrekking tot deze Voorwaarden of het gebruik van de Diensten definitief beslecht worden via bindende arbitrage volgens de Arbitrageregels van de LCIA, die door middel van verwijzing in deze clausule zijn opgenomen. Er wordt gebruikgemaakt van één arbiter (aan te wijzen door de LCIA), de arbitrage vindt plaats in Londen en wordt uitgevoerd in het Engels. Als je niet met deze clausule wilt instemmen, moet je de Diensten niet gebruiken.

19. Exclusief rechtsgebied

Voor zover het Snap of jezelf op grond van deze Voorwaarden is toegestaan een rechtszaak te starten, komen jij en Snap overeen dat alle vorderingen en geschillen (op basis van een overeenkomst of anderszins) voortvloeiend uit of in verband met de Voorwaarden of het gebruik van de Diensten uitsluitend worden voorgelegd aan de Engelse rechtbanken in het Verenigd Koninkrijk, tenzij de wetgeving van het land waarin je woont dit verbiedt. Jij en Snap stemmen in met de exclusieve rechtsbevoegdheid van deze gerechtshoven.

20. Rechtskeuze

Het recht van Engeland en Wales is van toepassing op deze Voorwaarden en eventuele vorderingen en geschillen (voortkomend uit een overeenkomst, onrechtmatige daad of anderszins) die ontstaan is door of met betrekking tot deze Voorwaarden of het onderwerp hiervan. De rechtbanken in sommige landen passen mogelijk niet het recht van Engeland en Wales toe op sommige geschillen met betrekking tot deze Voorwaarden. Als jij in een van deze landen woont, is het recht van het land waarin jij woont mogelijk van toepassing op die geschillen.

21. Scheidbaarheid

Als een bepaling in deze Voorwaarden onafdwingbaar wordt bevonden, zal deze bepaling worden verwijderd uit deze Voorwaarden en zal dit geen gevolgen hebben voor de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

22. Afsluitende bepalingen

Deze Voorwaarden, inclusief de aanvullende voorwaarden waarnaar in artikel 4 wordt verwezen, vormen de volledige overeenkomst tussen jou en Snap en prevaleren over eventuele eerdere overeenkomsten. Deze Voorwaarden scheppen geen rechten voor en dragen geen rechten over aan begunstigde derden. Als we een bepaling in deze Voorwaarden niet afdwingen, betekent dat niet dat we afstand doen van deze bepaling. Wij behouden ons het recht voor om onze rechten onder deze Voorwaarden over te dragen en de Diensten te verlenen met behulp van een andere entiteit, mits die entiteit zich aan deze Voorwaarden houdt. Je mag je rechten of plichten onder deze Voorwaarden niet zonder onze toestemming overdragen. We behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan jou zijn verleend.

Contact met ons opnemen

Snap Group Limited verwelkomt opmerkingen, vragen, aanmerkingen en suggesties. Om contact met ons op te nemen of ondersteuning te krijgen kun je gebruik maken van van dit online formulier.

Het bedrijf dat buiten de Verenigde Staten verantwoordelijk is voor de Diensten heet Snap Group Limited en is gevestigd op 77 Shaftesbury Avenue, Londen, W1D 5DU, Verenigd Koninkrijk. Geregistreerd bedrijfsnummer: 09763672. Btw-nummer: GB 237218316.