Zasady dotyczące Dźwięków na Snapchacie

Muzyka pozwala oddać emocje, zwiększyć siłę wyrazu, przekazać uczucia i stworzyć nastrój. Dlatego wprowadziliśmy do oferty bibliotekę muzyki o nazwie „Dźwięki” z utworami, które można dodać do wiadomości w postaci zdjęć i filmów tworzonych przy pomocy kamery Snapchata (zwanych „Snapami”). Nie możemy się doczekać, aby zobaczyć, co Użytkownicy stworzą przy pomocy Dźwięków, ale prosimy o przestrzeganie następujących zasad, które uzupełniają Regulamin usługi Snap.

Zakaz nieupoważnionego udostępniania muzyki

Użytkownikowi nie wolno tworzyć, wysyłać ani publikować Snapów wykorzystujących Dźwięki w sposób prowadzący do powstania usługi słuchania muzyki lub usługi typu premium umożliwiającej streamowanie teledysków.

Wykorzystywanie do celów politycznych lub religijnych

Zachęcamy Użytkowników do wyrażania siebie, również w kwestiach polityki i religii, ale uważamy też, że artyści mają prawo decydować, kiedy i w jaki sposób ich dzieła są wykorzystywane w deklaracjach politycznych i religijnych. Dlatego zakazuje się wykorzystywania dźwięków w mowie politycznej lub religijnej.

Treści zabronione

Użytkownikowi nie wolno używać Dźwięków do tworzenia, wysyłania lub publikowania Snapów, które w inny sposób naruszają Regulamin usługi Snap, na przykład:

  • Snapów niezgodnych z prawem;

  • Snapów, które mają pornograficzny charakter, zawierają groźby, mowę nienawiści, nagość (inną niż karmienie piersią lub inne nieerotyczne obrazy nagości), nawołują do przemocy bądź pokazują nieuzasadnioną przemoc; lub

  • Snapy, które naruszają prawa innych osób, w tym między innymi prawo do wizerunku, prywatności, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej.

Zasadniczy charakter dzieła

Użytkownik nie może zmieniać podstawowego charakteru melodii lub tekstów dźwięków ani tworzyć ich adaptacji. Użytkownik nie może wykorzystywać dźwięków w sposób niewłaściwy, obraźliwy (według naszego wyłącznego uznania) lub w sposób narażający firmę Snap, naszych licencjodawców, usługi lub innych użytkowników na jakąkolwiek odpowiedzialność lub szkodę.

Zakaz wykorzystywania do celów komercyjnych

Dźwięki mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach osobistych niekomercyjnych. Na przykład, dźwięków nie wolno wykorzystywać do tworzenia, wysyłania ani publikowania Snapów (lub serii Snapów), które promują lub reklamują jakiekolwiek marki, produkty, towary lub usługi bądź są sponsorowane przez ich właścicieli.

Zakaz rozpowszechniania poza Usługą

Snapy wykorzystujące Dźwięki można wysyłać i publikować tylko za pośrednictwem Usług. Użytkownikowi nie wolno wysyłać, udostępniać ani publikować Snapów z Dźwiękami w usługach stron trzecich. Nieupoważnione rozpowszechnianie Snapów zawierających Dźwięki podlega obowiązującym przepisom, w tym przepisom dotyczącym naruszeń prawa autorskiego oraz prawom, zasadom i uprawnieniom stosownej usługi stron trzecich.

Jeśli Użytkownik korzysta z Dźwięków w sposób niezgodny z niniejszymi zasadami, takie materiały mogą zostać usunięte z Usługi bez powiadomienia Użytkownika, a Użytkownik może być przedmiotem działań organów ścigania na mocy obowiązujących przepisów, w tym przepisów dotyczących naruszeń praw autorskich. Jeśli materiały Użytkownika zawierają muzykę inną niż Dźwięki, Użytkownik odpowiada za uzyskanie wszelkich niezbędnych licencji i praw do takiej muzyki. W razie nieupoważnionego wykorzystania muzyki przez Użytkownika takie treści mogą zostać wyciszone, usunięte lub skasowane. Naruszenie niniejszych Zasad dotyczących dźwięków może prowadzić do dezaktywacji konta Snap Użytkownika. Dźwięki mogą nie być dostępne we wszystkich regionach.